It is too cold to shoot outdoors now. I will shoot everything indoors now. I kept sneezing outdoors.

Pěstujeme konopí!

Průvodce pěstitele inspirovaný komunitou pro začátečníky

od Jorge Cervantes

PĚSTUJEME KONOPÍ! - bezplatná elektronická kniha o pěstování konopí pro začátečníky od Jorge Cervantes

It is too cold to shoot outdoors now. I will shoot everything indoors now. I kept sneezing outdoors.

Vydejtese na cestu pěstování konopí s knihou „Pěstujeme konopí“, průkopnickou bezplatnou elektronickou knihou Jorge Cervantes, slavného autora a odborníka na pěstování konopí.

Tato příručka, inspirovaná komunitou a určená pro začátečníky, zachycuje 40 let Jorgého průkopnických zkušeností ve stručné 100stránkové příručce s více než 270 živými barevnými obrázky.

Je to váš komplexní plán, jak zvládnout pěstování konopí.

Průvodce pěstováním konopí pro začátečníky: Odhalte svůj potenciál s Jorge Cervantes

Ponořte se do podstaty pěstování konopí v kapitolách o:

Botanika konopí: Objevte vědecké poznatky o botanické klasifikaci, trichomech, terpenech, profilech kanabinoidů a klasifikaci kmenů.

Jorge Cervantes v kapitole o botanice konopí v příručce pro začínající pěstitele zdůrazňuje, že je důležité pochopit základy botaniky konopí, aby se zlepšily zahradnické dovednosti a maximalizovaly výnosy.

Kapitola se zabývá klasifikací druhů konopí se zaměřením na Cannabis sativa L. a jeho poddruhy C. indica a C. ruderalis.

Zdůrazňuje podobnosti ve vlastnostech, jako je chuť, vůně a účinky, mezi těmito poddruhy. Příručka poskytuje přehled botanické klasifikace, zahrnuje názvosloví, fyzické charakteristiky, jako jsou růstové návyky, větvení, kořenová hmota, a zeměpisný původ těchto druhů.

Dále kapitola pojednává o tom, jak jednoduché genetické vlastnosti rozlišují odrůdy bohaté na CBD, THC a průmyslová vlákna a semena konopí. Dotýká se také aroma a chuti a sloučenin, které jsou za ně zodpovědné, jako jsou terpeny a flavonoidy.

Kniha hovoří o feminizovaném konopí a o tom, jak je botanicky zařazeno do rostlinné říše. Činí tak prostřednictvím říše (Plantae), oddělení (Magnoliopsida), řádu (Rosales), čeledi (Cannabaceae) a rodu (Cannabis L.).

Pochopení těchto klasifikací je pro pěstitele zásadní pro efektivní pěstování konopí.

Celkově tato kapitola poskytuje základní informace o botanických aspektech pěstování konopí, od klasifikace po genetické vlastnosti a terpenové profily, a nabízí cenné znalosti pro začínající pěstitele, kteří usilují o domácí produkci vysoce kvalitních rostlin konopí.

Dive into the heart of cannabis botany with Jorge Cervantes and unlock the secrets of strain classifications, terpenes, and cannabinoid profiles for superior yields.

Životní cykly konopí: Pochopte synergii mezi energií a konopím, od klíčení až po růst semenáčků, prostřednictvím podrobného vysvětlení vegetativních a květních cyklů.

V kapitole „Životní cyklus konopí“ poskytuje příručka ucelený přehled fází rostliny od klíčení až po sklizeň a osvětluje kritické fáze vývoje konopí. Kapitola zdůrazňuje, že je důležité porozumět každé fázi, aby byl zajištěn úspěšný proces pěstování a maximalizován potenciál rostliny.

 • Klíčení: Příručka vysvětluje, že klíčení semen konopí zahrnuje stratifikaci a tmu, aby se nastartovaly klíčové metabolické procesy pro vyklíčení semenáčku. Tato fáze vytváří základ pro růst rostliny.
 • Vegetativní fáze: Během této fáze dochází k výraznému nárůstu biomasy a růstu, což rostlinu připravuje na kvetení. Zatímco se pomalu vyvíjejí kanabinoidy, nedochází k výrazné léčebné účinnosti.
 • Přechodná fáze (před květem): Rostlina se vyvíjí v období před květem: V tomto krátkém období dochází k dramatickému nárůstu příjmu živin, protože se rostlina připravuje na rozmnožování. Zvyšuje se potřeba živin, prodlužuje se růst kořenů a rostou listy, aby se zvýšila fotosyntéza.
 • Kvetení: V reprodukční fázi dochází k hormonálním změnám vyvolaným působením světla a změnami fotoperiody. V této fázi dochází k vývoji kanabinoidů, jako je THC a CBD, s odlišnými dílčími fázemi, jako je iniciace květu, střední fáze kvetení a pozdní fáze kvetení/zrání.
 • Sklizeň a sušení: V této závěrečné fázi se vyvíjejí pryskyřičná poupata, která znamenají vyvrcholení tvrdé práce. Různé kmeny mají různou dobu kvetení, přičemž u některých kultivarů trvá déle než u jiných. Sklizeň zahrnuje sledování hustoty trichomů a barvy pestíků pro optimální načasování.

Pochopení těchto fází je pro pěstitele klíčové, aby se mohli efektivně orientovat v životním cyklu konopí, zajistit správnou péči a maximalizovat kvalitu rostlinného materiálu pro konečnou sklizeň.

Dodržováním těchto pokynů mohou pěstitelé vypěstovat zdravé rostliny konopí a dosáhnout úspěšných výsledků ve svém pěstitelském úsilí.

