Meters – Hoofdstuk 15

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van verschillende goedkope meters en testen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn, wat ze meten en hoe je de informatie die ze geven kunt gebruiken om medicinale cannabistuinen efficiënter en productiever te maken. Met meters kunnen tuiniers specifieke elementen meten zodat elk element stapsgewijs kan worden verbeterd. Meters helpen je ook om het zwakste punt in de groeiketen te vinden.

Meters en testkits meten lucht, water, groeimedium, elektriciteit, licht, geluid en nog veel meer. Het kunnen analoge, digitale of reagens testkits zijn. Digitale en analoge meters voeren honderden tests uit; tests met reagenskits beperken zich tot verbruiksartikelen, die vervangen moeten worden.

De behuizing van de meter moet duurzaam en waterdicht zijn en de meters moeten gemakkelijk (indien nodig) of zelfkalibrerend gekalibreerd kunnen worden, hoewel sommige gevoeligere meters met een verzegelde behuizing periodiek naar de fabriek teruggestuurd moeten worden voor kalibratie. Andere belangrijke kenmerken zijn: automatische temperatuurcompensatie (ATC), temperatuurmetingen in graden Fahrenheit (ºF) of graden Celsius (ºC), LCD-display met achtergrondverlichting, microprocessor, geheugen, vervangbare elektrode, een breed bereik voor nauwkeurige metingen, nauwkeurigheidsvermelding ( /-), de mogelijkheid om te interfacen met computers of mobiele telefoons, en beschikbaarheid in handheld/draagbare of wand- of toonbankgemonteerde eenheden met batterij en instructies inbegrepen. Sommige meters zijn verkrijgbaar met sondes op afstand tegen een meerprijs. Sommige meters hebben meerdere onderdelen en draadloze communicatiemogelijkheden. Houd er ook rekening mee dat sommige meters onderhevig zijn aan vervuiling en veroudering.

TUINMETERSBASIS*GEAVANCEERD*
anemometer$50$200
hygrometer$20$20
thermometer$10$30
rookmelder$20$20
kooldioxide (CO2) sensor$200$800
koolmonoxide (CO) detector$20$50
decibelmeter (geluid)$50
ELEKTRICITEITS- EN LICHTMETERSBASIS*GEAVANCEERD*
elektrische circuit tester 3-polige stekker$5$20
elektriciteitsmonitor$30
lichtmeter$40$100
volt/amp meter$30
BODEM-, VOEDINGSOPLOSSING- EN WATERMETERSBASIS*GEAVANCEERD
ppm-meter-CF (geleidbaarheidsfactor), EC
(elektrische geleidbaarheidsfactor)
$50$20
vochtmeter$20$20
pH-meter$20$50
TDS (totaal opgeloste vaste stoffen) meter$50
ERGS (energie die vrijkomt per gram grond) meter$80
compostthermometer$20
ORP (zuurstofreductiepotentiaal) meter$100
natrium (Na) meter$80
waterdrukmeter$10
N-P-K test(reagens)kits$20$20
DIVERSE METERSBASIS*GEAVANCEERD*
refractometer$80
digitale refractometer$180
afstand$30
microscoop (handheld)$40$40
ultraviolet licht$50$200
Totaal$265$1,075

*Prijzen bij benadering in USD

PH EC Meter

Een relatief kleine investering in nauwkeurige meters geeft je de juiste informatie om weloverwogen tuinbeslissingen te nemen.

