Ziekten en plagen – Hoofdstuk 24

De cannabisplant wordt geplaagd door meer dan 200 ziekten en plagen. Ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, nematoden, virussen, andere planten, omgevingsstress, genetica en vervuilende stoffen. Plaaginsecten, mijten, weekdieren, dieren en veel ziekten worden veroorzaakt door slechte hygiëneprocedures in de tuin of het tuingebied.

De meest voorkomende ziekten zijn echte meeldauw, knoprot en bevochtiging. Spintmijten zijn verreweg het meest voorkomende ongedierte dat binnenshuis wordt aangetroffen, en schimmelmuggen komen op de tweede plaats. Buiten en in kassen zijn maïswormen het meest destructief. Maar ook andere grote plagen zoals muizen, eekhoorns en wilde zwijnen kunnen ernstige schade aanrichten.

De meeste ziekten en plagen kunnen worden voorkomen door eenvoudige hygiënische voorzorgsmaatregelen te nemen in de tuin. Constante controle van het gebladerte en de tuin is essentieel om eventuele plagen in de kiem te smoren.

Om de overdracht van ziekten te voorkomen, was je je handen voor en na het betreden of verlaten van de tuinkamer.

De tuinkamer schoon houden helpt cultuur- en onderhoudsproblemen voorkomen.

Veeg rommel op de vloer van de tuinkamer onmiddellijk op.

Reinheid en preventie

Allerlei ziekten en plagen kunnen tuinkamers, kassen en buitentuinen binnensluipen. Sommige verspreiden zich door de lucht, andere liften mee op planten, gereedschap of tuiniers. Ze komen binnen en maken het zich gemakkelijk als je ze toelaat.

Insecten, mijten en maden glibberen tuinkamers binnen om te eten en zich voort te planten – en zo cannabis te verspillen. Buiten leven ze overal waar ze kunnen. Binnen leven ze overal waar je ze toelaat. Schimmels zijn altijd aanwezig in de lucht. Ze kunnen worden binnengebracht door een geïnfecteerde plant of door lucht die schimmelsporen bevat. Schimmels zullen zich vestigen en groeien als de klimatologische omstandigheden goed zijn. Plagen, schimmels en ziekten kunnen worden voorkomen, maar als ze ongecontroleerd groeien, zijn er vaak extreme bestrijdingsmaatregelen nodig om ze uit te roeien.


Draag latex handschoenen en dompel ze regelmatig onder in een ontsmettingsmiddel. Gebruik met ontsmettingsmiddel gevulde voetbaden om te voorkomen dat ziekteverwekkers op laarzen en schoenen worden meegenomen naar de tuinkamer. Ontsmet snoeigereedschap en messen. Rook niet in de tuin. Werk niet in de tuin als het gebladerte nat is. Houd vloeren van tuinkamers en serres schoon.


Houd buitentuinen netjes en verwijder altijd afval van het grondoppervlak. Insecten en schimmels houden van mooie schuilplaatsen in vieze, vochtige hoekjes en onder rottende bladeren of rottende mulch. Gebruik binnenshuis en in kassen schone mulch zoals geëxpandeerde kleikorrels of plastic. Buiten is stro de beste allround mulch.

Tuiniers en hun gereedschap brengen vaak microscopisch klein ongedierte, ziektes en schimmels mee naar de cannabistuin. Neem regelmatig sanitaire voorzorgsmaatregelen om problemen te voorkomen. Het dragen van schone kleding en het gebruik van schoon gereedschap vermindert problemen aanzienlijk. Een aparte set binnen- en kasgereedschap is gemakkelijk schoon te houden. Ongedierte, ziektes en schimmels rijden gewoonlijk van plant naar plant op vuil gereedschap. Desinfecteer gereedschap door het in alcohol te dompelen of het te wassen met zeep en heet water nadat je het op een zieke plant hebt gebruikt. Een andere snelle manier om snoeischaren te steriliseren is met een handbrander. Een snelle verhitting met de fakkel steriliseert metalen gereedschap onmiddellijk.

Persoonlijke hygiëne is van fundamenteel belang bij het voorkomen van ziekten en plagen. Was je handen voordat je gebladerte aanraakt en na het hanteren van zieke planten. Slimme kwekers lopen niet rond in de besmette buitentuin en bezoeken dan de binnentuin zonder voorzorgsmaatregelen te nemen. Denk na voordat je de binnentuin of kas binnengaat en deze mogelijk besmet. Blijf uit de buurt van ziektes en ongedierte buitenshuis, zoals een gazon bedekt met roest, en blijf binnenshuis uit de buurt van kamerplanten die besmet zijn met spint. Voorkom problemen door je handen te wassen en van shirt, broek en schoenen te wisselen voordat je een schone cannabistuin binnengaat. Rokers moeten zich extra goed wassen en omkleden voordat ze een tuin binnengaan.

Gooi het gebruikte kweekmedium weg als er eenmaal in potgrond of bodemloze mix is gekweekt. Sommige kwekers scheppen op over het steeds opnieuw gebruiken van dezelfde oude potgrond, zich er niet van bewust dat deze besparing wordt terugbetaald met een verminderde oogst. Gebruikte grond kan de thuisbasis zijn van schadelijke ziekten en plagen die immuniteit hebben ontwikkeld tegen sprays. Een nieuw gewas starten in nieuwe potgrond kost in eerste instantie meer, maar voorkomt veel potentiële problemen. Gebruikte grond is uitstekende tuinaarde voor buiten.

Als potgrond eenmaal gebruikt is, verliest het veel van de pluisjes in zijn textuur en wordt verdichting een probleem. Wortels dringen langzaam door verdichte grond heen en er is weinig ruimte voor zuurstof, wat de opname van voedingsstoffen beperkt. Gebruikte potgrond bevat geen voedingsstoffen meer. Een plant met een trage start is een perfect doelwit voor ziektes, en het ergste van alles, hij zal minder opbrengen! Gezelschapsplanten helpen insecten buiten te ontmoedigen. Ongedierte kan binnenshuis nergens heen, dus is gezelschapsbeplanting niet haalbaar in tuinkamers.

Plant insecten- en schimmelresistente cannabisvariëteiten. Als je zaden koopt van een van de vele zaadbedrijven, controleer dan altijd op ziekteresistentie. Als je in een van de staten met medicinale cannabis woont, kun je het vragen aan lokale tuiniers en andere medicinale patiënten zonder dat je wettelijk gestraft wordt.

Over het algemeen is Cannabis indica het meest resistent tegen ongedierte en is C. sativa beter bestand tegen schimmelaanvallen. Kies moederplanten waarvan je weet dat ze resistent zijn tegen ziekten en plagen. Houd planten altijd gezond en snelgroeiend. Ziekten vallen zieke planten het eerst aan. Sterke planten groeien sneller dan ziekten en plagen zich kunnen verspreiden. Er moet echter een evenwicht worden gevonden om een teveel aan stikstof en zachter weefsel als gevolg van snelle groei te voorkomen.

Verwijder dode bladeren zorgvuldig en vernietig ze. Was je handen na het aanraken van ziek gebladerte. Als het probleem één of enkele planten aantast, isoleer en behandel ze dan afzonderlijk. Ziekten kunnen zich als een lopend vuurtje verspreiden als de omstandigheden goed zijn. Als de ziekte een goede start maakt, zelfs nadat alle preventieve maatregelen zijn genomen, kunnen extreme bestrijdingsmethoden nodig zijn, misschien zelfs het besproeien van de hele tuin met het juiste fungicide.


preventie
gezonde atmosfeer voor planten
netheid
lage luchtvochtigheid
ventilatie
verwijdering
sproeien met koper, kalkzwavel
specifiek fungicide


De beste aanpak voor het bestrijden van ziekten en plagen is een gezonde tuin die gemakkelijk te onderhouden is en een prettige werkomgeving biedt.

Ziekten

In dit hoofdstuk worden ziekten en plagen bestreden door tuiniers eerst aan te moedigen om sterke, gezonde tuinen te kweken en alle medische cannabispapieren in orde te houden.

Schimmels produceren geen groen chlorofyl en ze planten zich voort door het verspreiden van kleine microscopische sporen in plaats van zaden. Er zijn altijd talloze schimmelsporen in de lucht aanwezig. Wanneer deze microscopische sporen in de lucht de juiste omstandigheden vinden, zullen ze zich vestigen, zich vastzetten en beginnen te groeien. Sommige schimmels, zoals knoprottende grijsrot(Botrytis), zijn zo productief dat ze zich in een paar dagen door een hele oogst kunnen verspreiden!

Onsteriele, drassige grond in combinatie met vochtige, stilstaande lucht biedt de omgeving die de meeste schimmels nodig hebben om te gedijen. Hoewel er veel verschillende soorten schimmels en gerelateerde ziekten zijn, worden ze meestal met vergelijkbare methoden voorkomen.

Anthracnose

Schimmel

Gebruikelijke namen: anthracnose, bladvlekkenziekte, bladscheut, bruine plaag

Specifieke ziekten die anthracnose veroorzaken zijn: anthracnose(Colletotrichum coccodes = C. atramentarium Taubenhaus = C. dematium)

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelmatig

Identificeren: Bladeren vertonen de eerste symptomen wanneer ze lichtgroen worden. Al snel ontstaan er verzonken, met water doordrenkte vlekken die uitgroeien tot onregelmatige vormen met een grijsachtig centrum en donkere randen. Stengels ontwikkelen witte

wonden die zwart worden. Er ontstaan al snel kleine zwarte en witte puntjes in de wonden. Stengels kunnen wortels krijgen. Deze ziekte is het ergst bij koel, vochtig weer (vooral in klei- en veengrond) en wanneer planten onder stress staan (vooral in hydrocultuursystemen). Anthracnose wordt niet overgedragen in zaden, maar kan gevonden worden op zaadoppervlakken.

Schade: Anthracnose vertraagt de groei en vermindert de oogst. Soms is het dodelijk.

Oorzaak: Anthracnose wordt in cannabis veroorzaakt door drie soorten Colletotrichum schimmels. Colletotrichum atramentarium veroorzaakt ook anthracnose. Bruine meeldauw (anthracnose) wordt veroorzaakt door Alternaria en Stemphylium. De schimmels overwinteren in plantenresten of aarde en beginnen in het voorjaar te groeien.

Preventie: Sanering is de beste preventie. Verwijder plantenresten. Maak bij het snoeien schone sneden met scherp, steriel gereedschap om de wonden schoon te houden. Gebruik nieuwe grond en vermijd onder- of overbewatering. Vermijd planten op kleigrond of wijzig kleigrond om de drainage te verbeteren. Maak bladeren en stengels niet nat als je water geeft.

Bestrijding: Trichoderma harzianum (Trichodex) bestrijdt anthracnose. Zwavel- of koperpoeders of sprays die wekelijks worden toegepast zodra de ziekte is vastgesteld, voorkomen dat sporen zich verspreiden, maar doden de ziekte niet. Zoek naar contactfungiciden die chloorthalonil bevatten. Er zijn veel systemische fungiciden die anthracnose doden.

cannabis diseases and pests

Anthracnose

Ziekte

Bacterievuur

Ziekten

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: bruine meeldauw, zuidelijke meeldauw, twijgenziekte

Specifieke ziekten die bacterievuur veroorzaken zijn: bacterievuur(Pseudomonas syringae pv. cannabina) Cylindrosporium blight(Cylindrosporium spp., C. cannabinum Ibrahimov) Leptosphaeria bacterievuur (Leptosphaeria cannabina, L. woroninii, L. acuta) bruine bacterievuur(Alterneria alternata = A. tenuis) zuidelijke bacterievuur(Sclerotium rolfsii), Sclerotium wortel- en stengelrot(Athelia rolfsii [teleomorf]) twijgenziekte(Dendrophoma marconii, Botryosphaeria marconii [teleomorf])

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelmatig

Identificeren: Bacterievuur is een algemene term die veel plantenziekten beschrijft die worden veroorzaakt door schimmels, meestal een paar weken voor de oogst. Tekenen van bacterievuur zijn verkleurde bladpunten, donkere vlekken op het gebladerte, langzame groei, plotselinge vergeling, verwelking en plantsterfte. De meeste plagen verspreiden zich snel over grote plantoppervlakken.

Schade: doodt bladeren, vertraagt de groei en doodt planten

Oorzaak: onhygiënische omstandigheden in de tuin; besmette grond, lucht of plantenweefsel wordt in de tuin gebracht

Preventie: Netheid! Gebruik vers, steriel groeimedium. Vermijd overbemesting met stikstof. Voorkom ziektes door planten gezond te houden met de juiste voedingsstoffenbalans en goede drainage om ophoping van voedingsstoffen te voorkomen.

Biologisch: Gebruik Serenade(Bacillus subtilis) tegen bruine meeldauw. Gebruik Binab, Bio-Fungus, RootShield, Supresivit, Trichopel(Trichoderma harzianum) of SoilGuard(Trichoderma virens). Gebruik een Bordeaux-mengsel om schimmelziekten te stoppen. Het stoppen van schimmelziekten in een vergevorderd stadium is moeilijk; de beste oplossing is om zieke planten te verwijderen en te vernietigen.

Bestrijding: Als de bacterievuur eenmaal het plantenweefsel heeft overgenomen, kan er weinig worden gedaan. Verwijder de planten uit de tuin en steriliseer het gebied om besmetting te voorkomen.

Geelvuur

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: stengelkanker, hennepkanker

Specifieke ziekten die kanker veroorzaken zijn onder andere: Cladosporium stengelkanker(Cladosporium cladosporioides, C. herbarum, Mycosphaerella tassiana [teleomorph])Hennepkanker(Sclerotinia sclerotiorum)Ophiobolus stengelkanker(Ophiobolus cannabinus, O. anguillidus) Phoma stengelkanker (Phoma herbarum, P. exigua) Phomopsis stengelkanker(Phomopsis cannabina, P. achilleae, Diaporthe arctii var. achilleae ) [teleomorf])

Bedreiging voor de tuin: laag

Identificeren: De eerste met water doordrenkte wonden verschijnen op rijpende stengels en takken. Ze ontwikkelen zich tot donkere kankers die steeds dieper worden en de schimmel dringt de plant binnen. Uiteindelijk groeit de zwarthartziekte verder op dode stengels.

Schade: Hennepkanker, voornamelijk een vezelhennepziekte, tast af en toe medicinale cannabis aan.

Oorzaak: aanwezig in grond of onsteriele, bedorven grond

Preventie: Gebruik verse grond of groeimedium voor elke teelt. Houd tuin en tuin schoon. Verwijder alle plantenresten van het grondoppervlak. Composteer door gebruik te maken van een grote hoop en hoge temperaturen.

Bestrijding: Het beste is om hennepkanker te voorkomen. Alle chemische bestrijdingsmiddelen zijn systemisch. Als de ziekte eenmaal de overhand heeft, is het vaak te laat. Contans WG bevat Coniothyrium minitans bacteriën, een parasiet van S. sclerotiorum.

Deze zaailing werd getroffen door bevochtiging voordat hij echte bladeren had. (MF)

Snijd de stengel van een geïnfecteerde plant door om sporen van Fusarium tevinden

Fusarium verwelking heeft deze plant vernietigd.

Demping

Schimmel: doodt zaden, zaailingen en klonen

Gebruikelijke namen: bevochtiging, stengelrot, beschimmelde kieming, jonge plantenziekte

Specifieke ziekten die afsterven veroorzaken zijn onder andere: (Botrytis cinerea, Botryotinia fuckeliana [teleomorf], Fusarium oxysporum, F. solani, Nectria haematococca [teleomorf], Macrophomina phaseolina, Pythium aphanidermatum, P. debaryanum auct., P. ultimum, Rhizoctonia solani, Thanatophorus cucumeris [teleomorf] = Pellicularia filamentosa).

Bedreiging voor de tuin: Grote bedreiging voor zaailingen! Zie “Grauwe schimmel(Botrytis cinerea, ook bekend als Bud Mold): Stengels, bloemknoppen

Over: Damping-off is een containerbegrip; de ziekte heeft vele oorzaken.

Identificeren: Er zijn twee soorten damping-off: de ene doodt zaden wanneer ze ontkiemen en voordat ze door de grond breken; de tweede soort, post/opkomst damping-off, is het rotten of verwelken van zaailingen kort nadat ze uit de grond komen. Sappige stengels zijn doordrenkt met water en vervolgens necrotisch en ontwikkelen een verzonken zone op grondniveau. De kleine kruidachtige planten vallen om op de grond. Wortelrot volgt.

Schade: Afsterving valt bewortelende stekken aan bij de grondgrens als ze in het groeimedium aanwezig zijn. Terwijl de schimmels het stengelweefsel binnendringen, verliest de stengel omtrek bij de grondgrens, verzwakt en verkleurt dan met een bruine, waterige zachte rotting. Uiteindelijk wordt de vloeistofcirculatie onderbroken, waardoor de zaailing of stek sterft. Door bevochtiging komen pas ontkiemde zaden niet uit en worden zaailingen aangevallen, waardoor ze op de bodemlijn gaan rotten; het vergeelt het gebladerte en verrot oudere planten op de bodemlijn.

Oorzaak: Verschillende schimmelsoorten, waaronder Botrytis, Pythium en Fusarium, zijn aanwezig in de lucht, het groeimedium, de plant of het zaad. Deze ziekte gedijt in vochtige omstandigheden en in slecht beluchte, overbewaterde groeimediums. Het valt zwakke planten aan.

Preventie: Controleer de vochtigheid van de grond. Overbewatering is de belangrijkste voorbode van verdamping. Zorgvuldig dagelijks onderzoek van de grond zal ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid vocht beschikbaar is voor zaden of stekken. Ontkiem zaden tussen schone, verse, bevochtigde papieren handdoeken en verplaats zaden naar de grond zodra ze ontkiemd zijn. Plant zaden niet te diep; bedek ze met aarde anderhalf keer de breedte van het zaadje. Gebruik vers, steriel groeimedium en schone potten om schadelijke schimmels in de grond te voorkomen. Begin zaden en wortelstekken in snel drainerend, steriel grof zand, steenwol, Oasis of Jiffy-blokjes, die moeilijk te veel water kunnen geven. Zet ze op een rooster of oppervlak dat gemakkelijk draineert. Plaats geen vochttent over ontkiemde zaailingen – een tent kan leiden tot overmatige vochtigheid en afdampen. Afdampen wordt geremd door fel licht; kweek zaailingen liever onder de HID dan onder tl-lampen. Beperk bemesting tot een minimum tijdens de eerste paar weken van de groei.

Zaden: Het coaten van het zaad met beschermende stof is een vorm van verzekering. Zaadontsmetting wordt gebruikt om organismen van anthracnose en andere ziekten die op het zaad worden overgedragen te doden. Afdampende organismen zitten in de grond, niet op het zaad. De coating is bedoeld om schimmels in de grond direct rondom het zaad te doden of te remmen en zo tijdelijke bescherming te bieden tijdens het ontkiemen.

Stekken: Stekken zijn minder gevoelig voor afdampen en houden van een vochttent om de beworteling te bevorderen. Houd de ontkiemingstemperatuur tussen 21,1ºC-29,4ºC (70ºF en 85ºF).

Biologische bestrijding: Pas Polygangron(Pythium oligandrum) korrels toe op grond en zaad. Bak Pak of Intercept wordt op de grond aangebracht en Deny of Dagger – vormen van de bacterie Burkholderia cepa-cia – wordtop de zaden aangebracht. Epic, Kodiac, Quantum 4000, Rhizo-Plus, System 3 en Serenade onderdrukken ook veel oorzaken van bevochtiging.

Chemisch: Bestuif de zaden met Captan. Vermijd benomyl fungicide in de grond omdat het nuttige organismen doodt.

Fusarium verwelking

Schimmelwortelziekte

Gebruikelijke namen: Fusarium, stengelkanker, Fusarium verwelking

Specifieke ziekten die Fusarium verwelking veroorzaken zijn: Fusarium voetrot en wortelrot(Fusarium solani) Fusarium stengelkanker(Fusarium sulphureum, Gibberella cyanogena [teleomorf]= G. saubinetii) Fusarium verwelking (Fusarium oxysporum f.sp. cannabis, F. oxysporum f.sp. vasinfectum)

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld tot hoog

Identificeren: Fusarium verwelking komt het meest voor in warme tuinkamers en kassen. Fusarium begint als kleine vlekjes op oudere, onderste bladeren. Interveinale bladchlorose verschijnt snel. Bladpunten kunnen omkrullen voordat ze verwelken en plotseling knapperig opdrogen. Delen van de plant of de hele plant verwelken. Het hele proces gaat zo snel dat gele, dode bladeren aan takken bungelen.

Schade: Deze ziekte begint in het xyleem van de plant, de basis van het vloeistoftransportsysteem. Planten verwelken wanneer schimmels de vloeistofstroom in het plantenweefsel verstoppen. Snijd een van de hoofdstengels doormidden en zoek naar de opvallende roodbruine kleur.

Oorzaak: Het water en de voedingsoplossing dragen deze ziekte met zich mee als ze besmet zijn. De ziekte is aanwezig in de ruimte, het groeimedium of de planten. Recirculatie van voedingsoplossingen boven 24ºC creëert perfecte omstandigheden voor Fusarium. De ziekte wordt ook verspreid door besmette planten, stekken, enz. Fusarium kan ook binnenkomen via het wortelstelsel.

Preventie: Reinheid! Gebruik vers, schoon groeimedium. Vermijd overbemesting met stikstof. Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk. Houd de voedingsoplossing onder 23,9ºC. Waterstofperoxide doodt bacteriën en zal ook Fusarium tegenhouden. Verwijder en vernietig altijd aangetaste planten.

Biologisch: Mycostop(Streptomyces griseoviridis), of Deny, of Dagger(Burkholderia cepacia) en Trichoderma.

Bestrijding Spuiten: Behandel zaden met chemische fungiciden om de zaadoverdraagbare infectie uit te roeien. Chemische fungiciden zijn niet effectief op gebladerte. Een metaalspray zoals koper of zink helpt door het binnendringen in de bladomgeving te bemoeilijken. Als er sprake is van wortelrot, spuit dan geen vitamines op de planten. Vitamines rond wortels kunnen de schimmel die je plant aanvalt versterken. Als er schimmel of schimmelaanvallen op de bladeren verschijnen, stop dan met spuiten en bladvoeding. Bovengrondse aanwijzingen van wortelrot zijn moeilijk te onderscheiden van verwelkingsziekten. De drie belangrijkste verwelkingsziekten zijn Fusarium verwelkingsziekte die wordt veroorzaakt door twee vormen van Fusarium oxysporum, Verticillium verwelkingsziekte die wordt veroorzaakt door twee Verticillium soorten en voortijdige verwelkingsziekte (ook wel houtskoolrot genoemd) die wordt veroorzaakt door Macrophomina phaseolina.

Opmerking: Fusarium oxysporum is bestudeerd en genetisch gemodificeerd om een “mycoherbicide” of een “aanvalsschimmel” te maken die op cannabis jaagt. Voor zover ik weet, is de aanvalsschimmel nog niet uitgebracht.

Grauwe schimmel(Botrytis cinerea, ook bekend als Bud Mold)

Schimmelziekte Ziekte/schimmel/bacterie/microbe/virus/ziekteverwekker/verontreiniging

Gebruikelijke namen: knopschimmel, stengelrot, knoprot

Specifieke ziekte die demping veroorzaakt: Botrytis cinerea

Bedreiging voor de tuin: zeer hoog

Identificeren: Grauwe schimmel is de meest voorkomende schimmel die kamerplanten aantast en gedijt in vochtige, gematigde klimaten die in veel tuinkamers voorkomen. Het tast zaailingen, klonen, stengels, toppen en opgeslagen cannabis aan.

Zaden/zaailingen, klonen: zie “Dempen”

Stengels: Grauwe schimmel ontstaat als een grijsbruine tot zwartachtige mat van schimmel en schimmelsporen. Stengels vergelen aan de randen van de infectie. Er ontstaan zachte kankers die de stengels kunnen doen breken. In een gevorderd stadium sterft de hele stengel af boven de infectie.

Schade: Grauwe schimmel vertraagt de groei, vermindert de oogst, kan plantsterfte veroorzaken en infecteert andere planten. Preventie en bestrijding: hetzelfde als voor bloemknoppen

Bloemknoppen: Bloemknopblaadjes vergelen en verwelken en stampers worden bruin. Binnen in de knop – waar het in het begin moeilijk te zien is en grijsachtig-wit tot blauwachtig-groen van kleur is – ziet Botrytis er haarachtig uit en lijkt op waspluis in vochtige klimaten. Hele knoppen raken omhuld door een donzige grijze schimmel die verandert in grijsbruin slijm. Schade kan ook verschijnen als donkere, bruinachtige vlekken op knoppen in minder vochtige omgevingen. Het door Botrytis aangetaste gebied voelt droog aan en brokkelt vaak af als erover gewreven wordt. Constante observatie, vooral tijdens de laatste twee weken voor de oogst, is nodig om deze ziekte uit de tuin te houden.

Schade: Enkele bladeren die op mysterieuze wijze uitdrogen aan de toppen. Dit kunnen de tekenen zijn van een Botrytis aanval binnenin de knop. Bloemknoppen worden snel gereduceerd tot slijm in koele, vochtige omstandigheden of onrookbaar poeder in warme, droge ruimtes. Botrytis kan een hele oogst in zeven tot tien dagen vernietigen als er niets wordt gedaan. Stamschade – Botrytis begint op stengels en niet op knoppen – komt binnenshuis minder vaak voor. Eerst worden stengels geel en ontwikkelen zich kankergroei. Door de schade verwelkt de groei boven de wond en kunnen stelen omklappen. Getransporteerd door de lucht, besmette handen en gereedschap, verspreidt grijsrot zich heel snel binnenshuis en infecteert een hele tuinkamer in minder dan een week als de omstandigheden goed zijn. Ik zag Botrytis in Zwitserland een hele kas vernietigen in twee weken.

Oorzaken: Rupsen, wonden, vochtigheid en dichte bloemen zijn allemaal oorzaken van grijsrot. Sporen in de lucht zijn vrijwel overal aanwezig omdat grijsrot veel planten aantast. Het wordt ook overgedragen via zaden. Schade door Botrytis wordt verergerd door een vochtig klimaat (meer dan 50 procent). In gematigde gebieden met een hoge luchtvochtigheid (60 tot 70 procent) en lage temperaturen kan Botrytis een hennepgewas binnen een week volledig vernietigen.

Preventie: Houd de tuinkamer, het gereedschap en jezelf schoon. Doe jezelf een plezier en begin met een schoon groeimedium! Koop schoon medium of behandel het met stoom of elektriciteit. Verwijder onderste bladeren en verbeter de luchtcirculatie tussen de planten. Kweek ziekteresistente variëteiten. Dichte, dicht opeengepakte, vochtvasthoudende toppen van Cannabis afghanica zijn het meest vatbaar voor grijsrot. Sommige afghanica variëteiten komen uit droge klimaten en hebben geen weerstand tegen grijsrot.

Minimaliseer het optreden van Botrytis aanvallen met een lage luchtvochtigheid (50 procent of minder), voldoende luchtcirculatie en ventilatie. Kweek variëteiten die geen zware, dicht opeengepakte toppen produceren die een perfecte plek vormen voor deze schimmel om te floreren. Koele (onder 21,1ºC), vochtige klimaten met een luchtvochtigheid van meer dan 50 procent zijn perfect voor een welig tierende groei van grijsrot. Veel kruisingen zijn beter bestand tegen grijsrot dan pure indica variëteiten.

Verwijder dode bladstelen, bladstelen, van stengels bij het verwijderen van beschadigde bladeren om Botrytis uitbraken te voorkomen, die vaak wordt gehuisvest door dood, rottend gebladerte. Vergroot de afstand tussen de planten en zorg voor meer luchtcirculatie tussen de planten. Verhoog de ventilatie, houd de luchtvochtigheid onder de 60 procent en houd de tuinkamer schoon! Gebruik vers, steriel groeimedium voor elk gewas. Geef water als de lampen aangaan, zodat het water niet de hele nacht blijft staan. Mulch planten om te voorkomen dat water van de grond op de bladeren spat.

Een te hoog stikstof- en fosforgehalte maakt bladeren zacht, waardoor Botrytis voet aan de grond kan krijgen. Maar een hoger calciumgehalte verlaagt de kans op Botrytis. Zorg ervoor dat de pH-waarde rond de 6,0 ligt om de opname van calcium te vergemakkelijken. Lage lichtniveaus bevorderen ook zwakke groei en grijsrotaanvallen. Zorg voor helder licht. Botrytis heeft UV-licht nodig om zijn levenscyclus te voltooien; zonder UV-licht kan hij niet leven.

Bestrijding

Culturele en fysieke bestrijding: Zodra Botrytis symptomen verschijnen, gebruik je een met alcohol gesteriliseerde snoeischaar om met Botrytis geïnfecteerde knoppen te verwijderen tot minstens 2,5 cm onder de geïnfecteerde plek. Laat de knop of iets dat ermee in aanraking komt geen ander gebladerte besmetten. Verwijder het uit de tuin en vernietig het. Was handen en gereedschap na het verwijderen van besmette knoppen. Verhoog de temperatuur tot 26,7ºC en verlaag de luchtvochtigheid tot minder dan 50 procent.

Biologisch: Besproei planten met Gliocladium roseum en Trichoderma soorten. Voorkom afdampen met een bodemtoepassing van Gliocladium en Trichoderma soorten. Het boek Hennepziekten en -plagen stelt voor om te experimenteren met de gisten Pichia guilliermondii en Candida oleophila of de bacterie Pseudomonas syringae.

Sprays: Vast koper (koperhydroxide, koperoxide, koperoxychloride), kopersulfaat, gehydrateerde kalk, kalkzwavel en elementaire zwavel houden de vroege stadia van Botrytis onder controle zolang het aanwezig is op het gebladerte. Preventief sproeien wordt geadviseerd in een gebied met een hoog risico, maar het sproeien van toppen in de buurt van oogsttijd wordt afgeraden. Zaden worden beschermd tegen Botrytis met een coating van Captan. Neem contact op met je plaatselijke kwekerij of hydrocultuurwinkel voor productaanbevelingen.

Spuitbussen met calciumsilicaat(Ca-silicaat, 2.000 ppm, een afdichtmiddel voor beton en eierschalen), (Californisch) calciumbentoniet (Ca-bentoniet) en calciumformiaat (Ca-formaat, 2.000 ppm) zorgen voor een effectieve bestrijding van schimmels en zijn veilige alternatieven voor zeer giftige fungiciden. Kaliumbicarbonaat, zuiveringszout, verandert de pH van het oppervlak van de bladeren waarmee het in contact komt. Botrytis kan daar niet groeien. AQ10, een microbieel biofungicide dat parasiteert op echte meeldauw, kan de ziekte bestrijden en zelfs elimineren. AQ10 zal Botrytis daadwerkelijk elimineren als planten niet meer dan 3 procent geïnfecteerd zijn. Zie “Zwavelbranders en plagen” onder “Zwavel” in dit hoofdstuk.

Snijd de stengel van een geïnfecteerde plant door om sporen van Fusarium tevinden

Botrytis is zichtbaar op deze stengel. Het doodt alle groei.

Botrytis cinerea verspreidde zich in ongeveer twee weken door deze hele kas.

Botrytis cinerea heeft deze bloemknop aangetast.

Het vlammen van bloemen is een van de vele manieren om Botrytis in de tuinte doden . Deze methode is zeer de moeite waard en doodt ook schimmelsporen.

Bladvlekken

Schimmel- en bacterieziekte

Gebruikelijke namen: bruine meeldauw, bruine bladvlekkenziekte, bladvlekkenziekte, Curvularia bladvlekkenziekte, olijfbladvlekkenziekte, rozerot, teervlekkenziekte, Stemphylium bladvlekkenziekte, witte bladvlekkenziekte, gele bladvlekkenziekte

Specifieke ziekten die bladvlekkenziekte veroorzaken zijn: bruine bladvlekkenziekte en stengelkanker(Ascochyta spp., A. prasadii, Phoma spp., Didymella spp. [teleomorph]p. exigua, P. glomerata, P. herbarum). Curvularia bladvlekkenziekte(Curvularia cymbopogonis, C. lunata, Cochliobolus lunatus [teleomorf] olijfbladvlekken(Cercospora cannabis, Pseudocercospora cannabina) rozerot(Trichothecium roseum) Stemphylium blad- en stengelvlekken(Stemphylium botryosum, Pleospora tarda [teleomorf]s. cannabinum) witte bladvlekkenziekte(Phomopsis ganjae) gele bladvlekkenziekte(Septoria cannabis, S. cannabina Peck) Alternaria alternata Keissler is een veel voorkomende schimmelpathogeen van zo’n 380 verschillende planten en zaden. De opportunistische ziekteverwekker veroorzaakt bladvlekkenziekte en andere ziekten.

Let op: Alternaria alternata Keissler veroorzaakt ook infecties van de bovenste luchtwegen en astma bij mensen die er gevoelig voor zijn.

Bedreiging voor de tuin: Deze ziekten doden zelden planten, maar ze verminderen de gewasopbrengst wel sterk.

Identificeren: Blad- en stengelschimmels, waaronder bladvlekken, vallen het gebladerte aan. Er ontstaan bruine, grijze, zwarte of gele tot witte vlekken op bladeren en stengels.

Schade: Bladeren en stengels verkleuren en ontwikkelen vlekken die de vloeistofstroom van de plant en andere levensprocessen belemmeren. De vlekken breiden zich uit over de bladeren, waardoor ze vergelen en vallen. De groei wordt vertraagd, de oogst verlengd en in ernstige gevallen leidt dit tot de dood. Bladvlekken zijn de symptomatische naam voor veel ziekten.

Oorzaak: Bacteriën, schimmels en nematoden dragen deze ziekte over (vector). Vlekken of laesies veroorzaakt door schimmels ontwikkelen vaak verschillende kleuren als er vruchtlichamen groeien. Bladvlekken worden vaak veroorzaakt door koud water dat op planten is gesproeid onder een hete HID. Temperatuurstress veroorzaakt de vlekken die vaak uitgroeien tot een ziekte. Virale pathogenen zijn ook een belangrijke oorzaak van sommige bladvlekken.

Oorzaak: Bladvlekken kunnen worden veroorzaakt door (1) schimmels die al aanwezig zijn in een onsteriel bewortelingsmedium, (2) te veel water geven en een drassig groeimedium aanhouden, of (3) een te hoge luchtvochtigheid.