Explore the journey from seed to harvest with Jorge Cervantes, mastering the cannabis lifecycles to cultivate thriving plants and potent buds.

Konopná semínka a sazenice: Osvojte si umění výběru semínek pomocí jednoduchého třístupňového procesu klíčení, poznejte nuance přesazování a naučte se rozpoznávat samčí rostliny konopí.

Kapitola „Semena a sazenice konopí“ obsahuje podrobný návod na klíčení a růst rostlin konopí a zabývá se různými typy semen konopí a jejich vlastnostmi. Zde je shrnutí na základě poskytnutých výsledků vyhledávání:

 • Typy semen: Průvodce popisuje různé typy semen konopí, včetně běžných, feminizovaných, samokvetoucích, CBD konopí a konopí s průmyslovými vlákny. Každý typ semen má specifické vlastnosti a dny zrání, které se pohybují od 70 do 220 dnů.
 • Techniky klíčení: V kapitole jsou popsány různé techniky klíčení, například metoda papírové utěrky a sklenice s vodou. Zdůrazňuje zajištění správných podmínek pro úspěšné klíčení semen.
 • Stádium semenáčků: Zdůrazňuje křehkost semenáčků konopí a důležitost pochopení jejich specifických potřeb pro optimální růst. Světlo, teplota a vlhkost mají zásadní význam pro péči o zdravé sazenice.
 • Genetika a médium: Příručka zdůrazňuje význam výběru správné genetiky, nádob a média pro sazenice. Doporučuje se používat dobře provzdušněnou půdu se správnou úrovní pH a přidávat změny, které zajistí odvodnění a zadržování živin.
 • Květináče a živiny: Pro samonakvétací a feminizované sazenice se doporučují různé způsoby pěstování v květináčích. Nedoporučuje se vysazovat sazenice do půdy bohaté na živiny a doporučuje se počkat s jejich krmením, dokud nevyvinou několik sad pravých listů.

Pochopení těchto aspektů konopných semen a sazenic pro pěstování rostlin je pro pěstitele zásadní pro zahájení úspěšných pěstitelských postupů, zajištění zdravého vývoje rostlin a nakonec i pro dosažení bohaté sklizně.

From choosing the right cannabis seeds to nurturing seedlings, Jorge Cervantes guides you through early growth stages and identifying male plants.

Plánování zahrady: Jorge vás provede návrhem ideálního uspořádání zahrady, ať už jde o pěstování uvnitř, venku nebo ve skleníku, abyste zajistili optimální růst plevelných rostlin.

Kapitola „Plánování zahrady“ z uvedeného zdroje zdůrazňuje důležitost pečlivého plánování, než se pustíte do pěstování konopí, ať už pod střechou, nebo venku. Zde je shrnutí na základě výsledků vyhledávání:

Nastavení cílů: Příručka vyzývá pěstitele, aby si před zahájením pěstování stanovili své cíle. Ať už je cílem vypěstovat jednu plodinu od semínka až po sklizeň, udržovat trvalou úrodu s pravidelnými sklizněmi nebo založit komerční zahradu, jasné cíle budou určovat uspořádání zahrady a požadavky na materiál.

 • Sestavení rozpočtu: Doporučuje stanovit rozpočet, který odpovídá potřebám pěstitele. Začít s malou plochou pro sazenice nebo investovat do vybavení pro větší provoz vyžaduje finanční plánování, které zajistí úspěšné a udržitelné pěstitelské úsilí.
 • Pěstování v interiéru a venku: Rozhodování mezi pěstováním uvnitř a venku ovlivňuje uspořádání zahrady a potřeby zásobování. Pěstitelé v interiérech mohou těžit z časných začátků díky tomu, že rostliny naklíčí v interiéru před jejich přesunem ven, zatímco pěstitelé venku musí brát v úvahu sezónní výkyvy a přirozené světelné cykly.
 • Materiály a zásoby: Typ zahrady, ať už vnitřní nebo venkovní, určuje materiály a potřeby potřebné pro úspěšné pěstování. Správné plánování zajistí, že pěstitelé budou mít vše, co potřebují k podpoře zdravého růstu rostlin a optimalizaci výnosů.

Pečlivým naplánováním konopné zahrady na základě cílů, rozpočtových omezení a faktorů prostředí se pěstitelé mohou připravit na úspěch a zvýšit své šance na dosažení prosperujících rostlin a bohaté úrody.

Nastavení pěstební místnosti: Pro pěstitele ve vnitřních prostorách - získejte informace o vytvoření, údržbě a optimalizaci pěstebního prostoru pro dosažení špičkového výkonu.

interiéru prosperovala, a zdůrazňuje význam zajištění optimálních podmínek pro světlo, vzduch, vodu, živiny a substrát. Zde je shrnutí na základě výsledků vyhledávání:

 • Základní prvky: Příručka zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby všechny prvky důležité pro růst rostlin, včetně světla, vzduchu, vody, živin a pěstebního substrátu, fungovaly se 100% účinností. Zdůrazňuje, že jakýkoli nedostatek jednoho prvku může omezit celkový růstový potenciál rostlin konopí.
 • Nastavení: Při zařizování pěstební místnosti se doporučuje zvolit místo, které je přirozeně chladné, se snadným přístupem k zásuvkám pro větrání a nedalekým elektrickým zásuvkám pro základní vybavení, jako jsou světla a ventilátory. Zdroj vody připojený k hadici může výrazně omezit ruční práci při zalévání rostlin.
 • Udržování účinnosti: Kapitola zavádí zkratku „LAWNS“ (Light, Air, Water, Nutrients, Substrate) jako připomínku pěti základních proměnných, které je třeba kontrolovat, aby byla zajištěna úspěšná sklizeň. Zdůrazňuje důležitost udržování každé z těchto proměnných pro dosažení vysoké úrody konopí.
 • Větrání a osvětlení: Správné větrání má zásadní význam pro udržení teploty, vlhkosti a obsahu CO2 v pěstební místnosti. Příručka zmiňuje oscilační ventilátory, odsávací ventilátory a uhlíkové filtry pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. Kromě toho se zabývá různými možnostmi osvětlení, které jsou k dispozici pro pěstování konopí v interiéru.