Een paar meters zijn essentieel – elektrische circuittesters, thermometers en hygrometers staan bovenaan de lijst. Met deze meters kun je de luchttemperatuur en het vochtgehalte meten. Thermometers kunnen ook de temperatuur van grond en voedingsoplossingen meten. De volgende meest essentiële meters zijn pH- en elektrische geleidbaarheidsmeters (EC), die deeltjes per miljoen (ppm) en totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) meten. Duurdere modellen van deze meters meten continu en slaan een record op dat geüpload kan worden naar een computer, mobiele telefoon of internetsite. (Het is eenvoudig om een beveiligingscamera in te stellen en deze te bewaken met een iPhone, iPad, Android telefoon of computer. De gegevens kunnen dan geanalyseerd en gebruikt worden. Veel medicinale cannabistuinders geven er echter de voorkeur aan om zulke gevoelige informatie niet telefonisch door te geven)

De tabel met tuinmeters toont aanbevolen meters voor “Basic” en “Advanced” tuinen. Gebruik deze informatie alleen als richtlijn. De prijzen zijn bij benadering en kunnen per land verschillen. De prijzen waren actueel in de zomer van 2014.

Om meer dan 1.800 wetenschappelijke video’s te bekijken over hoe je elke denkbare meter onder de knie krijgt, typ je “MIT Digital Lab Techniques Manual” in een webbrowser. Klik op de YouTube link om naar de video’s van het Massachusetts Institute of Technology te gaan.

Je kunt ook “video digitale (naam/type) meter” in Google typen en talloze video’s bekijken over het kalibreren en gebruiken van specifieke meters.

Het kan moeilijk zijn om alle meters die je wilt in één winkel te vinden. Ik moest bijvoorbeeld naar de auto-onderdelenwinkel om een digitale laserthermometer te kopen en niet naar een tuincentrum. Vind, onderzoek en bestel elke meter die je nodig hebt door “koop (naam meter)” in te typen in een webbrowser.

Luchtmeters

Anemometers meten de lucht- of windsnelheid. Het zijn veelgebruikte instrumenten voor weerstations. Er zijn twee soorten anemometers: de ene meet de windsnelheid en de andere de winddruk. Anemometers die voor één van beide zijn ontworpen geven informatie over beide. Handmeters werken goed om buiten in microklimaten wind te meten.

Ik gebruik mijn anemometer om de wind rond mijn buitentuin te meten. Binnenshuis gebruik ik hem om de luchtsnelheid te meten bij het instellen van ventilatie- en circulatieventilatoren. Verplaats hem door de tuin en zie hoe slecht de luchtstroom tussen de planten is! Zie hoofdstuk 16, Lucht, voor meer informatie over luchtstroming.

Elektrochemische kooldioxide (CO2) sensoren meten de elektrische geleiding van een luchtmonster in een alkali-oplossing of gedestilleerd/geïoniseerd water. Deze systemen zijn relatief goedkoop, maar ze hebben nadelen: beperkte nauwkeurigheid en gevoeligheid voor temperatuur en luchtverontreinigingen.

Anemometer

CO2-sensor

Thermometer

De meeste CO2-sensoren of -meters zijn niet-dispergerende infrarood (gas) sensoren (NDIR) en chemische gassensoren. Deze sensoren worden gebruikt in de airconditioning, tuinbouw, bouw en veiligheidsindustrie om de luchtkwaliteit en CO2-niveaus te controleren. NDIR sensoren meten infrarode straling die wordt uitgezonden door een verwarmd oppervlak. De meeste apparaten kunnen van 0 tot 5.000 ppm CO2 meten. Plaats sensoren in de tuinkamer of in luchtkanalen. CO2-sensoren/regelaars zetten gecomprimeerd CO2 en generatoren aan en uit op het gewenste niveau. Meer geavanceerde CO2-controllers kunnen gesynchroniseerd worden met controllers die verwarming, ventilatie en CO2-generatoren aansturen. Ga op zoek naar sensoren die op batterijen of op netstroom werken en die aan de muur bevestigd kunnen worden met afstandssondes.

