Bodem – Hoofdstuk 18

Bodems verschillen heel erg van elkaar. De gemiddelde organische minerale bodem bestaat voor 45 procent uit minerale deeltjes, voor 5 procent uit levende en dode organismen zoals bacteriën, protozoa, microben, schimmels en regenwormen en voor 50 procent uit lucht en water. Drie belangrijke factoren dragen bij aan het vermogen van cannabiswortels om in een bodem te groeien: textuur, pH en het gehalte aan voedingsstoffen (organisch en mineraal).

De meeste tuiniers bekijken grond op twee basismanieren. De eerste is om het te zien als een levende, organische substantie die gevoed moet worden zodat cannabiswortels de benodigde voedingsstoffen snel, efficiënt en in maximale hoeveelheden kunnen opnemen. Er zijn grote hoeveelheden grond in buitentuinen en in grote containers in kassen of binnenshuis, en voor zulke hoeveelheden kunnen we volledig organische principes toepassen. De tweede manier om naar grond te kijken is als een groeimedium dat chemische elementen, op zout gebaseerde meststoffen (voedingsstoffen), lucht en water vasthoudt. Binnenshuis en vaak in kassen is dit de manier waarop veel tuiniers het kweken benaderen.


Vuil, grond en bodemloze mix
Vuil vind je onder je vingernagels. Grond is gebaseerd op mineralen en kan het beste worden gebruikt om cannabis te kweken in velden, plantbedden en zeer grote containers. Bodemloze mixen zijn het beste voor het kweken van cannabis in kleine containers – binnen, buiten en in kassen. De dynamiek van kleine containers is niet hetzelfde als in grote containers, plantbedden of Moeder Aarde.


cannabis soil

Veel bodems en bodemloze mengsels die door cannabistuiniers worden gebruikt, zijn gebaseerd op turf en worden gemengd met andere elementen.

Rotsachtige, kleiachtige grond zit boordevol voedingsstoffen, maar de textuur beperkt het lucht- en vochtgehalte.

Zware kleigrond is gemakkelijk te herkennen. Het klontert gemakkelijk, is moeilijk te bewerken en draineert slecht.

De bodemtextuur wordt bepaald door de grootte en fysieke samenstelling van de minerale deeltjes. De juiste bodemtextuur is nodig voor een goede wortelpenetratie, water- en zuurstofretentie, drainage en vele andere complexe chemische processen.

“Bodemtextuur” is een beschrijvend instrument dat gebruikt wordt om de grootte van minerale deeltjes en korrels in sedimenten uit te drukken, en wordt onderverdeeld in drie hoofdgroepen: klei, leem en zand. De meeste bodems zijn een mix van drie basisgroottes van bodemdeeltjes: klei, silt en zand (hieronder beschreven).

De pH van de bodem is een maat voor het zuur-base evenwicht. Het bodemleven en de beschikbaarheid en opname van mineralen (voedingsstoffen) door wortels worden beïnvloed door de pH-waarde van de bodem. Elke verandering van een vol punt op de pH-schaal van 0 tot 14 betekent een tienvoudige toename of afname. De opname van voedingsstoffen is het best binnen een pH-bereik van 6,0 tot 6,5. De pH-waarde van de grond en het water in balans houden en binnen het juiste bereik houden is essentieel voor een sterke, gezonde cannabisplant.

De bodem varieert van locatie tot locatie op aarde en verschilt vaak ook van plek tot plek in je eigen achtertuin.

Bodemtests

Bodemtests zijn opmerkelijk goedkoop ($20-$200 USD) en besparen medicinale cannabistuiniers veel tijd en geld dat verspild wordt aan meststoffen. Zulke tests redden ook het milieu van overmatige vervuiling door kunstmest, waaronder nitraten en fosfaten, ophoping in de bodem en afspoeling in het stroomgebied. Overtollige mestzouten spoelen uit in het watersysteem waar ze talloze milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Huis tuinders gebruiken bijvoorbeeld minstens tien keer meer kunstmest per vierkante meter (m2) dan grote landbouwbedrijven. Voor elke $10 USD die thuis tuiniers uitgeven aan kunstmest, wordt $9 USD verspild! Ik sprak onlangs een buitenkweker van medicinale cannabis die jaarlijks $3.000 aan kunstmest uitgeeft. Door bovenstaande informatie toe te passen zien we dat 10 procent ($300 USD) van de kunstmest daadwerkelijk wordt gebruikt en dat 90 procent ($2.700 USD aan kunstmest) in de grond en het grondwater terechtkomt. De tuinier zou gemakkelijk $2.700 USD kunnen besparen door $20 tot $200 USD te investeren in bodemonderzoek en de volgende aanbevelingen.

Maak jezelf vertrouwd met 2 basistypen bodemanalyses: basisverzadigingsratio van kationen (BCSR) en toereikend niveau van beschikbare voedingsstoffen (SLAN).

De basische kationverzadigingsratio wordt veel gebruikt door biologische boeren en tuinders in veel landen. De resultaten van BCSR-testen geven de werkelijke hoeveelheden voedingsstoffen in de bodem weer. Het doel van BCSR testen is om een evenwichtige verhouding van voedingsstoffen te krijgen. De methode maakt gebruik van Mehlich 3 extractie met verschillende testparameters. De BCSR-bodemtestmethode wordt ondersteund door de National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA).

Standaard bodemtesten geven informatie over sommige of alle van de volgende zaken:
– calcium
– magnesium
– kalium
– natrium
– fosfor
– zwavel
– chloor
– kleine elementen
– sporenelementen

Vraag een BCSR bodemanalyse aan ($110-$150 USD) bij Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

SLAN staat ook bekend als het Index (UK) systeem en wordt wereldwijd gebruikt door de meeste universiteiten, boeren en grote landbouwbedrijven. De resultaten van dit type test geven de niveaus van voedingsstoffen die voor planten beschikbaar zijn in een bekend bereik, zodat er geen tekort of teveel is. De methodologie maakt gebruik van ammoniumacetaatextractie.

Standaard SLAN-bodemtests geven sommige of alle van de volgende informatie en veel van deze tests bevatten aanbevelingen om het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem te verbeteren.
– pH
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– kalium (ppm)
– magnesium (ppm)
– calcium (ppm)
– natrium (ppm)
– SO4-S (ppm)
– zink (ppm)
– mangaan (ppm)
– ijzer (ppm)
– koper (ppm)
– boor (ppm)

Veel bodemonderzoeken bevatten ook een optimaal bereik voor elke meting en aanbevelingen voor aanpassingen en bemesting. Voor iets meer geld leveren veel labs ook een gemakkelijk af te lezen grafiek.

SLAN-bodemtestlaboratoria

Logan Labs, LLC: Minst dure bodemtests die ik heb gevonden. Basistest $20 USD. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc: Uitstekende service voor een redelijke prijs. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc: Dit lab doet alles en laat ook een voorbeeld bodemtest zien. www.spectrumanalytic.com

Ongeacht het type test dat je kiest, BCSR of SLAN, volg de richtlijnen voor het verzamelen en inleveren van grond tot op de letter. Tuiniers die in een staat of land wonen waar medicinale cannabis is toegestaan, kunnen tests opsturen naar lokale laboratoria en aanbevelingen voor cannabis aanvragen. Medicinale tuinders die niet in een dergelijke staat wonen, kunnen hun bodemmonsters naar elk bodemonderzoekslaboratorium sturen, maar ze wordt geadviseerd om het doelgewas niet te vermelden.

Uitstekende sites om meer te leren over de bodem:

– Soil and Health Library biedt gratis e-boeken, voornamelijk over holistische landbouw, holistische gezondheid en zelfvoorzienend thuis wonen. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com biedt volledige informatie over mineralen voor tuingrond, voedingsstoffen, sporenelementen, meststoffen en amendementen voor alle tuinen, boerderijen, gazons, boomgaarden en kassen. www.soilminerals.com

– University of Idaho, College of Agriculture biedt een korte cursus in bodem- en plantendiagnostiek. www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA is het oudste tijdschrift van Noord-Amerika over biologische en duurzame landbouw op commerciële schaal. www.acresusa.com

– National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA) beheert projecten ter bevordering van zelfredzaamheid en duurzame levensstijlen, waaronder duurzame en hernieuwbare energie, energiebesparing, efficiënt gebruik van hulpbronnen bij huisvesting, duurzame gemeenschapsontwikkeling en duurzame landbouw. www.attra.ncat.org

– Jorge Cervantes Presenteert het kweken van marihuana. Bekijk onze site, die een forum bevat voor updates en actuele discussies! www.marijuanagrowing.com

Google William A. Albrecht, PhD, een beroemde landbouwkundige die wees op de directe relatie tussen bodemvruchtbaarheid en menselijke gezondheid . www.google.com

Analyse van plantenweefsel

Het analyseren van plantenweefsel op de accumulatie en het gebruik van voedingsstoffen is gebruikelijk bij professionele boeren en tuinders. De testen kosten minder dan $40 USD en helpen telers om de bemesting beter af te stemmen. Een kleine investering in periodieke analyse van het plantenweefsel verlaagt de kosten voor meststoffen en verhoogt de opbrengst, vaak aanzienlijk. Legale medicinale cannabis kwekers kunnen ook plantenweefselanalyses aanvragen bij landbouwlaboratoria in staten en landen die medicinale cannabis goedkeuren.

Bodemonderzoek meet de hoeveelheid voedingsstoffen die mogelijk beschikbaar zijn voor opname door de wortels.

De test wordt normaal gesproken uitgevoerd voor het planten en meet niet de werkelijke concentratie voedingsstoffen in de plant. Stikstof heeft bijvoorbeeld vaak een tekort in planten, ook al is het gemakkelijk beschikbaar in de bodem. Een weefselanalyse daarentegen levert actuele gegevens om tijdig beslissingen te nemen.

Een plantenweefselanalyse helpt ook om ervoor te zorgen dat planten niet worden overbemest. Vooral hoge stikstofconcentraties kunnen de gezondheid van de mens aantasten omdat een teveel aan nitraten tijdens de spijsvertering in de darm kan worden omgezet in nitrieten. Nitraten kunnen met andere verbindingen reageren tot nitrosaminen die kankerverwekkend kunnen zijn.

Het nauwkeurig afstellen van bemestingsprogramma’s, inclusief micronutriëntenniveaus, is veel eenvoudiger als er nauwkeurige informatie beschikbaar is van analyse van plantenweefsel. Micronutriënten zijn nodig in minieme hoeveelheden en een overdosis kan een gewas gemakkelijk belemmeren of de opbrengst aanzienlijk verminderen.
Bodemtuiniers kunnen de grond testen, waardoor ze een idee krijgen welke voedingsstoffen er mogelijk ontbreken. Vervolgens kunnen ze plantenweefselanalyses gebruiken om zich te concentreren op het bepalen van de hoeveelheden van specifieke elementen en hoe die elementen door planten worden gebruikt.

Hydrocultuurtuiniers, die geen grondtesten tot hun beschikking hebben, vinden een plantenweefselanalyse bijzonder nuttig.

Een analyse van plantenweefsel duurt vaak 1 tot 2 weken als een monster naar een laboratorium wordt gestuurd. Als gewassen in totaal 10 tot 12 weken worden gekweekt, kan dit 10 procent van het leven van de plant zijn. Maar stikstoftests* kunnen ter plekke in de tuin worden uitgevoerd met een handmeter en de resultaten zijn direct beschikbaar.

*Een chlorofylconcentratiemeter meet de chlorofylgehalte-index (CCI) in het blad en het stikstofgehalte wordt geëxtrapoleerd uit deze gegevens. Eén molecuul chlorofyl bevat vier stikstofatomen.

Een bodemtest en de juiste organische aanpassingen voor het planten bespaarden deze tuinier honderden euro’s aan kunstmest.

Textuur en grondsoorten

Om de textuur te voelen, neem je een handvol vochtige buitengrond en wrijf je die tussen je vingers. Zware kleigrond voelt glad en vettig aan. Zandgrond voelt korrelig en ruw aan. Kiezelgrond voelt zacht en sponsachtig aan en is donker van kleur.

Pak een handvol vochtige potgrond en knijp er zachtjes in om de textuur te voelen. De grond moet nauwelijks bij elkaar blijven en een sponsachtig effect hebben als je langzaam je hand opent om de druk los te laten. Potgrond die niet aan deze eisen voldoet, moet worden weggegooid of aangepast.

De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) van een groeimedium is de capaciteit om kationen vast te houden die beschikbaar zijn voor opname door de wortels. De CEC is het aantal kationladingen dat wordt vastgehouden in 3,5 ounce (100 gm of 100 cc) grond en wordt gemeten in milli-equivalenten (mEq) of centimol/kg op een schaal van 0 tot 100. Een CEC van nul betekent dat het substraat geen kationen bevat. Een CEC van nul betekent dat het substraat geen beschikbare kationen bevat voor wortels. Een CEC van 100 betekent dat het medium altijd kationen bevat die beschikbaar zijn voor opname door wortels. Kweekmedia met een negatieve elektrische lading zijn het beste.