Preventie: Reinheid! Gebruik bij elke teelt een vers, steriel groeimedium. Zet HID’s ongeveer 30 minuten voor het spuiten weg van het bladerdak van de tuin, zodat de planten niet te heet worden. Spuit niet binnen vier uur na het uitschakelen van de lampen, omdat overtollig vocht op het gebladerte blijft zitten en schimmelgroei bevordert. Maak de bladeren niet nat als je water geeft, vermijd overbewatering en verlaag de luchtvochtigheid in de tuinkamer tot 50 procent of minder. Controleer de luchtvochtigheid zowel overdag als ’s nachts. Gebruik droge warmte om de nachttemperatuur vijf tot tien graden onder het dagniveau te brengen en de luchtvochtigheid constanter te houden. Zorg voor voldoende ruimte tussen de planten voor luchtcirculatie. Verwijder beschadigd gebladerte. Vermijd overmatig gebruik van stikstof.

Bestrijding

Biologisch: Koper- en zwavelhoudende sprays kunnen helpen om bladvlekken onder controle te houden, maar ze zijn vaak fytotoxisch als ze regelmatig binnenshuis worden toegepast.

Spuiten: Koper- en zwavelhoudende sprays. Veel bacteriële en schimmelziekten kunnen worden bestreden met Bacillus subtilis (Serenade).

Bladvlekken kunnen door veel verschillende problemen worden veroorzaakt. Als er eenmaal dood weefsel op de bladeren verschijnt, kunnen schimmels en zwammen hun gang gaan.

Meeldauw

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: zwarte meeldauw, valse meeldauw, echte meeldauw

Specifieke ziekten die meeldauw veroorzaken zijn: valse meeldauw(Pseudoperonospora cannabina, P. humuli) zwarte meeldauw(Schiffnerula cannabis) echte meeldauw(Leveillula taurica, Oidiopsis taurica [anamorf], Sphaerotheca macularis, = S. humuli, Oidium sp. [anamorf])

Bedreiging voor de tuin: middelmatig tot zeer groot

Ongeveer: Meeldauw wordt onder cannabistelers “echte meeldauw” genoemd. Deze term omvat alle meeldauw. Meeldauw groeit op gebladerte, bladeren en toppen. De meeste zien eruit alsof de bladeren bestrooid zijn met fijn meel of talkpoeder. Meeldauw vermindert de groeikracht van planten en vormt voor sommige mensen een gezondheidsrisico wanneer het gerookt wordt.

Identificeren: De eerste indicatie van infectie zijn kleine vlekjes op de toppen van de bladeren. Vervolgens verschijnt er een poederachtige substantie (bloeischimmel) op het gebladerte. Op dit moment zit de systemische ziekte al een week of langer in de plant en kan de ziekte alleen worden gestopt door uitwendige behandelingen – maar niet worden geëlimineerd. De vlekken ontwikkelen zich tot een fijne, bleke, grijswitte poederlaag op groeiende scheuten, bladeren en stengels.

Schade: Poedervormige meeldauw blijft niet altijd beperkt tot de bovenkant van de bladeren. De groei vertraagt, bladeren vergelen en planten sterven af naarmate de ziekte voortschrijdt. Deze ziekte, die binnenshuis soms dodelijk is, is het ergst als de wortels uitdrogen en het gebladerte vochtig is. Planten zijn wekenlang geïnfecteerd voordat ze de eerste symptomen vertonen.

Oorzaak: Meeldauw wordt veroorzaakt door een van de vele verschillende soorten schimmels uit de orde Erysiphales. Sporen zijn altijd aanwezig in de lucht. Ze vinden koele, vochtige tuinkamers met een slechte circulatie de perfecte plek om te leven.

Preventie: Eenmaal gevestigd, moet je meeldauw uit een lege tuinkamer verwijderen. Ze kunnen niet worden verwijderd uit plantenweefsel zonder de hulp van een systemisch chemisch middel. Netheid! Voorkom deze meeldauw door koele, vochtige, schemerige omstandigheden in de tuinkamer te vermijden, evenals schommelende temperaturen en vochtigheid. Lage lichtniveaus en muffe lucht hebben invloed op deze ziekte. Verhoog de luchtcirculatie en ventilatie en zorg voor een hoge lichtintensiteit. Zet de bakken ver genoeg uit elkaar zodat de lucht vrij tussen de planten kan stromen. Laat bladeren drogen voordat je de verlichting uitschakelt. Verwijder en vernietig gebladerte dat voor meer dan 50 procent geïnfecteerd is. Vermijd een teveel aan stikstof. Koper-, zwavel-kalk- en kaliumbicarbonaatsprays zijn goede profylactische middelen.

Klonen: Als je klonen koopt bij een dispensarium of als je ze van vrienden krijgt, zet de klonen dan een week in quarantaine of isoleer ze om te kijken of ze echte meeldauw en andere ziekten of plagen hebben, voordat je ze introduceert bij de hoofdplantenpopulatie.

Zwavelproducten zoals Safer’s Defender voorkomen echte meeldauw bij contact met het gebladerte, maar de ziekte zit nog steeds in de plant. Het toepassen van zwavel zorgt ervoor dat de cannabis slecht smaakt wanneer het gerookt wordt. Het lijkt zich te concentreren op harsen. Chimera, een cannabis kweker, raadt af om zwavel te gebruiken op vegetatieve of bloeiende planten. Hij raadt aan om een zwavelbrander in een kamer te gebruiken om alle meeldauw te doden als er geen planten in de kamer zijn.

Breng Serenade(Bacillus subtilis) aan of besproei met een verzadigingsmengsel van zuiveringszout en water om oppervlaktebesmetting te doden en de ziekte onder controle te houden. Sprays op basis van koper kunnen deze schimmel onder controle houden. Een verzadigingsspray met zuiveringszout droogt op tot een fijn poeder op het blad; de zuiveringszout verandert de pH-waarde van het bladoppervlak naar 7,0, waardoor echte meeldauw niet kan groeien. Een organisch “systemisch” middel genaamd AquaShield is verkrijgbaar bij Botanicare, en er zijn zeer gunstige rapporten over. Een mengsel van 10 tot 20 procent melk en 80 tot 90 procent water is ook effectief, maar het ruikt slecht.

Bestrijding: Geen. Vernietig beschadigd plantmateriaal.

Serenade bevat Bacillus subtilis, een krachtige natuurlijke fungicide.

Meeldauw verschijnt als een klein beetje wit poeder op het bladoppervlak.

Al snel dringt echte meeldauw het plantenweefsel binnen en verspreidt zich.

Echte meeldauw heeft deze plant overgenomen.

Wortelrot

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: wortelrot, bodemrot

Specifieke ziekten die wortelrot veroorzaken zijn: Phymatotrichum wortelrot aka katoenwortelrot(Phymatotrichopsis omnivore = Phymatotrichum omnivorum) rozerot(Trichothecium roseum = Cephalothecium roseum Corda) Rhizoctonia soreshin en wortelrot(Rhizoctonia solani Kühn) tropenrot(Lasiodiplodia theobromae = Botryodiplodia theobromae Pat)

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld

Identificeren: Wortelrotziekte is een verzamelnaam voor verschillende schimmel- en ziekteverwekkende wortelinfecties (zie Pythium hieronder). Deze ziekten zorgen ervoor dat wortels van gezond wit naar lichtbruin verkleuren. Naarmate de rot voortschrijdt, worden de wortels donkerder en slijmerig. De bovengrondse groei is traag. Bladchlorose wordt gevolgd door verwelking van de oudere bladeren op de hele plant. In ernstige gevallen breidt de rot zich uit tot aan de basis van de plant en wordt deze donker. Wortelrot komt het meest voor als de wortels geen zuurstof krijgen en in zuurstofloos water staan. Bodemplagen die in wortels snijden, zuigen en kauwen, creëren openingen waardoor rottende ziekten kunnen binnendringen. Inspecteer wortels met een 10× vergrootglas op tekenen van schade door ongedierte.

Schade: bruine slijmerige wortels, langzame groei, beschadigd blad en een lage opbrengst

Oorzaak: Veel schimmels veroorzaken wortelrot bij cannabis, waaronder houtskoolrot(Macrophomina phaseolina), tropische rot(Lasiodiplodia theobromae = Botryodiplodia theobromae), Rhizoctonia soreshin en wortelrot(Rhizoctonia solani).

Preventie: Reinheid! Gebruik vers, steriel groeimedium. Zorg voor voldoende calcium en overbemest niet met stikstof. Houd de pH boven de 6,5 in aarde en rond de 6,0 in hydrocultuurmediums om het optreden van ziektes te verlagen, behalve bij katoenrot, dat van een hoge pH houdt. Bestrijd insecten, schimmels of bacteriën die wortels eten.

Biologisch: Binab, Bio-Fungi, RootShield, Supresivit, Trichopel(Trichoderma harzianum) of SoilGuard(Trichoderma virens).

Bestrijding: Als wortels eenmaal voor meer dan de helft bedekt zijn met rot, zal het herstel erg traag of helemaal niet plaatsvinden. De beste bestrijding is om de planten weg te gooien. Steriliseer en ontsmet de tuin volledig na een aanval van wortelrot.

Spuiten: Sprays zijn niet effectief tegen wortelrot als de schade eenmaal is aangericht.

Wortelrot heeft deze wortels gedood.

Pythium

Plantenparasieten

Gebruikelijke namen: Pythium verwelking, Pythium, wortelrot, bevochtiging,

Specifieke ziekten die wortelrot veroorzaken bij cannabis zijn: Pythium irregulare, Pythium ultimum en Pythium aphanidermatum

Bedreiging voor de tuin: hoge Identificatie: Pythium kan overal voorkomen en verspreidt zich gemakkelijk. Plagen kunnen een hele oogst in een kas of binnentuin wegvagen. Pythium is een schimmelachtig organisme dat groeit en een plant koloniseert door hyfen (draadvormige, draadvormige cellen) te produceren die voedingsstoffen uit gastheer cannabisplanten zuigen en enzymen afgeven die wortelweefsel vernietigen. Pythium valt cannabiswortels aan en veroorzaakt snijrot, stengelrot en bladrot onder de juiste omstandigheden. P. ultimum heeft een zeer breed scala aan gastheren. Ziekten door P. ultimum komen het vaakst voor bij temperaturen onder 20ºC. P. aphanidermatum infecties komen vaker voor bij temperaturen boven 25ºC.

Schade: De eerste planten zien er belemmerd uit en als je goed naar de wortel kijkt, zie je dat de uiteinden dood zijn. De wortels zien er doorweekt en slijmerig uit. Zaden kunnen bij het ontkiemen aangetast zijn. Stengels van zaailingen en stekken kunnen er zacht en waterig uitzien. Wortelrotsymptomen, ongeacht de oorzaak, lijken verrassend veel op elkaar. Een nauwkeurige diagnose van Pythium is essentieel omdat fungiciden die gelabeld zijn voor andere wortelrotziekteverwekkers Pythium-wortelrot niet bestrijden.

Oorzaak: Pythium die cannabis aanvalt houdt van natte substraten met een hoge EC. Soms verontreinigen ze zelfs potgrondloze mengsels. Slechte hygiëne – het gebruik van vies gereedschap en vieze potten of het bewaren van dode geïnfecteerde planten in de tuin – zijn enkele van de belangrijkste oorzaken. Schimmelmuggen en oevervliegen brengen Pythium over in cannabistuinen.

Preventie: Maak alles schoon! Desinfecteer alles – muren, vloer, banken, containers, gereedschap, alles! Gebruik stekken van hoge kwaliteit- verwijder stekken die tekenen van ziekte vertonen. Gebruik schone potgrond. Bewaar potgrond afgedekt en droog. Kweekmedium, vooral turf dat meer dan 70 procent vocht vasthoudt, is gevoelig voor schade door P. ultimum. Sterk verteerde (donkere) turf is gevoeliger voor Pythium wortelrot dan een niet verteerde medium of lichte turf die minder vocht vasthoudt. Overbewatering en overbemesting, slecht drainerende media en wortels in stilstaand water verhogen allemaal het infectiepercentage van Pythium . Bij overbemesting onderdrukt een teveel aan stikstof het natuurlijke afweersysteem van de plant. Giftige zoutophoping in het substraat beschadigt wortelpunten waardoor Pythium een gemakkelijke wond heeft om te infecteren.

Biologische bestrijding: De commerciële producten Mycostop en Actino-Iron(Streptomyces griseoviridis) zijn verkrijgbaar om cannabis te beschermen en Pythium te onderdrukken. Toepassing van Activated Aerated Compost Tea (AACT) helpt infectie voorkomen. Pseudomonas fluorescens, Streptomyces griseoviridis, S. lydicus, Streptomycine lydicus, Gliocladium virens, Pythium oligandrum en Trichoderma harzianum kunnen verkrijgbaar zijn in commerciële substraatmengsels om Pythium te voorkomen en te bestrijden.

Spuiten: Pythium wordt resistent tegen sprays na herhaalde toepassingen. Zorg ervoor dat je sprays afwisselt om resistentie tegen de ziekte te voorkomen. Als Pythium een plant eenmaal heeft aangetast, helpen sprays weinig. Ze kunnen het beste preventief gebruikt worden. Gebruik Alude, Biophos, Rampart (fosforzuur), Banol (propamocarb) en Segway (cyazofamide) volgens de instructies.

Pythium valt wortels in de hele tuin aan.

Phytophthora

Schimmelziekte/gastheerspecifieke parasiet

Gebruikelijke namen: waterschimmel, plantvernietiger, bacterievuur, Phytophthora bacterievuur

Specifieke ziekten die wortelrot veroorzaken in cannabis zijn onder andere: Phytophthora soorten

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld tot hoog

Identificeren: Het geslacht Phytophthora , ook wel waterschimmels (Oomyceten) genoemd, bevat naar schatting 500 soorten die cannabis aantasten. Een besmetting kan een hele cannabisoogst wegvagen. Deze ziekteverwekkers zijn meestal gastheerspecifieke parasieten. Ze gedijen, groeien, planten zich voort en infecteren plantenwortels in water en verzadigde grond. Phytophthora produceert zwemmende sporen (zoösporen) die door de wortels worden aangetrokken en ze infecteren. Symptomen worden vaak verkeerd gediagnosticeerd.

Schade: Deze ziekte tast de hele plant aan – wortels, stengels en bladeren – en veroorzaakt vaak plotselinge verwelking en dood. Ze kan planten in verschillende groeistadia infecteren. Als planten vroeg in hun leven besmet raken, sterven ze snel. Als klonen en zaailingen bijvoorbeeld verwelken, rotten ze weg aan de grond. Geïnfecteerde oudere planten verwelken onherroepelijk. Wanneer je laesies ziet die de stengel omringen, is het te laat om de plant te redden.

Eerst ontstaan er kleine donkergroene vlekjes die later groter worden en er gebroeid uitzien. De schimmelziekte tast het plantenweefsel aan en dringt het binnen met lange draadachtige structuren (sporangiophores). Ze veroorzaakt meeldauw, bevochtiging en rot. Deze ziekte snijdt de vloeistofstroom in planten af en veroorzaakt bladvergeling, bruinverkleuring en vroegtijdige val en dood. Deze symptomen zijn het ergst bij warm weer. Planten verwelken vaak en storten in minder dan een week in.

Onder de grond vind je rotte wortels en weinig of geen voedingswortels. De zone tussen floëem en xyleem is donker en verkleurd. De cambiumlaag is vaak roodbruin van kleur. Maar voor een definitieve diagnose is laboratoriumanalyse van irrigatiewater of plantmateriaal nodig.

Oorzaak: Komt van nature voor in de meeste bodems en wordt bevorderd door overmatig substraatvocht en warm nat vochtig weer. Regen en water verspreiden de ziekte van plant tot plant en door de tuin. Phytophthora overleeft ook op en in aangetast zaad. Wind verspreidt de ziekte ook.

Preventie: Ontsmet al het gereedschap, de bakken, het water, de grond en de tuin met bleekmiddel, peroxide of een ander ontsmettingsmiddel. Houd de temperatuur in de tuin zo koel mogelijk. Vermijd overbewatering en stilstaand water in de tuin. Gebruik schone groeimedia. Vermijd overmatige bemesting met stikstof.

Biologisch: Plant resistente cannabisvariëteiten. Gecomposteerde schors toegevoegd aan grondmengsels doodt Phytophthora , net als organische materialen die ammoniak en salpeterzuur afgeven en meststoffen op basis van zwavel Voeg gecomposteerde hardhout- of sparrenbast toe aan potgrondmengsels. Ze helpen de media te beluchten, geven remmers af en bevorderen de opbouw van antagonistische bodemschimmels zoals Trichoderma sp

Bestrijding: Phytophthora is moeilijk te bestrijden met sprays. Fungiciden – maneb, mancozeb, zineb en Bravo (Chloorthalonil) zijn contactfungiciden die voorkomen dat de ziekte het zaad en de plant binnendringt. Behandel water met een ontsmettingsmiddel of ozonsysteem. Steriliseer groeimedium. Houd alles schoon!

Sprays: Ze hebben beperkt succes. Fosforzuur (Allude) en de kaneelzuurgroep (dimethomorf (Acrobat, Forum)) remmen Phytophthora, maar doden het niet. Lees het etiket zorgvuldig en volg de aanwijzingen op, want het moment van toepassing is essentieel.

Phytophthora is dodelijk voor deze tuin.

Roest

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: roest, henneproest

Specifieke ziekten die roest veroorzaken zijn: roest(Aecidium cannabis, Uredo kriegeriana, Uromyces inconspicuus) henneproest(Melampsora cannabina)

Bedreiging voor de tuin: zeer laag

Identificeren: Roest verschijnt als oranje vlekken aan beide zijden van bladeren, vooral op industriële hennep. Kleine maar zichtbare gele sporen vallen neer en tasten meer bladeren aan.

Schade: Roest verkleurt en doodt bladeren, maar is niet dodelijk.

Oorzaak: Roest wordt veroorzaakt door onsteriele groeiomstandigheden, aangetaste grond en een andere gastheer. Soms zal het bestrijden van de tweede plant, de gastheer, de roest bestrijden. Uiteindelijk heeft roest twee afzonderlijke vormen die beide gastheren moeten hebben om zich te kunnen voortplanten.

Preventie: schone groeiomstandigheden

Bestrijding: Het kan worden bestreden door te sproeien met thiocarbamaat (hetzelfde spul dat ze in Odor Eaters schoenzolen stoppen). Thiocarbamaat (Zineb-Maneb) is systemisch en beperkt toepasbaar. NIET GEBRUIKEN op cannabis voor consumptie.

Roest is een schimmelziekte die gemakkelijk te verwarren is met cultuurproblemen.

Verticilliumverwelking

Schimmelziekte

Gebruikelijke namen: verwelkingsziekte, Verticillium verwelking

Specifieke ziekten die Verticillium verwelking veroorzaken zijn onder andere: Verticillium verwelking(Verticillium alboatrum, Verticillium dahliae)

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelmatig

Herkenbaar: Lagere oudere bladeren ontwikkelen chlorotische vergeling op de randen en tussen de nerven voordat ze groezelig bruin worden. Planten verwelken vaak overdag en herstellen zich als het licht uitgaat. Verwelking overwoekert al snel delen van de plant of de hele plant. De ziekte begint in de wortels en breidt zich naar boven uit, waardoor het vaatstelsel verstopt raakt. Snijd de stengel in tweeën en zoek naar het bruinige xyleemweefsel. De schimmel blokkeert de toevoer van plantvloeistoffen, waardoor de plant verwelkt en sterft.

Schade: Blokkeert de doorstroming van vloeistoffen in planten, wat verwelking en uiteindelijk de dood veroorzaakt.

Oorzaak: Deze schimmel komt voor in onsteriele grond en groeimediums. Hij kan worden overgedragen via stekken en zaden. Verticillium kan lang in de grond blijven zitten en kan, eenmaal geactiveerd, snel je tuin overnemen. Verticillium is gevoelig voor vochtige grond en gematigde temperaturen: 23,9ºC (75ºF) is optimaal met 12,8ºC (55ºF) minimum en 30ºC (86ºF) maximum voor infectie.

Preventie: Reinheid is cruciaal. Gebruik steriel gereedschap. Gebruik verse, steriele grond met een goede drainage. Zorg dat planten sterk en krachtig groeien. Vermijd het verwonden van planten. Gebruik ammoniakale stikstof als stikstofbron en minder algehele stikstof en een hoger kaliumgehalte. Bemest niet te veel. Zorg ervoor dat je geïnfecteerde planten verwijdert en houd alles schoon!

Biologisch: Bio-Fungus(Trichoderma soorten), Rhizo Plus(Bacillus subtilis) Bestrijding: Geen. Als Verticillium eenmaal in de plant zit, is het einde nabij. Steriliseer de hele ruimte als deze ziekte optreedt.

Spuiten: Geen enkele chemische spray is effectief tegen Verticillium verwelking.

Verticillium verwelkingsziekte

Algen

Gebruikelijke namen: algen, groene algen, blauwalgen, groen slijm

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld

Identificeren: Aards/mollig ruikende algen, meestal groen, kunnen ook bruin, roodachtig of zwart zijn. Slijmerige groene algen hebben voedingsstoffen, licht en een vochtige ondergrond nodig om te groeien. Deze algen groeien op vochtige steenwol en andere groeimediums die worden blootgesteld aan licht. Ze veroorzaken weinig schade, maar trekken schimmelmuggen en andere beestjes aan die de wortels beschadigen. Zodra wortels laesies en schaafwonden hebben, dringen ziekten gemakkelijk binnen.

Schade: Algen groeien overal – groeimedia, hydrocultuur, goten, pompen en reservoirs – waardoor voedingssproeiers verstopt raken en de stroom voedingsstoffen in de tuin geblokkeerd wordt. Algen trekken ook wortelvernietigende varenrouwmuggen en aaltjes aan. Zie “Schimmelmuggen” en “Nematoden” voor meer informatie.

Oorzaak: De aardachtige/mollige geur komt door afbraak in het groeimedium en de voedingsoplossing. Algen verbruiken voedingsstoffen en onttrekken zuurstof aan de voedingsoplossing, waardoor wortels verstikken. Algen in ontbinding geven ook gifstoffen af die wortels vatbaarder maken voor aanvallen van ziektes.

Preventie: Algen groeien wanneer water en voedingsstoffen samenkomen onder een lichtbron. Verwijder het licht en er kunnen geen algen groeien. Alle containers, reservoirs, buizen, kanalen enzovoort moeten lichtdicht zijn. Algen voorkomen is van vitaal belang. Algen trekken schimmelmuggen en hun larven aan, evenals aaltjesplagen. Omdat de bestrijdingsmogelijkheden voor deze problemen en ongedierte beperkt zijn, is de beste algenbestrijdingsmethode het voorkomen van het probleem. Dek de vochtige steenwol en groeimedia af om licht buiten te sluiten. Gebruik een algenbestrijdingsmiddel in de voedingsoplossing of geef water met een algenbestrijdingsmiddel.

Bestrijding: Een klein beetje algen veroorzaakt weinig problemen, maar dikke, aardachtige groei vereist actie. Reinig het systeem en voeg een algenbestrijdingsmiddel in de juiste verhouding toe. Algen groeien snel weer aan nadat het algicide is uitgewerkt en de volgende toepassing moet zwaarder zijn om effectief te zijn. Meestal zijn algenwerende middelen niet effectief en eigenlijk meer fytotoxisch voor de wortels dan de schade die algen veroorzaken. Niet-gevestigde en zwakke planten hebben er het meeste last van.

Spuiten/drenken: Diazinon, Endosulfan, Propiconazol, Thiram, Ziram, Quinomanid, Irgarol 1051 en waterstofperoxide. Sommige extracten van pompelmoespitten doden algen zonder de planten te schaden.

Algen op het oppervlak van steenwol

Bacteriële ziekten

Kroongal

Gewone namen: kroongal

Specifieke ziekte die kroon- en stengelgal veroorzaakt: kroongal(Agrobacterium tumefaciens)

Bedreiging voor de tuin: laag

Identificeren: Kroongal(Agrobacterium tumefaciens) veroorzaakt gallen of tumorachtige gezwellen op stengels en de wortelkroon. De plantengroei wordt belemmerd.

Schade: Er vormen zich grote gallen op stengels en de wortelkroon. Hoewel het meestal niet dodelijk is, is de plant niet meer te redden als de gallen het plantenweefsel binnendringen.

Oorzaak: Kroongal wordt veroorzaakt door Agrobacterium tumefaciens bacteriën die zowel in de grond als op worteloppervlakken leven. Het dringt planten binnen en infecteert ze via een verse wond.

Preventie: Beoefen goede tuin- en gereedschapshygiëne. Klonen zijn het meest vatbaar voor de kroongalziekte. Neem alle hygiënische voorzorgsmaatregelen bij het nemen van klonen. Voorkom kroongal met toepassingen van Agrobacterium radiobacter stam K1026 of stam K84, verkocht onder de merknamen Galltrol en Gallex).

Bestrijding: Geen. Als er kroongal wordt aangetroffen in de tuin, isoleer en vernietig de aangetaste planten dan onmiddellijk. Ontsmet de hele tuin.

Kroongal op de stengel van een cannabisplant

Deze hele tuin is geïnfecteerd met kroongal

Virussen

Virusziekte
Gebruikelijke namen: hennepmozaïekvirus, hennepstreepvirus (HSV)

Specifieke virussen zijn onder andere: luzernemozaïek en luzernemozaïek (genus Alfamovirus, alfalfamozaïekvirus [AMV]) arabismozaïek (genus Nepovirus, arabismozaïekvirus (ArMV)) komkommermozaïek (genus Cucumovirus, komkommermozaïekvirus (CMV)) hennepmozaïek (hennepmozaïekvirus) hennepstreep (hennepstreepvirus)

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelhoog

Identificeren: Klassieke virusinfectiesymptomen zijn ziekelijke groei, bladvlekken, stengelvlekken, vergeling, interveinale gele strepen en verminderde oogst. Soms worden de bladranden sporadisch donkerder.

Schade: Virussen nestelen zich in het vloeistofdistributiesysteem van planten en tasten dit aan. Veel virussen hebben de volgende opvallende tekenen: verkleurde vlekken, vlekken, chlorose, strepen en soms rollen de randen en bladpunten omhoog. Als een plant eenmaal een virus heeft, kan er weinig worden gedaan om het virus te doden. Virussen zijn zelden dodelijk voor cannabis, maar een virusinfectie kan de opbrengst ernstig verminderen.

Oorzaak: Virussen dringen planten binnen via (insecten)wonden, stuifmeel en zaadinfecties. Ze dringen elk deel van de plant binnen. Eenmaal gevestigd vermenigvuldigen virussen zich in plantencellen waar ze de plant volledig kunnen overnemen. Ze zijn zelden dodelijk, maar kunnen de cannabisopbrengst sterk verminderen. Als virussen eenmaal in een plant zitten, zijn ze bijna onmogelijk uit te roeien.

Vectoren: Virussen worden verspreid door insecten, mijten, planten, dieren en menselijke vectoren. Bladluizen, witte vliegen, zaden en stekken zijn het ergst. Besmet gereedschap transporteert ook virussen van de ene plant naar de andere.

Preventie: Reinheid! Gebruik altijd vers, steriel groeimedium. Desinfecteer gereedschap voordat je loof van verschillende planten afsnijdt. Verwond planten niet en voorkom dat andere ziekten en plagen planten verwonden. Als je rookt, was dan je handen met een ontsmettingsmiddel voordat je met de planten omgaat. ROOK GEEN TOBACCO-producten in de buurt van cannabisplanten.

Bestrijding: Vernietig alle planten die geïnfecteerd zijn met het virus.

Biologisch: geen

Sprays: Er zijn geen chemische sprays effectief tegen virussen.

Blad geïnfecteerd door een mozaïekvirus

Opslagschimmels en bacteriën

Ziekte Gebruikelijke namen: bacteriën, schimmels, virussen, grauwe schimmel, hennepkanker, bruine meeldauw

Specifieke ziektes die demping veroorzaken zijn: grauwe schimmel(Botrytis cinerea) Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria alternata

Ziekteverwekkende bacteriën voor mensen die op cannabis voorkomen zijn onder andere: Salmonella muenchen, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, E. agglomerans, Streptococcus (Groep D), Thermoactinomyces candidus, T. vulgaris, Micropolyspora faeni, Aspergillus fumigatus, A. niger, A. flavus, A. tamarii, A. sulphureus, A. repens, Penicillium chrysogenum, P. italicum, Rhizopus stolonifer, Alternaria alternata, Curvularia lunata en Histoplasma capsulatum.

Aspergillus kan worden gedood door cannabis 15 minuten te bakken bij 150ºC, maar slechts ongeveer 15 procent wordt vernietigd door roken via een waterpijp.

Bedreiging voor gedroogde toppen: hoog

Identificeren: Besmette opgeslagen cannabis is vaak donkerder en de textuur wordt veranderd door de witachtige, lichtgrijze schimmel die zichtbaar wordt. Schimmels zien er vaak donzig uit en je kunt blauwgroene en donkergroene tinten zien. Vaak hangt er een muffe, muffe “kleedkamer”-geur. Andere keren kan het een ammoniakachtige geur verspreiden. Als de ontbinding snel gaat, zorgt de biologische activiteit ervoor dat de cannabis warm aanvoelt.

Schade: Opslagschimmels en bacteriën breken droge cannabis af en ontbinden het. De meeste bacteriën en schimmels die droge cannabis aantasten zijn slechts ziekteverwekkers en infecteren mensen niet, tenzij ze lijden aan infecties, allergieën of problemen met het immuunsysteem. Als je een joint aansteekt, doodt het verbranden van cannabis de schimmel niet. De schimmel gaat eigenlijk vooraf aan de rook die het lichaam binnenkomt. Andere verontreinigingen zijn haren van huisdieren, mensenhaar, stof, uitwerpselen van insecten, residuen, enzovoort; sommige zijn zeer besmettelijk en andere geven gifstoffen af.

Als een van de bovenstaande screeningtesten positief is, wordt de verdachte cannabis weggegooid zonder de verontreiniging te identificeren.

Oorzaak: Het insluiten en opslaan van toppen voordat ze helemaal droog zijn, kan leiden tot opslagschimmels en bacteriën. Onhygiënisch besmet gereedschap, tuinkamers en planten dragen ongedierte en ziekten met zich mee.

Preventie: Zorgvuldig gekweekte en geoogste cannabis herbergt een minimum aan gevaarlijke micro-organismen. Droog toppen en bladeren grondig voordat je ze opslaat. Er zijn vacuümverpakkingsmachines verkrijgbaar die bij het sealen inerte stikstof in de opslagzak injecteren. Inert stikstofgas neemt de plaats in van alle zuurstof en voorkomt verdere ontbinding.

Controle: Screen op besmetting voordat je het verpakt voor gebruik als medicinale cannabis. Opportunistische infecties vormen het grootste gevaar voor consumenten met immuunsuppressie. Steriliseer medische cannabis, bij voorkeur door gammabestraling. Bakken bij lage temperaturen, gassterilisatie en zelfs bestraling met Kobalt 60 doden geen microben en zijn daarom geen acceptabele methoden om droge cannabis te ontsmetten.

Drogen: Droge cannabis bevat ongeveer 10 procent vocht. Opslagschimmels kunnen niet leven in een omgeving onder de 15 procent. Eenmaal droog, houd het droog. Vermijd beschadiging van droge en drogende cannabis. Leg geen appel- of citrusschillen in de droogcontainer; deze ontbinden en trekken ziektes aan. Bewaar droge cannabis in vacuüm afgesloten containers. Het openen van afgesloten containers stelt de cannabis opnieuw bloot aan verontreinigingen en vocht. Voorkom dat de gedroogde cannabis meer vocht opneemt. Hasj maken van besmette cannabis komt vaak voor – en is een slecht idee. De verontreinigingen blijven in de hasj, maar in geconcentreerde vorm, en microbiële ziekteverwekkers en gifstoffen worden niet altijd vernietigd door verhitting of andere methoden van sterilisatie. Het gerucht dat beschimmelde cannabis meer psychotroop is, is niet waar. In tegenstelling tot beschimmelde druiven is beschimmelde cannabis niet krachtiger! Lees “Wat te doen met een beschimmelde oogst?” in hoofdstuk 9, Oogsten, drogen en uitharden.

Slecht gedroogde en uitgeharde cannabis kan naar ammoniak ruiken.

Schimmel wordt al snel een probleem wanneer cannabis niet goed gedroogd en uitgehard is. Deze toppen waren geïnfecteerd met schimmel en de pot vormde een perfecte omgeving voor groei. (MF)

Verontreinigingen

Bijna alle geconsumeerde cannabis is vervuild met verontreinigingen. De meeste van deze verontreinigingen zijn onschadelijk, zoals stof, maar veel van de verontreinigingen kunnen schadelijk zijn, vooral voor medische patiënten met een aangetast immuunsysteem. In het beste geval bederven de verontreinigingen de smaak van cannabis. Verontreinigingen zijn onder andere schimmels, insecten en uitwerpselen, sprays, haren van huisdieren, vuil en metaalschilfers. In Hayward, Californië, stierf een bekende cannabispatiënt met een ongewone immuunziekte door herhaalde blootstelling aan de miticide Avid. Avid is in de VS nog steeds geregistreerd voor gebruik op gazon- en tuinplanten en bloemen.

Let op! GEBRUIK AVID NIET OP MEDISCHE OF ANDERE CANNABISGEWASSEN. Het is afgeleid van het bodemmicro-organisme Streptomyces avermitilis. Translaminaire insecticiden en miticiden dringen het bladweefsel binnen en blijven in het systeem van de plant. Avid is illegaal om te verkopen in de VS, maar het is verkrijgbaar in Canada. Het is alleen voor sierplanten. Avid bevat een krachtig neurotoxine dat wordt geabsorbeerd en zich na verloop van tijd ophoopt.

Aan het eind van de jaren 1970 sproeide de Amerikaanse overheid het herbicide Paraquat op cannabisgewassen in Mexico en meer recentelijk op Hawaii. Paraquat en andere pesticiden uit de drugsoorlog dringen door in de vegetatieve groei. Ze veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen bij mensen.

Schimmel- of bacteriële infecties kunnen het gevolg zijn van slordige kweektechnieken. Een klein aantal plantpathogenen blijft achter in slecht gedroogde en opgeslagen cannabis. Sommige van deze ziekteverwekkers kunnen mensen infecteren. Mensen met een verminderd immuunsysteem lopen het meeste risico.

Aspergillus, een bacteriële verontreiniging, wordt aangetroffen in sommige verkeerd opgeslagen cannabis. Het wordt door orgaantransplantatie-experts genoemd als een risico om een kandidaat uit te sluiten van een transplantatie. Tim Garon uit de staat Washington werd een levertransplantatie geweigerd vanwege deze gevolgen; hij overleed in 2008.

