Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo nakoupíte na stránkách https://marijuanagrowing.com (dále jen „stránky“).

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Kromě toho při prohlížení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na Stránky odkázaly, a informace o tom, jak se Stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako „Informace o zařízení“

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

  • „Cookies“ jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.
  • „Soubory protokolu“ sledují akce prováděné na Stránkách a shromažďují údaje včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/odkazovaných stránek a časových razítek.
  • „Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory, které se používají k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte Stránky. při nákupu nebo pokusu o nákup prostřednictvím Stránek od vás navíc shromažďujeme určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů (včetně čísla kreditní karty), e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace označujeme jako „informace o objednávce“

Když v těchto Zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o „Osobních údajích“, máme na mysli jak Informace o zařízení, tak Informace o objednávce.


JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Informace o objednávce, které shromažďujeme, používáme obecně k vyřízení všech objednávek zadaných prostřednictvím Stránek (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění dopravy a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávky). Kromě toho tyto Informace o objednávce používáme k:

Komunikaci s vámi;

Prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu; a

Pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytovat vám informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Informace o zařízení, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom mohli prověřovat potenciální rizika a podvody (zejména vaši IP adresu) a obecněji ke zlepšování a optimalizaci našich stránek (například vytvářením analytických údajů o tom, jak naši zákazníci procházejí stránky a jak s nimi pracují, a k vyhodnocování úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).


SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše. Například k provozu našeho internetového obchodu používáme společnost Shopify – více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy. Používáme také službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají Stránky – více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A konečně, vaše Osobní údaje můžeme také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.


BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

Jak je popsáno výše, vaše Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, naleznete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Cílenou reklamu můžete odmítnout:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.


NESMÍTE SLEDOVAT

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se ve vašem prohlížeči zobrazí signál Do Not Track, neměníme postupy shromažďování a používání dat na našich stránkách.


VAŠE PRÁVA

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Navíc, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud si prostřednictvím stránek objednáte), nebo jinak za účelem realizace našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše. Dále upozorňujeme, že vaše údaje budou předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.


UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme si vaše údaje o objednávce pro naše záznamy, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání.


NEZLETILÉ OSOBY

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.


ZMĚNY

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.


KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

16420 SE McGillivray 103-734, Vancouver, WA, 98683, Spojené státy americké.