Kationenuitwisselingscapaciteit is een berekende waarde die het vermogen van een bodem om kationen aan te trekken, vast te houden en uit te wisselen inschat; CEC-waarden worden gerapporteerd in milli-equivalenten per 100 gram grond (mEq/100 gm). Laboratoria die bodemmonsters testen rapporteren een waarde voor de CEC. Gebruik de numerieke CEC-waarde op je rapport en vergelijk het getal met de grafiek hieronder om je bodemtype te vinden.

Bodems met een hoog CEC-gehalte houden meer voedingsstoffen en water vast. Maar bodems met een hoog kleigehalte (en hoge CEC-waarden) laten weinig ruimte voor zuurstof en kunnen de wortelgroei en de opname van voedingsstoffen vertragen. Als bodems zuur zijn, hebben ze ook meer kalk nodig om de pH te bufferen en te verlagen.

Voedingsstoffen hebben meer tijd nodig om uit te logen uit bodems met een hoge CEC-waarde.

Gronden met een lage CEC-waarde houden voedingsstoffen slecht vast, waardoor er vaker geïrrigeerd moet worden en de hoeveelheden kleiner moeten zijn. Deze bodems hebben een lage capaciteit om kationen vast te houden. Voeg op humus gebaseerde amendementen toe om bodems met een lage CEC-waarde aan te zuren en in balans te brengen.

Voedingsstoffen moeten opgelost zijn in een (water)oplossing om opgenomen te kunnen worden door wortels. Als ze opgelost zijn, zijn ze in een vorm die “ionen” genoemd worden Dit betekent dat ze elektrische ladingen hebben. Een elektrische lading is positief ( ) of negatief (-). Keukenzout, natriumchloride (NaCl), bestaat bijvoorbeeld uit 2 ionen wanneer het is opgelost: natrium (Na ) en chloride (Cl-). Het natriumion met een positieve ( ) lading wordt een “kation” genoemd en het chloride-ion met een negatieve (-) lading wordt een “anion” genoemd In de scheikunde trekken tegenpolen elkaar aan en stoten ze elkaar af. In ionische vorm worden voedingsstoffen aangetrokken door tegengestelde ladingen – positief trekt negatief aan en omgekeerd.

Bodemchemie kan erg complex worden en het valt buiten het bestek van dit boek om er diep op in te gaan. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.marijuanagrowing.com.

Dit bodemloze mengsel is superdroog, maar licht en poederig. Het houdt tegelijkertijd veel water en lucht vast.

Dit handjevol grond heeft alles wat nodig is voor een sterke plantengroei.

Dit is zeer zware kleigrond. Het is geweldig voor het maken van aardewerk, maar verschrikkelijk als tuingrond.

Gebruik deze tabel om de CEC van je grond te schatten:

GRONDMIN.MAX.
CECCEC
zand14
zandige leem58
leem820
kleileem2040
klei4080

CEC van populaire groeimedia gemeten in mEq/100 gram

 • compost 90
 • Sunshine Mix 90
 • veenmos 80
 • tuingrond 70
 • geëxpandeerde klei 20
 • vermiculiet 20
 • perliet 00
 • steenwol 00

Deze lijst toont het vermogen van verschillende groeimediums om positieve ladingen vast te houden die klaar zijn voor wortelopname. Let op de nul CEC van perliet en steenwol. Wortels moeten constant baden in voedingsstoffen. Andere mediums leveren geen constante stroom voedingsstoffen en de CEC regelt het vermogen om een positieve lading vast te houden om voedingsstoffen beschikbaar te maken voor wortelopname.

Deze tekening laat zien hoe wortels de grond binnendringen. Opmerking: Er moet voldoende lucht in de bodem zitten om biologische activiteit en de opname van voedingsstoffen mogelijk te maken.

Kleigrond bestaat uit zeer kleine, platte minerale deeltjes die een sterke negatieve ionische lading hebben. De negatieve elektrische lading bindt vaak calcium, magnesium, kalium en natrium in kleigrond. Minuscule minerale deeltjes pakken zich stevig samen, vooral als ze nat zijn, waardoor drainage erg traag verloopt. Wortels dringen langzaam door kleigrond heen en schade door waterverzadiging komt vaker voor. Kleigrond heeft weinig of geen ruimte voor zuurstof, en het gebrek daaraan vertraagt de opname van voedingsstoffen. Kleigrond kan erg moeilijk te bewerken zijn; het is vaak extreem zwaar als het nat is en staat erom bekend dat het gaat klonteren.

Wijzig kleigrond met compost, mest, gips, etc. (zie Organische bodemverbeteringen verderop in dit hoofdstuk voor een volledige lijst.) Het verwerken van compost, mest of andere organische toevoegingen in de herfst is een van de beste manieren om kleiachtige bodems en bodems van slechte kwaliteit te verbeteren. Verhoogde bedden zijn ook een uitstekende optie om kleigrond te bestrijden. Kneed kleigrond wanneer deze vochtig en bewerkbaar is en voeg mest, compost of beide toe.

De harde, kleiachtige, rotsachtige grond hierboven zit boordevol voedingsstoffen, maar beperkt de wortelgroei en waterafvoer. De planten op de foto staan in verzonken bedden om vocht te behouden.

Zandgrond bevat de grootste deeltjes die een goede beluchting en drainage mogelijk maken. Drainage kan te snel gaan als de deeltjes te groot zijn. De textuur van zandgrond is enigszins korrelig, afhankelijk van de grootte van de minerale deeltjes. Zandgrond is gemakkelijk te bewerken en warmt snel op in de lente, maar door de lage waterretentie moet er vaak water worden gegeven. Wijzig zandgrond met compost en organisch materiaal om het water gelijkmatiger vast te houden.

Kiezelhoudende grond is zeer vruchtbaar. Het bestaat uit fijne organische deeltjes en mineralen zoals kwarts. Kiezelhoudende grond is korrelig, net als zandgrond, maar bevat meer voedingsstoffen en biedt een betere drainage. Wanneer slibgrond droog is, heeft het een gladdere textuur en ziet het eruit als donker zand. Dit type grond kan meer vocht vasthouden en kan soms compact worden. Hij draineert beter en is veel gemakkelijker te bewerken als hij vochtig is.

Grond is zelden volledig klei, volledig zand of volledig slib. Ze zijn een combinatie van verschillende soorten. Deze tabel toont de verschillende percentages van bodemcombinaties.

Mooie turfrijke grond is ideaal om te planten. Deze kas en het veld op de voorgrond produceren mooie, grote tuinen met medicinale cannabis.

NAAM OF TYPE GRONDGRENZEN DEELTJESDIAMETER
USDA-classificatie
kleiMinder dan 0,002 mm
slib0.002-0,05 mm
zeer fijn zand0.05-0.1 mm
fijn zand0.1-0,25 mm
middelgroot zand0.25-0,5 mm
grof zand0.5-1 mm
zeer grof zand1-2 mm

Andere bodems

Leemgrond bestaat uit zand, silt en klei. Leem wordt door velen beschouwd als de perfecte grond. De textuur is vaak korrelig, maar houdt toch veel lucht en water vast en draineert goed door de deeltjes van verschillende grootte. Afhankelijk van de samenstelling kan leem variëren van zwaar (klei) tot licht (zand).

Veengrond wordt gevormd door de ophoping van dood en vergaan organisch materiaal. Je vindt het in regenachtige, moerassige gebieden. De afbraak van organisch materiaal in veengrond wordt geblokkeerd door de zuurgraad van de bodem. Er zijn weinig voedingsstoffen aanwezig, ook al is veengrond rijk aan organisch materiaal. Veengrond is gevoelig voor waterverzadiging, dus voor de beste resultaten moet het gemengd worden met andere grond en compost voordat cannabis wordt geplant.

Krijtgrond is erg alkalisch van aard en zit vaak vol met stenen. Het is gevoelig voor droogte en in de zomer verbruikt krijtachtige grond veel water en kunstmest. Deze grond houdt ook ijzer en magnesium vast vanwege de hoge pH-waarde.

Alkalische grond zit vol met natriumcarbonaat, wat schadelijk is voor de groei van cannabis. De landbouwgrond rond mijn woonplaats wordt geteisterd door alkalibodem. Veel andere regio’s in de wereld hebben ook last van alkalibodem; de pH schommelt rond de 8,5 en hoger. Alkalizout is op veel plaatsen zo overvloedig aanwezig dat het verschijnt als wit poeder dat aan het oppervlak van de grond aankoekt. Alkalibodems vertragen ook de wateropname aanzienlijk.

Om alkalizout uit de grond te “zuiveren”, bewerken boeren de akkers met een tractor of rupsvoertuig uitgerust met 76-91 cm lange “scheurstaven” De bewerkte velden worden geïrrigeerd met 30,5 cm of meer water om de alkalizouten diep in de grond te drijven, voorbij de diepte van de meeste wortels. De zouten stijgen na verloop van tijd naar de oppervlakte en het proces wordt indien nodig om de paar jaar herhaald.

Cannabistuinders die geplaagd worden door alkalibodem moeten in grote containers kweken en de alkalibodem aanvullen met zure elementen, waaronder veenmos. Gebruik zo min mogelijk alkalibodem in de container en laat voor het planten de alkalibodem goed uitlogen met water om ongewenste zouten eruit te spoelen.

Deze bodempiramide toont de diversiteit van de meeste bodems.

Een eenvoudige pH-grafiek toont het bereik waarbinnen de meeste voedingsstoffen in grond beschikbaar zijn.

PH van de bodem

Potentiële waterstof (pH) is een schaal van 0 tot 14 die de concentratie van waterstof (H) ionen of hydroxide (OH) ionen meet. Nul is het zuurst, 7 is neutraal (ook bekend als base) en 14 is het meest basisch. Elke verandering van een vol punt op de logaritmische pH-schaal betekent een tienvoudige toename of afname van de zuurgraad of alkaliteit. Grond of water met een pH van 5,0 is bijvoorbeeld 10 keer zuurder dan grond of water met een pH van 6,0. Water met een pH van 5,0 is 100 keer zuurder dan water met een pH van 7,0. Met een tienvoudig verschil tussen elk vol punt op de pH-schaal, zijn nauwkeurige metingen en controles essentieel om de beschikbaarheid van voedingsstoffen te garanderen.

Cannabis groeit het beste in grond met een pH tussen 6,5 en 7,0. Binnen dit bereik kan cannabis goed voedingsstoffen opnemen en opnemen. Binnen dit bereik kan cannabis op de meest efficiënte manier alle noodzakelijke beschikbare voedingsstoffen opnemen en verwerken. Als de pH te laag is (zuur), binden zure zouten voedingsstoffen chemisch (of, correcter gezegd, de ionvorm verandert van valentie, of lading). De plant neemt dan alleen een bepaald geladen ion op zoals fosfaat, de voor de plant beschikbare vorm (H2PO4 -) verandert bij pH-stijging in de niet-beschikbare vorm HPO4 2- en bereikt een evenwicht bij pH 7,2, waardoor de wortels de voedingsstoffen niet kunnen opnemen. Een alkalische bodem met een hoge pH zorgt ervoor dat voedingsstoffen niet beschikbaar zijn. Een teveel aan ongebruikte voedingsstoffen in de bodem veroorzaakt ook een giftige zoutophoping die de wateropname door wortels beperkt. Ook kunnen sommige elementen op een giftig niveau beschikbaar komen als de pH onder de 5,4 zakt!

De pH van grondmengsels is erg belangrijk omdat het het vermogen van specifieke pH-gevoelige bacteriën dicteert. Maar ik heb geëxperimenteerd en goed beheerde organische grond geïrrigeerd met water met een pH-waarde van 8,0 en hoger. Zodra de rijke organische grond het water absorbeert, buffert het bodemleven de pH en keert het na een paar minuten terug naar 6,5!

Voedingsoplossingen voor hydrocultuur presteren het best in een lager pH-bereik dan voor aarde. Het ideale pH-bereik voor hydrocultuur is 5,8 tot 6,8. Sommige tuiniers gebruiken een lagere pH en melden geen problemen met de opname van voedingsstoffen.

PH van de grond meten

Meet de pH met lakmoespapier, een testset met vloeibare pH-reagentia of een elektronische pH-meter, allemaal verkrijgbaar bij de meeste kwekerijen. Neem bij het testen van de pH 2 of 3 monsters en volg naar de letter de instructies van de fabrikant. Bodemtestkits meten de pH van de bodem en het gehalte aan primaire voedingsstoffen door de bodem te mengen met een chemische reagensoplossing en de kleur van de oplossing te vergelijken met een grafiek. Beginnende tuiniers hebben het vaak moeilijk om nauwkeurige metingen te doen. Het vergelijken van de kleur van de grond/chemische mix met de kleur van de grafiek is vaak verwarrend. Als je een van deze kits gebruikt, zorg er dan voor dat je er een koopt met goede, gemakkelijk te begrijpen instructies en vraag de verkoper om exacte aanbevelingen voor het gebruik.