Vergelijkende CO2-testsets voor eenmalig gebruik zijn vrij eenvoudig te gebruiken en niet duur. CO2-detectorbuisjes worden gebruikt om spottests uit te voeren. De buisjes bevatten een chemische stof in een glazen buisje met een afbreekbaar uiteinde. Het buisje wordt in een kleine handpomp (spuit) geplaatst, het uiteinde wordt afgebroken en er wordt een luchtmonster in het buisje gezogen. De kleurlengte of intensiteit van het buisje geeft bij benadering de intensiteit van CO2 aan. Ze testen van een spoortje tot ongeveer 7 procent (7.000 ppm). Colorimetrische kits zijn betrouwbaar tot op ongeveer 40 ppm. De buisjes kosten ongeveer $5 per stuk en zijn goed voor één test.

Hygrometers meten de relatieve vochtigheid (RH) – het vochtgehalte in de lucht bij een bepaalde temperatuur. De meeste hygrometers zetten metingen van temperatuur, druk, massa of een elektrische of mechanische verandering in een materiaal om als het vocht absorbeert. Vochtigheid is moeilijk nauwkeurig te meten. Hygrometers zijn verkrijgbaar in drie basistypen: metaal/pulpspoel, haarspanning en elektronisch. Metalen/pulpspoel types kan ik niet aanbevelen omdat hun nauwkeurigheid beperkt is. Haarspanningshygrometers gebruiken menselijk of dierlijk haar onder spanning dat van lengte verandert als de luchtvochtigheid verandert. Haarspanningshygrometers zijn nauwkeuriger, maar nog steeds niet zo nauwkeurig als elektronische versies.

Elektronische gekoelde spiegel-dauwpunt hygrometers geven nauwkeurige metingen-zo nauwkeurig als ± 0,5 procent RV als ze schoon en gekalibreerd zijn.

Capacitieve vochtsensoren zijn behoorlijk nauwkeurig (± 2%) en worden weinig beïnvloed door condensatie en hoge temperaturen gedurende korte periodes.

Hygrometer

Rookmelder

Koolmonoxide (CO) detector

Decibel (geluid) meter

LICHTMEETSCHALEN
fcvoet candles
Luxlux
LMlumen
PARfotosynthetisch actieve straling
PPFDfotosynthetische fotonfluxdichtheid
KKelvin temperatuur
μmol m²-secmicromol per vierkante meter per seconde
μE-m²-secmicroeinsteins per vierkante meter per seconde
2.000 μmol-m²-secintens zonlicht
W/m²/nmwatt per vierkante meter per nanometer
W/cm²watt per vierkante centimeter

Resistieve vochtsensoren meten de elektrische weerstand ten opzichte van de vochtigheid. Meters met capacitieve sensoren zijn gevoeliger dan die met resistieve sensoren. Weerstandssensoren hebben meestal een nauwkeurigheid van ± 3 procent.

Thermische geleidbaarheidssensoren meten de absolute vochtigheid.

Een humidistaat is een hygrometer met een regelfunctie. Zie hoofdstuk 16, Lucht, voor meer informatie.

Een psychrometer meet ook de relatieve vochtigheid. Hij heeft 2 bollen: 1 droge en 1 natte. Water op de natte bol verdampt en de temperatuur van elke bol wordt gemeten. Het verschil tussen de temperaturen wordt bijgehouden en gecorreleerd op een grafiek om de relatieve vochtigheid te vinden. Een psychrometer kan ook gebruikt worden om het dauwpunt te meten en basis weersvoorspellingen te doen.

Thermometers meten de temperatuur. Veel mensen geven de voorkeur aan oude, betrouwbare thermometers met vloeistof en glas, met een Fahrenheit-schaalverdeling aan de ene kant en een Celsius-schaalverdeling aan de andere kant. Goedkope veerthermometers zijn niet nauwkeurig genoeg voor medicinale cannabis kwekers. Ik geef de voorkeur aan digitale thermometers die zowel binnen- als buitentemperaturen registreren. Ze hebben ook een maximum en minimum aflezing die gereset kunnen worden. Duurdere thermometers registreren dagelijkse gegevens en slaan die op om naar een computer te downloaden.