Pečlivým plánováním a nastavením pěstírny, která optimalizuje osvětlení, cirkulaci vzduchu, zásobování vodou, dodávku živin a kvalitu substrátu, mohou pěstitelé vytvořit prostředí příznivé pro zdravý růst rostlin a maximalizovat výnosy sklizně.

Optimize your indoor cannabis cultivation with Jorge Cervantes' expert guide on setting up a grow room for maximum yield and plant health.

Řízení nemocí, škůdců a problémů: Vybavte se znalostmi, které vám pomohou ochránit úrodu před běžnými hrozbami a zajistí bohatou úrodu.

Kapitola „Choroby, škůdci a problémy“ z poskytnutého zdroje nabízí komplexní informace o identifikaci a řešení běžných problémů, které mohou konopí při pěstování postihnout. Zde je shrnutí na základě výsledků vyhledávání:

 • Prevence: Příručka klade důraz na prevenci chorob a škůdců při pěstování konopí. Udržování čistoty, pravidelné sledování zdravotního stavu rostlin a provádění preventivních opatření, jako je používání žlutých lepových pastí v interiéru, může pomoci zamezit napadení.
 • Identifikace a řešení: Poskytuje podrobné informace o identifikaci různých škůdců a chorob napadajících rostliny konopí, jako jsou mšice, svilušky, roztoči, housenky, bílá prašná plíseň a další. Příručka nabízí řešení, jako je neemový olej, spinosadové přípravky a přírodní predátoři, která umožňují účinný boj s těmito problémy.
 • Metody kontroly: Jsou zde popsány různé metody ochrany proti škůdcům, které se dají zvládnout ekologicky. Příručka navrhuje jako účinné strategie prevence napadení včasné odhalení, pravidelné monitorování, vyhýbání se klonům/výsekům z neznámých zdrojů a udržování čistoty v pěstební místnosti.
 • Běžní škůdci a choroby: Kapitola uvádí běžné škůdce, jako jsou mšice, roztoči, houboví svilušky, třásněnky, listové minery a choroby, jako je moučná plíseň, které mohou ovlivnit rostliny konopí. Poskytuje náhled na identifikaci těchto problémů a nabízí řešení, jak s nimi úspěšně bojovat.
 • Možnosti ošetření: Pro konkrétní škůdce a choroby jsou doporučeny různé možnosti ošetření. Například použití neemového oleje pro ošetření půdy k potlačení houbových svilušek nebo postřik insekticidním mýdlem a neemovým olejem k minimalizaci aktivity mšic jsou navrhovaná řešení pro účinný boj proti napadení.

Pochopením běžných škůdců a chorob, které mohou rostliny konopí napadnout, mohou pěstitelé aktivně provádět preventivní opatření a vhodná ošetření, aby zajistili zdraví a vitalitu rostlin plevelů a jejich úrody v průběhu celého pěstování.

"Jorge Cervantes teaches you to protect your cannabis garden from pests and diseases, ensuring your hard work leads to a flourishing harvest.

Sklízecí techniky: Od hnojení po sušení, zrání a skladování se dozvíte o důležitých závěrečných krocích při pěstování.

Kapitola „Sklizeň konopí“ poskytuje zásadní informace o optimálním načasování a technikách sklizně rostlin konopí, aby se zachovala jejich síla, aroma a chuť. Zde je shrnutí na základě výsledků vyhledávání:

 • Vrcholná zralost: Pro optimální sklizeň je zásadní sklízet konopí v době nejvyšší zralosti, přičemž kritická doba sklizně je přibližně 5-7 dní. Někteří pěstitelé manikúrují sklizené palice ještě před sušením, aby zachovali obsah THC. Po usušení se sušením pupenů zvýrazní jejich aroma a chuť, podobně jako při zrání vína. Správné skladování po vytvrzení zajišťuje zachování základních vlastností.
 • Kontrola zápachu: Pro minimalizaci štiplavých zápachů marihuany během sklizně se doporučuje udržovat sušárnu a místnost pro úpravu dobře větranou, aby se zabránilo přetrvávajícím vůním. Udržování nízkých teplot pod 21 °C (70 °F) pomáhá uvolňovat méně štiplavých vůní z esenciálních konopných olejů. Vzduchotechnika a uhlíkový filtr mohou účinně zvládnout zápachy v uzavřených místnostech.
 • Příprava před sklizní: Posledních 7-10 dní před sklizní se doporučuje rostliny zavlažovat čistou vodou. Tento postup pomáhá připravit rostliny na sklizeň tím, že z nich odplavuje přebytečné živiny a zvyšuje kvalitu konečného produktu.
 • Načasování sklizně: Určení správné doby sklizně květů konopí je zásadní pro optimalizaci účinnosti a výnosu. Příliš časná sklizeň může vést ke ztrátě účinnosti, zatímco příliš pozdní sklizeň může mít za následek vysoké množství CBN. Pěstitelé často používají procesy proplachování živinami, aby rostliny vystavili stresu, zvýšili hladinu THC a zajistili optimální načasování sklizně.
 • Nástroje a techniky: V kapitole jsou krok za krokem popsány pokyny pro sklizeň rostlin konopí, včetně stříhání větví v blízkosti uzlů, kontroly trichomů pomocí zvětšovacích čoček, přípravy pěstebního prostoru na sklizeň, shromáždění potřebných nástrojů, jako jsou nůžky na stříhání a sklenice na zavařování, a zajištění správných podmínek prostředí pro úspěšnou sklizeň.