Als je lakmoespapier gebruikt, verzamel dan monsters die een gemiddelde van de grond laten zien. Doe de monsters in schone potten en bevochtig de grondmonsters met gedestilleerd water met een pH van 7,0. Plaats 2 stukjes lakmoespapier in het modderige water. Verwijder na 10 seconden 1 strook lakmoespapier. Wacht een minuut voordat je de andere verwijdert. Beide stukjes lakmoespapier moeten dezelfde kleur registreren. Het flesje lakmoespapier moet een pH-kleurtabel op de zijkant hebben. Vergelijk de kleur van het lakmoespapier met de kleuren op de kaart om een pH-waarde te krijgen. Lakmoespapier zal de zuurgraad van de stof tot op een punt nauwkeurig meten. De pH-waarden zijn niet nauwkeurig als ze worden veranderd door water met een hoge of lage pH, en het lakmoespapier kan een foutieve waarde geven als de meststof een kleurstof bevat.

PH van de bodem aanpassen

Voor een nauwkeurige pH-test met een elektronische pH-meter:

 1. Reinig de probes van de meter voor en na elke test en veeg eventuele corrosie weg.
 2. Besproei de grond voor de test met gedestilleerd of water met een neutrale pH-waarde.
 3. Verpak de grond rond de sondes.

Lakmoespapier is relatief duur en is vrij nauwkeurig.

Meng water met een chemische stof in vloeibare pH-reagens testkits.

Deze eenvoudige N-P-K en pH-reagens bodemtestkit is goedkoop en gemakkelijk te gebruiken.

Elektronische pH-meters zijn voordelig en handig. Vergeet ook niet om de pH van irrigatiewater te controleren. Zie hoofdstuk 15, Meters, voor volledige informatie over elektronische pH-meters.

Door kalk toe te voegen verhoog je de pH en verlaag je de zuurgraad, maar te veel kalk kan wortels verbranden en voedingsstoffen onbeschikbaar maken. Als je meer dan 1 vol punt pH-aanpassing nodig hebt, neem dan contact op met plaatselijke boeren, kwekerijen of landbouwbureaus voor aanbevelingen over het toedienen van kalk.

Het toedienen van kalk verschilt per bodemtype. Enkele richtlijnen zijn:

 • 35 pond/300 vierkante meter (16 kg/251 m²) voor zeer zanderige grond.
 • 50 pond/300 vierkante meter (23 kg/251 m²) voor zandgrond.
 • 32 kg voor leem.
 • 80 kg voor zware kleigrond.

Voeg als vuistregel 1 tot 2 pond dolomietkalk toe aan elke kubieke voet (0,03 cm³) grond.

Het alkalineniveau verlagen is iets gemakkelijker dan het zuurniveau verhogen. Als je grond te alkalisch is, kun je de pH van de grond met 1 punt verlagen door:

1.2 ons (34 gm) fijngemalen rotszwavel per vierkante meter (90 cm²) voor zandgrond.3,6 ons (100 gm) per vierkante meter (90 cm²) voor andere grondsoorten.

*1 kubieke meter is gelijk aan 27 kubieke voet (1 m³ is ongeveer gelijk aan 106 cm³, en 1 kubieke meter is ongeveer gelijk aan 105 cm³).

Goed verteerde zaagsel, gecomposteerde bladeren en veenmos zijn effectieve toevoegingen om de grond zuurder te maken en de pH-waarde te verlagen.

Voeg bij het planten 1 kopje fijne dolomietkalk toe aan elke kubieke voet (1 ounce per gallon [30 ml per 4 L]) plantmedium om de pH te stabiliseren en calcium en magnesium te leveren.

Dolomietkalk is een essentiële toevoeging voor de meeste tuingrond en bodemloze mengsels.

Gips is rijk aan calcium en doet wonderen in cannabistuinen.

Landbouwkalk

PH van de bodem verhogen

De meest gebruikelijke manier om de pH van de grond te verhogen, zowel binnen als buiten, is door kalk in de grond te verwerken (zie onderstaande beschrijvingen van verschillende soorten kalk). Andere materialen die de pH van de grond kunnen verhogen zijn verpulverde eierschalen, schelpen van mosselen en oesters en houtas, die allemaal een hoge pH hebben. Zowel eierschalen als oesterschelpen breken extreem langzaam af en worden niet aanbevolen. Houtas, met een pH van 9,0 tot 11,0, kan gemakkelijk te veel worden toegepast. Ze zijn ook oplosbaar en spoelen snel uit de grond. Houtas uit open haarden is vaak vermengd met verontreinigingen die niet plantvriendelijk zijn.

Cannabis is een bekende accumulatorplant die zware metalen opneemt en giftige stoffen vastlegt in vacuolen, die ondoordringbaar zijn. De zware metalen blijven giftig. Cannabis werd geplant rond Tsjernobyl, de giftige nucleaire locatie in Rusland, om giftige radioactieve zware metalen op te nemen.

Landbouwkalk (ook wel Aglime, landbouwkalksteen of tuinkalk genoemd) wordt gemaakt van verpulverde kalksteen of krijt. Calciumcarbonaat is het actieve bestanddeel, maar het kan ook calciumoxide, magnesiumoxide en magnesiumcarbonaat bevatten. Aglime verhoogt de pH en voegt calcium en mogelijk magnesium en sporenelementen toe. Aglime is meestal verkrijgbaar in grotere korrelgroottes en het duurt veel langer dan fijnere soorten om de pH van de bodem te beïnvloeden.

Kalk is calcium, CaCO3. Kalk is calcium, calciumcarbonaat. Calcietkalk is gewoon calcium, CaCO3. Dolomietkalk daarentegen is calcium en magnesium, CaMg(CO3)2. Als de bodem magnesium nodig heeft, gebruik dan dolomietkalk. Maar veel bodems bevatten voldoende tot een overvloed aan magnesium maar onvoldoende calcium en hebben daarom calcietkalk nodig. Korrelige en grove kalk reageert langzaam in de grond. Breng kalk in de herfst aan, zodat het de tijd heeft om te reageren. Als het in de lente wordt aangebracht, verandert de pH-waarde enkele maanden niet.

Dolomietkalk (calciummagnesiumcarbonaat, CaMg(CO3)2) stabiliseert de pH en voegt calcium en magnesium toe. Zolang het goed door de grond wordt gemengd, is het moeilijk om het te veel toe te dienen. Dolomiet heeft een neutrale pH rond 7,0 en verhoogt de pH niet boven 7,4, het hoogste bereik voor carbonaten. Het stabiliseert de pH veilig. Compenseer zure grond door dolomiet te mengen met grond voordat je gaat planten. Het zal de pH bufferen en stabiel houden bij het gebruik van licht zure meststoffen. Dolomiet voorkomt niet de ophoping van giftig zout veroorzaakt door onzuiver water en meststoffen. Een goed bemestingsschema en regelmatige uitspoeling helpt om giftige zouten weg te spoelen. Als je dolomiet koopt, zoek dan naar dolomietmeel (poeder), de fijnste snelwerkende stofsoort die verkrijgbaar is. Bij grof dolomiet kan het een jaar of langer duren voordat het de pH van de grond beïnvloedt. Meng dolomietmeel grondig met het groeimedium voordat je gaat planten. Als dolomiet niet goed gemengd is, zal het stratificeren en een koek vormen op het grondoppervlak of een ondergrondse laag die wortels verbrandt en water afstoot. Kalk wordt verkocht als een graad van fijnheid met een zeefgrootte van 10 tot 100. Bij het gebruik van verschillende kwaliteiten worden de hoeveelheden ook aangepast, omdat 3000 pond grove kalk gelijk kan zijn aan 1000 pond fijne kalk.

Gehydrateerde of gebluste kalk (calciumhydroxide, Ca(OH)2) bevat voornamelijk calcium en kan magnesium bevatten. Het wordt ten onrechte gehydrateerde kalk genoemd en is eigenlijk hydroxide van kalk. Zoals het woord gehydrateerd al aangeeft, is deze kalk oplosbaar in water. Gehydrateerde kalk is bijtend (verbrandt snel de huid) dan ongebluste kalk en wordt meestal gemaakt door water toe te voegen aan gebrande kalk, waardoor een hydraat ontstaat. Het absorbeert gemakkelijk water uit de lucht en wordt daardoor steeds moeilijker te hanteren. Snelwerkende gehydrateerde kalk verandert de pH snel, maar de resultaten duren ongeveer 2 weken en het is bijtend genoeg om de huid te verbranden. Als je besluit het te gebruiken, wees dan heel voorzichtig. Meng het grondig met warm water en voor snelle resultaten breng je bij elke besproeiing kleine hoeveelheden aan. Gebruik maximaal een mix van 0,25 kopje (6 cl) gehydrateerde kalk en 0,75 kopje (18 cl) dolomietkalk. Elke grotere hoeveelheid zal de grond vergiftigen en planten belemmeren of doden.

Gebluste kalk is direct beschikbaar, terwijl het langzamer werkende dolomiet de pH op lange termijn buffert. Mijn favoriete toepassing van gebluste kalk is als fungicide in de tuinkamer. Strooi het op de vloer en rond de kamer. Het wordt ook gebruikt als schimmelwerend middel, dat schimmels doodt bij contact.

Ongebluste kalk (calciumoxide, CaO) wordt gemaakt door kalksteen te verbranden in ovens. Deze zeer bijtende kalk mag nooit in de tuin worden gebruikt. Ongebluste kalk reageert met water, waardoor gebluste kalk (calciumhydroxide) ontstaat. Organische certificeringsinstanties verbieden het gebruik van ongebluste kalk. Hoewel het snel werkt, is het effect van korte duur en het heeft niet de bufferende eigenschappen van dolomietkalk.

Gips (calciumsulfaat, CaSO4-2(H2O)) is het “magische ingrediënt” in veel grondmengsels. Het is een amendement, conditioner en meststof. Gips verlaagt de pH van natriumrijke bodems en verlaagt het niveau van uitwisselbaar natrium. Het kan ook de pH van de bodem verhogen, zij het langzaam. Hier is een geweldige link over gips: www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Zie hoofdstuk 12, Buiten, en hoofdstuk 13, Praktijkvoorbeelden, voor meer informatie.

Meng geen snelwerkende gehydrateerde kalk met kunstmest. In het beste geval zullen zure meststoffen de effecten van kalk teniet doen. Urine is bijvoorbeeld licht zuur. Als het wordt verspreid in een toilet dat onlangs is schoongemaakt met bleekwater, dat erg alkalisch is, resulteert dit in een onaangename geur en een neutraliserende reactie. Hetzelfde geldt voor meststoffen.

Om de pH 1 punt te verhogen, voeg je 3 kopjes (65 cl) fijn dolomiet of landbouwkalk toe aan 1 kubieke voet (30 L) grond. Een alternatieve snelwerkende mix zou zijn om 2,5 kopjes (590 cl) dolomiet en 0,5 kopje (12 cl) gehydrateerde kalk toe te voegen aan een kubieke voet (28,3 L) grond.

Richtlijnen om de pH van grond te verhogen van 5,5 naar 6,5 in verschillende grondsoorten:
Bodemtypekg/m2lb/yd2
klei0.91.67
zand0.71.29
slib0.81.47
organisch1.12.03
turf1.73.13
KILO ELEMENTAIRE ZWAVEL NODIG OM DE PH VAN EEN LEEMGROND TE VERLAGEN TOT EEN DIEPTE VAN ZES INCHES
Huidige pHGewenste pH
pond per 100 ft2kg per 9,3 m26.565.554.5
83.62345.578
7.53.443.54.567
73.17123.556
6.52.9412.544.5
62.7212.53.5

PH van de bodem verlagen

Bodems met een pH boven 7,0 worden over het algemeen beschouwd als alkalisch en moeten verlaagd worden om een robuuste cannabisgroei mogelijk te maken. Gebruik zwavel in de vorm van ijzersulfaat of magnesiumsulfaat om de pH te verlagen. Zwavel is gemakkelijk verkrijgbaar bij kwekerijen of tuincentra in geografische gebieden met grond met een hoge pH. Verwar “elementaire zwavel” (ijzersulfaat en magnesiumsulfaat) niet met zwavel die wordt gebruikt als “plantenvoeding” Aluminiumsulfaat wordt vaak aanbevolen omdat het de pH onmiddellijk verlaagt wanneer het oplost in de grond. Cannabis kan heel weinig aluminium verdragen. Gebruik geen aluminiumsulfaat. Andere zuren in vloeibare, kristal- en poedervorm kunnen worden gebruikt om de pH te verlagen, maar ze doden het bodemleven in organische grond en worden afgeraden. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, en hoofdstuk 20, Water, voor meer informatie.

Zwavel wordt gebruikt om de pH van de grond te verlagen.

Bodemtemperatuur

Bodem verwarmen

De biologische processen voor de omzetting en beschikbaarheid van voedingsstoffen worden geregeld door de bodemtemperatuur en -vochtigheid. Het verhogen van de bodemtemperatuur versnelt het chemische proces en kan de opname van voedingsstoffen versnellen. Idealiter ligt de bodemtemperatuur tussen 18°C en 21°C voor de meeste chemische activiteit. Micro-organismen die in de bodem leven zijn echter zeer actief binnen een temperatuurbereik van 27°C tot 32°C.

Elke foto van de thermometer werd na elkaar genomen, met een uur tussenruimte. Merk op hoe de temperatuur van de grond in slechts 2 uur stijgt van 15,5oC naar 24oC. Hoge bodemtemperaturen verstikken de groei.

Verhoogde bedden en bakken die 15,2 cm of meer boven de grond liggen, worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur en blijven dus warmer. Met verhoogde bedden kunnen tuiniers 4 tot 6 weken eerder planten en 4 tot 6 weken later groeien in de meeste klimaten. Zie hoofdstuk 12, Buiten, voor meer informatie.