Digitale laserthermometers zijn erg leuk en ongelooflijk informatief om te gebruiken. De thermometer projecteert een laserstraal en registreert de temperatuur aan het einde van de straal. Ik gebruik de mijne om de oppervlaktetemperaturen van bladeren en stengels te meten, evenals die van water, grond en muren – eigenlijk elke temperatuur. Zie “Temperatuur” in hoofdstuk 16, Lucht, voor meer informatie over temperatuurverschillen en wat ze betekenen.

Nauwkeurige temperatuurmetingen zijn erg handig bij het oplossen van kweekproblemen of ongedierte en problemen. Neem altijd temperatuurmetingen op verschillende punten in de kamer. Zie voor meer informatie “Temperatuur” in hoofdstuk 16, Lucht; 18, Bodem; en 20, Water.

Een thermostaat meet de temperatuur en regelt voortdurend verwarmings- en koelapparaten zoals kachels, ventilatoren en airconditioners.

Rookmelders detecteren rook. En waar rook is, is meestal brand. Sommige detectoren zijn verbonden met een brandalarm. Goedkope en gemakkelijk verkrijgbare rookmelders op batterijen moeten op hoge punten in tuinkamers worden geplaatst, waar de rook zich verzamelt. De meeste van deze apparaten detecteren rook door optische detectie (foto-elektrisch) of door ionisatie. Duurdere modellen gebruiken beide detectiemethoden.

Automatische brandblussers hebben een ingebouwde rookdetector.

Bevestig handbrandblussers bij in- en uitgangsdeuren zodat je weet waar ze zijn als een kamer waar je bent vol rook komt te staan.

Koolmonoxidemelders (CO-melders) detecteren de aanwezigheid van het dodelijke CO-gas om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. CO, de “stille moordenaar”, is een product van onvolledige verbranding en is vrijwel ondetecteerbaar zonder CO-melder. Verhoogde CO-niveaus zijn gevaarlijk voor mensen en lage concentraties kunnen na verloop van tijd schadelijk zijn. Gebruik een CO-detector om je te beschermen tegen hoge CO-niveaus als je een kerosine of fossiele brandstof CO3 generator of verbrandingsmotor gebruikt.

Opmerking: Het kan tot een jaar duren voordat CO uit het bloed vrijkomt. CO stapelt zich in de loop van de tijd op!

Decibelmeters (geluidsmeters) meten het geluidsdrukniveau met een LED (light-emitting diode) schermuitlezing in decibel (dB). De meeste meters zijn relatief nauwkeurig. Zoek naar een meter met een hoog (65 tot 130 dB) en laag (35 tot 100 dB) meetbereik-goed voor het meten van geluid van ventilatoren, analoge ballast, pompen, enzovoort. Ik was het meest verbaasd toen ik ’s nachts de achtertuin in ging met stille, stille lucht die geluid draagt. De kleinste “klik” of gedempte uitlaatventilator weergalmt! De 10 cm ventilator registreert 50 dB op 10 meter afstand van de uitlaat. Het omgevingsgeluidsniveau registreert 20 dB als de ventilator uit staat.

Elektrische en lichtmeters

Een elektrische circuittester met 3-polige stekker geeft de circuitstatus van een individueel stopcontact aan. Ik hou van het 3-lichts kleurgecodeerde display dat aarde, nul en hete circuits laat zien. Meer geavanceerde stekkers hebben een GFI (ground fault interrupt) uitschakelknop. Deze testers zijn essentieel voor de elektrische veiligheid en voor het oplossen van eenvoudige elektrische problemen. Bewaar de circuittester in je gereedschapskist. Controleer alle elektrische circuits regelmatig om problemen te voorkomen voordat ze beginnen!