Dodržováním těchto pokynů týkajících se sklizně konopí v době nejvyšší zralosti, kontroly pachů během samotného pěstování, přípravy rostlin před sklizní, stanovení optimálního načasování sklizně a použití správných nástrojů a technik si pěstitelé mohou zajistit úspěšnou sklizeň se silnými a aromatickými pupeny, které byly pečlivě konzervovány a vytvrzeny.

Master the art of harvesting with Jorge Cervantes: Techniques to ensure your cannabis retains its maximum potency, aroma, and flavor.

12 týdenní zahrada: Jorge vás bude provázet každou fází životního cyklu a nabídne vám odborné tipy, jak úspěšně projít procesem pěstování.

Kapitola „12týdenní plán pěstování konopí: V kapitole 12-12 měsíců pěstování konopí od sazenic až po sklizeň je uveden podrobný týdenní plán pěstování konopí od sazenic až po sklizeň. Zde je shrnutí na základě výsledků vyhledávání:

 • Úvod: Průvodce představuje 12týdenní scénář pěstování ve formátu týden po týdnu, což usnadňuje jeho sledování. Jakmile jsou sazenice zasazeny do 4palcového kontejneru a připraveny pro vegetativní pěstování, začíná 12týdenní scénář pěstování. Součástí je plán údržby, který pěstitelům pomůže vyhnout se běžným problémům a udržet se na správné cestě. Tento plán je základním výchozím bodem, který si pěstitelé mohou upravit podle svých potřeb.
 • Zahradní kalendář: Zahradní kalendář pro pěstování rostlin v zahradě: Kapitola uvádí základní termíny a fáze růstu pro sazenice, kontejnerové zahrádky, hydroponické sestavy a zahrádky v nádržích. Podrobně popisuje úroveň osvětlení, rozmezí teplot, cirkulaci vzduchu, větrání, hladinu CO2, frekvenci aplikace vody, dávky hnojiv, úroveň pH, údržbu substrátu a postupy pro řešení problémů pro optimální růst rostlin v průběhu 12 týdnů.
 • Přesazování: Klony nebo sazenice se přesazují do čtyřpalcových květináčů, když dosáhnou výšky asi 4-6 cm. Tímto krokem začíná růstový cyklus v určené místnosti. Správná péče v této fázi vytváří základ pro silný vývoj rostlin a úspěšné pěstování.

Dodržováním tohoto komplexního 12týdenního plánu pěstování konopí, který obsahuje podrobné pokyny týkající se úrovně osvětlení, podmínek prostředí, harmonogramu zavlažování, aplikace živin a postupů při řešení problémů, mohou pěstitelé účinně pečovat o své rostliny od sazenic až po sklizeň a dosáhnout úspěšných výsledků ve svém pěstitelském úsilí.

Follow Jorge Cervantes through a 12-week journey from seedling to harvest, ensuring a bountiful yield with expert cultivation tips.

Seznamte se s odborníky, kteří stojí za projektem „Pěstujeme konopí!“

kniha„Pěstujeme konopí!“ není pouhým průvodcem pěstováním, ale vyvrcholením desetiletí průkopnického výzkumu a praktických zkušeností v oblasti pěstování konopí. V čele tohoto komplexního zdroje stojí Jorge Cervantes, Dr. Gary Yates a Stefan Martin Meyer, z nichž každý přináší jedinečnou směs odborných znalostí, autority a důvěryhodnosti.

Jorge Cervantes: Legenda v pěstování rostlin konopí

Jorge Cervantes, který je synonymem pro špičkové znalosti o konopí, strávil více než čtyři desetiletí zdokonalováním a sdílením svých odborných znalostí.

Díky své plodné tvorbě více než 50 knih a DVD, přeložených do 8 jazyků, si Jorge upevnil pozici klíčového učitele v rámci celosvětové konopné komunity.

Jeho stěžejní publikace„Marihuana Horticulture: The Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible“ je důkazem jeho hlubokých znalostí a odhodlání a nabízí neocenitelné poznatky pro pěstitele na všech úrovních.

V návaznosti na tento odkaz se„The Cannabis Encyclopedia“ jeví jako Jorgeho dosud nejambicióznější a nejobsáhlejší dílo.

Toto opus magnum nejenže zahrnuje rozsáhlé Jorgeho znalosti, ale je také pečlivě strukturováno tak, aby se zabývalo vyvíjejícím se prostředím pěstování konopí.

Encyklopedie konopí slouží jako definitivní průvodce, který zahrnuje základní principy až po nejmodernější techniky pěstování, přičemž klade důraz na ekologické postupy a udržitelnost.

Encyklopedie je pečlivě navržena s ohledem na zkušené pěstitele i začátečníky, což zajišťuje přístupnost širokému publiku.

Každá kapitola je promyšleně sestavena tak, aby pokrývala kritické aspekty pěstování konopí, od výběru správných kmenů pro specifické lékařské potřeby až po složitosti složení půdy a ochrany proti škůdcům.