Direct zonlicht dat op verhoogde bedden en potten schijnt, verwarmt buitenmarges snel. Schaduw je tuinbedden en potten om oververhitting te voorkomen. Omgevingstemperaturen boven 33,3°C veroorzaken een te hoge dampdruk in de wortels, wat schade kan veroorzaken. Bij hoge temperaturen zenden wortels stresssignalen uit om veel chemie in bladeren af te sluiten voordat er schade kan optreden.

Bodemtemperaturen boven 24°C drogen de wortels uit en bij hogere temperaturen koken de wortels letterlijk! Het is relatief eenvoudig om de grond in een pot te verwarmen. Als het kunstlicht of een andere warmtebron te dicht bij kleine potten staat, kan het gemakkelijk de buitenste grondlaag opwarmen waar de meeste voedingswortels zich bevinden. Eenmaal vernietigd, hebben wortels minstens 2 weken nodig om terug te groeien. Als je een cannabisgewas kweekt dat er 8 weken over doet om te bloeien, zijn 2 weken goed voor een kwart van de bloeicyclus. Zelfs de kleur van de container, zoals zwart of wit, verandert de snelheid waarmee het kweekmedium opwarmt.

Gebruik bodemverwarmingskabels of een verwarmingskussen om de grond in bakken op te warmen. Bevestig verwarmingskabels aan een plank of tafel en leg een warmtegeleidend kussen bovenop de kabels om de warmte gelijkmatig te verdelen. Zet stekken en zaailingen in ondiepe flats of kweekbakken bovenop het warmtegeleidende matje. De toegevoegde warmte versnelt de wortelgroei van klonen en zaailingen wanneer de bodemtemperatuur lager is dan 18°C (65°F). Houd de bodemwarmte zorgvuldig in de gaten zodat deze niet boven de 21°C uitkomt. Om de warmte nauwkeuriger te regelen, kan het nodig zijn om verwarmingskabels en -kussens te bevestigen aan een timer die ze met tussenpozen van 15 tot 30 minuten in- en uitschakelt.

Grondverwarmingskabels kosten minder dan grondverwarmingskussens, maar moeten op een plank worden gemonteerd, terwijl de kussens gebruiksklaar zijn. De meeste commerciële kwekerijen hebben kabels en hydrocultuurwinkels hebben verwarmingskussens.

Bakstenen en een witte stenen muur leveren extra warmte aan deze grote cannabisplant.

Grond koelen

Tenzij er maatregelen worden genomen, warmt grond in containers op tot het omgevingsniveau van tuinkamers en kassen, vooral als er weinig verschil is tussen dag- en nachttemperaturen. Om de grond op een natuurlijke manier te koelen, zet je de containers op koude betonnen of aarden vloeren. Ze zullen bijna net zo koud blijven als het beton of de aarde, wat meestal koeler is dan de omgevingstemperatuur. Houd de temperatuur in de tuinkamer onder de 24°C om de bakken koel te houden. Containers irrigeren met koel water helpt ook om de grond af te koelen.

Buiten en in kassen warmt grond in bakken die direct zonlicht ontvangen snel op tot gevaarlijke niveaus waardoor wortels koken. Zet containers in andere containers om de grond te isoleren tegen de felle zon. Of isoleer bakken met piepschuim of een vergelijkbaar materiaal.

Koude grond, onder 10°C, vertraagt de opname van water en voedingsstoffen en verstikt de groei. Tuiniers geven vaak te veel water als de grond te koud is, waardoor de groei nog meer wordt vertraagd en de wortels kunnen vastlopen. Schade aan wortels wordt vaak niet opgemerkt. Maar zelfs als het onmiddellijk wordt opgemerkt, kan het 2 of meer weken duren voor planten herstellen. Worteltemperaturen onder 4°C doen water uitzetten, wat celschade veroorzaakt en de groei verstikt.

Verhoog de bodemtemperatuur door potten een paar centimeter van de grond te zetten. Zet ze op een isolerende plank of een stuk piepschuim. Gebruik zo nodig bodemverwarmingskabels of -kussens.

Een 15 cm dikke laag stro bovenop de grond koelde het bodemoppervlak af van 49-26oC.

Bodemverbeteraars

Bodemverbeteringen verhogen het vermogen van de bodem om lucht, water en voedingsstoffen vast te houden. Bodemverbeteringen met een hoge CEC-waarde houden voedingsstoffen en water goed vast en geven ze af wanneer dat nodig is. Bodemverbeteringen kunnen in 2 categorieën worden ingedeeld: mineraal en organisch.

Minerale toeslagstoffen zijn bijna neutraal op de pH-schaal (7,0) en bevatten weinig of geen beschikbare voedingsstoffen. Minerale toevoegingen worden afgebroken door verwering en erosie. Ze hebben het voordeel dat ze geen bacteriële activiteit veroorzaken die het gehalte aan voedingsstoffen en de pH van het groeimedium verandert. Droge minerale voedingsstoffen zijn ook erg licht en veel gemakkelijker te verplaatsen in en uit lastige ruimtes.

Perliet werkt vooral goed voor het beluchten van de grond. Dit is een goed medium om de drainage te verhogen tijdens de vegetatieve en bloeiende groei. Perliet heeft een lage CEC-waarde en bevordert geen ophoping van meststoffen en zouten. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over perliet.

Geëxpandeerde kleikorrels (gecalcineerde klei, hadiet, Hydroclay en soortgelijke gebakken kleiproducten) bevorderen de drainage en houden lucht vast in het groeimedium. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over geëxpandeerde klei.

Zand is zwaar en heeft een lage CEC-waarde. Gebruik niet meer dan 10 procent als bodemverbeteraar omdat het de neiging heeft om in zakken te spoelen. Zand hoopt zich ook op aan het grondoppervlak. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over zand.

Vermiculiet is een goede bodemverbeteraar om vocht vast te houden, maar als je het in grote hoeveelheden gebruikt, kan het erg duur zijn. Het is rijk aan kalium (K) en magnesium (Mg). Het heeft een hoge CEC-waarde en houdt water, voedingsstoffen en lucht vast in zijn vezels. Op zichzelf houdt fijn vermiculiet te veel water vast voor stekken, maar het werkt goed als het gemengd wordt met een snel drainerend medium. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over vermiculiet.

Organische bodemverbeteringen

Organische bodemverbeteraars hebben over het algemeen een hoge CEC-waarde. Ze bevatten koolstof en breken af door bacteriële activiteit, waarbij langzaam humus als eindproduct ontstaat. Humus is een zacht, sponsachtig materiaal dat minuscule bodemdeeltjes aan elkaar bindt, waardoor de bodemtextuur verbetert en de opname van voedingsstoffen toeneemt.

Nieuwe, actief composterende organische bodemverbeteraars hebben stikstof nodig om de bacteriële afbraak voort te zetten. Organische voedingssupplementen zijn niet altijd goed gecomposteerd en bevatten vaak hoge, zelfs giftige, gehaltes aan zouten. Controleer bulkmengsels/meststoffen/bodems met een natriummeter (Na) om er zeker van te zijn dat ze minder dan 50 ppm natrium bevatten.

Verbeteraars moeten minstens 1,5 procent stikstof bevatten, anders “stelen” ze stikstof uit de grond. Als je organische toevoegingen gebruikt, zorg er dan voor dat ze goed gecomposteerd zijn (minstens 1 jaar) en stikstof afgeven in plaats van het uit de grond te stelen. Een donkere, rijke kleur is een goed teken van vruchtbaarheid.

Koop bij een gerenommeerde kwekerij organische voedingssupplementen van goede kwaliteit die OMRI-goedgekeurd* zijn (of goedgekeurd zijn door een vergelijkbare derde partij voor biologische certificering). Kijk goed naar de beschrijvende tekst op de zak om te zien of de inhoud gesteriliseerd is en gegarandeerd geen schadelijke insecten, larven, eieren, schimmels of slechte micro-organismen bevat. Vervuilde grond veroorzaakt veel problemen die eenvoudig kunnen worden voorkomen door een schone mix te gebruiken.

*Organic Materials Review Institute (OMRI) is de belangrijkste onafhankelijke instantie die biologische certificering verzorgt voor telers, fabrikanten en leveranciers in Noord-Amerika. Kijk of er in jouw land een vergelijkbare instantie is. Je kunt meer informatie vinden op www.omri.org.

Perliet

Geëxpandeerde kleikorrels

Vermiculiet is verkrijgbaar in fijne, medium en grove kwaliteiten.

Een beetje organische grondverbeteraar kan enorm helpen. Zorg er wel voor dat de plantgaten groot genoeg zijn, zodat zware kleigrond de wortelgroei niet beperkt.

Bergen veengrond – hier te zien in de Gold Label fabriek in Nederland – wachten op verwerking tot topkwaliteit groeimedium mix.

Een grote, krachtige magneet verwijdert een ongelooflijke hoeveelheid ferrometalen uit de grond voor verwerking. Controleer je grond op ferrometalen door er een paar minuten met een magneet in rond te rollen. Je zult verrast zijn.

Kokosgruis werd in de cannabiskweekindustrie populair gemaakt door Canna, een Nederlands bedrijf dat nog steeds toonaangevend is.

Kopers opgelet! Partijen commercieel verkrijgbare aarde en amendementen worden niet altijd consistent gemengd. Weersomstandigheden – hitte, kou, regen – ziektes en ongedierte kunnen ook de inhoud van bulk en verpakte potgrond veranderen. Vaak als een bedrijf een grote vraag naar hun producten heeft, hebben ze niet genoeg bulkmateriaal om de grond te mengen en voegen ze daarom tweederangsmaterialen toe die niet volledig gecomposteerd zijn of die veel zouten bevatten.

Organische amendementen breken na een jaar of minder gebruik af, verliezen veel van hun volume en worden compact. Ze raken ook verontreinigd. Zie “Potgrond recyclen” op pagina 320 voor richtlijnen als je bewerkte grond opnieuw gebruikt.

Schorssnippers, schorsstof en houtvezels zijn zuur en kunnen beschikbare stikstof in de grond gebruiken om af te breken. Mycorrhizaschimmels, Trichoderma en vele andere ontbindingsmiddelen breken schorssnippers af. Over het algemeen geeft cannabis de voorkeur aan bacteriële activiteit boven schimmelactiviteit in de bodem. Er zit vrijwel geen CEC in de schorssnippers tot na de afbraak in organische zuren en dergelijke. Schorssnippers werken goed om antiseptische activiteit te geven en de luchtruimte te vergroten.

Kokosvezel is een uitstekende bodemverbeteraar omdat het zoveel water en lucht tegelijk vasthoudt. Voeg het toe aan tuingrond of organische minerale grond voor containers. Veel tuiniers geven de voorkeur aan goedkope kokos die in stenen is geperst omdat ze makkelijk op te slaan en te vervoeren zijn. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over kokos.

Compost en bladaarde hebben een gemiddelde tot hoge CEC en zijn meestal rijk aan organische voedingsstoffen en nuttige organismen die de opname van voedingsstoffen versnellen. Als compost niet wordt verhit tot 71°C, kan het vol schadelijke plagen en ziekten zitten. Eén enkele snijworm in een pot kan een weerloze plant doden voordat ze naar een andere pot migreert. Wees uiterst voorzichtig als je compost van buiten binnenshuis gebruikt.

Goed gecomposteerd organisch materiaal verbetert de textuur en levert voedingsstoffen. Bladaarde, tuincompost (minstens 1 jaar oud) en veel soorten grondig gecomposteerde mest bevatten meestal genoeg stikstof voor hun afbraakbehoeften en geven stikstof af in plaats van het te gebruiken.

Champignoncompost is een goedkope bodemverbeteraar met een hoge CEC en zit vol voedingsstoffen. Champignoncompost wordt chemisch gesteriliseerd om een schoon medium te creëren voor de groei van paddenstoelen. Nadat het zijn functie als groeimedium voor paddenstoelen heeft vervuld, wordt het weggegooid. Gemiddeld bevat champignoncompost weinig stikstof (N), kalium (P), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) en ijzer (Fe).

Volgens de wet moet champignoncompost 2 jaar of langer braak liggen om alle schadelijke sterilisatiestoffen eruit te laten logen. Na enkele jaren braak te hebben gelegen, is champignoncompost erg vruchtbaar en bevat het veel nuttige micro-organismen. Kijk bij je plaatselijke kwekerij of voorlichting voor een goede bron van champignoncompost. Enkele van de meest overvloedige oogsten die ik heb gezien zijn gekweekt in paddenstoelencompost.

Mest: Boerenmest, een geweldige meststof voor buitentuinen, bevat vaak giftige hoeveelheden zout en grote hoeveelheden onkruidzaden en schimmelsporen die een binnentuin verstoren. Als je mest gebruikt, koop het dan in zakken waarvan de inhoud gegarandeerd is. Er zijn veel soorten mest: koeien-, paarden-, konijnen- en kippenmest, om er een paar te noemen. Voeg bij het mengen van mest niet meer dan 10 tot 15 procent toe om ophoping van zout en overbemesting te voorkomen. Mest die in bulk wordt gekocht, moet worden gecontroleerd met een natriummeter (Na) om er zeker van te zijn dat het niet te veel bevat (meer dan 50 ppm). Het nutriëntengehalte van mest varieert afhankelijk van het dieet van het dier en de ontbindingsfactoren.