Elektriciteitsmeters meten het elektriciteitsverbruik. Goedkope monitors steek je in het stopcontact en controleren het elektriciteitsverbruik van specifieke apparaten. Duurdere modellen houden de geschiedenis van het elektriciteitsverbruik bij en kunnen geüpload worden naar een computer. Geavanceerde meters zijn draadloos en kunnen het elektriciteitsverbruik van het hele huishouden of de hele tuin in de gaten houden. Er zijn veel verschillende merken en technologieniveaus. Kom meer te weten door te zoeken op “elektriciteitsmonitor” met je zoekmachine of op Amazon.com.

Lichtmeters meten de lichtintensiteit en het spectrum. Goedkope tot matig geprijsde meters meten licht in voetcandles, lux en lumen. Deze schalen meten licht dat zichtbaar is voor mensen – 400 tot 700 nm (nanometer). Maar niet al het licht is gelijk.

Planten gebruiken niet het hele lichtspectrum in dezelfde mate en lichtbronnen genereren niet hetzelfde spectrum. Terwijl onze ogen alleen de vermenging van de lichtfrequenties zien, zijn planten op zoek naar specifieke golflengten om reacties op te wekken in de verschillende fotosystemen. PAR-licht (fotosynthetisch actieve straling) is de vingerafdruk van het spectrum die planten nodig hebben om te kunnen zien. Al het andere licht, dat wij misschien als zeer helder zien, ziet of gebruikt de plant niet. Het is belangrijk om het spectrum van de lamp af te stemmen op de PAR-behoeften van de plant. Het is een luxe om een meetapparaat te hebben dat dit effectief voor de kweker doet.

Je kunt een lichtmeter gebruiken die foot-candles, lux of lumen meet om de intensiteit van zonlicht, HP natrium, metaalhalide, CFL en TL licht te meten. Zonlicht is over het algemeen perfect voor de groei van cannabis en er is weinig wat we kunnen doen om dat te veranderen. Lichtintensiteitsmeters die foot-candles, lux en lumen meten zijn nauwkeurig bij het meten van de intensiteit van lampen met bekende PAR-waarden. Gebruik binnenshuis altijd lampen met de hoogste PAR-waarde. Zie voor meer informatie “PAR-licht” in hoofdstuk 17, Licht, lampen en elektriciteit.

PAR- of kwantumlichtmeters beweren vaak dat ze nauwkeurig de fotonen of lichtdeeltjes meten die planten nodig hebben om te groeien. Controleer de technische gegevens van de meters goed voordat je tot aanschaf overgaat. Meters meten vaak lux en rekenen dit om naar PAR. Hoogwaardige geavanceerde kwantummeters kunnen schakelen om “zonlicht” of “elektrische lampen” te meten Kwantumlichtmeters geven een specifieke numerieke PAR-waarde weer op het LED-scherm. Een PAR-meter is niet nodig om natuurlijk zonlicht te meten. Zoek “Elektrische en lichtmeters” op www.marijuanagrowing.com voor meer informatie over het meten van PAR-licht.

Volt/amp meters: Dit essentiële apparaat vertelt je hoeveel volt en ampère er op elk moment in een elektrische leiding stroomt. Deze meter helpt je bij het opsporen van problemen met te hoge en te lage stroomsterkte en spanning. Gebruik deze meter om stopcontacten op gebreken te controleren en om het spannings- en ampèrageverlies te meten als je elektriciteitsdraden langer dan 10 meter laten lopen.

Elektrische circuittester 3-polige stekker

Lichtmeter

Volt/ampèremeter

Elektriciteitsmonitor

Bodem, voedingsoplossing en watermeters

pH-meters meten de potentiële waterstof (pH) in een stof of oplossing. Het meten en controleren van de pH is essentieel voor gezonde medicinale cannabistuinen.

Digitale meters meten elektrische stroom tussen twee sondes en zijn ontworpen om te werken in water en vochtige grond. Het kweekmedium moet vochtig zijn voor een nauwkeurige meting. Digitale elektronische meters kunnen duizenden metingen doen met weinig of geen extra kosten per test.