Kromě praktických návodů je„Encyklopedie konopí“ také majákem pro propagaci, který posouvá vpřed konverzaci o legalizaci konopí a významu bezpečných a zodpovědných pěstitelských postupů.

Jorgeho práce prostřednictvím této encyklopedie nejen vzdělává, ale také posiluje jednotlivce, aby k pěstování konopí přistupovali s respektem, znalostmi a neochvějným odhodláním k dokonalosti.

Jorge Cervantes: Pioneering the cannabis cultivation world for more than 40 years with his invaluable guides and enduring expertise.

Dr. Gary Yates: Věda o pěstování konopí

Dr. Gary Yates, který Jorgeho doprovází, přináší do pořadu„Pěstujeme konopí!“ vědeckou přesnost Dr. Yates, jehož kariéra trvá již více než dvacet let, díky svým odborným znalostem v oblasti vědy o rostlinách, řešení genetických problémů a zmírňování patogenů poskytuje čtenářům vhled do nejpokročilejších pěstitelských technik.

Jeho zkušenosti jako pěstitele mikropěstitelů a hodnotitele zdravotního stavu rostlin zajišťují, že příručka zahrnuje nejnovější technologie, vybavení a vědecké pokroky, což upevňuje místo knihy jako špičkového zdroje informací o pěstování konopí.

Dr. Gary Yates complements 'We Grow Cannabis' with his deep scientific knowledge, enhancing Jorge Cervantes' cultivation wisdom.

Stefan Martin Meyer: Propojení kultivace a strategie

Cesta Stefan Martin Meyer ze švýcarských Alp do čela výzkumné a pěstitelské scény lékařského konopí dodává příručce strategickou vrstvu.

Jako spoluzakladatel společnosti Phytoplant Research SL a klíčová postava společnosti Plena Global poskytuje Stefan díky svým zkušenostem se zajištěním první výzkumné licence pro léčebné konopí ve Španělsku a vedením kultivačních projektů v Kolumbii čtenářům globální pohled na pěstování konopí.

Jeho spolupráce s Jorgem v uplynulých dvou desetiletích posílila základy příručky v oblasti praktických pěstitelských technik a strategických obchodních poznatků v odvětví konopí.

Stefan Martin Meyer: Strategizing cannabis cultivation from the Swiss Alps to global stages, enriching Jorge Cervantes' comprehensive guide.

Zvyšování znalostí o pěstování konopí

Díky kombinaci rozsáhlých praktických zkušeností Jorge Cervantes s vědeckými poznatky Dr. Gary Yates a strategickými postřehy Stefana Martin Meyer nabízí kniha „Pěstujeme konopí“ čtenářům ucelený pohled na pěstování konopí.

Tato jedinečná kombinace odborných znalostí, autoritativnosti a důvěryhodnosti z ní činí přední zdroj informací pro každého, kdo se zabývá pěstováním konopí.

Master indoor growing: Creating the perfect environment for cannabis plants.

Proč si vybrat knihu "Pěstujeme konopí" jako průvodce pěstováním konopí pro začátečníky?

Ponořit se do světa pěstování konopí může být pro začátečníky skličující, ale s knihou „Pěstujeme konopí!“ autorů Jorge Cervantes, Dr. Gary Yates a Stefan Martin Meyer získáte vše, co potřebujete k tomu, abyste se mohli vydat na cestu.

Tato příručka není pouhou příručkou, je to komplexní soubor nástrojů, který je určen jak začátečníkům, tak zkušeným pěstitelům, což z ní činí ideální výchozí bod pro každého, kdo se zajímá o pěstování konopí.

 • Základní znalosti a pokročilé techniky: Tato příručka zahrnuje základní znalosti o pěstování konopí, od základů botaniky a životního cyklu až po složitá témata, jako je plánování zahrady a ochrana proti škůdcům. Vědecká přísnost Dr. Garyho Yatese a strategické postřehy Stefana Martina Meyera doplňují pečlivé pokrytí základních informací o konopí od Jorgeho Cervantese tím, že čtenářům poskytují pevné základy a nejmodernější techniky pěstování.
 • Praktické tipy pro lepší zážitek z konopí: Kromě pěstování nabízí kniha „Pěstujeme konopí!“ také poznatky o tom, jak vylepšit své zkušenosti s konopím, a zabývá se tématy, jako jsou rozdíly mezi kmeny indica a sativa, používání mlýnků a bongů a efektivní organizace a zabezpečení skladování konopí.
 • Učte se od pěstitelských legend: Díky rozsáhlé 40leté kariéře Jorgeho Cervantese v oblasti pěstování konopí, odborným znalostem Dr. Garyho Yatese v oblasti vědy o rostlinách a genetiky a strategickému zázemí Stefana Martina Meyera v oblasti výzkumu a pěstování konopí nabízí tato příručka autoritativní zdroj informací. Jejich společné zkušenosti a znalosti poskytují čtenářům komplexní pohled na pěstování konopí od semínka až po sklizeň.

Beginners guide to growing weed: Navigating the vegetative and flowering stages.

Připojte se ke globální komunitě pěstitelů konopí

Vydejte se na obohacující cestu do světa pěstování konopí s programem „We Grow Cannabis!“ Nebudete pouze číst příručku, ale připojíte se k živé mezinárodní komunitě pěstitelů, nadšenců a odborníků, kteří se věnují pěstování konopí.

Tato síť se rozprostírá na různých kontinentech, spojuje začátečníky i zkušené pěstitele a nabízí platformu pro výměnu znalostí, zkušeností a čiré radosti z pěstování marihuany.