OPMERKING: Groene of verse mest moet minimaal een bepaalde tijd gecomposteerd worden, afhankelijk van de dierlijke bron, en dit kan oplopen tot vijf jaar met kippenmest. Het ammoniumgehalte zal erg hoog zijn totdat er compostering plaatsvindt.

Zie “Mest” in hoofdstuk 21, Voedingsstoffen, voor meer informatie over mest en andere toevoegingen.

Turf is een van de meest gebruikte bodemverbeteraars in zowel bakken (zonder aarde en aarde) als in vollegrondstuinen. Hoewel volumineus, zijn grote zakken en samengeperste balen turf vrijwel overal verkrijgbaar tegen een redelijke prijs. Zie hoofdstuk 23, Containerteelt en hydrocultuur, voor meer informatie over turf.

Grondmixen

Grondmengsels voor buiten die tuinaarde, compost, mest, cocopeat en steenpoeders bevatten, kunnen enkele van de grootste en beste cannabisplanten ter wereld kweken. Deze buitengrondmengsels moeten een paar maanden van tevoren worden bereid en in het plantgat worden gelaten om te mengen en te rijpen. Het is belangrijk om te weten dat organische grondmengsels voor buiten rijk zijn aan microbieel leven, wat bijdraagt aan een gezonde plantengroei.

De volgende recepten voor complete organische meststoffen (COF) en grondmengsels voor het biologisch kweken van medicinale cannabis zijn afkomstig van een ervaren tuinier. Deze recepten zijn geschikt voor binnen-, buiten- en kascontainerkweek. Zorg ervoor dat je de componenten goed mengt voordat je ze toepast.

Biologische grondmix

Alle metingen zijn op volume

 • 1/3 beste biologische tuinaarde
 • 1/3 kokos gehydrateerd met een sterke commerciële meststofoplossing zoals Canna Terra Vega
 • 1/3 goed verrotte, gezeefde organische compost

Voeg aan elke 19 liter mix 1 kop (237 ml) COF toe.

Complete organische meststof (COF) mix

 • 1 kwart (1 L) calciumrijke kalk
 • 0.5 kwart (0,5 L) gips
 • 1 kwart (1 L) zacht steenfosfaat
 • 0.33 kop (78 ml) kaliumsulfaat
 • 3 kwart (3 L) koolzaadschroot
 • 2 theelepels (10 ml) borax of een kleinere hoeveelheid Solubor (1 g boor)
 • 1 theelepel (5 ml) zinksulfaat
 • 1 theelepel (5 ml) mangaansulfaat
 • 2 theelepels (10 ml) ijzersulfaat
 • 0.5 theelepel (2,5 ml) kopersulfaat
 • 1 kwart (1 L) kelpmeel

Stierenmest bevat weinig voedingsstoffen en is een uitstekende bodemverbeteraar.

Goed gecomposteerde kippenmest is een favoriete organische meststof en bodemverbeteraar.

Goed gecomposteerde kippenmest is een favoriete organische meststof en bodemverbeteraar.

Kalk: Gebruik geen dolomietkalk! Gebruik alleen kalk met een hoog calciumgehalte en vermijd magnesium. Fijnheid van de maling is essentieel. Gebruik kalk met een maaswijdte van 100.

Zacht natuurfosfaat (SRP) is ook essentieel. Het is verreweg de beste vorm die acceptabel is voor organische organismen. De bron van SRP is Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Borium: Borax bestaat voor 10 procent uit borium. Met 2 theelepels per keer kun je maanden doen met 1 kilo Borax uit de supermarkt. Solubor levert 20 procent borium, maar als je het gebruikt, moet je uitrekenen hoeveel er nodig is om 1 gram borium te leveren.

Zinksulfaat is deliquescent; het absorbeert vocht uit de lucht en verandert in een slordige puinhoop. Vermijd dergelijke problemen door het in een luchtdichte verpakking te bewaren.

Meten: Er zitten 2 “gevaarlijke” elementen in deze mix: boor en koper. Deze moeten zeer nauwkeurig gemeten worden.

Grond mengen kun je het beste buiten of op een open plek doen.

Meng grond in een grote bak.

Deze gezonde plant is het product van een goede grondmix in een grote bak.

Tom Hill Mengsel

Deze mix kreeg ik van Tom Hill, een medicinale cannabistuinder uit Noord-Californië. De mix is voor 50 kubieke voet (1.416 L) en vult zes containers van 300 gallon (1.136 L).

25 zakken van elk 42,5 liter organische potgrond van hoge kwaliteit
4 cu ft (113,3 L) kippenmest
4 cu ft (113,3 L) perliet
22,7 kg gestoomd beendermeel
9 kg gips

Zie “Brix Mix” in hoofdstuk 21, Voedingsstoffen.

Er staan nog veel meer grondmengsels op het forum van onze website. Kijk op www.marijuanagrowing.com.

Tom is een uitstekende tuinier en je kunt zien dat zijn aardemix grote, sterke, gezonde planten oplevert!

In binnentuinen en kassen leveren grondmengsels voor buiten vaak problemen op. Grond die in de achtertuin wordt opgegraven en gebruikt om bakken mee te vullen, draineert meestal slecht en houdt te veel water en te weinig lucht vast. De problemen worden nog groter als deze grond wordt gemengd met tuincompost dat vol schadelijke micro-organismen en ongedierte zit. Het eindresultaat is een lage opbrengst en mogelijk mislukte oogsten.

Vermijd problemen met grondmengsels door alle componenten in verzegelde plastic zakken te kopen. Gebruik alleen tuinaarde of compost van topkwaliteit die vrij is van schadelijke plagen en ziekten. Gebruik alleen de rijkste, donkerste tuinaarde met een goede textuur. Wijzig de grond om water en voedingsstoffen beter vast te houden en voor een betere drainage.

Solariseer tuingrond door het in de zon te leggen in een plastic zak of een ondiep bed van 15 cm en het dan af te dekken met plastic. Draai de zak af en toe om hem aan alle kanten op te warmen. Zorg ervoor dat de hele zak volle zon krijgt en opwarmt tot minstens 71°C gedurende minimaal 2 uur, of 49°C gedurende 3 tot 4 weken.

Door grond te solariseren worden de meeste ongewenste bacteriën gedood.

Stoomsterilisatie is de snelste sterilisatiemethode en wordt het meest gebruikt door professionele tuinders. Het vereist een sterke stoombron die volledig in het medium doordringt en het groeimedium moet volledig omsloten zijn. Stoom het medium zodat het minstens 2 uur lang verwarmd wordt tot 60oC (140oF).

Je kunt grond ook steriliseren door het op een Pyrex-plaat te leggen en het 10 minuten te bakken op 71oC of het 2 minuten op de hoogste stand in de magnetron te doen. Het is veel gemakkelijker om kwalitatief goede potgrond te kopen bij een kwekerij.

Biologische potgrond is verkrijgbaar bij veel verschillende leveranciers, met een aanzienlijke variatie in kwaliteit.

Ongeacht het merk potgrond, controleer altijd de pH en het natriumgehalte.

Potgrond

Goed samengestelde potgrond van hoge kwaliteit, bewaard in een afgesloten zak, heeft vaak de juiste textuur, een stabiele pH en een kleine hoeveelheid voedingsstoffen. Deze grond is vaak verrijkt met sporenelementen en bevat ook lage gehaltes macro- en secundaire voedingsstoffen. De juiste poreuze textuur zorgt voor een goede wortelpenetratie, waterretentie en drainage. Landbouwkalk of dolomietkalk houdt de pH stabiel. Veel potgronden zijn geformuleerd met een bevochtigingsmiddel om gelijkmatig voldoende water en lucht vast te houden. Gebruik potgrond niet langer dan 4 maanden, omdat de eigenschappen dan afnemen.

Omdat potgrond zwaar is, blijven de transportkosten vaak beperkt tot een bepaald gebied. Vraag je kweker om hulp bij het kiezen van een goede potgrond voor snelgroeiende cannabis of eenjarige bloemen of groenten.

Vermijd potgrond met meer dan 10 procent boomschors of houtvezels. Potgrond in het oosten van de VS bevat bijvoorbeeld vaak veel houtvezels. Zulke grond houdt water goed vast, maar de pH kan aanzienlijk schommelen. De grootte en vorm van schors varieert en de afbraak door koolstof en microben is ongelijkmatig. Bovendien hebben houtvezels stikstof nodig om af te breken, waardoor de stikstof die bedoeld is voor planten wordt uitgeput. Dergelijke bodems bevorderen ook een omgeving die bevorderlijk is voor meerjarige “houtachtige” plantengroei in plaats van kruidachtige eenjarige (cannabis) plantengroei.


Opgelet voor de koper! Potgrond die buiten is opgeslagen staat bloot aan direct zonlicht en vocht. Het leven in de organische grond kan gemakkelijk worden aangetast. Gaten of scheuren in het plastic zorgen ervoor dat vocht en versnijdingsmiddelen de zak “steriele” potgrond binnendringen.

Controleer bij aankoop potgrond – in zakken of in bulk – altijd met een pH-meter en een natriummeter (Na) om er zeker van te zijn dat de pH binnen een veilig bereik ligt om cannabis in te kweken en dat de grond niet te veel natrium bevat (meer dan 50 ppm).

Lees de beschrijving van de voedingsstoffen op het etiket zorgvuldig voordat je het koopt.


Potgrond mengen

Het mengen van aangepaste potgrond bespaart je geld, en het stelt je in staat om specifieke amendementen en meststoffen te gebruiken om complicaties en de daaruit voortvloeiende werklast te verminderen. Zie de bespreking van specifieke wijzigingen in dit hoofdstuk en “Meststoffen” in hoofdstuk 21, Voedingsstoffen.

Meng bodembestanddelen als ze droog zijn om ze gelijkmatig in het mengsel te verdelen. Voeg een lichte waterstraal toe om stof te bevochtigen. Om een voorbeeld te geven van hoe lang je grond moet mengen: voor een lepel verspreide sporenelementen in een kubieke meter (m^2) grond moet je minstens 5 minuten met de hand mengen.

Let op! Gesneden micronutriënten zitten op glasdeeltjes. Deze bevatten veel kalium en kunnen de verhouding overbelasten. Gevoelige cannabisvariëteiten kunnen gemakkelijk verbranden.

Hier zijn twee goede grondmengsels van Vic High, een expert op het gebied van medicinale cannabis.

Vic High Mix #1

 • 1 emmer (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 of Pro-Mix of vergelijkbaar product
 • 0.2 liter gestoomd beendermeel – P
 • 3.8 kwart liter bloedmeel – N
 • 1.3 kopjes (31 cl) Epsomzout – Mg
 • 3.5 kopjes (83 cl) dolomietkalk – Ca & Mg buffering
 • 1 eetlepel (17,8 ml) gefrituurde sporenelementen
 • 1 kubieke voet (28,3 L) kippenmest – N spoorelementen

Meng grondig, bevochtig en laat 1 tot 2 weken zitten voor gebruik.

Vic High Mix #2

 • 1 emmer (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 of Pro-Mix of vergelijkbaar product
 • 8 kopjes (1,9 L) beendermeel
 • 4 kopjes (1 L) bloedmeel
 • 1.3 kopjes (31 cl) Epsomzout – Mg
 • 3.5 kopjes (83 cl) dolomietkalk – Ca & Mg buffering
 • 1 theelepel (0,5 cl) gefrituurde sporenelementen
 • 4 kopjes (1 l) kelpmeel
 • 20 lb (9 kg) pure wormencastings

Grondig mengen, bevochtigen en 1 tot 2 weken laten staan voor gebruik.

Wat betreft de hierboven genoemde ingrediënten zijn bloed- en beendermeel goedkope bronnen van stikstof en fosfor. Kelpmeel bevat meer dan 60 beschikbare (sporen)elementen. Wormencastings zijn ook een geweldige bron van micronutriënten. Vleermuisguano is duur; gebruik het spaarzaam als topdressing tijdens de eerste week van de bloei.

Gebruik een laagje zand bovenop de grond om de groei van schimmelmuggen tegen te gaan. Of gebruik varenrouwmug predatoren (Hypoaspis miles); als ze eenmaal gevestigd zijn, bestrijden ze varenrouwmuggen, trips en mijten.

Let op! Gebruik geen goedkope of afgeprijsde potgrond van lage kwaliteit. Deze grond kan vol zitten met onkruidzaden, ongedierte en ziekten. Bovendien houden ze water ongelijkmatig vast en draineren ze slecht. De nieuwste trend in “goedkope” potgrond is het gebruik van gecomposteerd afval in de mix. Uiteindelijk kost het besparen van een paar centen op grond veel hoofdpijn, kan het resulteren in lagere opbrengsten en kan het zelfs leiden tot mislukte oogsten. De meeste potgronden voorzien verplante zaailingen en klonen van voldoende voedingsstoffen voor de eerste 2 tot 4 weken van de groei. Daarna is aanvullende bemesting nodig om een snelle, robuuste groei te behouden.