Elektronische pH-meters zijn voordelig en handig. Minder dure pH-meters hebben geen automatische temperatuurcompensatie, maar zijn nauwkeurig genoeg voor incidenteel gebruik. Scherp geprijsde digitale pH-meters bevatten een glazen bolelektrode die altijd schoon en vochtig moet worden gehouden. Goed onderhoud zorgt voor nauwkeurige aflezingen. Digitale pH-meters – mits goed onderhouden en gekalibreerd – kunnen honderden testen nauwkeurig uitvoeren. Duurdere modellen zijn behoorlijk nauwkeurig als ze goed gekalibreerd zijn.

Deze meters moeten regelmatig gekalibreerd worden om hun nauwkeurigheid te garanderen. De goedkope sondemeters zijn niet erg nauwkeurig, en de tussentijds geprijsde meters hebben ook nauwkeurigheidsproblemen. De pH-sensor moet op gezette tijden worden vervangen, afhankelijk van de leeftijd en het gebruik.

Steek de sonde(s) in de voedingsoplossing of grond en de pH-waarde verschijnt op een klein LCD-scherm. Let goed op de vochtigheid van de grond als je een pH-test uitvoert met een elektronische meter. De meters meten de elektrische stroom tussen twee sondes en zijn ontworpen om te werken in vochtige grond. Als de grond droog is, geven de sondes geen nauwkeurige meting. Ik geef de voorkeur aan elektronische pH-meters boven reagens testkits en lakmoespapier omdat deze meters handig, zuinig en nauwkeurig zijn. Eenmaal aangeschaft, kun je met een elektronische meter duizenden keren de pH meten, terwijl de chemische testkits goed zijn voor ongeveer een dozijn testen. Er zijn ook permanente pH-meters verkrijgbaar die meestal worden gebruikt om voedingsoplossingen voor hydrocultuur te controleren.

Duurdere modellen bevatten een glazen bolelektrode die altijd schoon en vochtig moet worden gehouden. Als je de tester niet goed onderhoudt, kan dit leiden tot onnauwkeurige meetwaarden. Een automatische temperatuurcompensatiefunctie (ATC) maakt de meters veel handiger en nauwkeuriger. Bewaar lakmoespapier of een set reagentia met vloeibare kleurstof als back-up voor het geval de meter niet goed werkt.

Middeldure pH-meters moeten regelmatig worden gekalibreerd en de sensor moet goed worden onderhouden.

Een meting met een pH-testkit kan wat moeilijk af te lezen zijn, maar is desondanks nauwkeurig.

De pH-waarde kan ook worden gemeten met een vloeibare reagenskit die vergelijkbaar is met de N-P-K testkits die in dit hoofdstuk worden besproken. Vloeibare pH-reagens kits werken door een druppel of druppels pH-gevoelige kleurstof toe te voegen aan de voedingsoplossing. Meng door te schudden en vergelijk de kleur van de behandelde voedingsoplossing met een kleurenkaart. Dergelijke tests zijn een beetje moeilijk af te lezen, maar behoorlijk nauwkeurig.

Meet de pH niet met fenolftaleïne en fenolrood (ook bekend als fenolsulfonftaleïne of PSP) testkits. Deze worden vaak gebruikt in celbiologische laboratoria, maar kunnen alleen onderscheid maken tussen een pH van 6,8 en 8,2.

Meters voor voedingsstoffen (ionisch zout)
EC = elektrisch geleidingsvermogen
ppm = delen per miljoen
CF = geleidbaarheidsfactor
TDS = totaal opgeloste vaste stoffen

Verschillende meetsystemen gebruiken allemaal dezelfde basis, maar interpreteren de informatie verschillend. Laten we beginnen met elektrische geleidbaarheid (EC), de meest nauwkeurige en consistente schaal. EC wordt gemeten in millisiemen per centimeter (mS/cm) of microsiemens per centimeter (μS/cm). Eén millisiemen per centimeter = 1.000 microsiemens per centimeter.* EC is de nauwkeurigste maat voor de totale hoeveelheid ionische zouten in een oplossing. Een EC-meter meet het totale volume of de sterkte van elementen (ionische zouten) in water of oplossing.