Proč se zapojit do naší komunity?

 • Sdílení zkušeností: Ať už slavíte první úspěšnou sklizeň, nebo hledáte radu ohledně pokročilých pěstitelských technik, naše komunita je tu, aby se s vámi podělila o vaši cestu.

 • Učte se od kolegů: Využijte kolektivní moudrost tisíců pěstitelů z celého světa. Objevte nové tipy, triky a poznatky, které vám pomohou překonat problémy a zdokonalit vaše pěstitelské postupy.

 • Zůstaňte aktuální: Svět pěstování konopí se neustále vyvíjí. Připojením k naší komunitě zůstanete v čele nejnovějších trendů, výzkumu a inovací v konopném zahradnictví.

 • Podpora a inspirace: Získejte podporu a motivaci od komunity, která rozumí vzestupům a pádům pěstování konopí. Zde nikdy nebudete ve svých zahradnických dobrodružstvích osamoceni.

Jak se připojit?

Jste připraveni ponořit se do světa pěstování konopí s podpůrnou komunitou po boku? Rádi vás přivítáme! Chcete-li začít, oslovte nás a spojte se s námi.

Podělte se o své příběhy, položte své otázky nebo se pozdravte. Můžete nás kontaktovat přímo na adrese [email protected] pojďme společně pěstovat znalosti a růst.

Stáhněte si zdarma výtisk knihy „Pěstujeme konopí a začněte svou cestu k tomu, abyste se stali odborníkem na konopí pod vedením Jorgeho Cervantese.

Připojte se k tisícům úspěšných pěstitelů, kteří svou cestu začali s knihou „We Grow Cannabis“! Stáhněte si nyní a staňte se součástí celosvětové komunity, která se věnuje vynikajícím výsledkům v oblasti konopí.

Growing cannabis at home: Jorge's tips for cultivating your own weed.

Sekce FAQ pro "Pěstujeme konopí!" průvodce pro začátečníky k pěstování konopí

1. Jaké jsou hlavní fáze životního cyklu rostliny konopí?

Životní cyklus rostliny konopí zahrnuje fázi semenáčků, vegetativní fázi, fázi kvetení a sklizeň. Pro úspěšné pěstování konopí je zásadní porozumět jednotlivým fázím rostlin, od klíčení semen konopí až po péči o zdravé rostliny v průběhu jejich růstového cyklu. Naučte se číst a plně porozumět své rostlině marihuany.

2. Jak rozeznám samčí a samičí rostliny konopí? Potřebuji k pěstování Sensimilly samčí rostliny?

Samčí rostliny produkují pylové váčky, zatímco samičí rostliny vytvářejí pupeny bohaté na kanabinoidy. Zjistit pohlaví rostliny včas, zejména ve fázi před květem, má samičí rostlina zásadní význam, abyste zabránili opylení samčích rostlin samičími, pokud není vaším cílem produkce semen. Rozpoznání samčích a samičích rostlin konopí je zásadní pro zajištění toho, aby vaše zahrada byla při pěstování marihuany plná samic produkujících poupata.

Pollination in action: A fan aids in transferring pollen from male to female cannabis plants, showcasing nature's reproductive dance.

3. Jaký význam má fáze kvetení při pěstování marihuany?

Klíčová je fáze kvetení, kdy samičí rostliny vytvářejí poupata. Tato fáze vyžaduje úpravu světelného cyklu na 12 hodin světla a 12 hodin tmy, aby se u marihuany spustil a podpořil vývoj květů. Proces pěstování marihuany může být také odlišný při použití automatických semen, která nevyžadují změnu fotoperiody, aby rostliny plevele začaly kvést.

Navigating the flowering stage: From budding to harvest in cannabis cultivation.

4. Lze účinně pěstovat marihuanu v interiéru?

Ano, pěstování marihuany ve vnitřních prostorách umožňuje řízené podmínky prostředí, včetně teploty, světelného cyklu a vlhkosti, které jsou nezbytné pro pěstování zdravých rostlin marihuany. Pěstitelé v interiérech mohou používat pěstební světla, která zajišťují cirkulaci čerstvého vzduchu a napodobují přírodní podmínky.

5. Co jsou feminizovaná semena a proč je používat?

Feminizovaná semena jsou vyšlechtěna tak, aby produkovala pouze samičí rostliny, které jsou žádané pro svou produkci poupat. Použitím feminizovaných semen odpadá nutnost zjišťovat pohlaví rostlin a odstraňovat samčí rostliny, což zefektivňuje proces pěstování marihuany pro ty, kdo chtějí pěstovat konopí pro pupeny.

6. Kolik rostlin mohu pěstovat doma?

Počet rostlin konopí, které můžete pěstovat doma, se liší v závislosti na místních zákonech a prostorových možnostech. Zkontrolujte si předpisy pro domácí pěstování konopí a pěstování konopí pod širým nebem ve vašem regionu, abyste zůstali v souladu s nimi.

7. Jaké je nejlepší pěstební médium pro pěstování marihuany?

Plevelné rostlině se může dařit v různých pěstebních prostředích, od přírodní půdy bohaté na organické živiny až po hydroponické systémy s živným roztokem. Výběr závisí na vašem nastavení pro pěstování marihuany a na tom, zda konopí pěstujete v interiéru nebo venku.

The essentials of cannabis growing: Choosing the right soil and nutrients for your grow space.

8. Jak zajistím, aby moje plevelná rostlina měla dostatek světla?

Ať už pěstujete marihuanu v interiéru nebo venku, je pro vegetativní růst a kvetení zásadní zajistit rostlině dostatek světla. Při pěstování v interiéru se často používají pěstební světla, zatímco pěstitelé venku musí brát v úvahu dráhu slunce a venkovní podmínky pěstování.