Het toevoegen van 0,5 kopje (11,8 cl) per kubieke voet (28,3 L) dolomietkalk van fijne kwaliteit om de pH te bufferen en stabiliseren is een goede tuinpraktijk.

Sporenelementen in verrijkte grond en grondloze mengsels kunnen uitspoelen en moeten worden aangevuld met gechelateerde elementen zodra er tekenen van een tekort optreden. Biologische tuiniers voegen vaak hun eigen mengsels van sporenelementen toe aan mengsels die zeewier (inclusief kelp), guanos en mest bevatten. Wees echter uiterst voorzichtig met te veel toevoegen.

Het verschil tussen deze potgronden is opvallend. De rechtse, met meer perliet, draineert het beste.

Deze grondmix bevat veel perliet en donkere, rijke elementen. Het draineert goed en houdt veel voedingsstoffen en water vast voor planten.

Huur een commerciële cementmolen om grote hoeveelheden grond te mengen.

Potgrond recyclen

Rechts zie je een recept van Vic High voor het recyclen van potgrond die binnenshuis en in kassen wordt gebruikt. Het recyclen van potgrond kan problemen veroorzaken, waarvan de meest voorkomende ongedierte en ziekten, verdichting van de groeimedia en slechte drainage zijn. Het recyclen van potgrond voor binnen en buiten is veel minder problematisch. De grond moet heet worden gecomposteerd of gesteriliseerd met hitte of stoom om ongewenste ziekten en plagen te doden. Ook voedingsstoffen moeten worden aangevuld. Er moeten vaak nieuwe voedingsstoffen worden toegevoegd om het water beter vast te houden en om verdichting en ongewenste CEC-niveaus te voorkomen in de meeste bodems, maar niet noodzakelijkerwijs in minerale bodems op kleibasis. Controleer en balanceer de pH in veengrond zorgvuldig.

Het simpelweg uitzeven van wortels of het hergebruiken van de grond “zoals het is” garandeert praktisch problemen met ongedierte en ziekten. Zelfs het hergebruiken van de helft of een derde van de oude grond en het toevoegen van nieuwe amendementen kan problematisch zijn. Voor de beste resultaten moet de grond warm worden gecomposteerd. Grond op turfbasis ontbindt en wordt zuurder. Ophoping van mestzout is ook een probleem als de grond niet goed genoeg wordt uitgeloogd met water.

Let op! Reststikstof die heet wordt gecomposteerd, zal meestal worden omgezet in de giftige nitrietvorm en de planten doden.

Organische bodems die rijk zijn aan bodemleven kunnen gemakkelijk worden gemengd en 3 tot 4 maanden heet worden gecomposteerd. Meng na het composteren het volgende in elke 190 liter grond.

 • 2.5 kopjes (59 cl) dolomiet
 • 0.5 kopjes (11,8 cl) Epsomzout
 • 2.1 kwart liter beendermeel
 • 3.8 liter bloedmeel
 • 3.8 liter kelpmeel
 • 1 theelepel (0,5 cl) gefrituurde sporenelementen
 • Genoeg perliet om de oorspronkelijke drainage-eigenschappen terug te krijgen

Buiten: Gebruikte binnengrond maakt uitstekende potgrond voor buiten wanneer deze wordt gebroken en gemengd met compost. Laat de grond buiten minstens drie maanden composteren voor gebruik. Gebruik uitgeputte grond niet “zoals het is” in potten voor buiten. Dezelfde problemen die zich binnenshuis voordoen als je grond hergebruikt, doen zich ook buiten voor.

Droge grond is lichter en gemakkelijker te vervoeren dan natte grond. Snijd stengels af op of onder de bodemlijn voordat je droge, gebruikte grond naar buiten brengt om in de buitentuin te verwerken. Als je de grond in een groente- of bloementuin mengt, verwijder dan gewoon de gebruikte grond uit de potten en meng het met de bovenste centimeters tuinaarde. Besprenkel de grond met verdunde donkere voedselkleurstof zodat wit perliet niet lelijk wordt. Wit perliet in een buitentuin kan ongewenste aandacht trekken in een binnentuin.

Zelfs als je in Moeder Aarde plant, bevindt het grootste deel van de wortels zich rond de stengel. Wortels verspreiden zich behoorlijk, maar ze zijn meestal niet zo dicht als bij planten die in bakken worden gekweekt.

De grond van deze kamerplanten zal naar buiten worden verplaatst en de stengels zullen worden vermalen om te worden gemengd met de grond van de buitentuin.

Wortelblokjes en pellets

Steenwol wortelkubussen, turfpellets en Oasis blokken zijn voorgevormde containers die het makkelijk maken om stekken te bewortelen, zaailingen te starten en ze vervolgens te verplanten. Wortelblokjes en turfpotten helpen ook om sterke wortelsystemen aan te moedigen. Turfpotten zijn kleine, samengeperste veenmospotten met een buitenwand van uitzetbaar plastic gaas. Als je water geeft, springt een turfkorrel omhoog in een zaailingenpotje.

Plaats een zaadje of stekje in een vochtig turfpotje of wortelblokje. Als het potje geen plantgat heeft, maak er dan een met een eetstokje, grote spijker of iets dergelijks. Plaats het zaadje of de kloonstengel in het gat. Plooi de bovenkant over het zaadje of rond de stengel zodat er constant contact is met het medium. Na 1 tot 3 weken groeien de wortels en komen ze door de zijkant van de kubus heen. Knip het nylon gaas van turfpotten voordat het verstrikt raakt in de wortels. Om te verpotten zet je de turfpot of wortelblok in een voorgeboord gat in een steenwolblok of in een grotere pot. Klonen en zaailingen hebben weinig of geen last van een transplantatieshock als ze op de juiste manier worden overgeplant.

Controleer dagelijks het vochtgehalte in turfpotten en wortelblokjes. Houd ze gelijkmatig vochtig, maar niet doordrenkt. Wortelblokjes en turfpotten bevatten geen voedingsstoffen. Zaailingen hebben de eerste twee weken geen voedingsstoffen nodig. Geef zaailingen na de eerste week voeding en klonen zodra ze geworteld zijn.

Grof scherp zand, fijn vermiculiet en perliet werken goed om stekken in te wortelen. Zand en perliet draineren snel, wat afdampen helpt voorkomen. Vermiculiet houdt water langer vast en vergemakkelijkt het klonen. Een goede mix is een derde van elk: zand, fijn perliet en fijn vermiculiet. Kant-en-klare zaadstarters die verkocht worden onder merknamen als Sunshine Mix en Terra-Lite zijn de gemakkelijkste en voordeligste mediums om klonen in te wortelen en zaailingen in te starten. Een bodemloze mix maakt het ook mogelijk om kritieke toevoegingen van voedingsstoffen en wortelstimulerende hormonen, die essentieel zijn voor ongeslachtelijke vermeerdering, volledig onder controle te houden.

Deze kleine zaailing werd samen met 50 anderen in een bewortelingsflat gekweekt. Een lepel werd gebruikt om hem uit de container te tillen voor het overplanten.

Deze kloon is goed geworteld en uitstekend geschikt om in aarde of een bodemloze mix te worden getransplanteerd. De wortels zullen zich verspreiden en groeien zodra ze in contact komen met het nieuwe groeimedium.

Rockwool blokjes, of pluggen, en Jiffy pellets zijn de twee populairste bewortelingsblokjes voor medicinale cannabis klonen.

Voor veel professionele kloonmakers is Rockwool het favoriete kweekmedium om stekken in te wortelen.

Verwijdering van gebruikte binnengrond

Het weggooien van gebruikt groeimedium kan lastig zijn voor binnenhuis tuiniers. Bodemloze mixen en bodems bevatten vaak perliet, wat lelijk is in buitentuinen. Dode wortels moeten ook vermalen worden om andere bodemproblemen te voorkomen.

Droge grond is lichter en gemakkelijker om mee te werken en te vervoeren. Druk en wrijf droge grond door een zeef van 0,25 tot 0,5 inch om wortels, stengels en bladeren te verwijderen. Gezeefde grond is gemakkelijker te hanteren, op te sluiten en te vervoeren. Sommige stadstuiniers doen gebruikte grond in een afvalpers om het te verkleinen en beter hanteerbaar te maken. Gooi gebruikte grond alsjeblieft niet in de prullenbak. Gooi het op een plek waar andere planten er baat bij hebben. Scheid transportzakken altijd van grond voordat je het weggooit. Hergebruik de zakken.

Gebruikte groeimedia voor binnen zijn uitstekende aanvullingen voor buiten wanneer ze gemengd worden met compost en tuinaarde. Gebruik de uitgeputte binnengrond niet opnieuw in buitenpotten. Veel van de problemen die zich binnen voordoen, zullen zich ook voordoen in buitenpotten.

Gebruikte binnengrond kan lelijk zijn in buitentuinen.

Voor veel professionele kloonmakers is steenwol het favoriete groeimedium om stekken in te wortelen.

Grow-Medium problemen

Zichtbare tekenen van Grow-Medium Stress

 • droge, knapperige, broze bladeren
 • vlekkerige of inconsistente bladkleur
 • gele bladranden die verergeren
 • knapperige, verbrande bladranden
 • chlorose-vergeling tussen de nerven terwijl de nerven groen blijven
 • onregelmatige vlekken op bladeren
 • paarse stengels en bladstelen
 • bladranden krullen omhoog of omlaag
 • bladpunt krult naar beneden
 • zachte, buigzame bladeren
 • takuiteinden stoppen met groeien
 • langbenige groei

Veel kwalen worden veroorzaakt door problemen met het groeimedium, maar manifesteren zich als een tekort of teveel aan voedingsstoffen. De oplossing ligt in het groeimedium.

Als er veel water in het groeimedium aanwezig is, nemen wortels dit gemakkelijk op. Wortels gebruiken meer energie om meer water op te nemen naarmate het schaarser wordt. Uiteindelijk komt het punt waarop het substraat meer vocht vasthoudt dan planten kunnen opnemen.

Goed verrotte mest houdt meestal goed vocht vast en heeft minder kans op levensvatbare onkruidzaden en ongedierte.

Bouw composthopen hoog en keer ze regelmatig. Goede compostrecepten bevatten de toevoeging van organische sporenelementen, enzymen en de primaire voedingsstoffen (N-P-K). Het organisch materiaal moet fijngemalen zijn en in de vorm van versnipperde bladeren en gras. Voeg geen houtachtige takken toe die er jaren over kunnen doen om te ontbinden.

Voordat je compost binnenshuis gebruikt, giet je het door 0,64 cm gaas om de humus te breken. Plaats een zware zeef boven een grote vuilnisbak of een kruiwagen om de gezeefde compost op te vangen. Zet regenwormen die je op de zeef hebt gevonden terug in het medium en dood eventuele snijwormen. Zorg ervoor dat alle compost goed verrot en afgekoeld is voordat je het mengt met binnen- en kasgrond. Voor meer informatie over composteren, zie Let It Rot! Derde editie, door Stu Campbell (Storey Publishing, 1998).

Sommige tuiniers mengen tot 30 procent perliet in organische potgrond die veel wormengruis bevat. Zwaar wormengruis verdicht de grond en laat weinig ruimte over voor lucht rond de wortels. Toevoeging van perliet of soortgelijke middelen belucht de grond en verbetert de drainage.

Deze ziekelijke tuin is het gevolg van groeimediumstress.

Deze composthoop is groot genoeg om warmte vast te houden en zal sneller afbreken dan een kleinere hoop.

Organische grond en het bodemvoedselweb

Serieuze, gewetensvolle medicinale cannabistuiniers kweken 100 procent biologisch. Cannabistuiniers kunnen 100 procent chemische meststoffen gebruiken met uitstekende oogsten, maar de algehele gezondheidsvoordelen van de plant kunnen hieronder lijden. Gebruik of 100 procent organische meststoffen of (minder gewenste) chemische meststoffen op basis van zout. Meng de twee niet! Chemische meststoffen doden het bodemleven. Zo eenvoudig is het.

Het bodemvoedselweb is de populatie van organismen die hun hele of een deel van hun leven in de bodem leven. Het bodemvoedselweb is een complex levend systeem in de bodem dat in wisselwerking staat met de omgeving, planten en dieren.

Het bodemvoedselweb is zeer complex en valt buiten het bestek van dit boek om volledig uit te leggen. Voor een basisbeschrijving van het bodemvoedselweb en om te leren hoe je ermee kunt werken om overvloedige oogsten te verkrijgen, kun je in een webbrowser zoeken naar “Dr. Elaine Ingham” Zij is de wereldautoriteit op het gebied van het bodemvoedselweb. Koop ook een exemplaar van Teaming with Microbes, van Jeff Lowenfels en Wayne Lewis, voor meer informatie over het bodemvoedselweb.

Een goed functionerend bodemvoedselweb houdt voedingsstoffen vast in de bodem. Voedingsstoffen worden gebonden en logen of vervluchtigen niet gemakkelijk. Vergeet niet dat stikstof gemakkelijk vervluchtigt als het niet gebonden is; er moet een continue vervangingsbron zijn om de microben te voeden, anders zullen ze in de voedingsstoffenpoelen duiken. Een te actieve bodem zal de planten wegconcurreren voor beschikbare voedingsstoffen.