Het is essentieel om alle cannabis te controleren op Aspergillus en het voorkomen ervan te voorkomen door schoon tuinieren en goed drogen en bewaren. Zie hoofdstuk 9, Oogsten, drogen en zouten, voor meer informatie.

Gritweed zijn cannabistoppen bedekt met kleine, glasachtige deeltjes die eigenlijk kiezelzuur zijn. Gritweed was een paar jaar lang een groot probleem in Nederland. Het begon toen het aantal coffeeshops werd gehalveerd door overheidsbeleid. Je kunt verwijzingen naar gritwier vinden in oude uitgaven van Soft Secrets (www.softsecrets.nl).

Ongedierte Insecten en Mijten

Mieren

Gebruikelijke namen: mieren, pismieren, rode mieren, grootkopmieren, kleine zwarte mieren, straatmieren

Latijnse namen: orde vliesvleugeligen

Bedreiging voor de tuin: laag

Identificeren: mieren

Schade: Mieren zijn vervelend; ze verspreiden ziektes van de buitentuin naar de binnentuin en van plant naar plant. Sommige mierensoorten “kweken” bladluizen door ze van bron naar bron te verplaatsen voor de honingdauw die bladluizen afgeven.

Oorzaak: Mieren kunnen een tuinkamer binnenkomen die niet is afgesloten. Ze kunnen worden aangetrokken door een voedselbron in de tuinkamer.

Preventie: Als mieren van buiten de tuinkamer binnenkomen, blokkeer hun toegang dan met een kleine barrière van kaneel, Tanglefoot, enz.

Bestrijding: Pas toe volgens de aanwijzingen voor zoete lokaasvallen: Terro, Pic, Drax Ant Kill Gel (suikervoedende mieren), Drax-FP (vet- en suikervoedende mieren), MAXFORCE, (kakkerlak- en faraomierenverdelger-hydramethylnon). Zie “Mierenlokaas”.

Mieren eten bladluizen en verspreiden ze naar andere planten.

Bladluizen

Gebruikelijke namen: perzikluis, zwarte bonenluis, bhangluis, hopluis

Bladluissoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: groene perzikluis(Myzus persicae, Homoptera: Aphididae. = Phorodon persicae) zwarte bonenluis(Aphis fabae, Momoptera: Aphididae) bhangluis oftewel hennepluis(Phorodon cannabis, Homoptera: Aphididae. = Aphis cannabis = Mysus cannabis, = Paraphorodon cannabis, = Diphorodon cannabis, = Aphis sativae, = Phorodon asacola, = Capitophorus cannabifoliae, = Semiaphoides cannabiarum) hopluis (Phorodon humuli)

Bedreiging voor de tuin: Laag. Bladluizen vallen zelden binnenplanten aan en teisteren af en toe buitenplanten.

Identificeren: Bladluizen, ook wel plantenluizen genoemd, zijn ongeveer zo groot als een speldenknop. Ze zijn gemakkelijk met het blote oog te herkennen, maar gebruik een 10X vergrootglas om ze te identificeren. Bladluizen komen voor op de onderkant van bladeren, takken en knoppen.

Normaal zijn ze grijsachtig tot zwart, maar bladluizen kunnen ook groen tot roze zijn. In elke kleur geven bladluizen kleverige honingdauw af terwijl ze zich voeden. De meeste bladluizen hebben geen vleugels, maar de vleugels die ze wel hebben, zijn ongeveer vier keer zo groot als hun lichaam. Bladluizen baren voornamelijk levende vrouwelijke larven, zonder te paren, en kunnen elke dag 3 tot 100 hongerige larven produceren. Elk vrouwtje brengt tussen de 40 en 100 nakomelingen voort, die zich snel na de geboorte beginnen voort te planten. Bladluizen worden meestal binnenshuis aangetroffen als ze buiten overvloedig aanwezig zijn.

Plaats gele vangplaten aan de voet van verschillende planten en in de buurt van de toppen van andere planten om invasies van gevleugelde bladluizen, vaak de eerste die de tuin binnenkomen, in de gaten te houden. Tijdens het eten scheiden bladluizen kleverige honingdauw af die mieren aantrekt die zich ermee voeden. Mieren houden zo van honingdauw dat ze bladluizen gijzelen en ze honingdauw laten produceren. Zoek naar mierenkolommen die rond planten marcheren en je zult bladluizen vinden.

Schade: Bladluizen zuigen het levengevende sap uit bladeren, waardoor bladeren verwelken en geel worden. Bladluizen vallen het liefst zwakke, gestreste planten aan. Sommige soorten geven de voorkeur aan sappige, nieuwe groei, en andere bladluizen houden van ouder gebladerte of zelfs bloemknoppen. Zoek naar bladluizen onder bladeren of verstopt rond takknopen en groeitoppen. Deze plaag transporteert (vectoren) bacteriën, schimmels en virussen. Bladluizen vervoeren meer virussen dan welke andere bron dan ook. Op honingdauw groeit ook destructieve roetdauw. Elke bladluisbestrijding moet ook mieren bestrijden, als die aanwezig zijn. Sommige bladluizen tasten bloemtoppen aan, waardoor knoppen vervormen. Bladluizen kunnen hele planten laten verwelken, verwelken en afsterven.

Oorzaak: Bladluizen komen tuinkamers en kassen binnen op vuil gereedschap, kleding, enz. Of ze zijn van nature aanwezig in de tuin buiten.

Preventie: Kweek sterke, gezonde planten. Controleer planten regelmatig op bladluizen. Blaas elk teken van bladluizen weg met een flinke straal water.

Bestrijding: Verwijder handmatig kleine aantallen bladluizen. Besproei kleine aantastingen en bestrijd mieren. Introduceer roofdieren als het probleem hardnekkig is.

Culturele en fysieke bestrijding: Handmatig verwijderen is gemakkelijk en werkt goed om bladluizen te doden. Als ze vastzitten op het gebladerte – ze zuigen vloeistof op – kunnen bladluizen zich niet bewegen en zijn ze gemakkelijk te pletten met vingers of sponzen gedrenkt in een insecticide oplossing.

Biologisch: Kantvliegen, Chrysoperla soorten, zijn de meest effectieve en beschikbare roofdieren voor bladluizen. Laat één tot 20 gaasvliegen per plant los, afhankelijk van de mate van aantasting, zodra er bladluizen verschijnen. Herhaal dit elke maand. Eieren hebben een paar dagen nodig om uit te komen in larven die bladluizen uitroeien. Galmug Aphidoletes aphidimyza is verkrijgbaar onder de handelsnaam Aphidend; sluipwesp Aphidius matricariae is commercieel verkrijgbaar. Adywantsen werken ook goed om bladluizen uit te roeien. Volwassen lieveheersbeestjes zijn tijdens de zomermaanden gemakkelijk verkrijgbaar bij veel kwekerijen. Het enige nadeel van lieveheersbeestjes is dat ze aangetrokken worden door de HID-lamp: laat ongeveer 50 lieveheersbeestjes per plant los en minstens de helft zal direct de HID invliegen, de gloeilamp raken en dood zoemen. Binnen één of twee weken vallen alle lieveheersbeestjes ten prooi aan de lamp en moeten ze regelmatig worden bijgevuld. Verticillium lecanii (schimmel) – verkrijgbaar onder de handelsnaam Vertalec – is specifiek voor bladluizen en effectief.

Bestrijd mieren met borax. Zie “Boorzuur”.

Sprays: Zelfgemaakte sprays en sprays met insecticide zeep zijn zeer effectief. Twee of drie keer toepassen met een interval van vijf tot tien dagen. Pyrethrum (aerosol) twee tot drie keer aanbrengen met tussenpozen van vijf tot tien dagen.

Jonge volwassen bladluizen, doorschijnend met groen en bruin (MF)

Bladluizen, spint en trips zitten op dit blad.

Wortelbladluizen

Gebruikelijke naam: wortelluis

Bedreiging voor de tuin: zeer hoog

Wortelbladluissoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: druifluis (grape phylloxera)

Identificeren: Wortelbladluizen (druifluis) zijn kleine bladluisachtige insecten die zich voeden met een aantal plantenwortels. Ze worden vaak verward met varenrouwmuggen. Fylloxera zijn ovaal- tot peervormig, klein (1 mm lang) en van geel/geelgroen/olijfgroen tot licht- tot donkerbruin of oranje van kleur. De ovaalvormige eitjes zijn geel. Nimfen zijn kleine versies van volwassen exemplaren. De meeste volwassen druifluisluizen zijn vleugelloze vrouwtjes. Wortelbladluizen, van het geslacht Phemigus, voeden zich steeds meer met wortelsystemen van cannabis en zijn een grote plaag geworden in delen van de VS en andere delen van de wereld. Inspecteer de wortels door de wortelkluit uit de container te schuiven.

Wortelbladluizen zijn super kleine insecten met poten. Bladluizen koloniseren wortels aan de buitenkant van de wortelkluit, vooral in de buurt van drainagegaten. Ze hebben ongeveer de grootte en kleur van kokosvezelkorrels.

Schade: Fylloxera voeden zich met wortels en wortelknolletjes, waardoor ze van onderen geel worden, opzwellen en hard worden. Er ontstaan dode (necrotische) plekken waar het ongedierte zich voedt. Secundaire schimmels infecteren wonden en omringen vaak wortels, waardoor grote delen afsterven. Planten worden belemmerd en de opbrengst vermindert aanzienlijk. Plagen kunnen planten doden. Schade wordt gemakkelijk verward met aandoeningen veroorzaakt door voedingsstoffen, water, enzovoort.

Oorzaak: Wortelbladluizen kunnen in de tuin geïntroduceerd worden door aangetaste grondklonen of zaailingen. Ze kunnen ook meegebracht worden met vuil gereedschap, of vliegen of kruipen in ongefilterde ruimtes. Ze overwinteren als kleine nimfen op wortels. In de lente, als de bodemtemperatuur boven de 15ºC komt, beginnen ze zich te voeden en te groeien. Binnen zijn wortelluizen 24/7 zeer actief. Als de bodemtemperatuur onder 15ºC komt, sterven alle levensstadia behalve de kleine nimfen. Er zijn drie tot vijf generaties per jaar. De nimfen in de eerste fase zijn actieve kruipers en kunnen zich verplaatsen van plant naar plant in de grond, op het grondoppervlak of door de wind. Ze kunnen ook tussen wijngaarden worden verplaatst op stekken, laarzen of apparatuur. Druivenfylloxera komt vaker voor in de buurt van wijngaarden, waar ze druivenstokken aantasten.

Preventie: Vermijd koele, zware kleibodems en bodems in druiventeeltgebieden die aangetast zijn door druifluis. Vermijd overbemesting met stikstof.

Gebruik gele vangplaten om vliegende volwassenen te controleren. Behandeling met pesticiden zal de druifluispopulaties niet uitroeien; zelfs als een groot deel van de druifluis is gedood, komen populaties vaak snel terug.

Bestrijding: Als de tuin eenmaal is aangetast, zijn wortelluizen moeilijk te verdrijven. Een meervoudige aanpak kan nodig zijn om hun levenscyclus volledig te doorbreken. Een sterke watergift zoals BotaniGard remt de bladluizen af, gevolgd door het uitzetten van roofnematoden(Heterorhabditis bacteriophora), wat ervoor zorgt dat ze allemaal gedood en opgegeten worden!

BotaniGard is een insecticide dat bestaat uit een levende schimmel, Beauveria bassiana. Deze schimmel zoekt bladluizen op en infecteert ze, waardoor ze doodgaan. Daarna laat hij sporen los, wachtend op meer slachtoffers. Het werkt ook tegen witte vlieg en trips. Je kunt het bestellen bij veel tuinwinkels of via tuinwebsites op internet.

Neemolie en citrusolie worden ook gebruikt om bladluizen te doden, maar ze tasten soms de plantenwortels aan. Test ze op een proefplant voordat je ze in de tuin gebruikt. De bladluizen moeten om de dag worden behandeld met een minimum van zes behandelingen. Wissel de insecticiden af.

BotaniGard kan worden gecombineerd met pyrethrum. De neem- en citrusolie kunnen zowel met elkaar als met pyrethrum gemengd worden. Het idee is om de plagen volledig te elimineren. Roofnematoden(Heterorhabditis bacteriophora) zijn super effectief en gemakkelijk te gebruiken. Het beste aan het gebruik van nematoden is dat ze alle kleine worteltopluizen doden! Als bladluizen eenmaal weg zijn, is het moeilijk voor ze om de tuin opnieuw te besmetten. Ze zijn waarschijnlijk in de tuin geïntroduceerd door een nieuw element, zoals een kloon of geïnfecteerde plantmix.

Wortelbladluizen

Bijen en wespen

Bedreiging voor de tuin: geen

Bijen (Anthophila, meer dan 20.000 bekende soorten)

Wespen (orde vliesvleugeligen en onderorde Apocrita)

Horzels (orde vliesvleugeligen, familie Vespidae, geslacht Vespa)

Identificeren: Bijen en wespen die steken zijn meestal 1,3 cm tot 2,5 cm lang. Velen hebben gele strepen rond hun lichaam, anderen niet. Ze worden vooral aangetrokken door binnentuinen als het buiten afkoelt. Ze komen er zo in. Ze hebben veel namen en verschijningsvormen. In Alabama zijn er bijvoorbeeld vier wespen die steken: rode, roodgerande, kleine rode en zwarte. Er zijn ook twee horzels, waarvan er één grote nesten bouwt en een kaal of wit gezicht heeft. Europese wespen maken ook hun opwachting.

Opmerking: Veel bijachtige insecten zijn nuttige insecten. Zie “Nuttige insecten” in dit hoofdstuk.

Schade: Geen schade aan planten, maar kan een plaag worden in tuinkamers – ze doen vreselijk pijn als ze steken! Oorzaak: Bijen en wespen komen in de meeste klimaten in de lente, zomer en herfst voor in de tuin, maar kunnen in warme klimaten ook in de winter actief zijn.

Preventie: Uit tuinkamers en kassen weren met schermen en vallen.

Bestrijding: Bijen en wespen zijn af en toe een probleem binnenshuis en worden het meest efficiënt bestreden met sprays.

Culturele en fysieke bestrijding: Ze komen tuinkamers binnen via ventilatieopeningen en kieren en worden aangetrokken door de groeiende planten, een waardevol goed midden in een koude winter! Scherm alle ingangen naar de kamer af. Installeer meer circulatieventilatoren om vliegen te bemoeilijken. Wespenvallen, zoet vliegenpapier en Tanglefoot belemmeren dit ongedierte. Bijen en wespen worden ook aangetrokken door de hete HID en vliegen erin en sterven.

Biologisch: niet nodig

Sprays: Pyrethrum wordt aanbevolen. Stop kleine nesten in een pot met een wijde opening – doe dit ’s nachts als de wespen stil zijn – en zet de pot een paar uur in de vriezer. Gebruik Sevin (carbaryl) alleen als er een probleem is met een wespennest. Gebruik ook wespen- en horzelsprays om wespen te bestrijden, maar zorg dat de spray NIET op planten komt, want dan beschadigt het plantenweefsel.

Gele vangplaten worden gebruikt om de insectenpopulaties in de gaten te houden.

Groene lynx spin valt een bij aan (MF)

Deze onbekende kever werd gevangen in Alabama en is bijna 5 cm lang!

Wespenvallen houden wespen in bedwang en werken goed om de activiteit te controleren

Boorders

Bedreiging in de tuin: buiten gemiddeld, binnen zelden gezien

Boordersoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: Europese maïsboorder(Ostrin-ia nubilalis, Lepidoptera: Pyralidae. = Pyrausta nubilalis, = Botys silacealis) hennepboorder(Grapholita delineana, Lepidoptera: Olethreutidae. = Cydiadelineana, = Laspeyresia delineana, = Grapholita sinana, = Cydia sinana) gewone stengelboorder(Papaipema nebris, Lepidoptera: Noctuidae. = P. nieta)

Identificeren: Veel boorinsecten zijn lid van verschillende families, waaronder boorlarven, engerlingen, minors, maden, enzovoort, die tunnels maken of zich boren in stengels, gebladerte en wortels. Op een bepaald moment in hun leven kunnen ze veranderen in kevers, rupsen of motten in vele vormen, kleuren en maten. Zoek naar hun ingangsopening en dode groei aan weerszijden van de ingangsopening langs de hoofdstengel, vaak verkleurd en vergezeld van zaagsel. Boorders komen buiten vaker voor dan binnen. Borers komen vaker voor in gebieden waar industriële hennep groeit. Boorders hebben in Europa voor grote oogstverliezen gezorgd.

Veel boorders zijn in staat om drie tot vijf generaties per jaar te produceren die floreren bij temperaturen boven 15,6ºC. Boorders overwinteren in de grond en komen het volgende jaar tevoorschijn. De levenscyclus verstoren is de beste langetermijnbestrijding. Sommige boorders spinnen cocons.

Schade: Tunnels en holen in stengels, gebladerte en wortels belemmeren de vloeistofstroom en doen plantendelen verwelken. Als de boor de hoofdstengel ernstig beschadigt, kan de vloeistofstroom naar de hele plant stoppen, met de dood tot gevolg. Wonden en uitwerpselen trekken vocht, ziektes en infecties aan. Hennepboorders hebben een vraatzuchtige eetlust en kunnen bloeiende toppen en cannabiszaden vernietigen.

Oorzaken: Buiten zitten boorders in de grond en in landbouwgewassen en rozen, naast andere sierplanten en planten. Hoewel ze binnenshuis zelden een probleem vormen, vallen ze af en toe buitengewassen aan.

Preventie: Zelden een probleem binnenshuis. Lokaas met Bt (Bacillus thuringiensis) om boorders te voorkomen en te doden. Let op kevers en motten die eitjes van boorders leggen.

Bestrijdingsmiddelen: Boorders kunnen worden bestreden met 50 procent methylparathion (0,5 oz [14,8 ml]) voor 1.000 vierkante voet (9,3 m2). Na de oogst moeten de stoppels en afvalstengels worden verbrand en moet het veld worden omgeploegd.

Culturele en fysieke bestrijding: Pluk alle keverlarven met de hand. Boorkevers veroorzaken vaak zoveel schade aan een bepaalde stengel dat deze verwijderd en vernietigd moet worden.

Spuiten: Bacillus popilliae is specifiek voor kevers of rotenone individueel geïnjecteerd in stengels.

Biologisch: Verschillende mengsels van nuttige nematoden bestrijden deze boorkevers in de grond.

Biologische bestrijding: De sluipwesp Trichogramma evanescens Westwood, Hymenoptera soorten parasieten en predatoren prooien op Grapholita delineana.

Rupsen en loopers Rupsen die cannabis aanvallen zijn onder andere: zilvermot(Autographa gamma, Lepidoptera: Noctuidae. = Plusia gamma, = Phytometra gamma) stippelmot(Melanchra persicariae, Lepidoptera: Noctuidae. = Polia persicariae, = Mamestra persicariae) koolmot(Mamestra brassicae, Lepidoptera: Noctuidae. = Barathra brassicae) tuintijgermot(Arctia caja, Lepidoptera: Arctiidae) gewone haarrups(Spilosoma obliqua, Lepidoptera: Arctiidae. = Diacrisia obliqua) bietenwebworm (Loxostege sticticalis, Lepidoptera: Pyraustinae. = Phlyctaenodes sticticalis) maïs-oorwormvlinder(Helicoverpa zea) chrysantenwebworm(Cnephasia interjectana, Lepidoptera; Tortricidae. = Cnephasia virgaureana) doodshoofdvlinder(Acherontia atropos, Lepidoptera: Sphingidae. = Sphinx atropos)

Tuinbedreiging: laag binnenshuis, hoog buitenshuis en in kassen Rupsen en loopers laten veel uitwerpselen achter op de plant. De uitwerpselen hopen zich op tussen de knoppen. De uitwerpselen vallen eruit als de toppen te drogen worden gehangen; inspecteer onder de opgehangen toppen om de uitwerpselen te vinden.

Rupsen veranderen in motten of vlinders en vliegen weg. Sommige transformeren snel en vliegen weg; anderen doen er langer over. Rupsen hebben een piek en kunnen in de meeste gevallen gepland worden. Ze kunnen een levenscyclus voltooien en het opnieuw doen, maar meestal ontwikkelen ze zich langzamer en verpoppen ze of leggen ze eitjes die overwinteren. Sommige doen dat als larve. Ze verplaatsen zich ook, net als legerwormen.

Identificeren: Rupsen en loopers zijn 1,3-10,2 cm lang, cilindrisch met pootjes, vaak groen, maar kunnen vrijwel elke kleur hebben, van wit tot zwart. Rupsen hebben sets poten over de hele lengte van het lichaam, terwijl loopers twee sets poten aan beide uiteinden van het lichaam hebben. Loopers plaatsen hun voorpoten naar voren, buigen hun lichaam in het midden omhoog en trekken hun achterpoten naar voren. Sommige hebben strepen, vlekken en andere motieven die voor camouflage zorgen. Rupsen en loopers vormen binnenshuis zelden een probleem, maar bevinden zich in een levensstadium tussen een larve en een vliegende mot of vlinder in, en zijn het meest algemeen wanneer ze buiten voorkomen. Een manier om te controleren op rupsen en loopers is door een plant te besproeien met pyrethrumspray en de plant daarna te schudden. De spray heeft een snel knock-out effect en de meeste rupsen zullen van de plant vallen. Rupsen zijn vooral een probleem voor buitenkwekers.

Rupsen eten bloemtrossen van binnenuit op en hun activiteiten vormen een vector voor een wijdverspreide cannabis schimmelziekte.

Bladetende rupsen brengen het grootste deel van hun tijd door op bladeren. Ze manipuleren bladeren vaak voordat ze ze opeten; hun eetgewoonten bestaan uit het eten van kleine stukjes blad tussen de bladnerven of het eten van grote stukken blad.

Schade: Deze knabbelende beestjes kauwen en eten stukjes blad en laten opvallende beten achter in bladeren. Sommige rupsen rollen zichzelf in bladeren. Een plaag van rupsen of bladsprinkhanen beschadigt het gebladerte en vertraagt de groei, waardoor de plant uiteindelijk ontbladert, afsterft en sterft.

Oorzaak: Onbemalen grond buiten rond en in de tuin. Eitjes overwinteren in de grond en worden vaak gedood door grondbewerking. Aangrenzende planten trekken rupsen en hun eitjes aan of hebben ze.

Preventie: Lokaas met Bt (Bacillus thuringiensis) voordat rupsen normaal uit zijn.

Bestrijding: Schud planten meerdere keren per dag om de insecten te verjagen. Preventieve sprays met insectendodende zepen en organische gifstoffen kunnen selectief worden gebruikt tijdens de vegetatieve cyclus, maar tijdens de bloeicyclus moet uiterst voorzichtig te werk worden gegaan.

Culturele en fysieke bestrijding: Handmatig verwijderen.

Biologisch: Trichogramma wespen, gedoornde soldaatwants(Podisus maculiventris, Podibug).

Spuitbussen: Pyrethrum spuitbus werkt geweldig! Zelfgemaakte spray/afweermiddel, hete peper en knoflook, Bt, pyrethrum, rotenon en neemproducten.

Houd gele vangplaten bij om de insectenpopulaties in de gaten te houden.

Boorders leven in de stengels.

Rupsenpopulaties kunnen exploderen. De kleine wormpjes eten elke dag meer dan hun lichaamsgewicht aan gebladerte.

Deze prachtige rups kan in één dag veel bladeren opeten!

Kijk goed naar de linkerkant van de foto en je ziet een maïs-oorworm vermomd als deel van het harsachtige gebladerte. (MF)

Deze mot legt de eitjes die uitkomen in de (cannabis) maïswormen. Houd deze mot altijd in de gaten in je tuin! (MF)

Krekels

Gebruikelijke namen: krekels, veldkrekels, huiskrekels, mollenkrekels, boomkrekels

Krekelsoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: familie Gryllidae(Gryllus desertus, Gryllus chinensis) veenmol(Gryllotalpa gryllotalpa, Gryllotalpa hexadactyla) boomkrekel(Oecanthus indicus)

Bedreiging in de tuin: laag

Identificeren: Er zijn meer dan 900 soorten krekels. Ze variëren in grootte van 15-25,4 mm. Krekels hebben een enigszins afgeplat lichaam en lange antennes. Krekels zijn over het algemeen nachtdieren en kunnen verward worden met sprinkhanen, die vergelijkbare (springende) achterpoten en lichaamsstructuur hebben. De bekende tsjirp (stridulatie) van krekels wordt voornamelijk geproduceerd door mannetjes. Krekels komen voor in vochtige gebieden en klimaten en staan erom bekend dat ze vaak in tuinen voorkomen, vooral rond waterbronnen, waar ze hun lied zingen op warme zomeravonden. Krekels zijn omnivore aaseters. Ze eten rottend plantenmateriaal, schimmels en tere zaailingplanten. Krekels leggen in de herfst eieren die in de lente uitkomen. Een enkel vrouwtje kan tot 200 eieren leggen.

Schade: Krekels eten jonge zaailingen en opkomende planten. Oorzaak: Krekels komen veel voor in vochtige omstandigheden bij (tropisch) warm weer en tijdens hete zomers.

Preventie: Houd krekels buiten! Verdrijf ze uit kassen door de omtrek schoon te maken. Ze hebben veel voedselbronnen en vallen zelden cannabis aan.

Snijwormen

Gebruikelijke namen: bietenlegerworm, zwarte snijworm, koolmot, gewone snijworm, paddy snijworm

Snijwormsoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: zwarte snijworm(Agrotis ipsilon Lepidoptera: Noctuidae. = Euxoa ypsilon) paddy cutworm(Spodoptera litura Fabricius, Lepidoptera: Noctuidae. = Prodenia litura Fabricius) bietenlegerworm(Spodoptera exigua, Lepidoptera: Noctuidae. = Laphygma exigua) kleiachtige maaimijtworm(Agrotis gladiaria, Lepidoptera: Noctuidae) gewone maaimijtworm(Agrotis segetum, Lepidoptera: Noctuidae. = Euxoa segetum) Bertha-legerworm(Mamestra configurata, Lepidoptera: Noctuidae)

Bedreiging in de tuin: laag

Identificeren: Snijwormen zijn larven van ander ongedierte die zich tijdens een levensfase in de grond bevinden. Snijwormen zijn larven die aan de basis van de stengel eten en de plant afsnijden. Ze zijn er in vele soorten en maten. Snijwormlarven hebben een grote eetlust en zullen zaden, gekiemde zaden en zaailingen verslinden. Ze moeten sterk worden om in motten of vlinders te veranderen. Als plantenwortels en -stengels eenmaal sterker en taaier zijn, vormen ze minder een bedreiging. Snijwormen vinden zelden hun weg naar een binnentuin. Buiten komen ze het meest voor in achtertuinen en in kassen waar planten in de grond groeien.

Schade: Snijwormen eten opkomende planten en zaailingen en doden ze uiteindelijk. Vaak komen kleine plantjes een paar dagen op en worden de wortels opgegeten door een maaiworm.

Oorzaak: onbemeste grond die maaibooieieren bevat

Preventie: Grond bewerken of nieuwe grond gebruiken.

Bestrijding: Bt-aas gemengd in grond

Snijwormen leven aan de basis van een plant.

Sprinkhanen

Gebruikelijke namen: tweesporige sprinkhaan, heldervleugelsprinkhaan, citrussprinkhaan (ik noem ze altijd saltamontes, Spaans voor sprinkhaan)

Sprinkhaansoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: Melanoplus bivittatus, Chloealtis conspersa, Camnula pellucida, Zonocerus elegans, Chondracris rosea

Bedreiging voor de tuin: laag

Identificeren: Sprinkhanen en sprinkhanen vormen weinig bedreiging voor cannabisgewassen, tenzij er grote zwermen van het ongedierte aankomen. Sommige jaren zijn er plagen sprinkhanen, en dan zwermen en trekken sprinkhanen rond die alle planten in zicht opeten. Ze zijn gemakkelijk te herkennen en zijn er in vele maten. Met hun lange, gevouwen poten zijn sprinkhanen gebouwd om lange afstanden af te leggen. Buiten zijn ze af en toe een probleem. Sprinkhanen blijven maar kort en trekken dan weer verder. Sprinkhanen kun je het beste met de hand van je planten plukken als je ze wilt bestrijden. Vogels eten ook sprinkhanen.

Schade: Zeer weinig schade aan bladeren. Zelden zullen er zwermen sprinkhanen verschijnen die al het blad in zicht opeten.

Oorzaak: Je laat ze toe in je binnentuin. Buiten hebben sprinkhanen vrij spel en veroorzaken ze weinig schade.

Preventie: niet nodig

Biologische bestrijding: Moedig vogels aan in je tuin. Pluk sprinkhanen met de hand met behendige vingers.

Sprinkhanen worden normaal gesproken niet aangetrokken door cannabis. Maar als ze honger krijgen, eten sprinkhanen alles! (MF)

Er zijn heel veel verschillende soorten sprinkhanen. (MF)

Bladsprinkhanen

Gebruikelijke namen: Bladsprinkhaan, kasbladsprinkhaan, spittlebug,

Bladspinnensoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: (familie Cicadellidae) Zygina (Erythroneura) pallidifrons, Graphocephala coccinea, Empoasca fabae, Empoasca flavescens, Philaenus spumarius, Bothrogonia ferruginea, Stictocephala bubalus

Tuinbedreiging: laag binnenshuis, hoog buitenshuis en in kassen

Identificeren: Bladsprinkhanen zijn veel kleine, 3,2 mm lange, wigvormige insecten die meestal groen, wit of geel zijn, maar sommige zijn groter en lijken op groene sprinkhanen met bladeren als vleugels. Ze kunnen heel snel bewegen. Veel soorten hebben minuscule strepen op vleugels en lichaam. Hun vleugels pieken als dakspanten als ze niet gebruikt worden. Bladsprinkhanen zuigen plantensap als voedsel en scheiden kleverige honingdauw af als bijproduct. De larven van de kaardenbol en de bladsprinkhaan wikkelen zich in het gebladerte en omhullen zich met een speekselachtige vloeistof, plantensap. Het kunnen ernstige plagen zijn, vooral de bladsprinkhaan(Zygina pallidifrons).

Schade: Bladsprinkhanen veroorzaken stippeling (vlekken) op het gebladerte, vergelijkbaar met wat spint en trips veroorzaken. Bladeren en plant verliezen aan kracht en in ernstige gevallen kan dit leiden tot de dood.

Oorzaak: Eitjes komen binnen via onreine tuinpraktijken. Volwassen dieren komen binnen via de voordeur, kieren of gaten in tuinkamers. Buiten heeft deze plaag vrij spel.

Preventie: Reinheid! Scherm ramen af en gebruik hygiënische bestrijdingsmiddelen.

Culturele en fysieke bestrijding: Zwartlichtvallen zijn aantrekkelijk voor aardappelkevers.

Biologisch: De schimmel Metarhizium anisopliae is commercieel verkrijgbaar onder de handelsnaam Metaquino.

Spuitmiddelen: pyrethrum, rotenon, sabadilla.

De bladsprinkhaan links op de foto gaat op in het gebladerte. (MF)

Mineervlieg

Gebruikelijke naam: mineervlieg

Mineervliegensoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: (familie Agromyzidae) Liriomyza (Agromyza) strigata, Phytomyza horticola, Agromyza reptans, Liriomyza eupatorii, Liriomyza cannabis

Tuinbedreiging: zeer laag

Identificeren: Volwassen mineervliegen leggen eitjes die uitkomen in 0,25 mm lange groene of zwarte maden. Je ziet de maden zelden voordat je de bladschade ziet die ze veroorzaken als ze door het bladweefsel tunnelen. Mineervliegen komen vaker voor in kassen en buiten dan binnen.

Schade: De kleine maden graven zich in tussen de bladoppervlakken en laten een opvallende witachtige tunnel achter. De schade ontstaat meestal op of in jonge, soepele groei. Het is zelden fataal, tenzij het ongecontroleerd blijft. Door de schade vertraagt de groei van de plant en als er niets wordt gedaan, wordt de bloei vertraagd en zijn de knoppen klein. In zeldzame gevallen is de schade fataal. Wondschade werkt ziekten in de hand.

Oorzaak: Dit kleine ongedierte vliegt door de deur naar binnen en is buiten vaak in overvloed aanwezig.

Preventie: Er is weinig preventie nodig omdat ze weinig bedreiging vormen voor de tuin.

Bestrijding: Mineervliegen veroorzaken weinig problemen voor binnengewassen. De meest efficiënte en effectieve bestrijding is het verwijderen en afvoeren van beschadigd gebladerte, waaronder de maden, of het gebruik van de hieronder genoemde culturele en fysieke bestrijding.

Culturele en fysieke bestrijding: Sla de kleine made die vastzit in het blad kapot met je vingers. Als de plaag ernstig is, sla dan alle larven kapot en verwijder ernstig aangetaste bladeren. Composteer of verbrand aangetaste bladeren. Plaats gele vangplaten om volwassen exemplaren te vangen.

Biologisch: braconide wesp(Dacnusa sibirica), chalcide wesp(Diglyphus isaea), sluipwesp (Opius pallipes)

Spuiten: Afweren met neemolie en pyrethrumsprays. Maden zitten beschermd in tunnels en sprays zijn vaak niet effectief. Hemp Diseases and Pests stelt voor om planten te besproeien met een 0,5 procent oplossing van neem. Deze oplossing werkt snel en blijft tot vier weken na het aanbrengen op de planten zitten.

Mineervliegen graven zich in tussen de oppervlakken van het gebladerte en laten duidelijk zichtbare kanalen achter.

Schimmelmuggen

Schimmelmugsoorten die cannabis aanvallen komen uit twee families: Mycetophilidae en Sciaridae.

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld

Identificeren: Gevleugelde volwassen muggen zijn grijze tot zwarte, langpootige vliegen met vleugels. Ze zijn verwant aan langpootmuggen die ook grond en wortelzones teisteren en worden ook wel “varenrouwmuggen” of “varenrouwmuggen” genoemd

Volwassen vliegen zijn 1,5-3,2 mm lang. Vliegen scharrelen in de buurt van plantenvoeten en op groeimedia of gebladerte. Vrouwtjes leggen eitjes in vochtige groeimedia. Witte tot transparante larven met zwarte kopjes voeden zich met zowel dood als levend plantenweefsel, inclusief wortels. Maden (larven) worden 4 of 5 mm lang. Schimmelmaden zijn lang met lange poten. Zoek ze rond de basis van planten in aarde en bodemloze tuinen. Ze houden van de vochtige, vochtige omgeving in steenwol en de omgeving die gecreëerd wordt in hydrocultuurtuinen van het NFT-type. Volwassen vrouwtjes leggen ongeveer 200 eitjes per week tot tien dagen. Van varenrouwmuggen wordt aangenomen dat ze ziekteverwekkers in de media verspreiden, dus een goede bestrijding is belangrijk.