*millimhos en micromhos zijn andere meeteenheden die vaak worden gebruikt voor aanbevelingen voor planten. 1 millisiemens = 1 millimhos = 1.000 microsiemens = 1.000 millimhos

Parts per million (ppm) meters meten eigenlijk in EC en rekenen om naar ppm. Helaas zijn de twee schalen (EC en ppm) niet direct aan elkaar gerelateerd. Elke voedingsstof of zout geeft een andere elektronische ontladingswaarde. Om dit obstakel te omzeilen, wordt er in een arbitraire standaard van uitgegaan dat “een specifieke EC gelijk staat aan een specifieke hoeveelheid voedingsoplossing” Bijgevolg is de ppm-waarde slechts een benadering. Fabrikanten van voedingsstoftesters gebruiken ook verschillende standaarden om EC om te zetten naar ppm.

Elk zout in een oplossing met meerdere elementen heeft een andere geleidbaarheidsfactor (CF). Zuiver water geleidt geen elektrische stroom, maar wanneer elementaire zouten/metalen worden toegevoegd, neemt de elektrische geleidbaarheid evenredig toe. Eenvoudige elektronische meters meten deze waarde en interpreteren het als totaal opgeloste vaste stoffen (TDS). Voedingsoplossingen die worden gebruikt om cannabis te kweken variëren over het algemeen tussen 500 en 2.000 ppm. Als de concentratie van de oplossing te hoog is, kunnen de interne osmotische systemen omkeren en de plant uitdrogen. Probeer in het algemeen een gematigde waarde van ongeveer 800 tot 1.200 ppm aan te houden. De EC moet onder een hoge waarde van 2,7 blijven.

Deze TDS-kalibratieoplossing heeft een waarde van 1.500 mg/L.

De pH 7.0 bufferoplossing is kleurgecodeerd.

De ijkoplossing is verkrijgbaar in pakketten.

Elektrische geleidbaarheidsmeters (EC) meten het totale volume of de sterkte van elementen in water of een oplossing. Een digitaal LCD-scherm geeft de elektrische stroom weer die tussen de twee elektroden loopt. Zuiver regenwater heeft een EC die dicht bij nul ligt. Controleer de pH en EC van regenwater om te zien of het zuur is (zure regen) voordat je het gebruikt.

Gedestilleerd flessenwater uit de supermarkt heeft vaak een kleine elektrische weerstand, omdat het niet perfect zuiver is. Zuiver water zonder weerstand is erg moeilijk te verkrijgen en is niet nodig voor een hydrocultuur voedingsoplossing. Het meten van elektrische geleidbaarheid is temperatuurgevoelig en moet worden meegenomen in EC metingen om de nauwkeurigheid te behouden. Hoogwaardige meters hebben automatische en handmatige temperatuurinstellingen. Het kalibreren van een EC-meter is vergelijkbaar met het kalibreren van een pH-meter. Volg gewoon de instructies van de fabrikant. Voor een nauwkeurige meting zorg je ervoor dat de voedingsoplossing en de voorraadoplossing dezelfde temperatuur hebben.

Goedkope meters gaan ongeveer een jaar mee; dure meters kunnen vele jaren meegaan. De levensduur van de meeste EC-meters, ongeacht de prijs, is echter afhankelijk van regelmatig onderhoud. De sondes van de meter moeten altijd vochtig en schoon gehouden worden. Dit is het belangrijkste onderdeel om de meter goed te houden. Lees de instructies over verzorging en onderhoud. Let op corrosievorming op de sondes van je meter. Als de sondes gecorrodeerd zijn, zullen de metingen niet nauwkeurig zijn.