Voedingsstoffen zijn beschikbaar in de juiste vormen en hoeveelheden voor planten om op te nemen. Zuurstof, water en voedingsstoffen kunnen gemakkelijk in en door goed gestructureerde grond bewegen. Wortels kunnen gemakkelijk in niet-verdichte grond doordringen. Ziekteveroorzakende organismen worden onderdrukt door concurrentie met nuttige organismen. Plantenoppervlakken, zowel boven- als ondergronds, worden door nuttige organismen beschermd tegen ziekteverwekkende organismen. Er worden plantengroeibevorderende hormonen en chemicaliën geproduceerd om grotere, productievere wortelstelsels te stimuleren. Giftige stoffen worden door het bodemleven afgebroken als er goed mee wordt omgegaan.

De volgende beschrijvingen zijn basisoverzichten van verschillende bodemorganismen in het bodemvoedselweb. Er zijn miljoenen soorten betrokken bij het bodemvoedselweb en, zoals je zou verwachten, hebben we hier niet de ruimte om ze allemaal te beschrijven.

Bacteriën

Eencellige bacteriën zijn zo klein dat er 250.000 tot 500.000 van deze kleine eencelligen in een zin passen. Bacteriën zijn een van de belangrijkste afbrekers van vers, groen, organisch tuinafval. Verschillende bacteriën eten verschillende soorten organisch materiaal. Ze leggen korte afstanden af en bevorderen de gezondheid van medicinale cannabis. Als voedsel en voedingsstoffen eenmaal in bacteriën zitten, worden ze “opgesloten” totdat bacteriën worden opgegeten door roofdieren. Er zijn twee groepen bacteriën: aerobe en anaerobe.

Anaërobe bacteriën hebben geen zuurstof nodig om te overleven. Over het algemeen moeten anaerobe bacteriën worden vermeden en niet gestimuleerd. Bijproducten van sommige anaerobe organische afbraak zijn waterstofsulfide en boterzuur, die allebei ruiken naar braaksel en ammoniak met de geur van azijn. Als je deze geuren kent, dan ken je de geur van anaerobe afbraak. Maar andere anaerobe organische afbraak veroorzaakt geen onaangename geuren, en zulke afbraak heeft een zoete, aardse geur. Omstandigheden die anaerobe bacteriën bevorderen zijn onder andere verdichte grond met weinig poriën en stilstaand water.

Aerobe bacteriën hebben lucht nodig om te leven en dat zijn de bacteriën die we over het algemeen in de tuin willen hebben. Bacteriën recyclen drie basiselementen: koolstof, stikstof en zwavel. Zwaveloxiderende bacteriën maken in water oplosbare sulfaten beschikbaar voor planten. De juiste bacteriën zetten inerte stikstof uit de lucht om in “gefixeerde” stikstof-ammonium-, nitraat- of nitrietionen. Bacterieslijm (biofilm-DNA, eiwitten en suikers) buffert ook de rhizosfeer zodat de pH redelijk constant blijft. Bacteriën hechten zich aan bodemdeeltjes en zetten voedingsstoffen vast die in de bodem blijven en niet wegspoelen. De voedingsstoffen blijven op dezelfde plek in de bodem en worden er niet uitgespoeld. Wanneer andere organismen de bacteriën opeten, komt stikstof vrij in hun poep, direct naast de rhizosfeer waar het gemakkelijk beschikbaar is.

Archea

Archea zijn net als bacteriën ontdekt in het begin van de jaren 1970. Maar eencellige archaea overleven in omgevingen met zowel hoge als lage temperaturen en veel van hen produceren methaan. Het zijn afbrekers die organische en anorganische materialen afbreken en recyclen.

Schimmels

Schimmels, geclassificeerd als lagere planten, produceren geen chlorofyl en hebben geen licht nodig om te leven. De meeste bodemschimmels zijn vrijwel onzichtbaar zonder microscoop. Schimmels zijn veel groter dan bacteriën, hebben veel cellen en kunnen draderige groei (hyfen) vele meters uitstrekken. Ze kunnen voedingsstoffen over hun lengte vervoeren. Eenmaal in de bodem worden schimmelvoedingsstoffen “opgesloten” en blijven ze in de bodem. Schimmels produceren ook een enzym dat de houtachtige verbindingen lignine, cellulose en vele andere oplost.

Schimmels zijn de nummer één in ontbinden en afbreken. Sommige schimmels kunnen organisch materiaal afbreken en het in de vorm van voedingsstoffen van het bodemoppervlak naar de wortelzone brengen. Schimmels verplaatsen voedingsstoffen, met name fosfor en zwavel, waardoor ze beschikbaar komen voor de plant. Andere schimmels verplaatsen deze voedingsstoffen horizontaal in de bodem naar waar ze nodig zijn. Sommige schimmels vangen destructieve wortelpenetrerende aaltjes en absorberen aaltjesvoedingsstoffen als voeding. Schimmels fungeren als levende banken voor organische voedingsstoffen. Schimmels zijn super kwetsbaar en groeien niet goed in samengeperste grond of wanneer ze worden opgebroken door dubbel spitten en woelen. Chemicaliën en meststoffen op basis van zout vernietigen schimmels ook.

Cannabis en de klasse van schimmels, Mycorrhizae, vormen een complexe relatie in de wortelzone, of rhizosfeer. Twee basiscategorieën van mycorrhizae schimmels zijn ectomycorrhiza en endomycorrhiza. Ectomycorrhizaschimmels groeien dicht bij het worteloppervlak en komen het meest voor rond naald- en hardhoutbomen. Biologische cannabistuiniers zijn het meest geïnteresseerd in endomycorrhizaschimmels die zowel de wortels als de grond binnendringen. De mycorrhizae reageren met voedingsstoffen buiten de wortels en vergemakkelijken de opname en het transport van voedingsstoffen.

Specifieke soorten mycorrhizae schimmels vormen relaties met specifieke plantensoorten en maken fosfor, koper, calcium, ijzer, magnesium en zink beschikbaar. Voedingsstoffen komen vrij voor wortels om op te nemen wanneer schimmels afsterven en vergaan. Het belangrijkste is om alleen de specifieke soorten mycorrhizae te gebruiken die de juiste relatie vormen. Voor meer informatie, zie “Mycorrhizae” in hoofdstuk 22, Additieven.

Endofytschimmels leven hun hele of het grootste deel van hun leven in plantenweefsel. Met uitzondering van eetbare paddenstoelen en bakkers- en biergist en korstmossen zijn er veel pathogeen voor cannabis, waaronder grauwe schimmel (Botrytis cinerea) en Fusarium. Zie “Grauwe schimmel” en “Fusarium” in hoofdstuk 24, Ziekten en plagen, voor meer informatie.

Algen

Algen zijn eencellige draadvormige organismen, waaronder zeewier en kelp. Er zijn verschillende soorten algen, waaronder blauwgroen, groen, rood en bruin. Ze kunnen voorkomen in zout water, zoet water en op het land, inclusief de bodem. Algen hebben zonlicht nodig om te groeien en hun eigen voedsel te produceren.

Algen nemen deel aan de bodemvorming door de vorming van koolzuur tijdens hun stofwisseling. Ze vormen ook samenwerkingsverbanden met andere organismen, waaronder schimmels. Blauwalgen fixeren stikstof met behulp van het enzym nitrogenase. Over het algemeen is de rol van algen in de tuin klein, omdat algen groeien aan het bodemoppervlak en net daaronder, en hun groei wordt beperkt door de penetratie van zonlicht. Een teveel aan algen in de grond trekt bodemplagen aan, waaronder varenrouwmuggen.

Slijmzwammen

Slijmzwammen zijn slijmerige, amoebe-achtige organismen die voorkomen in bladeren, gazonvilt, mest en ander organisch materiaal. Sporen ontkiemen in de grond en nemen bacteriën, schimmelsporen en protozoa op. De voedingsstoffen worden zo “opgesloten” in de bodem en voorkomen dat ze uitspoelen. Slijmzwammen worden opgegeten door grotere roofdieren, die ze verteren en vervolgens voedingsstoffen afgeven aan de bodem. Slijmzwammen omringen hun voedsel en verteren het inwendig. Ze zijn ook voedsel voor larven, wormen en kevers. Slijmzwammen zorgen voor een kringloop van voedingsstoffen en helpen bodemdeeltjes bij elkaar te houden.

Protozoën

Protozoën zijn eencellige organismen met een kern in een enkele cel. In de meeste gevallen kunnen protozoën hun eigen voedsel niet maken; ze overleven door duizenden bacteriën te eten en af en toe schimmels en andere protozoën.

De meeste van de 60.000 verschillende soorten protozoën leven in de bodem, maar ze hebben allemaal water nodig voor hun leven, voortplanting en mobiliteit. Ze verplaatsen zich in het dunne laagje water dat gronddeeltjes omhult. Als dit opdroogt gaan ze in slaapstand.

Protozoën en bacteriën leven in symbiotische relaties, maar tegelijkertijd controleren protozoën de bacteriepopulaties. Als ze alle gemakkelijk beschikbare bacteriën opeten, beginnen de grote protozoën nematoden en kleinere protozoën te eten totdat de populatie weer in evenwicht is. Afvalstoffen die door protozoën worden geproduceerd zitten boordevol gemineraliseerde voedingsstoffen, waaronder stikstofverbindingen. Zodra het afval in de bodem zit, zetten stikstoffixerende bacteriën, indien aanwezig, ammonium (stikstof) om in de gemakkelijk beschikbare nitraatvorm van stikstof.

Volgens Jeff Lowenfels, medeauteur van Teaming with Microbes, “is maar liefst 80 procent van de stikstof die een plant nodig heeft afkomstig van het afval dat wordt geproduceerd door bacterie- en schimmeletende protozoën.”

Nematoden

Nematoden zijn niet gesegmenteerde, draadvormige, blinde rondwormen. Afval van aaltjes bevat veel mineraliserende voedingsstoffen die vrijkomen na het consumeren van bacteriën en schimmels. Er zijn meer dan 20.000 soorten nematoden. Hoewel je 40 tot 50 aaltjes kunt vinden in één theelepel goede tuingrond, kennen de meeste tuiniers alleen de slechte, worteletende aaltjes. Voor meer informatie hierover, zie “Nematoden” in hoofdstuk 24, Ziekten en plagen.

Bacterivore aaltjes leven van bacteriën. Hun uitwerpselen zitten vol gemineraliseerde voedingsstoffen. Roofnematoden eten algen, geleedpotigen, schimmels, andere aaltjes, protozoën en zelfs slakken! Wiebelend en kruipend door de bodem, beluchten en bewerken nematoden terwijl ze bewegen. De bodemstructuur en poreuze textuur zijn essentieel voor het welzijn van nematoden.

Geleedpotigen

Kevers, vliegen, mijten, muggen, spinnen en springstaarten zijn allemaal geleedpotigen. Ongeveer driekwart van alle levende wezens zijn geleedpotigen. Deze kleine beestjes hebben beweegbare poten en gesegmenteerde lichamen die met elkaar verbonden zijn door een lichtgewicht skelet (exoskelet). Uitwendige skeletten zijn veel sterker en geven geleedpotigen bovenmenselijke kracht.

Geleedpotigen beluchten de bodem, versnipperen organisch materiaal en azen op andere leden van het bodemvoedselweb, waaronder bacteriën, schimmels en andere geleedpotigen. Geleedpotigen bevorderen ook de schimmel- en bacteriële activiteit in de bodem. De meeste leven op of vlakbij het bodemoppervlak, maar andere graven zich in de bodem in, beluchten de bodem en laten gemineraliseerde uitwerpselen van voedingsstoffen op hun pad achter.

Helaas delen de meeste tuiniers geleedpotigen in drie groepen in: slechte insecten, slechte insecten en anderen! Natuurlijk zijn de meeste cannabistuiniers bekend met een paar slechte insecten: spintmijten en trips, om er een paar te noemen, maar er zijn er miljoenen meer, en veel van hen leven in en zijn strategisch voor een gezonde bodem en voor medicinale marihuana. Zo zijn mijten (geen slechte spintmijten) en springstaarten samen verantwoordelijk voor het recyclen van wel 30 procent van de bosbodem in gematigde klimaten. Ze willen ook in jouw tuingrond werken!

We hebben een groot deel van het hoofdstuk “Ziekten en plagen” gewijd aan geleedpotigen die schadelijk zijn voor planten. Onthoud dat niet alle insecten slecht zijn!

Je kunt meer dan 300.000 mijten vinden op een vierkante meter goede biologische tuingrond. Afhankelijk van de soort, jagen mijten op leden van het bodemvoedselweb -nematoden, algen, schimmels, rottend gebladerte en andere geleedpotigen. Ze zijn ook een prooi voor andere mijten en geleedpotigen.

Mieren mengen organisch materiaal aan het bodemoppervlak, versnipperen het en brengen het diep hun hol in.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. We hebben niet genoeg ruimte om de rest van de geleedpotigen te bespreken, waaronder kevers, spinnen, duizendpoten, miljoenpoten, oorwurmen, sprinkhanen, krekels, luizen, vliegen, bijen, wespen, zeugwantsen, pillenwantsen en nog een paar miljoen meer, maar je zou een idee moeten hebben van hoe belangrijk ze zijn voor een gezond bodemvoedselweb.