Schade: Schimmelmuggen teisteren groeimediums en wortels dichtbij het oppervlak. Ze kunnen fijne wortelharen wegvreten en grotere wortels beschadigen als ze in groten getale zijn en er weinig voedsel is, waardoor planten aan kracht verliezen en de bladeren bleek worden. Schade door schimmelmuggen kan wortels en stengels binnendringen als het er ernstig aan toe gaat. Wortelwonden nodigen verwelkingsschimmels zoals Fusarium of Pythium uit, vooral als de planten onder voedingsstress staan en in drassige omstandigheden groeien. Maden eten het liefst dood of rottend, drassig plantmateriaal; ze eten ook groene algen die in drassige omstandigheden groeien. Volwassen exemplaren en larven kunnen snel uit de hand lopen, vooral in hydrocultuursystemen met zeer vochtige groeimediums. De volwassen muggen blijven aan harsachtige toppen plakken als vliegenpapier! De muggen zijn erg moeilijk van de toppen te verwijderen.

Oorzaak: Te vochtige, overbemeste grond of groeimedium rijk aan organische stikstof en groene algengroei trekken varenrouwmuggen aan.

Preventie: Houd tuinkamer, gereedschap, benodigdheden en jezelf schoon. Geef niet te veel water en bemest niet te veel. Laat geen groene algen groeien op het substraatoppervlak. Verlaag de luchtvochtigheid in de kamer. Bedek luchtinlaten met fijne schermen. Controleer op de aanwezigheid van varenrouwmuggen met gele vangplaten aan de voet van planten.

Bestrijdingsmiddelen: De eenvoudigste manier om deze plagen te bestrijden is met Vectobac, Gnatrol of Bac-timos – ze bevatten allemaal Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bt-i). Deze Bt-stam bestrijdt de maden; helaas is het alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3,8 liter. Het is moeilijk te vinden in tuincentra; kijk in hydrocultuurwinkels.

Azadirachta (neemboom) kinopreen, difubenzuron of cyromazine kunnen ook effectief zijn. Gnatrol bestrijdt larven, maar het moet specifiek zijn voor muggen en niet voor de bestrijding van rupsen.

Culturele en fysieke bestrijding: Geef niet te veel water. Houd de luchtvochtigheid laag. Laat groeimedium niet drassig blijven. Bedek het groeimedium zodat er geen groene algen kunnen groeien. Gele vangplaten die horizontaal 2,5-5,1 cm boven het groeimedium worden geplaatst vangen volwassen dieren.

Biologisch: Bt-i werkt het beste. Alternatieven zijn de bodemroofmijt Hypoaspis (Geolaelaps mijt) en de nematode Steinernema feltiae.

Zware chemische bestrijdingsmiddelen zijn onder andere zware grondbespuitingen met malathion, acefaat of diazinon.

Pyrethrum (pyrethroïden) werkt enigszins effectief, maar herhaalde toepassingen zijn noodzakelijk.

Muggen kunnen worden gedood door de grond te verstoren of te verwarmen, door roofwespen en door insectendodende zeep, neem, rotenon of knoflookolie aan te brengen op knaagdierplagen. Het is het beste om muggen proactief te bestrijden.

Spuiten: Breng neem of insecticide zeep aan als een gronddouche.

Schimmelmuggen blijven vaak onopgemerkt. Een gele vangplaat in de buurt van het substraat of boven het bladerdak van de plant helpt om hun aanwezigheid te controleren.

Een close-up van deze gele vangplaat onthult een schimmelmugplaag.

Wolluizen

Bedreiging voor de tuin: gemiddeld

Wolluissoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: langstaartwolluis Pseudococcus longispinus

Identificeren: Deze 2-5 mm langwerpige, wasachtig-witte insecten komen binnenshuis vrij algemeen voor. Ze bewegen weinig, worden langzaam volwassen en leven in kolonies die zich meestal bij stengelgewrichten bevinden. Net als bladluizen scheiden wolluizen kleverige honingdauw af.

Schade: Wolluizen zuigen sap uit planten, waardoor de plantengroei wordt vertraagd. Ze laten kleverige honingdauw achter, wat roetdauw aantrekt en mieren aantrekt die de honingdauw opeten.

Oorzaak: Wolluizen kunnen in de tuin worden gebracht door besmette planten of door een onreine tuin en omgeving. Mensen en dieren brengen deze plaag over in het kruipstadium.

Preventie: Deze plagen veroorzaken weinig schade en ze zijn zelden aanwezig in schone tuinkamers. Buiten- en kaskwekers moeten hun tuinen schoon en netjes houden om plagen te voorkomen. Ze zijn het meest problematisch midden tot laat in de zomer.

Bestrijding: Handmatig verwijderen is vervelend maar zeer effectief. Maak een Q-tip nat in alcohol en was de aanslag weg. Een klein mes, vingernagels of een pincet kunnen ook nodig zijn om de vastzittende wolluizen en schubben af te schrapen en te plukken nadat ze behandeld zijn met alcohol.

Biologisch: Er zijn talloze soorten wolluizen. Elke soort heeft natuurlijke vijanden, waaronder lieveheersbeestjes en sluipwespen. Er zijn zoveel soorten dat het uitputtend zou zijn om ze hier op te sommen. Zie Ziekten en plagen van hennep voor meer specifieke informatie.

Sprays: Zelfgemaakte sprays met alcohol, nicotine en zeep doden dit ongedierte. Insecticide zeep, pyrethrum en neem olie worden allemaal aanbevolen.

Wolluis (MF)

Wolluiseieren (MF)

Deze foto van een Hibiscus wolluis is genomen op een besmette ‘Haze’ plant. Mannetjes hebben vleugels en staan niet stil. Nimfen bewegen en worden kruipers genoemd. Een onvolwassen vrouwtje, hierboven afgebeeld, is binnen een paar weken volwassen. (MF)

Schildluis

Gewone namen: Schildluis

Schildluissoorten die cannabis aantasten zijn onder andere: katoenwolluis(Icerya purchasi) Europese fruitschubluis (Parthenolecanium corni) halfbolschub (Saissetia coffeae) witte perzikschub(Pseudaulacaspis pentagona)

Bedreiging in de tuin: laag tot middelmatig

Identificeren: De schildluis lijkt op wolluizen maar is meestal meer rond dan langwerpig. Schubben kunnen wit, geel, bruin, grijs of zwart zijn. Hun harde beschermende omhulsel heeft een diameter van 2-3,8 mm. Eenmaal gevestigd, verplaatsen wolluizen en schildluizen zich zelden of nooit. Controleer ze rond stengelgewrichten waar ze in kolonies leven. Schubben scheiden soms kleverige honingdauw uit.

Schade: Deze plagen zuigen sap uit planten, waardoor de groei vertraagt. Ze scheiden ook kleverige honingdauw af als bijproduct van hun dieet, wat roetdauw bevordert en mieren aantrekt die de honingdauw eten.

Oorzaak: Schildluis kan in de tuin worden gebracht op besmette planten of als gevolg van een onreine tuin en omliggend tuingebied. Mensen en dieren brengen deze plaag over via vuil gereedschap, kleding enzovoort.

Preventie: Houd tuin en omgeving schoon. Breng geen besmette planten mee naar binnen.

Bestrijding: Deze plagen vormen weinig probleem voor binnenkwekers. De eenvoudigste en meest efficiënte bestrijding staat hieronder vermeld onder “Culturele en fysieke bestrijding”.

Culturele en fysieke bestrijding: Handmatig verwijderen is enigszins vervelend maar zeer effectief. Maak een Q-tip nat in alcohol en was de aanslag weg. Een klein mes, vingernagels of een pincet kunnen ook nodig zijn om vastzittende wolluizen en schubben af te schrapen en te plukken nadat ze behandeld zijn met alcohol.

Biologisch: Er zijn talloze soorten wolluizen en schubben. Ze hebben allemaal natuurlijke vijanden, waaronder lieveheersbeestjes en sluipwespen. Er zijn zoveel soorten van elk dat het uitputtend zou zijn om ze hier op te sommen. Zie Ziekten en plagen van hennep voor specifieke informatie.

Sprays: Zelfgemaakte sprays met alcohol, nicotine en zeep doden dit ongedierte. Insecticide zeep, pyrethrum en neem olie worden allemaal aanbevolen.

Schub op cannabisstengel (MF)

Deze kleine schildluis leeft op het oppervlak van een blad.

Deze kolonie schildluizen leeft op de stengel van de plant. Ze verspreiden zich snel!

Nematoden

Gebruikelijke namen: wortelknobbelaaltje, stengelaaltje, aaltjes, naaldworm, aalworm

Aaltjessoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: cyste(Heterodera humuli Filipjev, H. schachtii Schmidt) naald(Paralongidorus maximus (Butschli) Siddiqi = Longidorus maximus (Butschli) Th. et Swang) wortelknobbel(Meloidogyne incognita (Kofoid &White) Chitwood, M. javanica (Treub) Chitwood) stengel(Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev)

Tuinbedreiging: laag tot middelmatig

Identificeren: Van de 15.000 soorten microscopische nematoden zijn er maar een paar destructief voor planten, waaronder cannabis. Meestal vallen aaltjes wortels aan en worden ze in de grond gevonden, maar een paar aaltjes vallen stengels en gebladerte aan. Grote nematoden worden ook wel aalwormen genoemd. Andere, naaldwormen genoemd, kun je alleen onder een microscoop zien. Wortelaaltjes kunnen vaak in en rond wortels worden gezien met behulp van een 30X microscoop. Vaak diagnosticeren telers alleen de schade die wordt veroorzaakt door destructieve aaltjes in plaats van ze daadwerkelijk te zien. Verwar aaltjessymptomen niet met aaltjesaanvallen. Als planten al voldoende water en voedingsstoffen hebben, controleer ze dan op aaltjes.

Schade: Trage groei, bladchlorose, verwelking gedurende enkele uren overdag door gebrek aan vochtdoorstroming – symptomen kunnen moeilijk te onderscheiden zijn van stikstofgebrek. Wortelknobbelaaltjes zijn het ergst. Wortelschade is te zien aan gezwollen knopen en gallen. Lesionaaltjes maken roodbruine wonden en veroorzaken bladvergeling als ze stengels afschrapen. Afgesneden en geschraapte wortels worden verergerd door schimmel-, virus- en bacteriële aanvallen. Wortels worden zacht en papperig. Slechte aaltjes vallen zowel hydrocultuur- als grondtuinen aan. Stengelaaltjes leven bovengronds en vallen loof aan dat vervolgens opzwelt en vergeelt. Loof vervormt later en planten worden belemmerd.

Oorzaak: Nematoden verspreiden zich van de grond naar hydrocultuurtuinen door de wind en op apparatuur, huisdieren en mensen. Schimmelmuggen en hun larven vervoeren en verspreiden ook nematoden. Onsteriele, geïnfecteerde grond en water dragen ook nematoden met zich mee. Preventie: Kweek zaailingen niet op in aarde en transplanteer ze naar hydrocultuur.

Bestrijding: In grond bestrijden met begassing; in hydrocultuur het systeem reinigen. Verwijder en vernietig al het plantmateriaal en groeimedium. Ontsmet en steriliseer de tuinkamer met bleekmiddel.

Culturele en fysieke bestrijding: Netheid! Gebruik nieuwe, gesteriliseerde potgrond of bodemloze mix om te voorkomen dat nematoden binnenkomen. Aaltjes veroorzaken zelden problemen binnenshuis in schone tuinkamers.

Biologisch: Goudsbloemen(Tagetes patula) weren bodemaaltjes af, net als de schimmel Myrothecium verrucaria, handelsnaam DiTera ES).

Spuiten: Neem gebruikt als gronddrench.

Wortelmaden

Gebruikelijke namen: Wortelmaden, zaadmaden

Wortelmaden die cannabis aanvallen zijn onder andere: zaadmaden(Delia platura) koolmaden(Delia radicum)

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelmatig

Identificeren: Zowel de zaadmaden als de koolmaden vallen cannabiswortels aan. De zaadwesp is 3,8-5 cm lang. De zaadwesp verandert in een vlieg die iets kleiner is dan een gewone huisvlieg. Koolmaden zijn 0,8 cm lang en de volwassen vlieg is groter dan een huisvlieg. Deze plagen overwinteren in onreine grond. In de lente komen ze tevoorschijn als volwassen vliegen en leggen al snel eitjes in de grond aan de basis van jonge planten. De kronkelige, witachtige larven komen enkele dagen later uit met een vraatzuchtige eetlust.

Schade: Wortelmaden kauwen en graven in stengels en wortels. De zaadmaden vallen zaden en wortels van zaailingen aan. Koolmaden vallen wortels aan en laten uitgeholde kanalen en gaten achter in grotere wortels. Beide maden vernietigen kleine, haarachtige voedingswortels. Wonden gemaakt door wortelmaden bevorderen ook zachtrot en schimmelziekten.

Oorzaak: onsteriele grond of groeimedium

Preventie: Netheid! Gebruik verse, nieuwe, in de winkel gekochte grond bij het planten in bakken. Bedek zaailingen met Agronet om vliegen uit te sluiten en plant laat in het jaar om de meeste volwassen vliegen te vermijden. Plaats een schuimrubberen kraag van 45,7 cm rond de basis van de plant om vliegen te weren.

Culturele en fysieke bestrijding: Biologisch: Bestrijding met nematoden Steinernema feltiae of Heterorhabditis bacteriophora.

Sprays: Dood wortelmaden met neem en tuinbouwolie gebruikt als gronddrench.

Wortelknobbelaaltjes zorgen ervoor dat de groei drastisch vertraagt. Wortels ontwikkelen knobbeltjes en hebben het moeilijk om water en voedingsstoffen op te nemen.

Wortelmaden aten deze wortel op tot op een punt. De kleine maden aten alle zachte wortelharen op.

Maden

Gebruikelijke namen: zaadmaden, zaadwormen

Soorten die cannabiszaden aanvallen zijn onder andere: Delia platura

Bedreiging voor de tuin: laag tot middelmatig

Identificeren: Verschillende soorten mijten, (vlieg)maden en snuitkevers vallen opgeslagen zaad aan. Eenmaal gevestigd zijn deze plagen moeilijk te vernietigen.

Schade: Ongedierte graaft zich in zaden en eet zaden en gekiemde zaden op.

Oorzaak: besmette zaden, ongedierte dat zich al in de opslagcontainer bevindt of ongedierte dat de opslagruimte binnenkomt

Preventie: Mechanische beschadiging van hennepzaad stimuleert het broeden van mijten.

Bestrijding: fungitoxische preparaten (d.w.z. Panogen en Aldogen) Het mijtdodende middel Cinnamite (cinnamalde-hyde), geproduceerd door Mycogen, is zeer effectief. Tyrophagusmijten kunnen worden bestreden door zaadbehandeling. Zie “Snijwormen” en “Krekels” in dit hoofdstuk.

Dit minuscule aaltje dringt een wortel binnen om het leven uit de plant te zuigen!

Wortelmaden worden in en rond wortels gevonden

Zaadmaden komen relatief weinig voor in cannabiszaden.

Slakken

Slakken die cannabis aanvallen zijn onder andere: (buikpotigen uit het Mollusk phylum) Agriolimax soorten, Arion soorten, Helix aspersa, Deroceras reticulatum

Bedreiging in de tuin: hoog voor jonge zaailingen, laag naarmate planten volwassen worden

Identificeren: Slakken zijn zacht en slijmerig wit, donker of geel, soms gestreept. Ze zijn 0,6-7,6 cm lang. Slakken leven in een ronde schelp; naaktslakken niet. Slakken verstoppen zich overdag en voeden zich ’s nachts, waarbij ze een slijmerig, zilverachtig slijmspoor achterlaten. Ze leggen doorschijnende eitjes die na ongeveer een maand uitkomen. Slakken planten zich voort en de jonge weekdieren eten vaak relatief meer dan de volwassenen.

Schade: Slakken maken gaten in bladeren, vaak met een weeftachtig uiterlijk. Ze eten bijna alle vegetatie, inclusief wortels. Deze beestjes overwinteren op warme, vochtige plekken in de meeste klimaten. Slakken houden vooral van zachte zaailingen. Ze migreren naar aangrenzende tuinen op zoek naar voedsel

Oorzaak: Slakken overwinteren in de grond en in tuinafval. Ze verspreiden zich in onsteriele grond en tuinresten.

Preventie: Kiep de tuinaarde en grond rond de tuinrand om de levenscyclus te verstoren. Gebruik schoon gereedschap en schone grond.

Bestrijding

Culturele en fysieke bestrijding: Een schone, droge omtrek rond de tuin zal het moeilijk maken voor slakken om te passeren. Spot en pluk ze ’s nachts met de hand. Een dunne laag kalk, diatomeeënaarde of zout strandzand van 5-15 cm breed rond individuele planten, bedden of de hele tuin vormt een ondoordringbare barrière. De kalk is niet dik genoeg om de pH van de grond te veranderen, maar het zal ongedierte afstoten of oplossen. Om ongedierte in de val te lokken, bevestig je korte pootjes van 2,5 cm op een brede plank en laat je die in de tuin staan. Het ongedierte zal zijn toevlucht zoeken onder de plank. Haal de plank elke dag of twee op en schud de slakken eraf en stap erop. Giftig lokaas heeft meestal metaldehyde als basis. Beperk het lokaas tot een slakkenhotel. Snijd een sleuf van 2,5-5 cm in een afgedekte plastic bak om een slakkenhotel te maken. Plaats het slakkenaas in het hotel. Het hotel moet het aas droog en uit de grond houden. In een slakkenhotel raakt het gifaas de grond niet aan en is het aas onbereikbaar voor kinderen, huisdieren en vogels. Plaats slakkenhotels op afgelegen plekken. Natuurlijk lokaas is bijvoorbeeld een mix van jam en water en bier. Als je bier gebruikt, moet het diep genoeg zijn om de weekdieren te verdrinken.

Biologisch: De roofslak Rumina decollata –commercieel verkrijgbaar– is nog een andere manier om plantenetende slakken te bestrijden.

Spuiten: Jonge slakken worden niet aangetrokken door aas; besproei de jongen ’s nachts of vroeg in de ochtend met een 50 procent ammoniak-water oplossing. Spoel de oplossing na een uur af met water.

Slakkenschade

Slakken laten een slijmerig spoor achter en kunnen een groot probleem zijn in vochtige klimaten.

Slakken blijven wekenlang op de grond zitten.

Deze tuinman gooide slakken in een emmer telkens als hij er een vond. Hij voerde de slakken een week lang maïsmeel en sauteerde ze in knoflook-wietboter.

Spintmijten

Spintmijten die cannabis aanvallen zijn onder andere: spintmijt met twee vlekken(Tetranychus urticae, Acari: Tetranychidae. = Tetranychus bimaculatus, = Tetranychus telarius = Epitetranychus althaea) Spintmijten hebben deze mannelijke bloemtak bedekt met webben. Ze verzamelen zich aan de bovenkant van de plant omdat die dood is en ze niet weten waar ze heen moeten! karmijnrode spintmijt(Tetranychus cinnabarinus, Acari: Tetranychidae. = Tetranychus telarius) hennepruitmijt(Aculops cannabicola, A. (Vasates) cannabicola, Acari: Eriophyidae) oosterse mijt(Eutetranychus orientalis) liguster mijt(Brevipalpus obovatus, Acari: Tenuipalpidae, Brevipalpus rugulosus) ta ma mijt(Typhlodromus cannabis, Acari: Phytoseiidae)

Tuinbedreiging: algemeen in alle tuinkamers, vooral in rommelige kamers

Identificeren: Vind microscopisch kleine spintmijten aan de onderkant van bladeren, die levengevende vloeistoffen wegzuigen. Voor een ongetraind blote oog zijn de 1 mm grote mijten moeilijk te herkennen. Vroege plagen leveren weinig zichtbaar bewijs. Spintmijten verschijnen als kleine vlekjes op de onderkant van bladeren, maar hun opvallende tekenen van voeding – geelwitte vlekken, stippeling op de bovenkant van bladeren – zijn gemakkelijk te zien. Stippen zijn vrijwel identiek aan de schade die wordt veroorzaakt door trips. Een vergrootglas of microscoop met laag vermogen (10X tot 30X) helpt bij het identificeren van de geelwitte, bruine of rode mijten met twee vlekken en hun doorschijnende eitjes. Binnenshuis komt de spintmijt met twee vlekken het meest voor, maar veel andere mijten vallen cannabis aan.

Na één paring zijn de vrouwtjes levenslang bevrucht. Vrouwtjes leggen tot 20 eitjes per dag gedurende een levensduur van twee tot vier weken. Eitjes komen na drie dagen uit bij 26,7ºC. Een enkel vrouwtje kan in ideale omstandigheden een miljoen mijten per maand voortbrengen!

Door de versnelde voortplanting kunnen mijten zich snel aanpassen en resistent worden tegen pesticiden. Effectieve bestrijdingsmaatregelen moeten veel verschillende methoden en producten omvatten.

Schade: Mijten zuigen levensnoodzakelijk sap uit planten, wat leidt tot algeheel groeiverlies en verkleining. De bladeren zijn gepokt en gemazeld met zuiggaatjes en zijn geel omdat ze geen chlorofyl meer produceren. Bladeren verliezen gedeeltelijk tot volledig hun functie, worden geel en vallen af. Als een plant eenmaal overspoeld is met spint, zijn de kleine webben gemakkelijk te zien als je ze besproeit met water. Sproei waternevel op verdachte stengels en onder bladeren naarmate de besmetting toeneemt. Ernstige gevallen leiden tot plantsterfte. Spintmijten fungeren ook als vectoren en verspreiden ziektes terwijl ze het gebladerte verminken. Volgens sommige schattingen is 60 procent van de tuinkamers in British Colombia, Canada, besmet met spint.

Oorzaak: Mijten komen een tuin binnen via besmette klonen, planten, kleding, huisdieren, enzovoort, of ze kunnen met de wind mee naar binnen waaien. Onzuivere groeiomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak van mijten.

Preventie: Reinheid is de belangrijkste eerste stap om spint te bestrijden. Houd de tuinkamer en het gereedschap brandschoon en ontsmet. Moederplanten hebben vaak spint. Besproei moeders regelmatig met miticiden, waaronder één keer slechts drie dagen voordat je stekken neemt. Doop stekken in een miticide nadat de wortels zijn gevormd en voordat ze uit de kloonkamer worden verplaatst. Dip kleine planten een week later opnieuw.

Als spint zich in een tuinkamer vestigt, is het bijna onmogelijk om ze uit te roeien. Je moet alle kweekapparatuur en planten verwijderen en de hele tuinkamer schoonmaken met een 5 procent bleekoplossing. Je kunt ook een behangafstomer huren om kieren in de kamer te stomen/steriliseren.

Culturele en fysieke bestrijding: Spintmijten gedijen goed in een droog klimaat van 21,1 tot 26,7ºC (70ºF tot 80ºF) en planten zich om de vijf dagen voort bij temperaturen boven 26,7ºC (80ºF). Creëer een vijandige omgeving door de temperatuur te verlagen tot 15,6ºC en besproei het gebladerte, vooral onder de bladeren, met een straal koud water. Sproeien blaast de mijten letterlijk van de bladeren en verhoogt de luchtvochtigheid. Handmatig verwijderen werkt voor kleine populaties. Verpletter alle mijten die je ziet tussen duim en wijsvinger, of was de bladeren afzonderlijk tussen twee sponzen. Vermijd besmetting van andere planten met besmette handen of sponzen.

Verwijder bladeren met meer dan 50 procent schade en vernietig ze op een veilige manier, waarbij je ervoor zorgt dat de insecten en eitjes niet opnieuw in de tuin komen. Als de mijten slechts één of twee planten hebben aangetast, isoleer de besmette planten dan en behandel ze afzonderlijk. Zorg er bij het verwijderen van gebladerte voor dat je geen mijten verspreidt naar andere planten.

Ernstig aangetaste planten moeten voorzichtig uit de tuin worden verwijderd en vernietigd. Smeer een laag Tanglefoot rond de rand van bakken en aan de basis van stengels om barrières te creëren waar spintmijten moeilijk doorheen komen. Spintmijten kunnen ook een webstreng afzetten en naar de volgende tak of plant zweven. Vermijd overbevolking. Dit helpt om ze te isoleren op specifieke planten.

Opmerking: Om spint in te dammen, smeer je een laagje Tanglefoot aan elk uiteinde van drooglijnen als je toppen ophangt. Zodra het gebladerte dood is, proberen mijten langs de drooglijnen naar beneden te migreren op zoek naar levend gebladerte met vers, stromend sap.

Biologisch: Neoseiulus (Amblyseius) californicus en Mesoseiulus Phytoseiulus) longipes zijn de twee meest voorkomende en effectieve roofdieren. Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus (Amblyseius) fallacius, Galendromus (Metaseiulus) occidentalis en Galendromus (Typhlodromus) pyri zijn ook commerciële roofdieren. Als ze op de juiste manier worden toegepast en gekweekt, werken roofspintmijten heel goed. Lees de paragraaf “Nuttige insecten” in dit hoofdstuk voordat je bestelt. Er zijn veel leveranciers; typ gewoon “spider mite predator” in een webbrowser zoals Google.

Over roofdieren: Ten eerste kunnen roofdieren maar een beperkt aantal mijten per dag eten; het gemiddelde roofdier kan dagelijks 20 eieren of 5 volwassen exemplaren eten. Zodra de voedselbron van de roofdieren weg is, sterven sommige mijten van de honger, terwijl andere overleven op andere insecten of stuifmeel. Neem contact op met de leveranciers voor uitzetinstructies voor specifieke soorten. Een algemene dosering van 20 roofmijten per plant is een goed begin. Roofmijten hebben het moeilijk om van plant naar plant te reizen, dus het is noodzakelijk om ze op elke plant uit te zetten. Temperatuur en luchtvochtigheid moeten op het juiste niveau zijn om de roofmijten de best mogelijke kans te geven om te gedijen. Als een tuin is aangetast door spint, kunnen de roofmijten ze niet snel genoeg opeten om het probleem op te lossen. Roofmijten werken het beste als er maar een paar spintmijten zijn. Introduceer roofmijten zodra je spint op de vegetatieve groei ziet, en laat ze daarna elke maand los. Zo krijgen roofdieren de kans om de mijten bij te houden. Voordat je roofdieren uitzet, moet je de planten grondig spoelen om er zeker van te zijn dat de gifresten van insecticiden en fungiciden verdwenen zijn.

Persimilis (Phytoseiulus persimilis) zal spint vernietigen Progressieve bestrijdingsmaatregelen voor spintmijten

Reinheid: Maak de tuinkamer dagelijks schoon en desinfecteer gereedschap. Breng geen nieuw ongedierte in de tuin op kleding. Geen bezoek van dieren, enz.

Creëer een vijandige omgeving: vochtigheid, temperatuur, waternevel

Creëer barrières: Smeer Tanglefoot rond potlippen, aan de basis van stengels en op de uiteinden van drooglijnen.

Dompel stekken en vegetatieve planten onder: Dompel kleine planten in pyrethrum, tuinbouwolie of neemolie.

Verwijder beschadigd loof: Verwijder loof dat voor meer dan 50 procent beschadigd is.

Introduceer roofmijten: Laat roofdieren los voordat aantastingen uit de hand lopen. Zelfgemaakte sprays zijn vaak niet sterk genoeg om plagen te doden, maar ze werken wel afschrikwekkend door mijten af te weren. Populaire zelfgemaakte sprays zijn onder andere Dr. Bronners zeep, knoflook, hete peper, citrusolie en combinaties van vloeibaar zeewier. Als deze sprays spint na vier tot vijf keer aanbrengen niet afschrikken, schakel dan over op een sterkere spray zoals neemolie, pyrethrum, tuinbouwolie, nicotinesulfaat of cinnamaldehyde. Insecticide zeep bestrijdt mijten redelijk goed. Meestal zijn twee of drie toepassingen met tussenpozen van vijf tot tien dagen voldoende. Tuinbouwolie smoort eitjes en kan gemengd worden met pyrethrum en zelfgemaakte sprays om de uitroeiing te verbeteren.

Wissel sprays af zodat mijten geen immuniteit ontwikkelen.

Spray: Pyrethrum (aerosol) is de beste natuurlijke mijtverdelger! Gebruik twee tot drie toepassingen met tussenpozen van vijf tot tien dagen. Pyrethrum is de beste bestrijding tegen spint. Spint zou verdwenen moeten zijn na twee of drie toepassingen met tussenpozen van vijf tot tien dagen, op voorwaarde dat de hygiënische preventieve omstandigheden worden gehandhaafd. Eitjes komen na vijf tot tien dagen uit. De tweede bespuiting doodt de pas uitgekomen eitjes en de resterende volwassen exemplaren. De derde en volgende toepassingen doden alle nieuwe spintmijten, maar mijten ontwikkelen al snel een resistentie tegen synthetisch pyrethrum.

Er zijn geen pesticiden geregistreerd voor hennepteelt. Dit is een brug die overgestoken zal worden als cannabis legaal wordt.

Neem Olie

Er zijn zware chemische bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar, maar deze worden niet aanbevolen voor gebruik op planten die door mensen worden geconsumeerd. Als je een chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat het een contactgif is en geen systemisch middel. Gebruik Stirrup M (cinnamaldehyde) geëxtraheerd uit Cinnamomum zeylanicum. Het synthetische hormoon trekt spintmijten aan en wordt zeer succesvol gebruikt om miticiden te versterken.

Miticiden: acariciden

Miticiden: De organotinen zijn een groep acariciden die ook fungiciden zijn. Bijzonder interessant is Plictran (cyhexatine).

Floramite is een contactmiticide en een grondige bedekking is essentieel. Dit miticide is actief op alle levensstadia van mijten, inclusief eieren. Niet toepassen minder dan een week voor de oogst.

TetraSan is een groeiregulator voor mijten, die het vervellingsproces remt om mijten te bestrijden in kassen en op sierplanten buiten. Het is een contact- en translaminair mijtdodend middel dat na één toepassing een residuele bestrijding van vier weken achterlaat. Het is effectief in alle levensstadia; zelfs volwassen vrouwtjes worden steriel.

Vendex: Dit product is een pesticide voor beperkt gebruik

Slakken

Spint heeft dit blad bestippeld.

Spintmijten hebben deze mannelijke bloemtak bedekt met webben. Ze verzamelen zich aan de bovenkant van de plant omdat die dood is en ze niet weten waar ze heen moeten!

Spintmijten

Tuinbedreiging: laag tot hoog

Gebruikelijke namen: Brede mijt, gele theemijt, citrus zilvermijt, tropische mijt, chilimijt, jute witte mijt, rubberbladmijt. Cyclamenmijt, Stenotarsonemus pallidus

Brede mijtensoorten die Cannabis aanvallen zijn onder andere: Polyphagotarsonemus latus, Acari soorten

Gebruikelijke namen: brede mijt, gele theemijt, citrus zilvermijt, tropische mijt, chilimijt, jute witte mijt, rubberbladmijt, cyclamenmijt(Stenotarsonemus pallidus)

Brede mijtsoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: Polyphagotarsonemus latus, Acari soorten Brede mijten(Polyphagotarsonemus latus) en cyclamenmijten(Stenotarsonemus pallidus ) lijken erg op elkaar in hun levenscyclus en de schade die ze veroorzaken, daarom staan ze in dit hoofdstuk bij elkaar. Eerst worden ze onderscheiden, en daarna worden symp-tomen en bestrijdingsmaatregelen op één hoop gegooid.

Brede mijten en cyclamenmijten leven en planten zich voort op veel planten, waaronder cannabis. Ze migreren naar lagere bladeren en teisteren planten snel. De symptomen kunnen gemakkelijk worden verward met stikstofgebrek. Ze maken geen spinnenwebben.

Bedreiging voor de tuin: laag tot hoog

Identificeer brede mijten: Agressieve volwassen mijten zijn microscopisch klein, ongeveer 0,1 mm lang met acht poten. Larven hebben zes poten en zijn hongerig als ze uit het ei komen. Ze zijn minder dan half zo groot als de rode spintmijt. De nimfen met zacht lichaam bewegen snel. De kleur is doorschijnend wit en gelig en andere lichte tinten. Brede mijten planten zich het meest voort bij temperaturen tussen 21,1ºC-26,7ºC (70ºF tot 80ºF). De lange eitjes (0,08 mm) hebben een reeks van ongeveer 30 witachtige knobbels, een ovale vorm met uitpuilend cirkelvormig oppervlak en ze kleven hard aan de bladeren. Het volwassen dier heeft een donkere rugband. Elk vrouwtje kan in haar leven 40 tot 50 eitjes produceren. Ze komen na twee tot drie dagen uit – met eetlust. Na twee tot drie dagen eten beginnen ze aan het popstadium op weg naar volwassenheid.

Cyclamenmijten herkennen: Deze wasachtig uitziende mijten zijn minder dan 0,2 mm lang, hebben vier paar poten en variëren van kleurloos tot groen of bruinachtig. Cyclamenmijten hebben veel kenmerken gemeen met brede mijten. Mannelijke cyclamenmijten hebben een zeer sterke klauw aan het einde van elke vierde poot.

Deze mijten vermijden licht en geven de voorkeur aan een hoge luchtvochtigheid en koele temperaturen van 15,6ºC. Ze verstoppen zich in knoppen, onder bladeren en op elke beschutte plek op gebladerte. Eitjes zijn glad en komen na ongeveer 11 dagen uit als ze op een donkere, vochtige plek worden gelegd.

Schade: Mijten scheiden een plantengroeiregulator of toxine af wanneer ze zich voeden. En af ew mijten kunnen snel veel schade aanrichten! Schade door eten vervormt en vervormt jonge knoppen en bladeren. Bladranden kunnen omkrullen of hele bladeren kunnen naar beneden vallen, gebobbeld, gekreukeld, broos geworden en tekenen van littekenvorming vertonen. Internodiën worden korter, groeitoppen worden belemmerd en de algehele groei is onderontwikkeld. Nieuwe groei kan zwart worden en afsterven. De schade lijkt op schade door herbiciden en kan ook verward worden met een virusziekte, een tekort aan micronutriënten of schade door herbiciden.

De schade kan nog weken nadat de mijten zijn bestreden verschijnen. Schade wordt meestal pas opgemerkt als er aanzienlijke schade is. Beschadigde bladeren herstellen zich niet. Je hebt een microscoop nodig om de echte mijten te ontdekken; een handloep is niet krachtig genoeg om ze te zien.