9. Jaké jsou výhody pěstování marihuany venku?

Pěstování konopí venku využívá přirozené sluneční světlo, což může vést k intenzivnímu růstu rostlin a výrazným úsporám nákladů. Venkovní pěstování marihuany také umožňuje dosáhnout větší velikosti rostlin díky neomezenému růstu kořenů v přírodní půdě.

10. Jak si vybrat správné odrůdy konopí pro svou zahradu?

Výběr odrůd konopí by měl vycházet z prostředí, ve kterém pěstujete (indoor vs. outdoor), požadovaných účinků (indica vs. sativa) a úrovně zkušeností. Některé kmeny konopí jsou vhodnější pro začátečníky, zatímco jiné mohou vyžadovat více péče a jsou vhodnější pro zkušené pěstitele.

11. Mohu si vypěstovat vlastní rostlinu plevele bez moderního vybavení?

Pěstování trávy může být tak jednoduché nebo složité, jak si ho sami určíte. Začátečníci mohou dosáhnout úspěšných výsledků se základním nastavením s použitím přírodní půdy, organických živin a dostatečného množství světla. Pokročilé vybavení, jako jsou pěstební světla a hydroponické systémy, však může proces pěstování plevele a výnosy vylepšit.

12. Jak udržuji optimální množství živin pro rostliny konopí?

Udržování optimálního množství živin zahrnuje pravidelné sledování živného roztoku v hydroponických systémech nebo živin v půdě v tradičních systémech. Úpravy by měly být prováděny na základě fáze růstu rostliny, přičemž vegetativní fáze rostlin vyžaduje jiné poměry živin než rostliny ve fázi kvetení.

13. Jak ovlivňuje vegetativní fáze celkový růst rostliny konopí?

Vegetační fáze je klíčová pro vytvoření pevného základu pro budoucí tvorbu pupenů. Během této fáze se rostliny konopí zaměřují na růst listů a kořenů, což je nezbytné pro udržení hmotnosti pupenů během fáze kvetení. Pěstitelé v interiérech by měli zajistit, aby jejich rostliny dostávaly 18-24 hodin světla, a podpořit tak intenzivní vegetativní růst.

14. Proč je raná fáze kvetení důležitá pro určení pohlaví rostlin?

Ve fázi raného kvetení se rostliny konopí začínají projevovat pohlavně. Včasná identifikace samčích rostlin je zásadní, aby se zabránilo jejich opylení samičími rostlinami, protože samičí rostliny produkují poupata, která si pěstitelé přejí. Předkvětní znaky samčích a samičích rostlin je mohou od sebe odlišit; samčí rostliny produkují pylové váčky, zatímco samičí rostliny produkují pestíky.

15. Jak mohu maximalizovat produkci poupat u samičích rostlin?

Maximalizace produkce pupenů zahrnuje správné osvětlení, hospodaření s živinami a někdy i trénink rostlin, aby se zvýšil průnik světla a proudění vzduchu kolem pupenů. Použitím feminizovaných semen lze také zajistit, že všechny rostliny budou samičího pohlaví, a zaměřit tak své úsilí na rostliny produkující poupata.

16. Jaké jsou výhody používání pěstebních světel pro pěstování v interiéru?

Pěstební světla jsou pro pěstování v interiéru nezbytná, protože poskytují potřebné spektrum světla, které rostliny konopí potřebují k fotosyntéze. Kvalitní pěstební světla dokáží napodobit sluneční spektrum, čímž podporují zdravý růst rostlin a umožňují pěstitelům v interiéru řídit světelný cyklus, který je rozhodující pro vyvolání fáze kvetení.

17. Může venkovní pěstování přinést stejné výnosy jako pěstování v interiéru?

Pěstování venku může někdy přinést vyšší výnosy na rostlinu než v místnosti, protože rostliny mohou na přirozeném slunečním světle a v půdě růst výrazněji. Pěstování pod střechou však umožňuje kontrolovatelnější podmínky, což vede ke kvalitnějším poupatům a několikanásobné roční sklizni.

18. Jak si vybrat správné odrůdy konopí pro své pěstitelské prostředí?

Výběr správných odrůd konopí zahrnuje zvážení vašeho pěstitelského prostředí (indoor vs. outdoor), klimatu (pro venkovní pěstitele) a požadovaných účinků (THC vs. CBD, Indica vs. Sativa).Zkoumejte odrůdy, abyste našli ty, které nejlépe vyhovují vašim podmínkám a cílům.

19. Jaký význam má růst kořenů u rostlin konopí?

Zdravý růst kořenů je pro celkové zdraví rostlin konopí zásadní. Kořeny absorbují vodu a živiny z půdy nebo pěstebního média, čímž podporují růst, stabilitu a zdraví rostlin. Zajištění dobrého stavu kořenů pomocí správného zavlažování, provzdušňování a přísunu živin je zásadní pro úspěšné cannabis cultivation.

20. Jak může trénink rostlin zlepšit výnos a velikost rostlin?

Tréninkové techniky, jako je trénink při nízkém zatížení (LST) a trénink při vysokém zatížení (HST), mohou významně ovlivnit velikost rostlin a výnos. Tyto metody spočívají v manipulaci se strukturou rostliny s cílem zvýšit přístup světla a proudění vzduchu k nižším větvím, což podporuje rovnoměrný růst a potenciálně vyšší produkci pupenů.