Regenwormen

Regenwormen zijn buisvormige, gesegmenteerde wormen met een lengte van 1 inch tot 3 meter. Regenwormen zijn gemakkelijk te herkennen en zijn een indicator van gezonde organische tuingrond. De meeste tuiniers zijn bekend met de nachtrups (Lumbricus terrestris) die oorspronkelijk uit Europa komt. En veel tuiniers kennen de gewone “red wiggler” compostworm (Eisenia fetida), die oorspronkelijk uit de VS komt, maar er zijn nog 7.000 andere soorten regenwormen, waarvan sommige in tuingrond voorkomen. Goede organische tuingrond bevat 10 tot 50 regenwormen per vierkante meter. Elke worm kan tot een pond grond per jaar verplaatsen. Een nachtrups kan 6 keer zijn lichaamsgewicht verplaatsen. Dat is efficiënter dan rooien, en het is gratis! Regenwormen bewerken de grond, waardoor lucht, schimmels en ander bodemleven beter toegang krijgen, terwijl het microbiële leven toeneemt en het water beter wordt vastgehouden.

Regenwormen versnipperen organisch materiaal, beluchten de bodem, voegen bodemdeeltjes samen en verplaatsen micro-organismen en organisch materiaal in de bodem. Ze leven normaal gesproken in de bovenste 6 centimeter van de bodem, maar sommige soorten kunnen wel 10 meter of meer ingraven. Regenwormen eten voornamelijk bacteriën, maar naast al het organisch materiaal dat ze opnemen, kunnen ze ook schimmels, nematoden en protozoën eten.

Eenmaal door de bek van de worm wordt het voedsel gemengd met speeksel en krachtige spieren beginnen het af te breken voordat ze het vermalen in de spiermaag. Zandkorrels helpen bij het vermalen van het mengsel voordat het de darmen ingaat. Bacteriën in de darmen beginnen het dan te verteren. Deze bacteriën produceren voedingsstoffen die in de bloedbaan van de worm worden opgenomen. Ongebruikte materialen worden afgevoerd in de vorm van vermicastings, ook wel “wormengieten” genoemd

Vermicastings bevatten 50 procent meer organisch materiaal dan dezelfde grond die niet door wormen is verteerd en uitgestoten. Chemische bindingen die voedingsstoffen onbeschikbaar maken, komen vrij door deze positief geladen wormenpoep. Voedingsstoffen kunnen zich nu hechten aan bodemdeeltjes en beschikbaar worden voor wortels.

Gastropoden

Gastropoden – slakken – en zo’n 40.000 andere soorten vormen deze groep. Slakken eten niet alleen je planten, maar ook algen, schimmels en rottend organisch materiaal. Veel slakken kunnen zelfs cellulose verteren. Ze versnipperen hun voedsel om organisch materiaal en organismen te helpen afbreken en vergaan. Ze brengen minder dan 15 procent van hun leven bovengronds door.

Reptielen, zoogdieren en vogels Eekhoorns, muizen, konijnen, eekhoorns, mollen, woelmuizen, grondeekhoorns, slangen, salamanders, hagedissen en vogels kunnen vervelend en zelfs destructief zijn in de tuin, maar ze hebben wel een positieve waarde. Ze verplaatsen de grond door te graven, te krabben en gewoon door hun lichaam te bewegen, en daarbij verplaatsen ze organisch materiaal van de ene plek naar de andere in de tuin. Ze poepen ook in de tuin en voegen zo voedingsstoffen toe die rijk zijn aan voedingsstoffen. Vogels in de tuin laten zien dat wormen, larven, insecten en insecten zich ook in de tuin bevinden. Vogelpoep (guano) zit boordevol voedingsstoffen en micro-organismen. Vogelpoten vervoeren protozoën die eraf vallen als vogels zich verplaatsen.

Maar als mollen en grondeekhoorns eenmaal “genoeg grond hebben verplaatst”, wil je ze misschien uit je tuin begeleiden. En als muizen, konijnen, woelmuizen en vogels genoeg gewenste planten hebben opgegeten, is het tijd voor hen om ook te gaan. Zie hoofdstuk 24, Ziekten en plagen, voor informatie over het verwijderen van ongewenste reptielen, zoogdieren en vogels uit je tuin.

Meststoffen op zoutbasis

Meststoffen op basis van zout (chemische meststoffen) hebben het vermogen om het bodemleven te vernietigen; herhaalde toepassingen blijven het bodemleven doden – bacteriën, schimmels, insecten, enz. Als de eerste toepassing van kunstmest op basis van zout op biologische tuingrond niet al het bodemleven doodt, zullen volgende toepassingen het afmaken. Buiten zorgt dit scenario er ook voor dat ongewenst onkruid de gure omgeving gaat domineren.

Meststoffen op basis van zout zijn big business. Kunstmestfabrikanten rekenen op lage productiekosten en exponentiële winstmarges. Deze “formule” maakt extravagante reclamebudgetten mogelijk die worden gebruikt om de aankopen van consumenten te beïnvloeden.

Ziekten en plagen vallen kunstmatig ondersteunde planten aan. Harde fungiciden en pesticiden worden gebruikt om ziekten en plagen te doden, die tweedehands problemen zijn die worden veroorzaakt door een gebrek aan bodemleven. Water en voedingsstoffen logen dan sneller uit de bodem en vervolgens is er meer kunstmest nodig. Deze neerwaartse cyclus herhaalt zich elke keer als er weer een mestzout of dodende stof wordt gebruikt.

Diversiteit van tuin- en bodemleven is de sleutel tot een gezonde bodem. Laat diverse bodemvrienden en -werkers groeien, aantrekken en groeien – bacteriën, schimmels, protozoën, geleedpotigen en nuttige nematoden. Breng leven en krioelende vitaliteit terug in je tuingrond en kweek gezonde, biologische, medicinale cannabis.

Grond roteren doodt het bodemleven en vernietigt de structuur

Rototillers kunnen meer werk verzetten dan mensen, maar is dat werk wel nodig? Vraag het de gemiddelde boer, tuinier of kweker en hij of zij zal je vertellen dat grondbewerking de manier is waarop we het altijd hebben gedaan. Grondbewerking helpt de bodem; het breekt kluiten en dode wortels af en doodt onkruid. Gelijkmatig bewerkte grond ziet er geweldig uit en de meeste tuiniers hebben een heerlijk gevoel van voldoening nadat de tuin of het veld bewerkt is.

Vraag goed geïnformeerde biologische tuiniers of ze de grond bewerken en je zult een duidelijk nee te horen krijgen. Ze begrijpen dat onnodige grondbewerking het bodemleven verstoort en doodt; het vernietigt de bodemstructuur en het watervasthoudend vermogen. In plaats van grondbewerking voegen ze compost, organische thee en meststoffen toe om het bodemleven te bevorderen, zodat bacteriën, schimmels, protozoën, geleedpotigen en regenwormen al het werk doen. Deze kleine wezentjes maken voedingsstoffen beschikbaar voor wortels, verhogen de vitaliteit van planten en helpen de bodem water en voedingsstoffen vast te houden. Biologische tuiniers gebruiken ook selectief natuurlijke fungiciden of pesticiden, waarvan sommige het bodemleven kunnen doden.

Mulch

Mulch is een beschermende laag die op de bodem wordt gelegd om vocht vast te houden, erosie te verminderen, voedingsstoffen te leveren en onkruidgroei te onderdrukken. Mulch voorkomt dat het bodemoppervlak een harde, kleverige laag vormt en bevordert een levendige laag wortels en bodemleven onder het oppervlak.

Vermijd het gebruik van mulch in de lente als de grond koel is. Mulch isoleert de grond. Het vertraagt de opwarming en voorkomt verdamping van vocht. Wanneer mulch neervalt, vormt het een barrière die de lucht- en waterstroom tussen grond en atmosfeer blokkeert. Houd mulch in de gaten, want het kan water van het grondoppervlak afvoeren en de grond uitdrogen.

Breng mulch aan nadat de grond vroeg tot midden in de zomer isopgewarmd. De bodemtemperatuur blijft dan op peil en de warmte houdt tot ver in de herfst aan. Mulch vertraagt ook de verdamping, maar vergeet niet dat mulch regen kan absorberen en voorkomen dat het in de grond dringt. Geef planten met mulch veel water zodat het water doordringt in de grond eronder.

Verspreid mulch met de hand rond planten. Houd mulch minstens 6 centimeter of meer weg van de stengels om ziekten en plagen te ontmoedigen. Fijngehakte mulch is vaak effectiever, maar breekt sneller af dan grovere mulch. Een dikke laag stro, hooi of gras van 15-30 cm rond een grote plant in de volle zon zal het waterverbruik aanzienlijk verminderen. Blijf mulch toevoegen naarmate het ontbindt.

Gebruikbinnenshuis mulch zoals geëxpandeerde kleikorrels of een stuk plastic dat op maat is geknipt voor over bakken.

Buiten kan bijna alles gebruikt worden als mulch: stenen, stokken, kranten, plastic, stro, hooi en nog veel meer.

Gecomposteerde mulch ruikt normaal gesproken naar vers gesneden hout of zoete compost. Blijf uit de buurt van mulch die ruikt naar ammoniak, rot, zwavel of azijn, die allemaal duiden op anaerobe omstandigheden.

Slakken, muizen en ander ongedierte worden aangetrokken door mulch. Houd mulch 15 cm of meer weg van de stengels om knaagdieren te ontmoedigen om op stengels te kauwen. Plaats een plastic manchet rond de basis van planten om schade door knaagdieren verder te ontmoedigen. Gebruik geschikte bestrijdingsmaatregelen voor ziekten en plagen (zie hoofdstuk 24, Ziekten en plagen).

Dekgewassen beschermen de bodem buiten het seizoen. Deze levende mulch wordt in de lente in de grond gestopt en voegt stikstof, organisch materiaal en andere voedingsstoffen toe.

De wortels van sommige gewassen zoals luzerne en klaver binden stikstof in de bodem, op voorwaarde dat ze gemaaid en bewerkt worden voor de bloei.

Stro en luzernehooi zijn mijn favoriete mulchgewassen. Stro, verkrijgbaar bij boerderij- en tuinwinkels in samengeperste emmers, kun je het beste gebruiken bij warm weer om te voorkomen dat vocht verdampt en om het bodemleven te bevorderen. Vermijd bronnen van hooi en stro die bespoten kunnen zijn met groeiregulatoren of herbiciden die zich ophopen in het gebladerte. Zulk stro heeft ook de neiging om minder beschikbare stikstof te bevatten, waardoor de stikstofpool in de bodem wordt leeggeroofd voor het afbraakproces. Alfalfahooi is duurder dan stro, maar het bevat veel stikstof en voegt het toe aan de bodem in plaats van het te onttrekken aan de bodem. Alfalfahooi breekt sneller af dan stro.

Koolstofrijke mulch zoals stro, houtsnippers en boomschors blijft aan de oppervlakte en wordt voornamelijk afgebroken door schimmels, UV-stralen van zonlicht en het weer. Koolstofrijke mulch vormt een barrière die irrigatiewater kan afbuigen. Ze kunnen ook water uit de grond opzuigen, maar dit is niet gebruikelijk. Als stokken in de grond worden gestoken, zullen ze water opzuigen naar droog hout. Mulch gemaakt van hout kan termieten bevatten of voeden!

Versnipperd karton en kranten vormen een goede basis om organische mulch op te stapelen. Om papier op zijn plaats te houden, maak je het nat als je het neerlegt.

Compost dat als mulch wordt gebruikt moet goed verrot zijn en vrij van onkruidzaden en hitte.

Maaisel is een stikstofrijke bron die compost helpt garen. Ik geef er de voorkeur aan om geen gras toe te voegen dat is behandeld met herbiciden zoals Weed & Feed.

Bladeren en bladaarde (gecomposteerde bladeren) hebben de neiging om te verdichten als ze plat liggen voordat ze goed gecomposteerd zijn. Bladschimmel is een van mijn favoriete compostmaterialen, vooral als het afkomstig is van gezonde hardhouten bomen.

Plastic zakken, Visqueen en plastic zeilen werken goed als mulch. Ik gebruik graag biologisch afbreekbaar plastic en heb ontdekt dat donker gekleurd plastic minder opvalt dan licht gekleurd plastic.

Een plastic mulch geeft schaduw aan onkruid, voorkomt vochtverlies en verhoogt de temperatuur van de grond met 5 tot 15 graden Fahrenheit (3-8 graden Celsius) op een zonnige dag. Als planten groeien, zullen hun bladeren het plastic in de schaduw leggen en het opwarmende effect stoppen. Een meer, vijver of beekje zal de luchttemperatuur ook matigen, waardoor het warmer blijft in de winter en koeler in de zomer. Gebruik geen organische mulch in de lente; in die tijd van het jaar zal de grond afkoelen.

Stenen en grind zijn geweldige mulchsoorten. Rotsen houden warmte vast en houden die ’s nachts vast. Steenmulch verlengt ook het groeiseizoen.

Binnen, buiten of in een kas is mulch vaak de goedkoopste manier om water te besparen, de grond te beschermen en het onderhoud te verminderen. Duimen omhoog voor mulch!

Inhoud