Oorzaak: Microscopische mijten of micromijten kunnen korte afstanden afleggen en worden over grote afstanden verspreid door de wind of door zich vast te hechten aan mensen, gereedschap of een gevleugeld insect (bladluis, witte vlieg, enz.) en mee te liften. Mannelijke mijten vervoeren eitjes naar nieuwe bladeren. Ze migreren naar cannabis van veel planten, inclusief maar niet beperkt tot kamerplanten, Afrikaanse viooltjes, cyclamen, begonia’s, leeuwenbekjes, impatiens, gerbera margrieten, fuchsia’s, margrieten, azalea’s, klimop, camelia’s, jasmijn, lantana, goudsbloemen, druiven en plantaardige gastheren-bieten, bonen, komkommers, aubergines, paprika’s, aardappelen en tomatenplanten. Mijten zijn ook veel voorkomende kasplagen in sommige gewassen.

Preventie: Cyclamenmijten kunnen niet tegen temperaturen boven 33,3ºC (92ºF), maar de spintmijt wel. Als je de luchtvochtigheid verlaagt tot 30 procent, kunnen ze zich niet ontwikkelen tot volwassen exemplaren. Maar de omstandigheden in de meeste tuinkamers zijn perfect voor spintmijten om te gedijen. Laat geen brede mijten in de tuinkamer of kas komen. Ze zijn moeilijker te voorkomen en gedijen goed in warme omstandigheden. Gebruik gecertificeerde ongediertevrije groeimedia. Houd de tuinkamer zeer schoon. Draag schone kleren en schoenen in de tuinkamer en kas. Kweek geen sier- of voedselplanten die cyclamen of brede mijten aantrekken.

Het is belangrijk om brede mijten te elimineren voor de bloei, omdat planten niet kunnen herstellen als ze in bloei gaan met brede mijtschade.

Biologische bestrijding: Lokaal voorkomende roofmijten geven in veel gebieden een bevredigende bestrijding. Twee natuurlijke vijanden – Euseiusstipulatus en Typhlodromus ovalis – worden geëvalueerd als biologische bestrijders van deze mijten.

Amblyseius californicus eet spintmijten en brede mijten Polyphagotarsonemus latus. Als er geen voedsel is voor de roofdieren, gaan ze weg of sterven ze. Amblyseius californicus kan ook stuifmeel eten om zichzelf in stand te houden. De aardbei(Ricinus communis L.) en margaritas (genebra) zijn enkele van de voedingsmiddelen met stuifmeel.

Sprays: Brede mijten en cyclamenmijten zijn niet gevoelig voor sommige dinitrofenolverbindingen en synthetische pyrethroïden. Planten volledig onderdompelen in een miticidedip is zeer effectief om kleine planten te behandelen. Fenbutatin, diazinon en dicofol (Kelthane) – allemaal zeer agressieve chemicaliën die ik niet aanraad – zijn effectief geweest bij de bestrijding van mijten.

MERKNAAMACTIEF INGREDIËNTVEILIGHEIDRESIDUELE DAGEN
AvidStreptomyces avermitilisNIET GEBRUIKEN28
TetraSanetoxazolNIET GEBRUIKEN28
CHEMISCHE INSECTICIDEN EN MITICIDEN
Handelsnaam*Actief ingrediëntVeilig voor
Cannabis
Opmerkingen
Akari SCtert-butylGeenNiet gebruiken bij opeenvolgende toepassingen.
AvidabamectineNeeGeproduceerd door bodemschimmels, Streptomyces-soorten
BrigadebifenthrinNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
FloramitebifenazaatBeperktSlechts eenmaal toepassen en daarna overgaan op een ander miticide.
Forbid 4FspiromesifenGeenSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
Hexygon WhexythiazoxNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
JudospiromesifenNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
KelthanedicofolNeeSelectief miticide, DDT verwant, NIET GEBRUIKEN
Mavriktau-fluvalinaatNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
OrtheneacefaatNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
Ovation SCclofentezineNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
PentacdienochloorGeenGeannuleerd!
ProMITEfenbutatinoxideNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
PylonchloorfenapyrNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
PyramitepyridabenNeeSystemisch miticide, NIET GEBRUIKEN
Sanmite SCpyridabenNeeSystemisch miticide NIET GEBRUIKEN
SaveyhexythiazoxNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
Shuttle OacequinocylNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
Siroccobifenazaat/abamectineNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
TemikaldicarbNeeSystemisch miticide, NIET GEBRUIKEN
TetraSandifenylloxzolineGeenNiet meer dan twee keer per gewas toepassen
UltifloramilbemectineJaAfkomstig van micro-organismen in de bodem en fermentatie
VendexfenbutatinoxideNeeSystemisch miticide/insecticide, NIET GEBRUIKEN
Whitmire
Beethoven
etoxazolNeeGiftig voor vissen en in het water levende organismen
ZealetoxazolNeeSystemisch miticide NIET GEBRUIKEN

*Niet alle handelsnamen zijn opgenomen. Kijk bij insecticiden en miticiden voor chemische namen.

Volwassen spintmijten, jongen en eieren op de onderkant van een blad (MF)

Close-up van volwassen spintmijten en eitjes (MF)

Stippeling op bladeren is een aanwijzing dat spint aan de onderkant leeft.

Tanglefoot is een uitstekend product om spint in te dammen. Smeer het rond de rand van bakken, de basis van stengels en aan het einde van drooglijnen.

AzaMax is ontwikkeld uit neemzaad en is zeer krachtig.

Hennep spint

Bedreiging: laag tot hoog

Gebruikelijke namen: hennep russet mijt, mijten

Hennep russet mijt soorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: Aculops cannabicola

Identificeren: Hennepruitmijten zijn niet bekend, maar deze vreselijke plaag wordt steeds beruchter omdat hij zo moeilijk te bestrijden is. De mijten zijn erg klein, worden slechts 0,2 mm lang en hebben slechts twee paar poten aan hun lichtbeige lichaam. Hoewel henneproosmijten vrijwel onmogelijk met het blote oog te zien zijn, zijn ze gemakkelijk te onderscheiden van andere destructieve mijten omdat ze geen webben achterlaten. Bij 27ºC bereiken henneproestmijten een levenscyclus van 30 dagen.

Schade: Voedt zich met alle soorten cannabisplanten. Ze leven en voeden zich voornamelijk op bladeren, bladstelen en meristemen. Schade door het eten zorgt ervoor dat bladeren omkrullen aan de randen, gevolgd door chlorose en necrose. Bladeren en bladstelen worden broos. Aantastingen maken bladeren beige met hennepbruinbruine mijtlichamen! Mijten voeden zich met vrouwelijke stigma’s waardoor ze steriel worden. Ze eten ook harsklieren op waardoor de harsproductie sterk kan afnemen. Hennep roestmijten voeden zich met cannabisplanten totdat de gastheer dood is. Ze verzamelen zich op het bovenste deel van de plant als deze sterft. Hennepruitmijten overbrengen virussen.

Oorzaak: Geïntroduceerd in tuinen door onhygiënische praktijken, besmette voorraad en pech. Hennepmijten verstoppen zich op planten binnenshuis en in kassen. Er wordt aangenomen dat ze overwinteren op besmet zaad, zowel binnen als buiten. De minuscule mijten verspreiden zich gemakkelijk naar nabijgelegen planten door opspattend water. De wind draagt ze ook over grotere afstanden mee.

Preventie: Houd de tuin schoon en ontsmet. Introduceer alleen ongediertevrij vee in tuinen. Desinfecteer zaden. Houd de tuin onder 21ºC en onder 50% vochtigheid om het voortplantingsproces te vertragen. Verwijder ernstig beschadigde bladeren en planten uit de tuin.

Biologische bestrijding: De schimmel Hirsutella thompsonii is een ziekteverwekker voor henneproestmijten, maar ik heb nog niet gezien dat het commercieel verkrijgbaar is.

Spuiten: Miticiden en zwavel sprays zijn enigszins effectief. Zorg voor een volledige bedekking van het blad als je spuit.

Dit blad vertoont tekenen van een ernstige aantasting door henneproestmijten.

Deze microscopisch kleine henneproestmijten (Aculops cannabicola) teisterden Cannabisplanten in een beveiligde kas aan de Indiana University. Deze foto van Karl Hilling toont ze op een bladsteel die ongeveer 2 mm breed was.

Termieten

Gebruikelijke namen: termieten, houttermieten

Termietsoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: Odontotermes obesus (Isoptera: Termitidae)

Bedreiging voor de tuin: laag binnenshuis matig hoog buitenshuis

Identificeren: Termieten kunnen een groot probleem zijn in buitentuinen. Ze zijn erger in de buurt van beboste gebieden en ze zijn een groot probleem in Californië en warme staten in het zuiden van de VS en vergelijkbare klimaten. Ze leven volledig ondergronds of in verhoogde buizen.

Schade: Termieten houden meer van zwakke en dode planten dan van hout. Zwakke, zieke planten trekken termieten aan. Termieten eten wortels en knagen aan stengels. Ze kunnen zelfs door het midden van stengels graven en planten doden. Termieten worden zelden opgemerkt tot er schade ontstaat.

Oorzaak: Termieten zijn aanwezig in verrot hout of rottend plantenmateriaal in de buurt van de tuin.

Preventie: Spuit termieteninsecticide rond de omtrek van de tuin. Plaats termieten lokaas in de tuin en buiten tuinstructuren. Verf blootgesteld hout in de tuin met een boraat om de levenscyclus van termieten te verstoren. Vermijd het mulchen van planten met houtsnippers.

Vervang het hout door een langzaam werkend bestrijdingsmiddel dat verkrijgbaar is bij je plaatselijke huis- en tuinwinkel. Het bestrijdingsmiddel zal zich door de kolonie verspreiden wanneer de termiet terugkeert naar huis.

Bestrijding: Lokaliseer termietenkolonies op zolders, in muren en in ondergrondse holen onder en bij gebouwen. Besproei elke kolonie en de omgeving. Bestrijding vereist dat termieten fysiek de toegang wordt ontzegd, wat erg moeilijk is, of de kolonie moet worden uitgeroeid.

Biologisch: Voeg natuurlijke roofdieren toe aan je omgeving. Het aanmoedigen van mieren, vliegen en spinnen rond je huis is één manier om termieten buiten te houden – ze eten ze op! Kikkers zijn ook goede roofdieren. Sprays: Terminix of Spectracide staken worden vaak gebruikt om termieten te bestrijden. Ze worden geleverd in een doos van 20 ($70 USD) met een boor om ze in de grond te steken. Het actieve ingrediënt is 0,1 procent en is een langzaam werkend lokaas zodat de termieten het mee terug kunnen nemen naar de heuvel. Het lokaas laat niet los in de grond en de plant neemt het ook niet op.

Termieten komen het meest voor in beboste gebieden.

Tripsen

Gebruikelijke namen: kassendrips, westelijke bloemdrips, uiendrips

Tripssoorten die cannabis aanvallen zijn onder andere: kassendrips(Heliothrips haemorrhoidalis) uiendrips (Thrips tabaci) marihuanadrips(Oxythrips cannabensis)

Indische bonenstrips(Caliothrips indicus) westelijke bloemdrips(Frankliniella occidentalis)

Aanvallen: bladeren

Aanvallen: wortels

Tuinbedreiging: laag tot hoog, zowel binnen als buiten

Identificeren: Deze kleine, gevleugelde, snel bewegende beestjes zijn moeilijk te zien, maar niet moeilijk te spotten. Tripsen zijn 1-1,3 mm lang en kunnen verschillende kleuren hebben, waaronder wit, grijs en donker, vaak met kleine streepjes. Controleer ze onder bladeren door delen van de plant te schudden. Als er veel trips zijn, springen en rennen ze liever dan dat ze in veiligheid vliegen. Maar vaak zie je ze als een kudde stipjes over het gebladerte denderen. Vrouwtjes maken gaatjes in zacht plantenweefsel waar ze eitjes afzetten die vrijwel onzichtbaar zijn met het blote oog. Gevleugelde tripsen migreren gemakkelijk van besmette planten naar de hele tuin. Verschillende tripsen vallen cannabis aan; sommige, bekend als marihuanadrips, zijn specifiek voor cannabis. Tripsen komen vaker voor in kassen dan binnenshuis.

Schade: Tripsen raspen en schrapen weefsel van bladeren en toppen en zuigen vervolgens het sap eruit voor voedsel. Bovenop de bladeren verschijnen stippen – geelachtige tot zilverachtige vlekken – de chlorofylproductie neemt af en de bladeren worden broos. Je ziet ook zwarte vlekjes uitwerpselen van trips en kleine tripsjes. Tripsen voeden zich vaak in bloemknoppen of omwikkelen en vervormen bladeren. Tripsen geven de voorkeur aan sappige jonge bladeren en bloeiende toppen. Gewone trips eet vaak vrouwelijke kelken, waardoor misvormde bloemtoppen ontstaan.

Oorzaak: Tripsen komen de tuin binnen op besmet plantmateriaal en op tuiniers, gereedschap en huisdieren als gevolg van een onreine tuin en tuinruimte.

Preventie: Reinheid! Gebruik gele vangplaten, die trips aantrekken, om populaties te controleren en verplaatsingen tegen te gaan. Planten besproeien met water belemmert trips. Handmatig verwijderen werkt goed als er maar een paar trips aanwezig zijn, maar ze zijn moeilijk te vangen. Tripsen kunnen erg lastig te bestrijden zijn als ze zich eenmaal hebben gevestigd. Tripsen migreren dagelijks. Ze verstoppen zich in de grond en het gebladerte en voeden zich ’s ochtends actief. De beste tijd om ze te doden is tijdens het voeden. Bodembehandelingen werken ook goed.

Biologische bestrijding: Roofmijten(Amblyseius cucumeris en Amblyseius barkeri, Neoseiulus cucumeris, Iphiseius degenerans, Neoseiulus barkeri, Euseius hibisci), sluipwespen(Thripobius semiluteus, Ceranisus menes, Goetheana shakespearei), piratenwantsen(Orius soorten). De schimmel Verticillium lecanii is effectief.

Sprays: Zelfgemaakte sprays zoals tobac-co/nicotine (nicotinezuur) basis; com-merciële pyrethrum, synthetische pyrethrum, insecticide zeep en knoflook. Twee tot vier keer toepassen met tussenpozen van vijf tot tien dagen.

Tripsen

Tripsen raspen de bovenkant van bladeren.

Tripsen vallen cannabis aan in alle levensstadia. (MF)

Wittevlieg

Gebruikelijke namen: kaswittevlieg, zoete aardappel wittevlieg, tabakswittevlieg, zilverbladwittevlieg

Wittevliegensoorten die cannabis kunnen aanvallen zijn: kaswittevlieg(Trialeurodes vaporiorum, Homoptera: Aleyrodidae) zoete aardappel of tabakswittevlieg

(Bemisia tabaci, Homoptera: Aleyrodidae, = Bemisia gossypiperda) zilverbladwitvlieg (Bemisia argentifolii, Homoptera: Aleyrodidae, = Bemisia tabaci (stam B))

Bedreiging in de tuin: laag tot hoog, erger in warme klimaten

Identificeren: De makkelijkste manier om te controleren op de kleine opdonders is door een tak vast te pakken en ermee te schudden. Als er witte vliegen zijn, vliegen ze onder de bladeren vandaan. Witte vliegen kun je gemakkelijk met het blote oog zien. Wittevliegen zien eruit als een klein, wit motje van ongeveer 1 mm lang, ongeveer zo groot als de punt van een potlood. Volwassen wittevliegen hebben vleugels. Ze verschijnen meestal het eerst aan de bovenkant van de zwakste plant. Ze bewegen zich naar beneden op de plant of vliegen weg om een andere plant te besmetten. Eitjes worden ook gevonden aan de onderkant van bladeren, waar ze met een klein haakje aan elkaar zitten. Wittevlieg gedraagt zich net als spint.

Schade: Wittevliegen verstoppen zich onder bladeren en zuigen er sap uit. Net als mijten kan wittevlieg witte spikkels veroorzaken op de bovenkant van bladeren. De chlorofylproductie neemt af. Wittevliegen laten resten achter op bladeren die schadelijke schimmels en ziekten aantrekken.

Oorzaak: onrein tuinkamer, slordige hygiëne

Preventie: Reinheid! Scherm de binnenkomende lucht af.

Bestrijding
Culturele en fysieke bestrijding: Volwassen exemplaren worden aangetrokken door de kleur geel. Om een wittevliegval te maken die lijkt op vliegenpapier, bedek je een helder, geel voorwerp met een kleverige substantie zoals Tanglefoot. Plaats de vallen op de bovenkant van potten tussen de planten. Vallen werken heel goed. Gooi ze weg als ze vol insecten zitten.

Biologisch: De sluipwesp Encarsia formosa, die wordt uitgezet vóór een wittevliegplaag, is de meest effectieve parasitaire bestrijding. Deze kleine wespen vallen alleen wittevlieg aan; ze steken geen mensen. Zet elke twee weken nieuwe sluipwespen in de tuin. Alle giftige sprays moeten volledig van de planten worden gewassen voordat je parasieten en roofdieren introduceert. Omdat Encarsia formosa een parasiet is die ongeveer 3 mm lang kleiner is dan de wittevlieg, doen ze er veel langer over om de wittevliegpopulatie onder controle te houden. De sluipwesp legt een ei in de wittevlieglarve dat later uitkomt en de larve levend opeet, van binnenuit – de dood gaat langzaam. Als je Encarsia formosa gebruikt, zet ze dan uit met een snelheid van twee of meer parasieten per plant zodra de eerste wittevlieg wordt waargenomen. Herhaal dit elke twee tot vier weken gedurende de hele levensduur van de planten. De schimmel Verticillium lecanii aka Cephalosporium lecanii, handelsnaam Mycotal, is ook zeer effectief als wittevliegbestrijding.

Spuitbussen: Pyrethrum is gemakkelijk uit te roeien met natuurlijke sprays en werkt geweldig om wittevliegen te doden als ze zich in de lucht bevinden. Verwijder voor het sproeien alle bladeren die meer dan 50 procent beschadigd zijn en laat ze uitharden met hitte of verbrand anders aangetaste bladeren. Zelfgemaakte sprays die met tussenpozen van vijf tot tien dagen worden toegepast, werken goed. Insectendodende zeep die met tussenpozen van vijf tot tien dagen wordt aangebracht. Pyrethrum (aerosol) met tussenpozen van vijf tot tien dagen.

Wittevlieg

Wittevlieg in alle groeistadia is te zien op dit blad. (MF)

Je kunt de gevleugelde wittevlieg zien die zich probeert te verstoppen onder de mannelijke bloemtros! (MF)

Zoogdieren

Als je planten eenmaal in de grond staan, goed gevoed en bewaterd zijn, controleer ze dan wekelijks (indien mogelijk) op schade door ongedierte en schimmels. Inspecteer de boven- en onderkant van de bladeren op stippels (kleine vlekjes) van mijten of schade door vretende insecten en slakken. Identificeer eerst het ongedierte en bepaal dan wat je moet doen. Goed gekweekte buitenwiet heeft weinig last van ongedierte.

Een low-tech, natuurlijke aanpak van ongediertebestrijding werkt goed. Een paar grote plagen zoals rupsen en slakken kunnen met de hand van de bladeren worden geplukt. Rupsenpopulaties kunnen bij de bron worden teruggedrongen door vleermuiskasten te installeren. Inwonende vleermuizen eten motten en verminderen het aantal vretende rupsen. Vogels eten ook rupsen, bladluizen en andere insecten. Trek vogels aan met suet, vogelhuisjes, vogelbaden en voederhuisjes, maar bedek tere zaailingen en klonen met gaas of nylon om ze ook tegen vogels te beschermen! Lieveheersbeestjes en bidsprinkhanen zijn goede opties om insecten te bestrijden en kunnen worden gekocht in kwekerijen.

Kerkuilen eten muizen, grondeekhoorns en woelmuizen, maar zijn moeilijk te vinden in de stad. Als je het geluk hebt om kerkuilen in de buurt te hebben, maak dan gebruik van hun vermogen om plantenplagen te eten. Aan de andere kant helpen knaagdieren zoals mollen en spitsmuizen je tuin door te eten van slakken, insecten en larven.

Goudsbloemen van de soorten Tagetes erecta en T. patula zullen twee tot drie jaar lang aaltjes (ook wel aalwormen genoemd) uit de grond weren als ze in een besmet gebied worden geplant en daarna worden omgeploegd. Met alleen het planten van deze goudsbloemen in een gebied bereik je niets. Talrijke tests geven aan dat ze geen effect hebben op insecten boven de grond.

Ik hou van honden – vooral van schattige, kleine honden. Maar mijn kleine hond graaft graag en jaagt op mollen! De mollen richten al genoeg schade aan. Tot nu toe mollen één, hondje nul.

Edgar, een ravenvriend uit Noord-Californië, zorgde voor eindeloos vermaak terwijl hij de honden, katten en andere dieren rond de cannabiskwekerij pestte.

Beren

Beren vormen de grootste problemen in tuinen met een voedselbron. Als beren veel voorkomen in je omgeving, plant dan geen andere groenten en fruit in de buurt. Verwijder of beveilig alle tuinmeststoffen in containers, vooral die met melasse of suikers. Beren kunnen uit het niets verschijnen als ze in de buurt zijn, maar normaal gesproken vermijden ze contact met mensen.

Vogels

Vogels die insecten en ongedierte eten zijn welkome gasten in de meeste tuinen, maar de slechte vogels eten cannabiszaden en jonge, tere planten.

Gebruikelijke namen: vogels, vliegende zwijnen, duiven, hennep linnet, eksters, boomklever, fazanten, duiven, kwartels, mussen, spreeuwen, kraaien, blauwe gaaien, kardinalen

Bedreiging voor de tuin: Laag tot middelmatig. Zaden, tere zaailingen en klonen zijn het meest kwetsbaar.

Schade: Vogels eten zaden en jonge planten.

Oorzaak: Vogels zijn in de buurt en hebben honger, met weinig anders te eten.

Preventie: Bedek jonge planten met plastic of gaas. Zorg ervoor dat het gaas goed vastzit rond de omtrek van de tuin zodat vogels er niet onderdoor kunnen sluipen. Verwijder het gaas als de planten 30,5-61 cm hoog zijn. Opblaasbare plastic slangen en uilen jagen vogels vaak de stuipen op het lijf, maar niet voor lang!

Beheersing: vogelverschrikker, geluidsmachine, jachtgeweer (alleen in het jachtseizoen).

Wilde zwijnen

Gebruikelijke namen: wilde zwijnen, everzwijn, javali (Spanje)

Tuinbedreiging: gemiddeld, maar kan verwoestend zijn

Herkenbaar: wilde zwijnen, meestal nachtdieren die in groepen reizen

Schade: planten ontwortelen en lager gebladerte en wortels eten

Oorzaak: Wilde varkens lopen los in veel landelijke gebieden en langs de randen van stedelijke gebieden.

Preventie: Installeer een elektrisch hek op batterijen rond buitenplanten. Houd een grote, beschermende hond in de buurt van de planten om varkens af te schrikken. Laat niets buiten staan dat ze kan aantrekken; berg kunstmest veilig op en gooi afval op een veilige manier weg.

Bestrijding: Schiet varkens af met een geweer (alleen in het jachtseizoen), en houd een grote hond om de tuin te beschermen tegen varkens. Er zijn ook vallen voor varkens verkrijgbaar.

Spuitmiddelen: geen

Wilde varkens uit Noordwest-Spanje hebben veel tuinen ontworteld.

Herten

Gebruikelijke namen: herten (bok, hinde, reekalf), elanden (koe, stier, kalf)

Bedreiging voor tuinen: laag tot middelmatig

Schade: Herten zijn browsers en eten eerst de tere nieuwe groei, maar ze kunnen ook knoppen verslinden! Ze nemen een hap (of misschien meerdere happen) van een plant en gaan dan naar een andere plant. De schade varieert van sporadische beten tot grote delen van planten die worden opgegeten.

Oorzaak: Herten zijn in het gebied en hebben weinig voedselbronnen, waarvan cannabis er één is. Preventie: Een goede omheining of een kooi rond planten zal helpen om herten uit de buurt van planten te houden. Herten zijn bang om in een klein, afgesloten gebied te springen. Zet de omheining een paar meter rond planten zodat ze er niet overheen of doorheen kunnen om bij het gebladerte te komen. De ideale omheining voor grote landelijke tuinen is 2,4 m hoog met de bovenste voet (30,5 cm) schuin naar buiten, weg van de tuin in een hoek van 45 graden. Elektrische hekken en grote honden zijn ook goede afschrikmiddelen.

Als een hek te opvallend of moeilijk te maken is, gebruik dan afweermiddelen. Doe handenvol gedroogd bloed in stoffen zakken en doop ze in water om de geur te activeren. Hang de zakken aan een boom om honden en andere roofdieren te ontmoedigen ze op te eten. Geurzeep heeft herten uit sommige tuinen verjaagd, maar zeep trekt ook knaagdieren aan.

Roofdierurine, meestal urine van coyotes, houdt herten goed op afstand als het regelmatig wordt aangebracht. Het is verkrijgbaar bij tuincentra en veel jachtwinkels. Sommige guerrillakwekers zeggen dat ze, om hertenschade af te schrikken, op verschillende plekken rond de omtrek van de tuin urineren, zodat de dieren hun menselijke aanwezigheid serieus nemen. Sommige kwekers bewaren de urine de hele week en verspreiden het tijdens regelmatige bezoeken aan hun tuin.

Bestrijding: Het beste is om schade te voorkomen. Het afschieten van herten buiten het seizoen of in dichtbevolkte gebieden is illegaal en gevaarlijk. Elanden zijn een beetje een probleem, en herten zijn een probleem!

Herten komen elke nacht langs en eten een paar malse knoppen op.

Gophers

Gebruikelijke namen: zakgrondeekhoorn

Identificeren: plantenetende knaagdieren

Bedreiging voor de tuin: laag tot gemiddeld Schade: Gophers eten wortels en gebladerte en verstoren de bodem met tunnels. Jaarlijks baren vrouwtjes vier tot vijf nesten van maximaal acht nakomelingen. Dat zijn heel wat hongerige monden om te voeden!

Oorzaak: Het kan zijn dat grondeekhoorns gewoon langskomen om te eten en de smaak van de planten lekker vinden.

Preventie: Bekleed plantgaten met ijzerdoek of fijn kippengaas van 30,5-45,7 cm diep en 91,4 cm boven de grond om grondeekhoorns te weren. Van de gopherplant (Euphorbia lathyris) en castorbonen/planten wordt gezegd dat ze gophers afweren als ze in gaten worden gestopt, maar bij mij hebben ze niet gewerkt.

Bestrijding: Vallen zijn moeilijk te gebruiken en vereisen ervaring en vaardigheid om grondeekhoorns daadwerkelijk te vangen. Vermijd menselijke geur op de val. Als de menselijke geur zichtbaar is, duwen de grondeekhoorns gewoon vuil op de val, waardoor deze onschadelijk wordt.

Grondeekhoornvallen (afgebeeld bovenaan de afbeelding) en een muizenval (afgebeeld onderaan de afbeelding) zijn zeer belangrijke middelen om knaagdieren te bestrijden in medicinale cannabistuinen buiten.

Muizen, ratten en woelmuizen

Gopher Granola is beschikbaar voor gebieden zoals de bergen in Noord-Californië, waar bosratten en grondeekhoorns je gewas zullen opeten als ze daar de kans toe krijgen. De beste omheining ter wereld houdt ratten niet weg van je planten! (Als ratten een probleem zijn in jouw omgeving, gebruik dan geen zeep om herten weg te houden; het vet in zeep is eetbaar voor ratten) Doe de gifkorrel in een voederbak waar alleen kleine knaagdieren in kunnen, zodat vogels en herten er niet van kunnen eten. Zet het gif vroeg klaar, voordat het planten begint. Ratten moeten het graan enkele dagen eten voordat het effect heeft. Uiteindelijk vind je het misschien gemakkelijker om in een kas in je achtertuin te kweken dan om te proberen te voorkomen dat ratten je perceel buiten opeten.

Gebruikelijke namen: muizen, woelmuizen, ratten, kangoeroeratten, ongedierte

Bedreiging voor de tuin: laag binnenshuis; gemiddeld tot hoog buitenshuis en in kassen

Schade: Muizen en woelmuizen kunnen schors rond de basis van cannabisplanten wegkauwen (girdling).

Oorzaak: Knaagdieren hebben een voedselbron in de buurt en breiden hun territorium uit.

Preventie: Houd mulch op een voet afstand van planten en installeer gaas rond de stammen. Muizen en woelmuizen maken nesten in grote hopen mulch en worden aangetrokken door opgeslagen water. Dek alle waterbronnen af om ze uit te sluiten, maar houd er rekening mee dat ze door de bak heen kunnen kauwen als er heel weinig water is. Het beste muizenafschrikmiddel is een kat die serieus op jacht gaat.

Fysieke bestrijding: Muizenvallen werken goed op kleine populaties. Het verwijderen van een groot aantal muizen met vallen kan vervelend en onaangenaam zijn.

Let op! GEBRUIK GEEN GIF! Aaseters eten de dode knaagdieren op en kunnen zelf vergiftigd raken.

Het wortelstelsel van deze ‘Jack Herer’ vrouw is beschermd met kippengaas. (MF)

Muizenpopulaties kunnen buiten in de nazomer omhoog schieten. Het plaatsen van vallen rond planten helpt om de knaagdierpopulaties in de gaten te houden.

Een goed geplaatste muizenval met lokaas is een van de meest effectieve middelen om muizen te bestrijden.

Mollen

Gebruikelijke namen: mol

Bedreiging voor de tuin: laag

Schade: Mollen zijn kleine plagen. Het zijn voornamelijk insecteneters die knipwormen en andere bodemlarven eten, maar hun tunnels kunnen ook wortels van cannabis ontwortelen. Mollen graven tunnels een paar centimeter onder het grondoppervlak en maken zo een doolhof van tunnelheuvels in de tuin.

Oorzaak: Mollen leven in de buurt en zijn op zoek naar een nieuwe voedselbron.

Preventie: Verdrijf mollen met castorplanten of gopher (mol) planten(Euphorbia lathyris). Castorboonbladeren en castorolie, maar ook toepassingen van tabak en rode peper, zullen mollen afweren als ze in hun hoofdgangen worden gezet.

Mengen: Meng twee eetlepels (30 ml) ricinusolie met drie eetlepels afwasmiddelconcentraat en tien eetlepels (148 ml) water. Meng in een blender. Gebruik dit als concentraat in een verhouding van twee eetlepels per gallon (4 ml/L) water.

Toepassing: Breng aan als een gronddrench direct over mollengaten.

Fysieke bestrijding: Vatenvallen, schaarvallen en guillotinevallen zijn effectief en doden mollen onmiddellijk.

Mollen zijn over het algemeen geen probleem, tenzij de grond vol wormen en insecten zit.

Konijnen

Gebruikelijke namen: Katoenstaart, konijn, konijn, haas

Tuinbedreiging: zeer gering Konijnen zijn gravende, plantenetende zoogdieren van de Leporidae familie. Ze zijn te herkennen aan hun lange oren en korte, pluizige staart. Konijnen zijn vraatzuchtige eters en kunnen een gewas in een paar dagen tot niets reduceren. Ze blijven van dezelfde plek eten tot ze klaar zijn of tot de plek vernietigd is. De beste manier om konijnen uit je tuin te houden is door roofdierurine te gebruiken. Konijnen schuwen ook katten en honden.

Identificeren: Langoorkonijnen (Bugs Bunny!) zijn plantenetende zoogdieren. Meestal katoenstaartjes, kleine “konijntjes” bewonen buitentuinen. Ze vermenigvuldigen zich snel en eten vaak van hetzelfde stukje totdat het vernietigd is.

Schade: Konijnen eten cannabisplanten.

Oorzaak: Konijnen hebben de kans om de cannabistuin binnen te komen en cannabisplanten te eten.

Preventie: Verdrijf konijnen met een lichte bestrooiing van rotsfosfaat op jonge bladeren of gedroogd bloed dat rond de basis van planten wordt gestrooid. Mestthee op bladeren en grond kan konijnen ervan weerhouden om aan je planten te eten. Ze vinden planten die bestrooid zijn met hete peper of een spray van verdunde visemulsie en beendermeel ook afstotend. Een hond helpt om konijnen in bedwang te houden, maar de enige zekere manier om konijnen uit de tuin te houden is door ze te omheinen met 2,5 cm gevogeltedraad. Het gevogeltedraad moet minstens 15,2 cm in de grond zitten om graven te voorkomen en moet 61-91,4 cm boven de grond uitsteken. Omwikkel stammen met gaas of aluminiumfolie om te voorkomen dat konijnen in de winter of het vroege voorjaar op de schors kauwen.

Bestrijding: Konijnenaas en vallen zijn moeilijk te gebruiken. Haal je geweer of jachtgeweer tevoorschijn als laatste redmiddel. Houd je aan de plaatselijke wapen- en jachtwetten.

Konijnen kunnen schattig zijn op het platteland, maar ze kunnen extreem destructief zijn in een tuin.

Andere grote plagen

Huisdieren en wilde dieren die een probleem kunnen vormen in cannabistuinen zijn: katten, koeien, eekhoorns, honden, marmotten (“bosmarmotten”), hamsters, paarden, apen, wasberen, ratten, eekhoorns en woelmuizen.

Katten zijn vooral dol op cannabis.

Schurkenstuifmeel

Gebruikelijke namen: losgeslagen stuifmeel, stuifmeel van de buurman

Bedreiging voor de tuin: laag tot gemiddeld

Identificeren: Vrouwelijke planten ontwikkelen zaden, maar er zijn geen mannelijke bloemen in de tuin.

Schade: Eenmaal bestoven besteden vrouwelijke planten al hun energie aan het ontwikkelen van zaden en stopt de knopgroei. Zulke planten produceren minder eetbare oogst.

Oorzaak: Mannelijke planten bevinden zich binnen enkele centimeters tot enkele honderden kilometers, afhankelijk van windpatronen, van ontvankelijke vrouwelijke planten.

Preventie: Binnen, als buren cannabis uit zaad kweken en geen mannelijke planten verwijderen, of als je tuin in de buurt ligt van een industriële hennepkwekerij, moet je luchtinlaatkanalen afdekken met fijnmazig scherm en het af en toe nat maken om rondzwervend stuifmeel buiten te houden. Inspecteer de planten buiten voortdurend en pluk alle zich ontwikkelende zaden weg. Als planten eenmaal zaad hebben, komen ze niet meer aan.