21. Jakou roli hraje živný roztok při hydroponickém pěstování konopí?

V hydroponických systémech poskytuje živný roztok všechny základní minerály a živiny, které rostliny konopí potřebují ke svému růstu. Úprava složení živného roztoku v závislosti na fázi růstu rostliny (vegetativní vs. kvetoucí) je zásadní pro optimalizaci zdraví a výnosu.

22. Jak se při pěstování konopí porovnávají organické živiny se syntetickými?

Organické živiny pocházející z přírodních zdrojů mohou zlepšit stav půdy a napomoci produkci vysoce kvalitního a aromatického konopí. Uvolňují živiny pomalu, čímž snižují riziko spálení živin. Syntetické živiny jsou pro rostliny snadněji dostupné a mohou urychlit růst, vyžadují však pečlivou správu, aby nedošlo k jejich nadměrnému přísunu.

23. Jak zásadní je při pěstování konopí v interiéru výběr pěstebního média?

Výběr pěstebního média je pro pěstování konopí v interiéru zásadní, protože ovlivňuje zadržování vody, dostupnost živin a provzdušňování kořenů. Možnosti sahají od půdy, která je pro pěstování plevele šetrnější a přirozenější, až po kokosové vlákno a hydroponické systémy, které mohou nabídnout rychlejší vegetativní růst a větší kontrolu nad příjmem živin.

24. Jaké jsou výhody pěstování marihuany v místnosti s řízeným světelným cyklem?

Pěstování marihuany v interiéru s řízeným světelným cyklem umožňuje pěstitelům manipulovat s dobou růstu a kvetení rostlin. Nastavením hodin světla a tmy mohou indoor pěstitelé libovolně vyvolat fázi kvetení a potenciálně dosáhnout několikanásobné sklizně za rok.

25. Proč je ve vnitřním pěstebním prostoru nutná výměna čerstvého vzduchu?

Výměna čerstvého vzduchu je ve vnitřním pěstebním prostoru nezbytná pro doplnění hladiny CO2, který rostliny využívají při fotosyntéze, a pro regulaci teploty a vlhkosti, což snižuje riziko vzniku plísní a škůdců. Správné větrání zajišťuje zdravý růst rostlin a vysoké výnosy.

26. Jaký je nejlepší návod pro začátečníky na pěstování konopí pro dosažení vysokých výnosů?

Vydejte se na cestu s naším průvodcem pěstováním konopí pro začátečníky, který se zabývá vším od výběru správných semen konopí pro pěstování v interiéru i exteriéru, přes vegetační a kvetoucí fáze až po sklizeň vlastních rostlin. Tento průvodce je vaším klíčem k odhalení tajemství péče o konopné rostliny pro začínající i zkušené pěstitele.

27. Jak mám pečovat o rostliny plevelů ve fázi semenáčků?

Fáze sazenic je pro úspěšné pěstování konopí klíčová. Provedeme vás základními tipy pro péči, která zajistí, že vaše sazenice vytvoří pevné kořeny a listy, ať už pěstujete konopí v interiéru s omezeným prostorem, nebo využíváte sílu slunce při pěstování venku.

28. Mohu si úspěšně vypěstovat vlastní rostlinu plevele v interiéru se základním vybavením?

Rozhodně! Objevte jednoduché strategie pro pěstování konopí v interiéru, a to i s minimálním vybavením. Naučte se vybírat kmeny konopí vhodné pro pěstování v interiéru, řídit světelné cykly pomocí pěstebních světel a udržovat ideální živiny pro zdravé rostliny.

29. Jak mohu pěstovat feminizovaná konopná semínka ve svém pěstebním prostoru?

Produkce feminizovaných semen je pro pěstitele zaměřené na produkci poupat klíčová. Provedeme vás kroky k vytvoření prostředí, které podporuje růst samičích rostlin, a optimalizujeme tak váš prostor pro pěstování marihuany, která hojně produkuje pupeny.

30. Jaké faktory by měly ovlivnit výběr odrůd konopí pro můj pěstební prostor?

Výběr správných odrůd konopí je pro úspěšné pěstování zásadní. Ať už máte zájem o rostliny konopí ruderalis, indica nebo sativa, pomůžeme vám s výběrem kmenů na základě prostoru, kde pěstujete, požadovaných účinků THC vs. CBD a toho, zda konopí pěstujete v interiéru nebo venku.

31. Proč je raná fáze kvetení důležitá pro dosažení maximálního výnosu konopí?

Raná fáze kvetení je klíčová pro určení pohlaví rostlin a zvýšení produkce poupat. Přečtěte si, jaký význam má tato fáze pěstebního cyklu konopí, zejména pro určení samčích a samičích rostlin, abyste zajistili vysoký výnos marihuany.

32. Jaký je nejlepší přístup k hospodaření s živinami pro prosperující rostliny konopí?

Vyvážení živného roztoku je zásadní pro zdraví a výnosy vašich rostlin konopí. Prozkoumáme účinné strategie správy živin, které zajistí, aby vaše rostliny dostávaly vhodné živiny jak ve vegetační fázi, tak ve fázi kvetení.

33. Jakými technikami mohu zvýšit výnos konopí?

Zjistěte, jak mohou techniky tréninku rostlin, jako je trénink při nízkém stresu (LST), výrazně zlepšit výnos konopí díky lepšímu pronikání světla a proudění vzduchu. Tyto metody jsou neocenitelné pro pěstitele, kteří chtějí maximalizovat svůj proces pěstování konopí, ať už v interiéru, nebo ve venkovním prostředí.

We Grow Cannabis!

Do you want to download a pdf version?