Bestrijding: Houd vrouwelijke planten uit het pad van mannelijk stuifmeel. Verwijder alle mannelijke planten uit de tuin.

Mannelijk stuifmeel is in sommige delen van de wereld een groot probleem bij buitenkweek. Binnenshuis kan een incidentele mannelijke bloem een hele kamer vol planten bestuiven. Kijk altijd uit naar spontane mannelijke bloemen op vrouwelijke planten.

Ziekten en plagen bestrijden

Preventie en netheid staan bovenaan de bestrijdingslijst. Problemen ontstaan het eerst bij zwakke planten, maar zelfs als alle preventieve maatregelen zijn genomen, kunnen ziekten en plagen problemen veroorzaken. De eerste bestrijdingsmaatregelen bestaan uit het identificeren van het probleem. De volgende stap is om de minst giftige middelen te gebruiken om het probleem op te lossen. Verwijder plagen indien mogelijk handmatig of besproei ze met water. Gebruik vervolgens organische sprays. Schimmel kan worden tegengehouden met veel oppervlaktesprays die niet schadelijk zijn voor planten of het milieu.

Ik raad af om chemische fungiciden, fungistatica, insecticiden of miticiden te gebruiken op planten die bestemd zijn voor menselijke consumptie. De meeste contactsprays die niet in het plantensysteem terechtkomen, zijn goedgekeurd voor eetbaar fruit en groente.

Lees alle etiketten grondig voordat je bestrijdingsmaatregelen toepast. Gebruik alleen contactsprays die zijn goedgekeurd voor eetbare planten. Vermijd het bespuiten van zaailingen en tere stekken zonder wortels. Wacht met spuiten tot stekken geworteld zijn en zaailingen minstens een maand oud zijn.

Verwijder kleine populaties insecten en ongedierte handmatig door ze tussen duim en wijsvinger of tussen twee sponzen te slaan. Verpletter al het ongedierte (en hun eieren).

Minuscule stuifmeelkorrels kunnen uit mannelijke bloemen ontsnappen en vrouwtjes bestuiven. Wees voorzichtig als je met mannelijke planten werkt!

GENERIEKE NAAMDOELENTER SYSTEEMNIET GEBRUIKEN
griseofulvinefungicidesystemischNIET GEBRUIKEN
streptomycinebactericidesystemisch-geregistreerd voor diverse voedingsgewassenNIET GEBRUIKEN
carbarylfungicidesystemischNIET GEBRUIKEN
tetracyclinebactericidehalfsynthetischNIET gebruiken
nitratenbladmeststoffensystemischNIET gebruiken
abamectineinsecticide geen echt insecticidetranslaminairNIET gebruiken
dienchloormiticidesystemischNIET GEBRUIKEN
aldicarbinsecticidesystemischNIET gebruiken
neeminsecticidesystemischNIET gebruiken
triforinefungicidesystemischNIET gebruiken
carboxinfungicidesystemischNIET gebruiken
acefaatinsecticidesystemischNIET gebruiken

Let op! We raden af om producten in welke vorm dan ook te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met het etiket. Geen enkel pesticide, fungicide of ander product is door de overheid goedgekeurd voor gebruik op cannabis.

Als je besluit een van de producten te gebruiken die in dit boek worden genoemd, volg dan de aanwijzingen op het etiket!

Medicinale cannabis moet worden geconsumeerd door zieke patiënten en er moet worden gezorgd voor een pesticide- en schimmelvrij gewas.

Veel fungiciden en pesticiden zijn SYSTEMISCH en ALLEEN VOOR GEBRUIK OP ORNAMENTELE PLANTEN! Gebruik dergelijke gevaarlijke producten niet op consumeerbare cannabis. PLANTENGROEIREGULATOREN, SYSTEMISCHE PESTICIDEN EN FUNGICIDEN KUNNEN DODELIJK ZIJN VOOR MENSEN!

NATUURLIJKE REMEDIE TABEL
Actief ingrediëntEPA klasse
Bacillus soortenG, D, WP Bt, DiPel, M-Trak, IV Match, Javelin, enz.
kopersulfaatD, WP, Brscop III
kopersulfaat/kalkD, WP, Bordeaux mengsel III
diatomeeënaardeD, Celiet IV
neemO, EL Neem, BioNEEM IV
nicotinesulfaatL, D, Zwart blad 40 II
olie, slapende tuinbouwO, Sunspray IV
pyrethrineA, L, WP Vele handelsnamen III, IV
quassiaWP, bitterhout IV
rotenonD, WP, EC Derris, Cubé II, III
ryaniaD, WP Dyna 50 IV
sabadillaD, Rode Duivel IV
zeep, insecticideL, M-Pede, Safer’s IV
natriumbicarbonaatP, zuiveringszout IV
natriumhypochlorietL, bleekmiddel II, III
zwavelD, WP, Cosan V

*Legenda
L vloeibaar
A spuitbus
WP bevochtigbaar poeder
D stof
O olie
EL emulgeerbare vloeistof
G klierachtig

Gebruikelijke chemicaliën met hun handelsnaam en de insecten die ze bestrijden: Opmerking: Pas deze stoffen niet toe op eetbare planten.
Opmerking: Deze lijst is niet allesomvattend. De basisregel is om geen systemische producten te gebruiken. Biologisch contactpesticide, miticide
Bestrijdt: roest- en spintmijten, vuurmieren, mineervliegen en nematoden.
Merknamen: Abba, Affirm, Agri-Mek, Avid, Dynamec, Epi-Mek, Genesis Horse Wormer, Reaper, Vertimec, Zephyr en Cure 1.8 EC.
Ongeveer: Abamectinederivaten zijn onder andere emamectine en milbemectine. Het bioaccumuleert niet. Het is niet echt systemisch, maar abamectine wordt geabsorbeerd van de buitenkant van het gebladerte naar andere bladdelen, vooral jonge bladeren, in het proces van translaminaire activiteit.
Vormen: vloeibaar
Mengen: NIET GEBRUIKEN!
Toepassing: NIET GEBRUIKEN! NIET TOEPASSEN!
Persistentie: NIET GEBRUIKEN!
Veiligheid: NIET GEBRUIKEN! Giftig voor zoogdieren, vissen en honingbijen in hoge concentraties. Zuigende insecten worden bestreden, terwijl nuttige insecten geen schade ondervinden. Draag handschoenen, een masker en een veiligheidsbril.

In een voorbeeld uit Hayward, Californië, stierf een bekende cannabis patiënt met een ongewone immuunziekte door herhaalde blootstelling aan de miticide Avid. Avid is nu illegaal om te verkopen in de VS, maar het blijft verkrijgbaar bij Canadese leveranciers. Alleen voor gebruik op siergewassen.

GEBRUIK Avid NIET op cannabis!

Shuttle NIET GEBRUIKEN op cannabis!

SHUTTLE 15 SC: Niet gebruiken! Systemisch bestrijdingsmiddel, miticide

Bestrijdt: Spintmijt(Tetranychus urticae) en fijnspintmijt (Oligonychus ununguis). SHUTTLE vernietigt schadelijke mijten in elke levensfase, van eieren tot volwassen exemplaren. Merknamen: SHUTTLE (Alleen voor siergewassen)

Over: SHUTTLE Miticide ontwikkeld door Arvesta Corporation is alleen voor gebruik op siergewassen. SHUTTLE biedt een uitstekende bestrijding van tweepuntmijt, rode mijt en verwante soorten. Het vertoont geen kruisresistentie tegen mijtresistente soorten. Het is een middel met een verlaagd risico en heeft geen effect op de meeste roofmijtachtigen. Sommige kwekers gebruiken deze chemische stof op moederplanten en wachten een maand voordat ze klonen nemen.

Veiligheid: Niet gebruiken! Doodt vissen en waterleven, hoewel het niet kankerverwekkend is. Draag beschermende kleding, een veiligheidsbril en handschoenen. Lees het etiket zorgvuldig. Niet gebruiken op cannabis die zal worden geconsumeerd!

Ampelomyces quisqualis
Fungicide

Bestrijdt: echte meeldauw

Handelsnaam: AQ-10

Let op! Deze productregistratie, gestart in 1994, is in 2004 geannuleerd. Dit product is niet langer verkrijgbaar in de VS.

Mierenlokaas
Organisch contact pesticide

Bestrijdt: mieren

Merknamen: Terro, Pic, Drax Ant Kill Gel (suiker-voedende mieren) Drax-FP (vet- en suiker-voedende mieren) MAXFORCE, (kakkerlak en faraomier killer-hydramethylnon)

Over: Zoetminnende mieren zijn gemakkelijk aan te trekken en te bestrijden met zoet lokaas gemengd met mierenspecifiek gif. Ze keren terug naar het nest en verspreiden het gif, waardoor het nest binnen enkele dagen wordt gedood. Mieren beginnen zich binnen twee uur te voeden met het lokaas.

Vormen: bakjes uit de winkel of zelfgemaakt

Mengen: zelfgemaakt

Toepassing: Zet uit of leg een barrière waar mieren veel voorkomen.

Persistentie: Gif blijft in container en is enkele maanden goed. We raden lokaas aan met boorzuur of hydramethylnon als actief ingrediënt. Grootkopmieren, kleine zwarte mieren en straatmieren worden aangetrokken door dierlijk vet, eiwitten en fruit. Een plastic knijpfles met een spitse punt is een geweldige applicator. Maak een eiwit/vet lokaas met:

– 4 eetlepels pindakaas

– 6 eetlepels honing

– 3/4 theelepel boorzuur

Zoete lokazen
– Argentijnse mieren

– timmermieren

– geurige huismieren

– kleine honingmieren

Vet en zoet lokaas
– grootkopmieren

– kleine zwarte mieren

– straatmieren

Veiligheid: Lees het etiket zorgvuldig en volg de aanwijzingen op.

Mierenlokaas werkt geweldig. De mieren gaan de container in en gaan niet meer weg.

Bacillus thuringiensis (Bt) en Bacillus soorten
Bacillus pumilus: QST 2808

Biologische nuttige schimmel Bestrijdt: Fusarium

Naam: Bacillus pumilus stam QST 2808

Ongeveer: Bacillus pumilus stam QST 2808, komt veel voor in de bodem en wordt op gewassen gespoten om veel schimmels, meeldauw, meeldauw en roest te bestrijden. Het vormt een barrière tussen bladeren en slechte schimmelsporen en B. pumilus stam QST 2808 koloniseert de sporen. Net als verschillende andere variëteiten van B. pumilus kan deze stam ook het eigen afweersysteem van de plant stimuleren door systemisch verworven weerstand (SAR) te induceren.

Vormen: Nat poeder

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Grond-, lucht- of chemische spray; volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Persistentie: Blijft in de buurt totdat het verweerd of weggespoeld is.

Veiligheid: Geen nadelige milieueffecten en Bacillus pumilus stam QST 2808 is NIET schadelijk voor insecten, vogels, zoogdieren, planten of zeedieren bij gebruik volgens voorschrift.

Bacillus thuringiensis (Bt) soorten
Biologisch contactpesticide, miticide

Bestrijdt: rupsen, larven en maden

Bestrijdingsmiddel: insecticide

Over: Bacillus thuringiensis (Bt) is een bekende bacterie. Er zijn verschillende variëteiten, elk met speciale eigenschappen die hieronder worden opgesomd. Bt doodt ongedierte een paar dagen nadat het door ongedierte is opgegeten. Maar ze stoppen al snel met eten nadat ze Bt hebben opgenomen. Commerciële Bt-producten planten zich niet voort in insectenlichamen, dus er kunnen meerdere toepassingen nodig zijn om een plaag onder controle te krijgen. Commerciële Bt producten bevatten geen levende Bt bacteriën, maar het Bt toxine is zeer bederfelijk. Bt is het meest effectief op jonge rupsen, larven en maden, dus pas toe zodra ze opgemerkt worden.

Vormen: poeder, korrels

Mengen: volgens de instructies op het etiket

Toepassing: Spray, stof of korrels. Injecteer vloeibare Bt in stengels om boorders te doden. Houd het binnen het voorgeschreven temperatuurbereik en gebruik het volgens de aanwijzingen. Haal het meeste uit Bt-toepassingen door een UV-remmer, strooisticker en een voedingsstimulans zoals Entice, Konsume of Pheast toe te voegen. Bt wordt in één tot drie dagen volledig afgebroken door UV-licht.

Bestrijdt: dodelijk voor rupsenlarven en maden, koollussen, koolwormen, maïskorenwormen, snijwormen, zigeunermotlarven en hoornwormen

Veiligheid: Microbiële Bt-bacteriën zijn niet giftig voor dieren, mensen, nuttige insecten en planten; sommige mensen ontwikkelen er echter wel een allergische reactie op.

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) is de meest populaire Bt. Bacillus thuring-iensis var. aizawai (Bta) is effectief tegen moeilijk te doden knopwormen, borers, legerwormen en ongedierte dat resistentie heeft opgebouwd tegen Btk.

Bestrijdt: larven van motten en rupsen, waaronder de meeste soorten die zich voeden met cannabis

Merknamen: DiPel, BioBit, Javelin, etc., Btk is ook verkrijgbaar in een micro-ingekapselde vorm, M-Trak, Mattch, etc. De inkapseling verlengt de effectieve levensduur op bladeren tot meer dan een week. B. thuringiensis var. israelensis (Bt-i) doodt larven van muggen en varenrouwmuggen. Gebruik Bt-i om ze kwijt te raken zodra je ze ontdekt. B. thuringiensis var. morrisoni is een nieuwe Bt-stam in ontwikkeling voor insectenlarven met een hoge pH in hun darmen.

Bestrijdt: larven van muggen, zwarte vliegen en varenrouwmuggen

Merknamen: Gnatrol, Vectobac en Bactimos. Ze zijn allemaal dodelijk voor larven. Volwassen dieren voeden zich niet met planten en worden niet aangetast.

B. thuringiensis var. san diego (Btsd)

Bestrijdt: larven van coloradokevers, volwassen iepkevers en andere bladhaantjes

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis (Btt) is dodelijk voor de coloradokever
Bacillus cereus helpt bij de bestrijding van bevochtiging en wortelknobbelzwam. Het gedijt in met water verzadigde mediums en bevordert nuttige schimmels die de ziekten aanvallen.

Bestrijdt: Coloradokeverlarven

Bacillus subtilis is een in de grond levende bacterie die afsmelten tegengaat. Laat zaden weken en gebruik het als een gronddrench.

Bestrijdt: Fusarium, Pythium en Rhizoctonia die bevochtiging veroorzaken

Merknamen: Epic, Kodiac, Rhizo-Plus, Serenade, etc.

Bacillus popilliaekoloniseert larven en wormen die het consumeren, waardoor ze melkwit worden voordat ze sterven. Het wordt vaak melkachtige sporenziekte genoemd.

Bestrijdingsmiddelen: Het is het meest effectief tegen Japanse keverlarven.

Bacillus thuringiensis is een van de meest veelzijdige en veilige bestrijdingsmiddelen in de tuin.

Beauveria bassiana (Nuttige schimmels)

Bestrijdingsmiddel: pesticide/miticide

Bestrijdt: mijten en insecten – breedspectrum doodt ALLES

Bestrijdt : wittevlieg, trips, bladluis en andere zuigende insecten met een zacht lichaam

Merknamen: Naturalis H&G, BotaniGard, Mycotrol

Over: Sporen van Beauveria bassiana ontkiemen bij contact met insecten. De schimmel groeit direct in de plaag/gastheer. De schimmel doodt het insect binnen een week of twee en vermenigvuldigt zich zo om nieuwe plaaginsecten te besmetten!

Vormen: nuttige schimmels bevochtigbaar poeder, vloeibaar

Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket.

Veiligheid: doodt nuttige insecten

Beauveria bassiana is een breedspectrum pesticide/miticide. Het doodt alle insecten en mijten, goede en slechte!

Zuiveringszout

Fungistat bestrijdt: echte meeldauw en andere oppervlakteschimmels

Merknamen: Arm & Hammer

Over: Baking soda (natriumbicarbonaat, NaHCO3) werkt als een fungistat om de pH van het bladoppervlak te veranderen zodat schimmelziekten daar niet kunnen groeien.

Vormen: poeder, bevochtigbaar poeder

Mengen: verdun 2 eetlepels (30 ml) per kwart (liter)

Toepassing: Gebruik als stofdoek of spray. Baking soda blijft één tot drie dagen zitten op gebladerte en wordt er gemakkelijk afgewassen. Na drie dagen afwassen met gewoon water.

Veiligheid: Baking soda is niet giftig voor zoogdieren, vissen of nuttige insecten. Draag een masker om inademing van stof te voorkomen.

Zuiveringszout

Bleekmiddel, wasmiddel
Kiemdodend en ontsmettend middel

Bestrijdt: talrijke bacteriën, schimmels en ongedierte

Merknamen: Clorox en veel generieke merken

Ongeveer: Vloeibaar bleekmiddel (natriumhypochloriet, NaClO) is een sterk ontsmettingsmiddel voor potten, muren, gereedschap en meer als je het in een 10 procent oplossing mengt met water. Breng het aan met een borstel, dweil of doek, of gebruik het als dompelmiddel.

Vorm: vloeibaar

Mengen: verdunnen in water met 1 deel bleekmiddel op 10 delen water.

Toepassing: Sproeien, opvegen met doek of dweil, of zaden onderdompelen. Om strippen (zaadvirus) tegen te gaan, verdun je een 25 procent oplossing van bleekwater en water, breng het op 9,0 pH. Laat de zaden tien minuten weken en spoel ze dan af met vers water. Residuen blijven een dag of twee achter.

Veiligheid: Verdunde bleekoplossing verdampt en laat na een paar dagen een licht residu achter. Het is giftig voor vissen, nuttige organismen, dieren en mensen als het wordt ingeslikt of in contact komt met de ogen. Draag een masker en handschoenen bij het werken met concen-traat. Vermijd ademhaling en huidcontact. Het concentraat verbrandt de huid en maakt vlekken op kleding. De Bordeaux en Burgundy mengsels zijn onder de meeste omstandigheden te sterk voor binnen- en buitenwietplanten. Je kunt er veel recepten voor vinden op het internet. Ik heb besloten ze niet in dit boek op te nemen.

Bleekmiddel

Boorzuur
Bestrijdingsmiddel: insecticide

Bestrijdt: oorwurmen, kakkerlakken, krekels, termieten, vlooien, zilvervisjes en mieren.

Over: Boorzuur (ook wel boorzuur, orthoboorzuur of Acidum boricum (H3BO3) genoemd) is een dodelijk maaggif voor oorwurmen, kakkerlakken, krekels, termieten, vlooien, zilvervisjes en mieren. Koop kant-en-klare producten of meng boraxzeeppoeder of -kristallen in gelijke delen met poedersuiker om giftig lokaas te maken. Maak het lokaas niet nat, anders verspreidt het zich snel. Plaats het lokaas op de grond in de buurt van de plantbasis.

Vormen: vloeibaar, poeder, kristallen

Mengen: Volg de instructies op het etiket. Boorzuur lost op in water.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket.

Veiligheid: Fytotoxisch bij toepassing op gebladerte. Niet giftig voor honingbijen en vogels. Vermijd het inademen van boorzuurstof.

Boorzuur

Insectenbommen
Bestrijdingsmiddelen: alles in de kamer

Merknamen: Zoek naar merken met de hoogste concentratie pyrethrinen-0,5 procent.

Over: Spuitbommen voor eenmalig gebruik zitten meestal vol met sterke insecticiden en miticiden, waaronder synthetische pyrethrinen die elk ongedierte in de kamer uitroeien. Piperonylbutoxide en N-Octylbicycloheptene dicarboximide worden vaak toegevoegd aan pyrethrums om de levensprocessen van ongedierte te remmen. Er worden ook drijfgassen toegevoegd om het insecticide/miticide te verspreiden. Bug bombs zijn ontwikkeld om vlooien, kakkerlakken en hun eitjes te doden die zich verstoppen in meubels en in tapijten. Plaats de insectenbom in de lege tuinkamer, zet hem aan en verlaat de kamer.

Vorm: spuitbus voor eenmalig gebruik

Mengen: niet nodig

Toepassing: Plaats de insectenbom in het midden van de schone tuinkamer met alle apparatuur verwijderd, zet hem aan en verlaat de kamer.

Veiligheid: Wees voorzichtig; lees het hele etiket voordat je een insectenbom gebruikt. Ook al hebben ze een laag residu en blijven ze maar een dag of twee actief, gebruik deze producten als laatste redmiddel. Draag een masker en handschoenen en bedek blootgestelde huid en haar.

Een insectenbom is ontworpen om in het midden van de kamer te plaatsen en de hele inhoud van het blikje in één keer te verspreiden.

Ricinusolie
Bestrijdingsmiddel: zou mollen bestrijden

Merknamen: Mole-Med, Mole-Go, Mole Repel

Over: Castorolieplant of castorboonplant, Ricinus communis, is dezelfde plant die castorolie oplevert. Vroeger stopten we bonenpeulen en bladeren in grondeekhoorns, maar ik heb het nooit zien werken.

Vormen: olie

Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket.

Veiligheid: Rauwe castorbonen zijn giftig voor mensen bij inname Bij contact met de huid. Een dodelijke dosis bij volwassenen is vier tot acht zaden, hoewel meldingen van vergiftigingen ongebruikelijk zijn.

Compost thee
Compostthee, vooral de “snelle theeën”, zitten boordevol nuttige microben die wortels en bladeren beschermen tegen ziekten en plagen.

Zie hoofdstuk 18, Bodem, voor meer informatie.

Koper
Fungistat

Fungicide bestrijdt: grijsrot, bladschimmel, anthracnose, meeldauw en een aantal bacteriële ziekten.

Merknamen: Er zijn veel fabrikanten van koper fungicide.

Ongeveer: De gebruikelijke ingrediënten – kopersulfaat, koperoxychloride, koperhydroxide en koperoxide – zijn vormen van gefixeerd koper en zijn minder fytotoxisch dan niet-gefixeerd (puur) koper. Meng het poeder of de vloeistof volgens de instructies en gebruik het onmiddellijk na het bereiden. Roer het mengsel vaak tijdens het spuiten, zodat de ingrediënten niet neerslaan. Wees voorzichtig bij het aanbrengen en zorg ervoor dat de temperatuur niet te hoog is. Het temperatuurbereik voor het aanbrengen is 18,3ºC tot 29,4ºC. Het is het beste om dichter bij de onderkant van het temperatuurbereik te blijven.

Vormen: vloeibaar, poeder

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: Gemakkelijk te veel aanbrengen en bladeren verbranden of een koperoverschot in planten creëren. Koper fungicide blijft twee weken of langer binnen als het niet wordt afgewassen. Het is giftig voor vissen. Niet giftig voor vogels, bijen of zoogdieren. Draag een masker en handschoenen en bedek blootgestelde huid en haar.

Koper fungicide

Korianderolie
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide

Bestrijdt: spint en zachte insecten

Merknamen: SM-90, Brigade 2EC Over: Plant korianderzaad en oogst korianderplanten. Hoewel korianderolie geen gangbaar bestrijdingsmiddel en insecticide is, staat het wel aan de basis van een paar populaire producten. Dit contactgif doodt door plaaginsecten uit te drogen. SM-90 wordt gemaakt van korianderolie, gesulfoneerde canola olie en een zure emulgator.

Vormen: emulgeerbare vloeistof, vloeibaar

Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket.

Veiligheid: Gebruik beschermende kleding bij het hanteren en sproeien.

Diatomeeënaarde (DE)
Pesticide: insecticide, miticide

Bestrijdingsmiddelen: Diatomeeënaarde (DE) schuurt de wasachtige laag op de schalen en huid van ongedierte, zoals bladluizen en slakken, waardoor lichaamsvloeistoffen naar buiten lekken.
Eenmaal opgenomen, scheuren de vlijmscherpe deeltjes in DE kleine gaatjes in de ingewanden van het ongedierte, waardoor het sterft.

Merknamen: Er zijn er veel.

Ongeveer: Natuurlijk voorkomend DE bevat gefossiliseerde silica-schelpresten van de kleine eencellige of koloniale wezens die diatomeeën worden genoemd. Het bevat ook 14 sporenmineralen in een gechelateerde (beschikbare) vorm. Breng het poeder aan op aarde, strooi het op gebladerte of creëer een barrière rond planten. Verdun DE in water volgens de instructies voor spuiten. Wekelijks toepassen zodra ongedierte zichtbaar is.

Vormen: poeder, bevochtigbaar poeder, vloeibaar

Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket. DE wordt meegesleurd door wind en regen.

Veiligheid: Gebruik alleen DE van tuinbouwkwaliteit. Gebruik geen chemisch behandeld DE bedoeld voor zwembaden. DE blijft een paar dagen op het gebladerte zitten of totdat het eraf gewassen is. Regenwormen, dieren, vogels en mensen kunnen diatomeeënaarde verteren zonder nadelige effecten. Vermijd contact met huid en ogen. Om irritaties aan de luchtwegen en ogen te voorkomen, moet je een beschermend masker en een veiligheidsbril dragen als je met dit fijne poeder werkt.

Deze aerosol pyrethrum (0,5 procent) is een van de beste sprays voor spint en insecten.

SM-90 is meer dan 20 jaar geleden in Canada ontwikkeld als een natuurlijk bestrijdingsmiddel.

Diatomeeënaarde is veilig en werkt in veel gevallen heel goed als bestrijdingsmiddel.

Zelfgemaakte sprays voor ziekten en plagen
Biologische bestrijdingsmiddelen: ziekten en plagen

Merknamen: Zelfgemaakt, maar veel in de winkel gekochte bestrijdingsmiddelen bevatten dezelfde elementen als actieve ingrediënten, meestal in een geconcentreerde vorm.

Over: Een sterke hete smaak, stinkende geur en een uitdrogend poeder of vloeistof zijn de belangrijkste bestanddelen in zelfgemaakte pesticide- en schimmeldrankjes. Zelfgemaakte sprays ontmoedigen en bestrijden ongedierte zoals bladluizen, trips, spint, schildluis en vele andere. Wees voorzichtig bij het testen van een nieuwe spray; breng het aan op één plant en wacht een paar dagen om het resultaat te leren kennen voordat je het op alle planten toepast.

Vormen: vloeistof, poeder, emulgeerbare vloeistof, plantmateriaal

Mengen: Om organische pesticide/miticide spuitconcentraten te maken, meng je afstotende stoffen met een beetje water in een blender. Zeef het resulterende slurryconcentraat door een nylonkous of fi jne kaasdoek voordat je het verdunt met water voor toepassing.

Toepassing: Besproei gebladerte tot het van beide kanten van de bladeren druipt.

Veiligheid: Veilig. De ingrediënten zijn in de meeste keukens te vinden.

Giftigheid: Zelfgemaakte biologische pesticide/ miticide is meestal niet giftig voor mensen in doseringen die dodelijk zijn voor ongedierte.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen, en bedek huid en haar. Vermijd contact met ogen, neus, lippen en oren.

Teaming with Microbes is een uitstekend boek om meer te leren over het leven in de bodem, compost en compostthee.

Zelfgemaakte recepten en beheersmaatregelen
Alcohol: Voeg isopropylalcohol (wrijfalcohol) toe aan sprays om ongedierte uit te drogen.

Bleekmiddel: Gebruik een 5 procent oplossing als algemeen ontsmettingsmiddel. Gebruik 10 procent voor een zekere doding. Gebruik een 25 procent oplossing bij het behandelen van zaden. Was bleekmiddelresten af met veel vers water.

Kaneel: Verdun kaneelolie met water. Gebruik twee theelepels per kwart water, of een paar druppels per pint als schimmelwerend middel of pesticide. Het is relatief effectief om echte meeldauw te vertragen en een heleboel insecten te bestrijden.

Citrusvruchten: Citrusoliën zijn geweldige ingrediënten die insecten doden.

Kruidnagel: Kruidnagelolie is aromatisch en weert ongedierte.

Knoflook: Gebruik een knoflookpers om knoflooksap in een zelfgemaakt mengsel te persen. Gebruik royale hoeveelheden.

Mierikswortel: Voeg toe zoals je knoflook zou toevoegen. Je kunt het beste verse wortel gebruiken.

Hete peper: Verdun Tabasco of een ander in de winkel gekocht peperconcentraat in water.

Capsaïcine: hete peperspray; Bonide Hete Peper Was; Repellex mollen-, woelmuizen- en grondeekhoornverjager; BrowseBan, en Liquid Fence voor herten

Gehydrateerde kalk: Verzadigen in water om een fungicide te vormen.

Munt: Muntolie verjaagt insecten. Verdun in water; meet enkele druppels per liter.

Oregano: Maal vers kruid fijn en gebruik als afweermiddel. Meng met water.

Rozemarijn: De roofmijt Phytoseiulus persimilis is minder gevoelig voor rozemarijnolie en ECOTROL dan spintmijten, zowel in het laboratorium als in de kas. De sluipwesp Encarsia formosa is gevoeliger voor rozemarijnolie dan wittevlieg.

Sesam: Gebruik sesamolie of een andere lichte olie spaarzaam om ongedierte te doden.

Zeep: Ik hou van Ivory of Dr. Bronner’s Pure-Castile zeep. Gebruik het als insecticide en bevochtigingsmiddel. Meng een paar druppels met water.

Tabak: Meng tabak met heet water om de giftige alkaloïde te extraheren. Niet koken. Concentraat verdunnen met water.

Plantaardige olie: Meng plantaardige olie (voornamelijk bestaande uit vetzuren en glyceriden) met wrijfalcohol om te emulgeren in water. Zie “Oliën” in dit hoofdstuk.

Je eigen biologische insecticide, miticide of fungicide maken is zo eenvoudig als het mengen van de ingrediënten met water.

Dr. Bronner’s Pure-Castile Soap is natuurlijke zeep die een geweldig insecticide, miticide, fungicide en schoonmaakmiddel is. Meng Dr. Bronner’s zeep ook met combinaties van knoflook, hete peper, citrusolie en vloeibaar zeewier.

Isopropylalcohol is overal verkrijgbaar.

Recepten voor zelfgemaakte mengsels om ziekten en plagen te bestrijden
Het koken of verhitten van preparaten kan actieve ingrediënten vernietigen. Om ingrediënten te extraheren, kun je plantenmateriaal fijnhakken en een paar dagen in minerale olie laten weken. Voeg deze olie toe aan het water, inclusief een beetje afwasmiddel of zeep om de oliedruppels in het water te emulgeren. Biologisch afbreekbare wasmiddelen en zeep zijn goede bevochtigers voor deze preparaten. Zeep lost het beste op als er ook een theelepel (5 ml) alcohol wordt toegevoegd aan elk kwart (0,9 L) mengsel.

Chrysant, goudsbloem en Oost-Indische kers; polei; knoflook; bieslook; ui; hete peper; insectensap (doelinsecten gemengd in een blender); mierikswortel; munt; oregano; tomaat; en tabaksresten weren allemaal insecten zoals bladluizen, rupsen, mijten en wittevlieg. Spray gemaakt van ongedierte dat in een blender is gemalen en in water is geëmulgeerd, zou verwant ongedierte afweren. Het best te gebruiken op grote plagen! De insectendodende eigenschappen in de dode insectendelen worden snel afgebroken als ze worden gecombineerd met andere dingen; meng geen insecten in een blender met andere ingrediënten dan water. Mixen met tabak kunnen dit ongedierte doden als de mix sterk genoeg is. Deze mengsels kunnen variëren in verhouding, maar filter de gemengde slurry altijd voordat je het combineert met water voor de uiteindelijke spray. Door te filteren voorkom je dat sproeiers en leidingen verstopt raken.

Recept Eén: Meng drie eetlepels (44 ml) isopropylalcohol, citroensap, knoflooksap, mierikswortelsap, Ivory vloeibare zeep en een paar druppels tabasco, muntolie en kaneelolie. Meng alle ingrediënten in een kleine kom tot een slurry. Verdun de slurry met een theelepel per pint (5 ml per 470 ml) water en mix in een blender. Potente mix!

Recept 2: Doe een theelepel (5 ml) hete peper of tabascosaus en vier teentjes knoflook in een blender met een halve liter water. Maak het vloeibaar en zeef het mengsel dan door een nylonkous of kaasdoek voordat je het in een spuitbus gebruikt.

Recept 3: Een mengsel van een achtste tot een kwart kopje (30-60 ml) gehydrateerde kalk in combinatie met een kwart (0,9 L) water is een effectieve insecten- en mijtenspray. Meng een niet-schoonmakende zeep met kalk. De zeep werkt zowel als kleefmiddel als insecticide. Kalk kan in grote doses fytotoxisch zijn voor planten. Probeer de spray altijd uit op een testplant en wacht een paar dagen om te controleren of er nadelige effecten zijn op de plant voordat je het op soortgelijke planten toepast.

Recept 4: Vloeibaar wasbleekmiddel (natriumhypochloriet) is een goed fungicide voor niet-plantaardige oppervlakken. Meng het als een 5 of 10 procent oplossing. Het is irriterend voor ogen en huid, dus draag een veiligheidsbril en handschoenen als je het gebruikt. Meng 1 deel bleekmiddel met 9 delen water voor een 5 procent oplossing. Meng 1 deel bleekmiddel met 4 delen water voor een 10 procent oplossing. Gebruik deze oplossing als een algemeen ontsmettingsmiddel voor tuinkamerapparatuur, gereedschap en plantenwonden. De bleekoplossing breekt snel af en heeft weinig of geen resteffect. Dit mengsel is een bestrijdingsmiddel tegen ongedierte. Het werkt het beste in ruimtes met 60 procent luchtvochtigheid.

Waterstofperoxide (H2O2)
Kiemdodend: ontsmettingsmiddel

Bestrijdt: algen en slijm

Fungistat: er wordt gezegd dat het helpt tegen verwelkingsziekte, Pythium en Fusarium .

Merknamen: generiek product

Over: Waterstofperoxide werkt als algenbestrijdingsmiddel en ontsmettingsmiddel in water. Hoewel de effecten van korte duur zijn, kunnen ze verwoestend zijn voor kleine voedingswortels. Gebruik H2O2 niet in hydrocultuursystemen of als gronddouche. Gebruik het alleen om te steriliseren en te reinigen. Het zal ziektes doden, maar niet nadat ze het systeem van de plant zijn binnengedrongen. Alle gemeentelijke watersystemen en oude leidingen bevatten slijmschimmel. H2O2 doodt slijmschimmel en een heleboel andere dingen, waaronder algen.

Vorm: vloeibaar

Toepassing: Gebruik om ziekten en ongedierte op geoogste cannabis te doden en om tuinbakken, gereedschap enzovoort schoon te maken. H2O2 vervliegt snel als het niet in een luchtdichte verpakking wordt bewaard. H2O2 bestrijdt ziekten aan de oppervlakte gedurende drie tot vijf dagen, maar kan tere voedingswortels vernietigen.

Veiligheid: H2O2 is veilig voor mensen. Bij contact doodt het ziekteverwekkers die infecties veroorzaken. Het doodt kleine voedingswortels op planten.

Waterstofperoxide (H2O2) is gemakkelijk verkrijgbaar en kan het best gebruikt worden om takken van bloemknoppen na de oogst te desinfecteren. H2O2 kan destructief zijn als het gebruikt wordt op levende wortels, zelfs als het verdund is in een oplossing.

CONCENTRATIES
0.5-1 kop (118-237 ml)22,7 L water
8 eetlepels (11 ml)7,6 L water
4 eetlepels (59 ml)1 gallon (3,8 L) water

500 tot 1.000 ppm is de aanbevolen concentratie van 3 procent H2O2-oplossing. Zorg ervoor dat je 3 procent H2O2 gebruikt en GEEN hogere concentratie. Hogere concentraties verbranden planten en huid.

Limoneen
Pesticide: insecticide, miticide

Fungistaticum: Limoneen bestrijdt sommige schimmels op het oppervlak van gebladerte.

Merknamen: Concern Citrus Home Pest Control, Clean Green

Over: Limoneen komt van nature voor in citrusvruchten, enkele groenten, vlees en kruiden. Het is normaal gesproken een extract van sinaasappelschillen (D-limoneen). Limoneen heeft insectendodende, mitendodende en schimmeldodende eigenschappen. Het is antimicrobieel en ook een afweermiddel voor honden en katten. Limoneen kan worden gebruikt als bevochtigings- en dispergeermiddel. Het wordt vaak gebruikt als oplosmiddel in huishoudelijke en industriële reinigingsmiddelen en ontvetters. Het is zeer ontvlambaar en kan worden gebruikt als vuurstarter. Het vernietigt het systeem van een insect. Effectieve contactspray.

Limoneen is de basis van veel natuurlijke insecticiden.

Bestrijding van wolluis en schildluis
Vormen: vloeibaar

Mengen: Onoplosbaar in water, moet emulgeren in water. Lees de instructies op het etiket voor tomaten en groenten. Bijtend – reinig apparatuur na gebruik.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: kan bij contact plaatselijke irritatie van de huid, slijmvliezen en longen veroorzaken. Het heeft een zeer lage toxiciteit bij mensen. Uit de buurt van kittens en puppies houden. Laat een olieachtige film achter op water en kan giftig zijn voor waterleven. Bijtend.

Neem en Neemolie
Pesticide: insecticide, miticide

Germicide: steriliseermiddel, ontsmettingsmiddel

Fungistat: bestrijdt sommige schimmels op het oppervlak van gebladerte

Pesticide/miticide bestrijdt: vele ziekten en plagen

Merknamen: Er zijn er veel.

Over: De Indiase neemboom, Azadirachta indica, en de kinabessenboom, Melia azedarach, hebben een groot aantal insecticiden en miticiden voortgebracht. Het actieve ingrediënt, azadirachtine, is het meest effectief tegen jonge insecten en is verkrijgbaar in verschillende concentraties. Het is een bestrijdingsmiddel en verstoort de levenscyclus van insecten. Neem is verkrijgbaar in poeders, vloeistoffen, oliën (gebruik altijd koudgeperste olie) en cakes. Verschillende delen van de boom en de vrucht, waaronder de zaden, worden gebruikt om pesticiden van te maken. Neem bevat ook stikstof, fosfor, kalium en sporenelementen. Neem wordt ook voor een heleboel andere dingen gebruikt.

Het traditionele gebruik van Neem is gebaseerd op de ontgiftende voordelen die helpen de bloedsomloop, spijsvertering, luchtwegen en urinewegen gezond te houden. Het wordt gebruikt voor uitwendige toepassingen bij huidziekten. Neem extracten bezitten antibacteriële en antivirale eigenschappen. De belangrijkste bestanddelen zijn nimbin, nimbinine en nimbidine. Alle delen van de plant leveren B-sitosterol.

Vormen: olie, concentraat, vloeistof

Verschillende producten bestrijden verschillende insecten
Neem bestrijdt: Neem is het meest effectief tegen rupsen en andere onvolwassen insecten, waaronder larven van witte vliegen, varenrouwmuggen, wolluizen en bladmineerders.

Mengen: Neem wordt vaak gemengd met plantaardige (canola) olie. Voeg neem vlak voor gebruik toe aan water met een pH lager dan 7,0 en gebruik een strooier. Roer voortdurend tijdens het gebruik om het mengsel geëmulgeerd te houden. Gooi overtollig product weg.

Toepassing: Gebruik als een gronddrench of voeg neem toe aan de voedingsoplossing. Hierdoor kan neem het weefsel van de plant binnendringen en systemisch worden. In een spuit wordt neem een contactspray.

Toxiciteit: Toxiciteit voor nuttige insecten is gemeld, maar neem is niet giftig voor mensen.

Veiligheid: Neem irriteert ogen en huid; draag een masker en handschoenen. Neemproducten hebben talloze andere toepassingen. Kijk voor meer product- en veiligheidsinformatie op de Neem Foundation.

Einstein Oil is een populair merk neemolie.

Biologisch bestrijdingsmiddel
Neem olie bestrijdt: Neemolie is effectief tegen spint, varenrouwmuggen en bladluizen. Het is ook een schimmelwerend middel tegen echte meeldauw en roest.

Merknamen: NeemGuard, Triact, Einstein Oil

Mengen: Meng vlak voor gebruik emulgeerbaar concentraat in water met een pH lager dan 7,0 en gebruik een strooier. Roer voortdurend tijdens gebruik om het mengsel geëmulgeerd te houden. Gooi overtollig product weg.

Toepassing: Spuit op gebladerte, vooral onder bladeren, waar mijten leven. Om de paar dagen aanbrengen zodat de larven die uit het ei komen het meteen opeten. Spuit zwaar zodat mijten weinig andere keuze hebben dan het op te eten. Vermijd spuiten de laatste paar dagen voor de oogst. Sommige telers melden een vieze smaak wanneer het vlak voor de oogst wordt toegepast.

Persistentie: Contact neem blijft tot een maand op het gebladerte zitten of tot het eraf gewassen wordt. Blijft tot een maand in het plantensysteem wanneer het geabsorbeerd wordt via de wortels.

Toxiciteit: Giftigheid voor nuttige insecten is gemeld, maar neem is niet giftig voor mensen.

Veiligheid: Neem irriteert ogen en huid; draag een masker en handschoenen. Neem producten hebben talloze andere toepassingen. Kijk voor meer product- en veiligheidsinformatie bij de Neem Foundation.

Botanisch insecticide, miticide en nematicide
AzaMax bestrijdt: spint, tripsen, varenrouwmuggen, bladluizen, wittevliegen, mineervliegen, wormen, kevers, bladhaantjes, schildluizen, wolluizen, nematoden en ander ongedierte in de grond. AzaMax is een natuurlijk product (neemboom) met een breed spectrum van ongediertebestrijding en brede planttoepassingen. Bevat azadirachtin A en B als actieve ingrediënten en meer dan 100 limonoïden van voedselkwaliteit.

Toepassing: AzaMax kan worden toegepast tot het moment of de dag van de oogst. Het laat geen schadelijke resten achter op gebladerte en toppen.

Nicotine- en tabaksprays
Pesticide: insecticide, miticide

Biologisch bestrijdingsmiddel: zuigende en vretende insecten

Merknamen: Er zijn veel merken verkrijgbaar.

Over: Dit niet-persistente bestrijdingsmiddel is afgeleid van tabak, Nicotiana tabacum. Het is een maaggif, contactgif en ademhalingsgif. Deze zeer giftige verbinding tast het neuromusculaire systeem aan, waardoor ongedierte stuiptrekkingen krijgt en sterft. Nicotinesulfaat is de meest voorkomende vorm. Gebruik een strooisticker als je deze vloeistof mengt. Zelden fytotoxisch bij gebruik volgens voorschrift. Combineer met insecticide zeep om het dodende vermogen te vergroten.
De nicotinoïden zijn nieuwe (op nicotine gebaseerde) systemische insecticiden. Het actieve ingrediënt, imidacloprid, zou meer kunnen verkopen dan alle pesticiden, maar het heeft geen effect op mijten of aaltjes.

Vormen: vloeibaar Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: Nicotine- en tabakssprays zijn zeer giftig voor de meeste insecten (inclusief nuttige insecten), honingbijen, vissen en mensen gedurende een week tot tien dagen na toepassing. Als het concentraat wordt ingenomen of jarenlang wordt opgebouwd, kunnen mensen longkanker en andere vormen van kanker ontwikkelen. Draag een masker en handschoenen; vermijd contact met huid en ogen. Slik niets van dit verachtelijke gif in. Niet gebruiken in de buurt van nachtschadefamilie – aubergines, tomaten, paprika’s en aardappelen – omdat ze het tabaksmozaïekvirus (TMV) kunnen oplopen door blootstelling aan stoffen op basis van tabak.

Olie, Tuinbouw
Biologisch contactpesticide insecticide, miticide
Bestrijdingsmiddelen: Vrijwel onzichtbaar doodt tuinbouwolie langzaam bewegende en onbeweeglijke zuigende insecten, spintmijten en hun eieren door ze te verstikken.

Merknamen: Er zijn veel merken verkrijgbaar.

Ongeveer: Tuinbouwoliën, vergelijkbaar met medicinale minerale olie, worden gemaakt van dierlijke (vis)oliën, plantaardige zaadoliën en aardolie die opnieuw worden gefiningd door het grootste deel van het gedeelte dat giftig is voor planten te verwijderen. Lichtere olie (viscositeit 60-70) is minder fytotoxisch. Plantaardige olie is ook tuinbouwolie. Meng ¾ theelepel (75 ml) vloeibare olie – niet meer dan een 1% oplossing – per kwart (0,9 L) water. Meer dan een paar druppels kunnen tere groeiende scheuten verbranden. Besproei het gebladerte grondig, inclusief de onderkant van de bladeren. Breng oliesprays aan tot twee weken voor de oogst. Herhaal indien nodig. Meestal zorgen drie toepassingen, één om de vijf tot tien dagen, ervoor dat insecten en mijten onder controle blijven. Lichtgewicht olieresten verdampen in korte tijd in de lucht.

Vorm: olie

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: Residuen verdwijnen in één tot drie dagen onder normale groeiomstandigheden. Tuinbouwolie is een veilig, niet-poi-sonisch en niet-vervuilend insecticide. Het kan fytotoxisch worden als het te zwaar is (viscositeit), als het te zwaar wordt toegepast, of als de temperatuur lager is dan 21,1ºC (70ºF), of als het erg vochtig is; dit vertraagt de verdamping, waardoor de fytotoxiciteit toeneemt. Draag een masker en handschoenen. Gebruik geen smeeroliën zoals 3-in-1 of motorolie!

Tuinbouwolie moet licht en organisch zijn.

Plantaardige olie
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide

Biologisch bestrijdingsmiddel: Plantaardige olie is vrijwel onzichtbaar. Net als tuinbouwolie doodt het langzaam bewegende en onbeweeglijke zuigende insecten, spint en hun eieren door ze te verstikken.

Merknamen: Er zijn veel merken verkrijgbaar bij de kruidenier.

Ongeveer: Lichte plantaardige olie, samengesteld uit vetzuren en glyceriden, verstikt langzaam bewegende en onbeweeglijke zuigende insecten, spintmijten en hun eieren. Meng twee druppels olie – niet meer dan een 1% oplossing – per kwart water. Besproei het gebladerte grondig, ook de onderkant van de bladeren. Stop met spuiten twee weken voor de oogst.

Vormen: olie

Mengen: 1 eetlepel per gallon (15 ml /L)

Toepassing: Meng spaarzaam in sprays omdat het de neiging heeft om te ontbinden en een residu achterlaat dat enkele dagen aanhoudt.

Veiligheid: Niet giftig voor zoogdieren of vissen. Draag een masker en handschoenen.

Plantaardige olie kan in de tuin gebruikt worden, maar het gebruik moet beperkt worden. Voeg niet te veel plantaardige olie toe aan sprays, anders verspreidt de spray zich ongelijkmatig over de bladeren.

Roofdier Urine
Schrikt af: konijnen, muizen, woelmuizen, herten en andere dieren

Merknamen: Piss Off!

Over: Roofdieren eten herbivoren (plantenetende dieren), en de urine van roofdieren schrikt cannabis etend ongedierte af. Creëer een roofdier (coyote) urine barrière om konijnen, muizen, woelmuizen, herten en meer af te schrikken door roofdier urine rond problematische tuinen aan te brengen. De urine spoelt er na een paar dagen weer af. Dit is de reden waarom coyotes voortdurend langskomen om hun territorium af te bakenen. Er zijn ook talloze producten met hete pepers, citrusvruchten, eieren, zouten, zeep, knoflook enzovoort die in verschillende mate werken als afweermiddel. Ze moeten op de juiste manier worden aangebracht om effectief te zijn.

Gebruik ook: fijn plastic gaas, draadomheining

Vormen: vloeibaar

Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Producten worden vaak aangebracht via weerbestendige applicators of “geurvodden” die rond de tuin hangen. Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: Laat niets op je morsen!

Pyrethrum
Pesticide: insecticide, miticide (breed spectrum)

Bestrijdt: Pyrethrum doodt bladluizen, wittevlieg, spint en insecten – inclusief nuttige insecten. Het is zeer effectief om vliegende insecten te bestrijden, maar ze moeten een dodelijke knockdown dosis krijgen.

Merknamen: Whitmire’s X-clude is ingekapseld en gaat langer mee

Over: Natuurlijke pyrethrum wordt gewonnen uit de bloemen van de pyrethrumchrysant, Chrysanthemum coccineum en C. cinerariifolium. Pyrethrinen – pyrethrinen, cinerinen en jasmolinen – zijn de actieve ingrediënten in natuurlijke pyrethrum en doden insecten en mijten bij aanraking. Pyrethroïden zijn axonale giffen die het zenuwstelsel van insecten en mijten aantasten en uiteindelijk verlamming veroorzaken.

Synthetische pyrethroïden werken als breedspectrum, niet-selectieve contactinsecticiden en miticiden. Er zijn meer dan 30 synthetische pyrethroïden beschikbaar in verschillende formuleringen. Deltamethrin is verkrijgbaar als kleverige verf die wordt gebruikt als val wanneer het wordt aangebracht op stengels en gekleurde voorwerpen. Veel insecten en mijten zijn resistent tegen pyrethroïden.

Natuurlijk pyrethrum is duur en ontbindt snel in zonlicht, met een korte effectieve levensduur. Synthetische pyrethrin-achtige materialen, pyrethroïden, zijn stabiel in zonlicht en effectief tegen insecten en mijten.

Pyrethrums hebben vier evoluerende generaties doorlopen:

1. Pyrethrum, natuurlijk voorkomend

2. Tetramethrin, resmethrin (Synthrin, 20 keer zo effectief als pyrethrum), bioresmethrin (50 keer zo effectief als pyrethrum)

3. Permethrin wordt vrijwel niet aangetast door ultraviolet licht in zonlicht en blijft vier tot zeven dagen werkzaam op gewassen.

4. Huidige generatie, bifenthrin, cypermethrin, cyfluthrin, deltamethrin, esfenvaleraat, fenpropathrin, flucythrinaat, prallethrin, tau-fluvali-naat, tefluthrin, tralomethrin, zeta-cy-permethrin. Ze zijn allemaal fotostabiel. Ze breken niet af in zonlicht en de residuele effectiviteit is tot tien dagen.

Pyrethrum wordt vaak gecombineerd met andere botanische bestrijdingsmiddelen -rotenon, ryania, etc.- om de effectiviteit te waarborgen. Aerosol vormen bevatten synergisten. (Zie “Toepassing” hieronder.) Ongedierte insecten en mijten worden immuun voor pyrethrinen; afwisselen met andere sprays werkt het beste.

Pro-Control Plus is een van de vele merken ingekapseld pyrethrum die verkrijgbaar zijn. Whitmire’s X-clude is een ander merkproduct met ingekapseld pyrethrum dat enkele uren na toepassing blijft werken.

Vloeibare pyrethrum kan net zo effectief zijn als spuitbussen als het de bladeren volledig bedekt.

Synthetische pyrethroïden
Niet-selectieve pyrethroïden: doden alle insecten en mijten, inclusief nuttige organismen en bijen

Vormen: poeder, vloeistof, spuitbus Mengen: Volg de instructies op het etiket.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket. Zorg ervoor dat je aan de onderkant van de bladeren spuit, zodat de spray in contact komt met de plaaginsecten en mijten.

Persistentie: 30 minuten tot enkele uren

Toxiciteit: Giftig voor alle insecten. Synthetische pyrethroïden zijn enigszins giftig voor zoogdieren.

Veiligheid: Draag een masker en beschermende kleding bij het aanbrengen van sprays of het inademen van elke vorm van pyrethrum, vooral spuitbussen. Spuitbussen bevatten giftig piperonylbutoxide (PBO) en MGK 464-mogelijke kankerverwekkende stoffen die gemakkelijk worden ingeademd.

Let op: Niet mengen met zwavel, kalk, koper of zepen. De hoge pH van deze stoffen maken het mengsel onwerkzaam. Was deze stoffen van het gebladerte met gewoon water (pH lager dan 7,0) voordat je pyrethrum toepast.

Toepassing: Besproei aangetaste planten ter plekke. Spuitbussen zijn het meest effectief tegen spint. Dit kan het gebladerte verbranden – de spray is ijskoud als hij uit de spuitmond komt – als je hem dichter dan een meter aanbrengt. Spuitbussen bevatten een synergist, PBO of MGK 264. Beide zijn giftig voor mensen. Beide zijn giftig voor mensen. Pyrethrum verdwijnt binnen een paar uur in aanwezigheid van lucht, HID-licht en zonlicht. Overwin deze beperking door het middel aan te brengen vlak voordat je de lichten, de circulatie en de ventilatoren voor de nacht uitschakelt. Gebruik ingekapselde aerosol pyrethrum.

Persistentie: Effectief enkele uren na het aanbrengen als de lichten aan zijn, langer als het wordt aangebracht na het doven van de lichten en het uitzetten van de ventilator.

Vormen: bevochtigbaar poeder, stof, vloeistof, korrelig lokaas en spuitbus

Toxiciteit: Synthetische pyrethroïden zijn niet giftig voor dieren en mensen als ze worden gegeten, maar worden giftig voor mensen als ze worden ingeademd. Giftig voor vissen en nuttige organismen.

Veiligheid: Draag een masker en beschermende kleding bij het aanbrengen van sprays of het inademen van elke vorm van pyrethrum, vooral spuitbussen. Spuitbussen bevatten giftige PBO en MGK 464 (mogelijk kankerverwekkende stoffen), die gemakkelijk worden ingeademd. De pyrethroïden hebben een lage tot matige acute toxiciteit voor zoogdieren en kunnen irriterend zijn voor de huid.

Quassia, Rotenon, Ryania en Sabadilla
Deze “groep” pesticiden – quassia, rotenone, ryania en sabadilla – wordt vaak gecombineerd om het doden van ongedierte te verbeteren.

Quassia
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide

Bestrijdt: Insecten met zachte lichamen, waaronder bladluizen, mineervliegen en sommige rupsen.

Over Quassia: Quassia wordt gemaakt van een subtropische Zuid-Amerikaanse boom, Quassia amara, en de hemelboom, Ailanthus altissima. Het wordt meestal gecombineerd met rotenon, ryania en sabadilla omdat het moeilijk te extraheren is.

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten. Quassia blijft twee tot vijf dagen actief op het oppervlak van planten. Veiligheid: Draag een masker en handschoenen; bedek blootgestelde huid en haar. Vermijd huidcontact.

Toxiciteit: Quassia is veilig voor zoogdieren en (mogelijk) nuttige organismen.

Rotenon
Bestrijdingsmiddel: insecticide

Over: Rotenon is een extract uit wortels van verschillende planten, waaronder Derris soorten, Lonchocarpus soorten en Tephrosia soorten. Rotenon is een niet-selectief contactinsecticide, maaggif en traagwerkend zenuwgif.

Bestrijdingsmiddelen: Niet-selectieve bestrijding van kevers, rupsen, vliegen, muggen, tripsen, snuitkevers en nuttige insecten, maar de dood is langzaam. Volgens Hemp Diseases and Pests (Hennepziekten en -plagen) kunnen insecten tot 30 keer hun dodelijke dosis consumeren voordat ze sterven!

Vormen: poeder, spuitpoeder, vloeistof

Mengen: Volg de instructies van de fabrikant.

Toepassing: Rotenone breekt af in drie tot tien dagen.

Toxiciteit: Dit insecticide doodt nuttige organismen, vogels en vissen; het effect op zoogdieren is onbepaald. Chronische blootstelling kan de ziekte van Parkinson veroorzaken.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen; bedek blootgestelde huid en haar. Vermijd huidcontact.

Ryania
Bestrijdingsmiddel: insecticide

Bestrijdingsmiddelen: Ryania is giftig voor bladluizen, tripsen, Europese maïsboorders, hennepboorders, vlooienkevers, bladrollers en veel rupsen. Zodra ongedierte ryania heeft gegeten, stoppen ze onmiddellijk met eten en sterven ze binnen 24 uur.

Vormen: poeder, bevochtigbaar poeder

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten. Blijft twee weken of langer actief.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen; bedek blootgestelde huid en haar. Vermijd huidcontact.

Toxiciteit: Enigszins giftig voor zoogdieren, vogels, vissen en nuttige organismen.

Sabadilla
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide

Over: Dit alkaloïde bestrijdingsmiddel wordt gemaakt van de zaden van een tropische lelie, Schoenocaulon officinale, inheems in Midden- en Zuid-Amerika, en een Europese nieskruid, Veratrum album.

Bestrijdingsmiddelen: Dit eeuwenoude gif is een contact- en maaggif en bestrijdt bladluizen, kevers, koollussen, chinch bugs, sprinkhanen en pompoenwantsen.

Vormen: poeder, vloeibaar

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Sabadilla is het krachtigst als het wordt toegepast bij 75ºF tot 80ºF (23,9ºC-26,7ºC). Volg de aanwijzingen op de verpakking.

Persistentie: twee tot drie dagen

Giftigheid: Sabadilla is enigszins giftig voor zoogdieren, giftig voor honingbijen.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen; bedek blootgestelde huid en haar. Vermijd huidcontact.

Zeewier
Pesticide: insecticide, miticide organisch

Merknamen: Er zijn veel merken; neem contact op met je plaatselijke hydrocultuurwinkel of detailkwekerij voor een aanbeveling.

Over: Zeewier bevat talloze elementen, waaronder voedingsstoffen, bacteriën en hormonen.

Bestrijdt: Zwevende deeltjes in zeewier belemmeren en doden zelfs insecten en spint door laesies te veroorzaken. De deeltjes snijden en penetreren plaaginsecten en mijten met een zacht lichaam, waardoor hun lichaamsvloeistoffen naar buiten lekken.

Vormen: poeder en vloeibaar

Mengen: Verdun volgens de instructies voor bodemtoepassing.

Toepassing: Spuit op gebladerte, vooral onder bladeren waar mijten leven. Blijft tot twee weken actief als een strooisticker wordt gebruikt.

Toxiciteit: Zeewier is niet giftig voor zoogdieren, vogels of vissen, maar het is niet-selectief en doodt nuttige organismen.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen.

Zeewier kan worden toegepast op gebladerte in een verdunde spray om insecten en mijten te doden.

Sevin, carbaryl
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide Bestrijdingsmiddelen: Sevin wordt vaak gebruikt om bijen en wespen te doden; het doodt alle insecten, goede en slechte!

Merknamen: Sevin

Over: De ontwikkeling van carbamaat insecticiden in de jaren 1950 was een belangrijke doorbraak omdat ze niet zo lang persisteren als gechloreerde pesticiden. Carbaryl heeft een breed werkingsspectrum en doodt zowel gerichte als nuttige insecten en schaaldieren. Carbaryl wordt snel ontgift en geëlimineerd bij gewervelde dieren. Het concentreert zich niet in vet en melk.

Vormen: vloeibaar, poeder

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten. Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: Carbaryl is giftig voor mensen en wordt door de EPA beschouwd als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Carbaryl is illegaal in verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Iran, Duitsland en Angola.

Sevin is een zeer sterk insecticide dat vaak wordt gebruikt om wespen te doden.

Zeep, Insecticide
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide

Merknamen: Er zijn veel merken verkrijgbaar

Over: Insectendodende zepen zijn contactinsecticiden gemaakt van vetzuren van dieren en planten en worden als organisch beschouwd. Er zijn verschillende zepen verkrijgbaar in vloeibare concentraten op basis van kaliumzout. Zachte zepen zoals Ivory vloeibare afwaszeep, Castile zeep en Murphy’s Oil zeep zijn biologisch afbreekbaar en doden insecten op een vergelijkbare manier als commerciële insecticide zepen, maar ze zijn niet zo krachtig of effectief.

Bestrijdingsmiddelen: Insectendodende zepen bestrijden insecten met een zacht lichaam zoals bladluizen en wolluizen, spint, trips en witte vlieg door lichaamsmembranen binnen te dringen en te verstoppen.

Let op: Gebruik geen detergentenzepen, want die kunnen bijtend zijn.

Vormen: vloeibaar

Mengen: Voeg een paar dopjes zeep toe aan een kwart water om een spray te maken. Ivoor- of Castillezeep kan ook worden gebruikt als een strooier om te mengen met andere sprays. De zeep helpt de spray beter aan het gebladerte te hechten.

Toepassing: Spuit bij het eerste verschijnen van insectenplagen. Volg de aanwijzingen op commerciële preparaten. Spuit zelfgemaakte mengsels om de vier tot vijf dagen. Zachte zeep blijft maar ongeveer een dag zitten voordat het vervliegt.

Giftigheid: Deze zepen zijn veilig voor bijen, dieren en mensen.

Veiligheid: Draag een masker en handschoenen.

Het aanbrengen van insecticide zeep is een van de eerste bestrijdingsmaatregelen in de tuin.

Spinosad
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide organisch

Merknamen: Spinosad

Over: Spinosad (spinosyn A en spinosyn D) is een nieuwe chemische klasse van insecticiden. Het actieve ingrediënt is afgeleid van de zeldzame bacterie Saccharopolyspora spinosa actinomycete. Spinosad doodt gevoelige soorten door het zenuwstelsel te prikkelen nadat het door het insect is opgenomen. Spinosad moet worden opgenomen door het insect, daarom heeft het weinig effect op zuigende insecten en niet-doel roofinsecten. Spinosad werkt relatief snel. Het plaaginsect sterft binnen één tot twee dagen na opname van de werkzame stof. Het is geclassificeerd als een biologische stof door de USDA National Organic Standards Board. Het Organic Materials Review Institute (OMRI) heeft Spinosad opgenomen in de lijst voor gebruik in biologische productie.

Bestrijdt: Fruitvliegen, rupsen, mineervliegen, tripsen, zaagvliegen, spintmijten, vuurmieren en larven van bladkevers. Het doodt rupsen, vuurmieren, fruitvliegen, larven van bladkevers, mineervliegen, zaagmijten, spint en trips.

Vormen: vloeibaar

Mengen: Meng 4 eetlepels per liter water.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket.

Toxiciteit: Spinosad heeft een lage zoogdiertoxiciteit bij inslikken en geen nadelige effecten bij chronische blootstelling. Er is een lichte toxiciteit voor vogels, een matige toxiciteit voor vissen en een matige toxiciteit voor ongewervelde waterdieren. Het is zeer giftig voor bijen en voor oesters en andere mariene weekdieren. Vermijd toepassing op plaatsen waar het giftig is.

Er is weinig of geen fytotoxiciteit voor cannabis. Om resistentie tegen insectenbestrijdingsmiddelen te voorkomen, mag je Spinosad niet meer dan 10 keer per 12 maanden spuiten in een tuinkamer of kas.

Veiligheid: Draag altijd beschermende kleding bij het spuiten van Spinosad.

Spinosad is een geweldig natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen rupsen, trips en mineervliegen.

Streptomyces griseoviridis
Fungicide Nuttige biologische bacteriën bestrijden: schimmels die zaadrot, wortel- en stengelrot, verwelkingsziekte en bevochtigingsziekten veroorzaken

Merknamen: MycoStop, RootShield, Microgrow

Over: Er zijn meer dan 500 soorten Strep-tomyces bacteriën bekend. Streptomy-ces griseoviridis stam K61 is een natuurlijk voorkomende bodembacterie die werd geïsoleerd uit rottend veen in Finland. Hij produceert sporen waardoor hij een aardachtige geur heeft. Het werkt om schimmelaanvallen te voorkomen en moet worden toegepast voordat schimmels binnendringen. Streptomyces griseoviridis koloniseert plantenwortels voordat de ziekteorganismen arriveren en verdringt de slechteriken door hun voedsel te nemen. Het maakt ook andere chemische stoffen die schadelijke schimmels aanvallen. Dit fungicide is effectief tegen Al-ternaria, Botrytis, Fusarium, Phomopsis en Pythium. Streptomyces bacteriën produceren ook secundaire chemicaliën, wortelstimulerende hormonen die de kieming, wortelgroei en algehele kracht van de plant verhogen. Het toepassen van S. griseoviridis is een uitstekende preventiemaatregel om te gebruiken in Integrated Pest Management (IPM) programma’s.
Pas fungicide preventief toe voordat er tekenen zijn van schadelijke schimmel, zodat S. griseoviridis de kans krijgt om zich te vestigen en schadelijke schimmelaanvallen te voorkomen. Aanbrengen op zaden, aarde of wortels en op transplantaten als dip of spray.

Vormen: bevochtigbaar poeder (gedroogde sporen en mycelium)

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor gewassen met warm weer – tomaten, paprika’s, enz.

Veiligheid: Opgenomen in de OMRI lijst voor gebruik in biologische productie. Draag beschermende kleding inclusief een ademhalingstoestel dat stof en nevel filtert tijdens het werken met dit product. Lichte huid-, oog- en longirritatie is mogelijk. Let op mogelijke neveneffecten op pH en EC.

Zwavel
Zwavelbranders en plagen Fungicide
Nuttige bacteriën die organisch worden bestreden: Zwavel beschermt tegen schimmels die zaadrot, wortel- en stengelrot, verwelking en afstervingsziekten veroorzaken.

Merknamen: MycoStop, RootShield, Microgrow

Over: Streptomyces griseoviridis stam K61, een natuurlijk voorkomende bodembacterie, koloniseert plantenwortels voordat de ziekteorganismen arriveren en verdringt de slechteriken die hun voedsel innemen. Het maakt ook andere chemische stoffen die schadelijke schimmels aanvallen. Dit fungicide is effectief tegen Alternaria, Botrytis, Fusarium, Phomopsis en Pythium. Streptomyces bacteriën produceren ook wortelstimulerende hormonen die de kieming verhogen, evenals de kracht van wortels en planten. Pas toe voordat er tekenen zijn van schadelijke schimmel. Aanbrengen op zaden, in de grond, op wortels, op transplantaten als dip of spray. Pas toe voordat ziekten beginnen, zodat Streptomyces griseoviridis de kans krijgt om zich te vestigen en schadelijke schimmelaanvallen kan voorkomen.

Vorm: poeder

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor gewassen met warm weer – tomaten, paprika’s, enz.

Veiligheid: OMRI Listed voor gebruik in biologische productie. Let op mogelijke neveneffecten op pH en EC.

Pesticide: insecticide Pesticide/miticide/fungicide

Merknamen: veel

Over: Zwavel is een eeuwenoud fungicide dat giftig is voor insecten en schimmels bestrijdt, maar is ook behoorlijk fytotoxisch voor planten als het te veel wordt toegepast. De toepassingstemperatuur moet ongeveer 15ºC zijn. Zwavel kan direct op het gebladerte worden aangebracht of in een afgesloten ruimte in de lucht worden verdampt met behulp van een zwavelbrander.

Zwavel is het gemakkelijkst en meest economisch om toe te passen in een vloeibare spray. Zwavel gemengd met vloeistof mag niet op het gebladerte blijven, anders zal het verbranden en het beschadigen. Volg de instructies op het etiket van het product. Zwavel verdampt in een tuinkamer houdt Botrytis cinerea en echte meeldauw tegen op oppervlakken en planten, maar het komt niet in het systeem van de plant. Gebruik alleen geraffineerde zwavel van hoge kwaliteit. Zwavelbranders verhitten zwavel om het in de atmosfeer van tuinkamers en kassen te laten verdampen. Verdampte of vervluchtigde zwavel hangt in de lucht en bedekt oppervlakken als het valt.

Bestrijdingsmiddelen: Zwavel kan meeldauw, Botrytis en meer ziekten en plagen zoals spint doden.

Let op: Niet toepassen bij temperaturen boven 32ºC en minder dan 50 procent luchtvochtigheid. Het zal gebladerte verbranden.

Vorm: poeder

Mengen: Volg de aanwijzingen op de verpakking.

Toepassing: In lichte concentratie toepassen. Het is fytotoxisch bij heet, droog weer. Volg de aanwijzingen op het etiket voor tomaten en groenten.

Verdampte zwavel: Zet de ventilatoren en lichten uit als je verdampte zwavel gebruikt. Pas een uur nadat de lichten zijn uitgegaan toe. Minstens twee uur toepassen om effectief te zijn. Drie uur uitblazen voordat de lichten weer aangaan. Wekelijks, tweewekelijks of vaker toepassen. Niet toepassen twee weken voor de oogst.

Zwavel op de vloer van tuinkamers vervliegt in droge klimaten om langdurige bescherming tegen infecties te bieden. Fytotoxiciteit kan een probleem zijn bij hoge temperaturen. Zwavel blijft enkele dagen op het gebladerte zitten of totdat het eraf gewassen wordt.

Giftigheid: Te veel zwavel leidt tot verbrande stampers in de toppen die het dichtst bij de verdamper zitten. Veel te veel zwavel maakt de bladeren geel in de randen tussen de nerven. Zwavel is giftig voor insecten maar fytotoxisch voor planten. Het is niet giftig voor honingbijen, vogels en vissen.

Veiligheid: Draag een masker, handschoenen en veiligheidsbril; bedek blootgestelde huid en haar. Vermijd contact met huid, ogen, oren en neus. Zwavel irriteert ogen, longen en huid.

Een dun laagje zwavel op gebladerte doodt veel insecten, mijten en eieren. Het maakt ook een ongastvrije omgeving voor nieuw ontkiemende schimmelsporen. Verdampte zwavel staat niet op het etiket voor insectenbestrijding, ook al is het giftig voor insecten en werkt het uitdrogend.

Zwavelhoudende fungiciden zijn erg sterk en kunnen gebladerte verbranden als ze worden toegepast bij te hoge temperaturen.
Zwavel is een veelgebruikt ingrediënt in veel fungiciden.

Trichoderma
Gunstige schimmels die organisch worden bestreden
Merknamen: Trichoderma wordt onder veel merknamen verkocht; zoek naar het woord trichoderma op het etiket of de ingrediëntenlijst.

Over: Trichoderma wordt toegevoegd aan veel grondmengsels en hydrocultuur groeimediums om planten te beschermen tegen ziekten en plagen en de groeikracht van planten te vergroten. Trichoderma spp. zijn veel voorkomende, vrij levende schimmels die voorkomen in bodem- en wortel-ecosystemen. Sommige soorten koloniseren wortels en geven antischimmel-antibiotische verbindingen af die weerstand tegen ziekten en plagen opwekken. Trichoderma verbetert de wortelgroei en -ontwikkeling, de productiviteit van gewassen, de weerstand tegen abiotische stress en de opname en het gebruik van voedingsstoffen.

Vormen: Trichoderma wordt gemengd in verschillende producten.

Mengen: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Toepassing: Volg de instructies op het etiket voor tomaten en groenten.

Veiligheid: veilig

UVC Licht
Ontsmettingsmiddel, kiemdodend middel, miticide, insecticide
Merknamen: Big Blue, Turbo Twist, Air Probe Sanitizer

Over: Kiemdodend UVC-licht deactiveert het DNA van mijten, bacteriën, virussen en andere ziekten in lucht, vloeistoffen, op oppervlakken en op planten. De ziektes sterven of proberen zich voort te planten en sterven dan. Deze natuurlijke zuiveraar doodt ook allergie- en ziekteveroorzakende microben. Er zijn speciale UVC-lampen verkrijgbaar die geen restverontreiniging produceren. Kwiklampen van speciaal glas stralen 253,7 nanometer uit, precies de bandbreedte om ziektes te doden. UVC-licht is een steriliseermiddel en kiemdodend middel. Het vernietigt alle micro-organismen die er direct aan worden blootgesteld. UV-licht heeft weinig penetratievermogen en kan niet door ondoorzichtig materiaal, glas of water heen. Kwarts is transparant voor UV-licht. UV-stralen van zonlicht worden gefilterd tegen de tijd dat het zonlicht het aardoppervlak bereikt.

Toepassing: UVC licht wordt in Nederland gebruikt om medicinale cannabis te steriliseren. Laat toppen een paar seconden onder UVC licht staan om slechte dingen zoals schimmel, schimmelsporen en Botrytis te doden .

Vormen: kunstlicht

Veiligheid: UV-licht is schadelijk voor de huid en ogen. Vermijd elk contact!

Regelmatige toepassing van UVC-licht met een kleine handlamp helpt om ziekteverwekkers en ongedierte uit je tuin te houden.

Ultraviolet licht werkt ongelooflijk goed om schimmels en meeldauw te doden. De tuinier gaat elke dag kort met de UVC-lamp over de malse kleine klonen om nieuwe schimmelsporen te doden. Je kunt schimmel in de tuin ook opsporen met een UVB of groen licht. Ik doe mijn hoofdlamp op en loop ’s nachts door de tuin op zoek naar tekenen van iriserende schimmel op gebladerte.

Azijn
Bestrijdingsmiddel: insecticide

Germicide: ontsmettingsmiddel

Fungistat: doodt veel schimmels bij contact

Bestrijdingsmiddelen: Azijn helpt bij veel tuinproblemen. Zie “Toepassing” hieronder.

Merknamen: generiek

Ongeveer: Tafelazijn varieert in concentratie van 4 procent tot 8 volumeprocent. Inmaakazijn kan tot 18 procent zijn. Elk type azijn kan worden overgegoten in een witte (kleurloze) oplossing van ongeveer 4 procent tot 8 procent azijnzuur in water. Witte azijn wordt gebruikt om schoon te maken en te steriliseren. Je vindt witte gedistilleerde azijn bij je plaatselijke supermarkt.

Vormen: vloeibaar

Mengen: Verdunnen in water.

Toepassing: Om afgesneden bloemknoppen te bewaren, voeg je 2 eetlepels (30 ml) witte gedistilleerde azijn en 1 theelepel suiker (5 ml) toe aan een kwart liter water in een glas. Maak potten schoon met een 50 procent oplossing van witte gedestilleerde azijn. Verwijder roest op spigots en gereedschap door het een nacht te laten weken in onverdunde witte gedestilleerde azijn. Kalk in de tuin neutraliseren door er witte gedestilleerde azijn aan toe te voegen. De zuurgraad van grond verhogen door witte gedestilleerde azijn aan je gieter toe te voegen. Elimineer mierenhopen door er witte gedestilleerde azijn in te gieten. Dood naaktslakken door ze te besproeien met een mengsel van 1:1 azijn:water met witte gedistilleerde azijn. Vang motten met een mengsel van 2 delen witte gedistilleerde azijn en 1 deel melasse. Laat het mengsel in een boom bungelen. Katten, honden en konijnen worden afgeschrikt door met azijn doordrenkte wattenbolletjes. Doe ze in een bakje met een paar gaatjes erin om de geur eruit te laten. Verwijder schimmel van terracotta potten door ze te weken in een oplossing van 1 kopje witte gedistilleerde azijn, 1 kopje chloorbleekmiddel en 1 liter warm water voordat je ze schrobt met een staalwolpad.

Veiligheid: Azijn heeft een lage pH en is bijtend. Het ruikt ook slecht!

Azijn heeft een lage pH en kan worden gebruikt als desinfectiemiddel en om leidingen en reservoirs te ontkalken. Het is goedkoop en stinkt.

Vallen
Pesticide: insecticide, miticide

Merknamen: Tanglefoot

Over: Kleverige vallen, zoals Tanglefoot harsen, kunnen op aantrekkelijke gele of rode kaarten worden gesmeerd om rijp fruit te simuleren. Als ongedierte op het “fruit” landt, zit het voor altijd vast!

Bestrijdingsmiddelen: Vallen helpen spint en niet-vliegende insecten binnen de grenzen van de barrières te houden. Vallen controleren de schimmelmugpopulaties en helpen trips onder controle te houden. Andere insecten blijven lukraak vastzitten aan het kleverige spul. Zwartlichtvallen vangen eierleggende motten en andere vliegende insecten, waarvan de meeste geen plaag zijn voor planten. Licht- en waaiervallen trekken veel insecten aan, waaronder nuttige insecten, en het gebruik ervan kan meer kwaad dan goed doen. Sex-lure vallen verspreiden specifieke insectferomonen, seksuele geuren, van vrouwtjes die klaar zijn om te paren. Deze vallen zijn het meest effectief voor het monitoren van insectenpopulaties op grote boerderijen.

Let op: Raak de kleverige substantie niet aan. Het is moeilijk te verwijderen!

Vorm: kleverige, dikke verf

Mengen: Volg de aanwijzingen op de verpakking. Op gewenste voorwerpen smeren.

Toepassing: Smeer Tanglefoot rond de randen van potten, de basis van stengels en aan het einde van drooglijnen om een ondoordringbare barrière-val te vormen tegen mijten en insecten. Deze eenvoudige voorzorgsmaatregel helpt mijten geïsoleerd te houden. Vindingrijke spintmijten kunnen echter een web spinnen boven de barrière. De plunderende mijten rijden ook van plant naar plant op de luchtstromen die door ventilatoren worden gecreëerd! Klit is hardnekkig totdat hij wordt weggeveegd of helemaal vervuild is met insectenlichamen.

Toxiciteit: Vallen zijn niet giftig voor zoogdieren of insecten. Gevangen insecten en mijten sterven van de honger.

Veiligheid: Draag handschoenen en adem dampen niet in. Lees en volg de aanwijzingen.

Gele vangplaten
Hang gele vangplaten rond je kweekruimte om witte vliegen, volwassen varenrouwmuggen, gevleugelde bladluizen en veel ander ongedierte in de tuin te vangen. Ze zijn niet alleen een effectieve ongediertebestrijding, maar ook een geweldig waarschuwingssysteem. Ongedierte is veel gemakkelijker te herkennen tegen het geel dan op je planten. Plaats de vallen ongeveer 90 cm uit elkaar binnen of net boven het gebladerte van de plant.

Blauwe vangplaten: Net als de originele gele vangplaten, trekken blauwe vangplaten ongedierte aan in het blauwe deel van het kleurenspectrum. Klanten melden succes bij het gebruik van Sticky Blue Traps tegen trips en mineervliegen.

Tanglefoot is een uitstekend product dat voorkomt dat ongedierte een bepaalde grens overschrijdt. Veeg op stengels, containerlippen, drooglijnen en meer om ongedierte in te dammen.

Gele vangplaten kunnen worden gebruikt om insectenactiviteit te controleren en om plaaginsecten na verloop van tijd te vangen.

Water
Bestrijdingsmiddel: insecticide, miticide organisch

Merknamen: Gebruik kraanwater of omgekeerde osmose (RO) water. Gebotteld water is te duur.

Ongeveer: Een koude waterstraal – bij voorkeur met een pH tussen 6,0 en 7,0 – blaast insecten, spintmijten en hun eitjes van bladeren, waardoor ze vaak gedood worden. Hete waterdamp en stoom werken ook als sterilisatiemiddel.

Bestrijdingsmiddelen: Een koude waterstraal is een uitstekende eerste aanval tegen spint, bladluizen en andere zuigende insecten. Stoom bestrijdt spint, insecten en ziekten op potten, groeimedia en andere oppervlakken in de kweekruimte.

Let op: Vermijd het besproeien van volledig gevormde toppen met water. Stilstaand water in of op toppen bevordert grijsrot. Gebruik geen hete stoom op gebladerte.

Vormen: vloeibaar

Mengen: Gebruik waar mogelijk RO- of laag-EC-water.

Toepassing: Besproei bladonderkanten met een straal koud water om zuigende spintmijten en bladluizen weg te slaan. Gebruik water als nevel of spray als er roofmijten aanwezig zijn. De extra vochtige omstandigheden verminderen de levenscyclus van de roofmijt en bevorderen de gezondheid van de roofmijt. Huur een behangafstomer. Laat hem koken en richt een stoomstraal op alle kieren en oppervlakken in de kweekruimte.

Giftigheid: Water is niet giftig voor zoogdieren, vissen of nuttige organismen.

Veiligheid: Spuit geen sterke waterstraal in ogen, neus of andere lichaamsopeningen.

Water is een geweldig bestrijdingsmiddel. Besproei gebladerte krachtig met water om insecten en hun eitjes los te maken en te verminken. Vaak is een felle waterspuit al voldoende om insecten op buitenplanten te bestrijden.

Nuttige insecten

De roofdieren voor specifieke insecten en mijten staan vermeld in de rubriek na elke plaag onder “Nuttige insecten” Dit gedeelte gaat over roofdieren, hoe je ze kunt identificeren en hoe je hun hulp kunt ontvangen, introduceren en toepassen in medicinale cannabistuinen. Roofdieren en parasitoïden zijn de twee soorten roofdieren. De meeste roofdieren zijn groter dan hun prooi. Parasitoïden zijn meestal kleiner dan gastheren. Parasieten leggen eitjes op of in de gastheer. De eitjes komen uit in larven en eten de gastheer van binnenuit op. Parasieten doden één tot meerdere gastheren.

Roofdieren doden veel prooidieren. De beschikbaarheid en het aanbod van roofdieren en parasieten is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Tegenwoordig zijn er veel meer nuttige insecten beschikbaar voor medicinale cannabis kwekers dan ooit tevoren. Verzending, verzorging, kosten en toepassing van elke predator of parasiet is heel specifiek en de leverancier moet gedetailleerde instructies geven.

Zorg ervoor dat de leverancier antwoord geeft op de volgende vragen:

1. Latijnse naam van het roofdier, zodat er geen verwarring ontstaat over de identiteit

2. Specifieke plagen die door het roofdier worden aangevallen

3. Informatie over de levenscyclus

4. Voorkeursklimaat, inclusief temperatuur Toepassingssnelheid en toepassingswijze

Kijk voor meer informatie over roofdieren op de volgende webpagina’s: Nature’s Control, Koppert Biological Systems, Universiteit van Wisconsin-Madison, Afdeling Entomologie

Per definitie moet een roofdier meer dan één slachtoffer eten voordat het volwassen is. Sommige roofdieren zoals lieveheersbeestjes en bidsprinkhanen hebben kauwende monddelen om hun prooi in zijn geheel op te eten. Maar gaasvlieglarven hebben doordringende, zuigende monddelen om het leven uit hun slachtoffers te zuigen. Meestal plaatsen volwassen parasitoïden één ei in veel gastheren. Het eitje komt uit en de larve eet de gastheer van binnenuit op en komt vaak als volwassen sluipwesp tevoorschijn.

Roofdieren worden graag omringd door prooien. Als de prooipopulatie afneemt, gaan roofdieren op zoek naar plagen waar gemakkelijk voedsel te vinden is. Ze roeien de plaaginsecten nooit helemaal uit. Roofdieren worden het best gebruikt voor preventieve bestrijding.

Van alle insectensoorten is meer dan 97 procent van de insecten die normaal gesproken in het landschap worden aangetroffen nuttig of niet geïnteresseerd in cannabis.

Om het meeste uit roofdieren te halen, moet je gewend raken aan een beetje schade door ongedierte op planten. Cannabis is taai en kan de schade aan. Nuttige organismen hebben ook beschutting nodig in de vorm van bladafval en puin (mulch) om zich te verstoppen en af te koelen op hete dagen. Het kweken van andere, niet-cannabisplanten helpt om een gevarieerde omgeving te creëren voor andere natuurlijke vijanden van ongedierte.

De meeste nuttige organismen blijven in de tuin als er een constante bron van stuifmeel en nectar (in de handel verkrijgbaar) beschikbaar is als prooi schaars is. Bloemen en planten die nuttige insecten aantrekken en in stand houden zijn onder andere: astersoorten, zoete alyssum, viooltjes, dille, koninginnekant, engelwortel, venkel, duizendblad, zonnebloemen, coniflowers, madeliefjes, cosmea, lavendel, guldenroede, hysop, teunisbloem en boterbloemen.

Laat zoveel mogelijk roofdieren en parasieten los als je een plaag hebt. Zo krijg je het probleem snel onder controle. Onthoud dat het aantal goede insecten groter moet zijn dan het aantal slechte. Roofdieren en parasieten overtreffen hun slachtoffers en planten zich sneller voort dan het ongedierte kan bijhouden. Stop minstens twee weken voordat je roofdieren in de tuin introduceert met het gebruik van alle giftige chemicaliën. Je kunt pyrethrum en insectendodende zepen tot vier dagen van tevoren aanbrengen, maar alle resten moeten worden weggespoeld met water. Na het uitzetten van roofdieren en parasieten mag je helemaal niet meer sproeien.

Steriliseer tuinkamers en kassen tussen de teelten door voor de beste resultaten. Eeuwigdurende gewassen zijn perfect voor roofdieren omdat ze van het ene gewas op het andere kunnen leven. Niet vliegende roofdieren doen het het beste in tuinkamers met een HID; lieveheersbeestjes vliegen de lamp in en sterven binnen een paar dagen.

Gebruik geen “zapper” lampen om insecten te elektrocuteren. Hoewel het misschien leuk is om naar te kijken, doden deze lampen meer nuttige insecten dan plaaginsecten!

Het kost wat tijd en geduld om roofdieren in de tuin te introduceren, en ze hebben een constant klimaat nodig. Eenmaal ingeburgerd zullen roofdieren en parasieten probleeminsecten en mijten onder controle houden.

Er zijn een aantal uitstekende commerciële sites die nuttige insecten en bestrijdingsmiddelen verkopen. Ik heb erover gedebatteerd of ik wel of niet een grote beschrijvende sectie over nuttige insecten zou opnemen en heb besloten om een snel overzicht te maken van het aantrekken van nuttige insecten en te verwijzen naar een aantal geselecteerde commerciële websites die gespecialiseerd zijn in nuttige bestrijders voor binnen- en kaskwekers.

Bekijk deze websites voor meer informatie over nuttige insecten: Nature’s Control, Koppert Biological Systems, Arbico Organics.

Roofdieren en parasieten worden speciaal verzonden – meestal de volgende dag per vliegtuig. Maak het pakket altijd open zodra het aankomt. Laat roofdieren niet in een in de zon gebakken brievenbus zitten. Hoge temperaturen zullen de kleine roofdieren en parasieten doden.

Verspreid eitjes en insecten en integreer ze in de tuin. Houd hun voortgang in de gaten en houd ze in leven tot ze de plaaginsecten en mijten voor zijn. Het ongedierte verdwijnt geleidelijk en de nuttige insecten nemen het over. Over het algemeen zijn nuttige insecten actiever in een licht vochtige omgeving.

Nuttige wesp op jacht naar prooi

Nuttige insecten worden losgelaten

Groene en bruine gaasvliegen
Kantvliegen leggen hun eitjes aan het einde van lange stengels, waarschijnlijk om ze te beschermen tegen mieren en andere larven. De larven van zowel groene als bruine gaasvliegen zijn krokodilachtig met sikkelvormige kaken. Volwassen groene gaasvliegen zijn ongeveer 19 mm lang en lichtgroen, met grote koperkleurige ogen. Ze worden ’s nachts aangetrokken door licht en kunnen een schadelijke geur produceren als ze worden aangeraakt. Volwassen bruine gaasvliegen zijn geelbruin of bruin en ongeveer half zo groot als volwassen groene gaasvliegen.

Groene gaasvlieglarven (ook wel bladluisleeuwen genoemd) vallen grote aantallen bladluizen, mijten, kantwantsen en andere kleine insecten aan en eten ze op. Stuifmeel, nectar en zelfs honingdauw voeden de over het algemeen meer passieve volwassenen.

Eitjes van de gaasvlieg op een lange stok (MF)

Spinnen
Spinnen, waaronder de groene lynx, hebben geen antennes. Ze hebben twee lichaamsdelen, acht poten, ogen, een mond en een achterlijf, dat de spijsverteringsorganen, geslachtsorganen en spindoppen bevat. Er leven meer dan 3000 soorten in Noord-Amerika. De meeste spinnen hebben gifklieren, maar bijten zelden mensen. Bruine kluisspinnen en zwarte weduwen en enkele andere spinnenbeten kunnen dodelijk zijn voor mensen.

Spinnen zijn de meest voorkomende groep roofdieren in tuinen. Ze voeden zich met insecten die meestal gevangen zitten in een web. Springspinnen en wolfspinnen zijn actieve jagers. Krabspinnen leggen hun prooi in een hinderlaag.

Hieronder vind je een lange lijst van roofdieren die je in je tuin kunt aantreffen. Trek roofdieren aan door biologisch te tuinieren. Vermijd het gebruik van pesticiden of fungiciden. Spuit indien nodig ter plekke.

Bidsprinkhaan(Tenodera sinensis) grootoogwantsen stofvleugels vliegenparasieten (gemengde soorten) varenrouwmug predatoren(Hypoaspis sp.) groene en bruine gaasvliegen loopkevers zweefvliegen (syrphid flies of flower flies) lieveheersbeestjes, lieveheerskevers (ladybugs) wolluisvernietigers(Cryptolaemus montrouzieri) minuscule piratenwantsen parasitaire vliegen parasitaire wespen(Trichogramma wesp) piratenwantsen(Orius sp.) roofwantsen roofnematoden “Double-Death Mix”(Steinernema / Heterorhabditis mix) roofspintmijten, Neoseiulus (Amblyseius) californicus, Mesoseiulus (Phytoseiulus) longipes, Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus (Amblyseius) fallacius, Galendromus (Metaseiulus) occidentalis, en Galendromus (Typhlodromus) pyri roofwespen, Ichneumonoidea wesp soldaatkevers spintvernietigers(Stethorus punctillium) tachinidevliegen trips roofmijten(Amblyseius cucumeris) wittevliegparasieten(Encarsia formosa) wittevliegroofdieren(Delphastus pusillus).

Spin op jacht naar prooi

Groene lynxspin (MF)

Bidsprinkhaan eet alle insecten en mijten (MF)

Kikkers en padden
Kikkers en padden eten insecten en slakken. Kikkers hebben een waterbron nodig, terwijl padden meer terrestrisch zijn. Grote slangen in de tuin eten grondeekhoorns, eekhoorns en muizen, maar ook mollen en spitsmuizen. Slangen kunnen je flink laten schrikken als je er onverwacht een tegenkomt! De slang zal ook je kikkers willen opeten. Plan zorgvuldig voordat je een minipredator inzet om ongedierteplagen op te lossen.

Kikkers, padden, slangen en andere reptielen zijn extreem gevoelig voor pesticiden, fungiciden en andere chemicaliën. Om deze nuttige organismen aan te trekken, moet je het gebruik van chemicaliën vermijden en alle bestrijdingssprays in de tuin tot een minimum beperken.

Problemen oplossen

Eenvoudige probleemoplossing lost 90 procent van de problemen op die je tegenkomt bij het kweken van cannabis. Ten eerste, houd de kweekruimte altijd schoon. Verwijder alle afval en dood gebladerte op het groeimedium en in de tuin. Dit is de bron van vervuiling en een habitat voor indringers.

Is het probleem cultureel of wordt het veroorzaakt door ziekten of plagen? Normaal gesproken leiden cultuurproblemen tot ziekten en plagen. Als er een cultureel probleem is, kun je de symptomen en voorbeelden bekijken in hoofdstuk 21, Ziekten en plagen, “Veel voorkomende ‘voedingsproblemen'”

De ziekte of plaag moet worden geïdentificeerd. In veel gevallen zijn insecten in de tuin nuttig. Zodra ziekten schade aan de plant beginnen te veroorzaken, worden ze een probleem. Zoek zorgvuldig naar schade aan planten. Controleer het gebladerte op schade, controleer stengels en grond op schade en vreemde groei. Maak een close-up foto van de ziekte of plaag en vergelijk deze met de afbeeldingen in dit hoofdstuk. Zoek de meest overeenkomende en volg de bestrijdingsmaatregelen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

Je hebt minder last van ziekten en plagen als je planten gezond zijn. Ziekten en plagen vallen altijd zwakke planten aan. Controleer langzaam groeiende planten extra op problemen.

Zet gele en blauwe vangplaten uit om vliegende insectenpopulaties te controleren. De meeste problemen treden op nadat planten twee maanden oud zijn.

Gebruik altijd eerst het minst giftige bestrijdingsmiddel.

Onverklaarbare problemen

Abiotische ziekten
Ziekten door abiotische (niet-levende) oorzaken ontstaan vaak plotseling. Ze lijken meestal op ziekten die door levende organismen worden veroorzaakt. Planten die last hebben van stress zijn vatbaarder voor ziekten en plagen. Een tekort aan voedingsstoffen is ook een groot probleem.

Vervuilende stoffen eisen hun tol. Zwaveldioxide kan bijvoorbeeld chlorose tussen de bladeren veroorzaken. Waterstoffluoride veroorzaakt chlorose. Ozon en andere luchtverontreinigende stoffen, stikstofoxiden, enzovoort richten allemaal grote schade aan.

Spuiten en Sproeien

Verstuivers

Veel producten bevatten al een oppervlakteactieve stof (adjuvans) die de effectiviteit van bladbemesting verhoogt.

Spreiders (bevochtigingsmiddelen) verminderen de oppervlaktespanning van sprays en voorkomen dat ze gaan parelen en van het blad afrollen. Grote, bolvormige druppels op bladeren betekenen dat je een strooier moet gebruiken. Platte druppels die van de bladeren afglijden betekenen dat er te veel strooimiddel is. Er zijn niet-ionische, anionische en kationische strooiers. De niet-ionische strooiers, die niet ioniseren in water, komen het meest voor en reageren niet met de meeste pesticiden. Anionische en kationische strooiers worden niet vaak gebruikt.

Stickers zijn ontworpen om de spray aan het blad te laten kleven, zodat het er niet afspoelt als het regent of als er dauw ontstaat. Maar onderzoek bewijst dat directe laminale translocatie (door het oppervlak of de cuticula van het blad [lamina]) de enige optie is. Stickers hebben ook het vermogen om huidmondjes af te sluiten – geen goed idee. Ze vertragen ook de verdamping en zorgen voor een waterdichte laag. Sommige plakkers zijn ook verspreiders. Organische plakkers zijn onder andere yucca-extract, visolie, zepen met vetzuren en geëmulgeerde sojaolie.

Extenders (stabiliserende middelen) beschermen aangebrachte sprays tegen UV-straling en hitte die sprays afbreken. Maar de voedingsstof blijft maar zolang in oplossing. De hoeveelheid tijd onder normale omstandigheden zou het gebruik van extenders zinloos maken, omdat het langer duurt voordat de voedingsstoffen door UV worden aangetast dan dat het water op het blad zal (of zou moeten) blijven.

Vloeibare zepen zijn een uitstekende strooier of waterspanningsbreker (surfactant). Ik gebruik Ivory of Castille vloeibare zeep in een verhouding van 2 druppels per gallon (3,8 L) en het werkt perfect. Je hoeft geen extra geld uit te geven aan commerciële producten! Gebruik alleen natuurlijke zepen zonder rare toevoegingen. Professionele kwekers in broeikassen gebruiken Tween 80 omdat het niet reageert met andere elementen in de oplossing.

Toepassing

1. Besproei gebladerte met een fijne nevel en zorg dat er geen druppels op de bladeren komen. Fijne nevel wordt elektrisch aangetrokken door de bladeren. Zelfs jonge cannabisplanten hebben wasachtige haren die het doordringen van vloeistof belemmeren.

2. Besproei planten niet als ze heet zijn of als de atmosfeer te droog is. Sproei bij weinig licht, voordat de lampen uitgaan of net als ze aan gaan. Als je onder hete omstandigheden sproeit, besproei dan eerst alles met gewoon water totdat de temperatuur van de ruimte en het gebladerte daalt, voordat je de echte spray aanbrengt. Door te sproeien wanneer de bladeren van de plant heet zijn, kristalliseert de spray aan het oppervlak, waardoor het niet meer doordringt. Tien minuten erna sproeien met water verhoogt vaak de penetratie. Mobiele voedingsstoffen bewegen vrij binnen een plant. Immobiele voedingsstoffen bewegen langzaam, maar als ze eenmaal zijn neergeslagen, blijven ze.

3. Pas mobiele voedingsstoffen spaarzaam toe. Immobiele voedingsstoffen – zwavel, boor, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, zwavel en zink – vereisen vaak twee of drie toepassingen. Calcium en borium zijn slechte kandidaten voor bladvoeding omdat ze slecht worden getranslokeerd. Maar ureumstikstof, dat bij een hoge luchtvochtigheid als spray wordt toegediend, dringt vrijwel direct door in de bladeren. Wees voorzichtig met het sproeien van meststoffen op basis van ureum en houd ze verdund. Ureum transporteert ook andere voedingsstoffen naar de plant en werkt goed als basis voor de mix. Bladvoeding zou de plant in minder dan een week moeten veranderen. Aan het eind van de week kan een tweede spuitbeurt nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kuur aanslaat.

4. Borium, calcium en ijzer bewegen langzaam tijdens de bloei. Een aanvullende bladbemesting versnelt vaak de groei wanneer deze vertraagt. Een bladbespuiting met kalium kan ook helpen bij de bloei, vooral als de temperaturen onder 10ºC of boven 26,7ºC komen.

5. Besproei altijd nieuwe groei. De dunne, wasachtige laag en een paar trichomen zorgen voor een goede doordringing.

6. Meet de pH van de spray en houd deze tussen 7,0 en 8,5. Kaliumfosfaat (K2HPO4) wordt fytotoxisch onder pH 4,0 en boven 8,5. Stomata worden gesignaleerd om te sluiten binnen deze pH-gebieden.

7. Gebruik een oppervlakteactieve stof bij alle sprays en gebruik deze volgens de instructies op het etiket. Voeg de juiste hoeveelheid oppervlakte-actieve stof toe zodat er zich geen druppels vormen op de bladeren. Eenmaal gevormd rollen de druppels van de bladeren af, waardoor de spray niet effectief is.

8. Stop de toepassing voordat druppels zich op de bladeren vormen. Maak een proefbespuiting op een spiegel om er zeker van te zijn dat de bespuiting gelijkmatig is en geen druppels vormt die van de spiegel rollen.

Strooistickers helpen om sprays op hun plaats te houden zodat ze effectief zijn.

Bescherm jezelf tegen alle tuinsproeiers binnen en buiten

Fytotoxiciteit veroorzaakt door spray op bladeren (MF)

Fungiciden en pesticiden

Toepassing

Gebruik alleen contactbespuitingen die zijn goedgekeurd voor eetbaar fruit en groente.

Waarschuwing: GEBRUIK GEEN GIFTIGE SYSTEMISCHE CHEMICALIËN! Lees het hele etiket van alle sprays. De toxische of actieve levensduur van de spray staat op het etiket. Wacht twee keer zo lang als het etiket aanbeveelt en was alle bladeren grondig voordat je ze inneemt. De toxische levensduur is binnenshuis vele malen langer, omdat zonlicht en andere natuurlijke krachten de chemicaliën niet kunnen afbreken.

Spuiten is heilzaam als het niet te veel wordt gedaan. Elke keer dat een plant wordt bespoten, raken de huidmondjes verstopt en vertraagt de groei. Spoel 24 tot 28 uur na het sproeien de bladeren aan beide kanten af met gewoon water tot het van de bladeren druipt. Vermijd bespuitingen die een residu achterlaten in de weken voor de oogst. Bespuiten verhoogt de kans op grijsrot zodra zich dichte toppen vormen.

Fytotoxiciteit is de schade die planten oplopen door bespuitingen. Symptomen zijn onder andere verbrande bladeren, langzame groei of plotselinge verwelking. Besproei een testplant en wacht een paar dagen om te zien of de spray fytotoxisch is. Geef planten water voordat je gaat spuiten. De fytotoxiciteit neemt af als er meer vloeistof in het blad zit.

Temperaturen boven 20ºC maken vrijwel alle sprays, zelfs organische, fytotoxisch en schadelijk voor de bladeren.

Intens licht zorgt ervoor dat bladeren de chemicaliën te snel opnemen en veroorzaakt vaak bladschade.

Spuit vroeg op de dag zodat de ingrediënten worden opgenomen en de bladeren drogen. Twee uur of minder voordat het licht uitgaat spuiten kan bladschimmel veroorzaken als het water te lang op de bladeren blijft staan.

Meng geen twee producten. Dit kan de eigenschappen van beide veranderen.

Warme temperaturen betekenen twee keer zo vaak sproeien, omdat insecten zich twee keer zo snel voortplanten.

Gebruik een schone, nauwkeurige maatbeker of lepel. Meet hoeveelheden zorgvuldig af!

Meng pesticiden en fungiciden vlak voor gebruik en gooi restjes veilig weg. Bij bodemactieve sprays (sprays die een actief residu achterlaten in de bodem) moet je voorzorgsmaatregelen nemen om overmatige toepassing te voorkomen. Bij spuittoepassingen is meer aandacht voor detail nodig, omdat overgespoten materiaal op het medium terechtkomt of druppelt.

Onthoud dat dosering gelijk is aan concentratie maal volume (dosis = concentratie × volume).

Spuitapparatuur: Om de juiste spuitvolumes te garanderen, moet je persluchtspuitapparaat zijn uitgerust met een manometer en regelaar. Je spuitapparaat moet worden gekalibreerd door de opbrengst van de chemische stof te bepalen met de geselecteerde spuitdop bij de geselecteerde druk binnen een bepaalde tijdsperiode. Met deze informatie kun je een bekende hoeveelheid materiaal aanbrengen op een bekend gebied. De grootte van de spuitdruppel heeft ook invloed op de respons, kleinere druppels geven een betere dekking, maar slechts tot op zekere hoogte. Veel nevel- of mistapplicatoren geven niet voldoende volume om de plantenstengels te bedekken en zijn niet effectief bij gebruik met middelen zoals Bonzi*. Dramm maakt een van de beste toepassingssystemen, namelijk een koude vernevelaar, maar houd er rekening mee dat verdampingstoepassingen zoals thermisch ook zeer effectief en gevaarlijk zijn.

*Let op: GEBRUIK Bonzi NIET op cannabis! Iedereen die dat doet verdient het om gearresteerd en opgesloten te worden. En dan bedoel ik elk product (Dutch Master) dat aan deze industrie wordt verkocht is hetzelfde – dodelijk en jarenlang hardnekkig in de plant.

Sprenches zijn bladbespuitingen met een hoog volume die resulteren in afspoeling in de media, waardoor een drench effect ontstaat. De concentraties zijn lager dan de concentraties die worden aanbevolen voor sprays.

Poederspuiten vereisen iets meer vaardigheid in het gebruik. Het poeder wordt in een mist rond de planten verspreid zodat het aan het gebladerte hecht. Poederverdelgers werken het beste als er geen wind staat en er voldoende ruimte rond de planten is om het apparaat te gebruiken. Draag altijd een beschermend masker, een veiligheidsbril en handschoenen omdat het poeder de neiging heeft om overal heen te gaan.

Bodemdrenches zijn gemakkelijker gelijkmatig toe te passen dan sprays omdat het volume van de drench gemakkelijk af te meten is en bij toepassing op vochtige media is het gemakkelijk om een goede verdeling in de media te krijgen. Breng over het algemeen vier ons drenchoplossing aan op een “azalea” pot van zes inch en pas dat volume aan met de grootte van de pot om een volume te verkrijgen waarbij ongeveer 10 procent van de oplossing uit de bodem van de pot loopt wanneer het medium vochtig is.

Chemigatie of toediening via het irrigatiesysteem: Bij vloedirrigatie (subirrigatie) of druppelirrigatie kan de voedingsstof, het additief of het organische middel aan het voedingsvat worden toegevoegd als een in water oplosbare meststof. Dit proces wordt ook wel “inwateren” genoemd Veel producten worden aanbevolen om te worden geïnjecteerd in het irrigatiewater en kunnen vaak worden toegepast met zeer lage doseringen van het actieve ingrediënt tijdens het irrigeren.

Handpompspuit voor kleine klussen

Handpompverstuiver voor kleine tuinen

Oppompbare spuit voor grote tuinen

Handvernevelaar voor poeders

Elektrische vernevelaar voor grotere tuinen

Inhoud