Digitale opgeloste zoutmeters worden gebruikt om de totale sterkte van een voedingsoplossing te meten. Concentraties van voedingsstoffen (ionische zouten) worden gemeten aan de hand van hun vermogen om elektriciteit te geleiden door een oplossing. Er worden tegenwoordig verschillende schalen gebruikt om te meten hoeveel elektriciteit er wordt geleid door de concentratie van ionische zouten (voedingsstoffen) tussen twee elektroden. Een digitaal LCD-scherm geeft de meting weer in een van de volgende schalen: CF, DS, EC, ppm of TDS, die allemaal hetzelfde meten: opgeloste ionische zouten (meststoffen). Elke meter heeft een andere schaal, maar geavanceerdere meters kunnen uitlezingen geven in meerdere schalen, waaronder CF, EC, ppm en TDS.

De meeste Noord-Amerikaanse tuiniers gebruiken de ppm-schaal om de totale meststofconcentratie te meten. Europese, Australische en Nieuw-Zeelandse tuiniers gebruiken EC, maar in delen van Australië en Nieuw-Zeeland gebruiken ze nog steeds CF. Parts per million is niet zo nauwkeurig of consistent als EC om de sterkte van de voedingsoplossing te meten.

Het verschil tussen CF, EC, ppm, TDS en DS is complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Verschillende meetsystemen gebruiken allemaal dezelfde basis, millisiemens per centimeter, maar ze interpreteren de informatie verschillend.

Een meting van opgeloste vaste stoffen (DS) geeft aan hoeveel delen per miljoen opgeloste vaste stoffen er in een oplossing zitten. Een waarde van 1.800 ppm betekent dat er 1.800 delen voedingsstof in een miljoen delen oplossing zitten, of 1.800/1.000.000.

Zorg ervoor dat je je meter kalibreert voordat je hem gebruikt.

Een totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) meter meet de EC van de oplossing en gebruikt een benaderende conversieschaal om om te rekenen naar ppm. De omrekening is niet erg nauwkeurig omdat oplossingen die uit verschillende elementen bestaan verschillende ppm-waarden hebben. Eén omrekeningscijfer wordt zeer onnauwkeurig. De meest nauwkeurige maat is osmotische concentratie (of EC) omdat dit is waar de wortelsystemen op reageren in een voedingsoplossing.

Parts per million meters meten het algemene niveau van opgeloste vaste stoffen of mestzouten. Elk meststofzout geleidt verschillende hoeveelheden elektriciteit. Gebruik een ijkoplossing die de meststof in de voedingsoplossing imiteert om ppm- of EC-meters te ijken. Het gebruik van zo’n oplossing zorgt ervoor dat de meterstanden zo nauwkeurig mogelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld 90 procent van het in water opgeloste ammoniumnitraat gemeten en slechts 40 procent van het magnesium! Gebruik geen ijkoplossingen op basis van natrium. Deze zijn bedoeld voor andere toepassingen dan tuinieren. Koop een ijkoplossing bij de fabrikant of verkoper als je de meter koopt. Vraag om een stabiele ijkoplossing die je meststof nabootst.

Kalibreer EC- en ppm-meters regelmatig. Een goede combinatie ppm-EC-pH meter die compenseert voor temperatuur kost ongeveer $200 USD en is het geld meer dan waard. De batterijen gaan ook lang mee.

Goedkope digitale opgeloste zoutmeters gaan ongeveer een jaar mee. Dure meters kunnen vele jaren meegaan. De levensduur van de meeste EC-meters, ongeacht de prijs, is echter afhankelijk van regelmatig onderhoud. De sondes moeten altijd vochtig en schoon worden gehouden, wat essentieel is om de meter goed te houden. Lees de instructies voor verzorging en onderhoud. Let op corrosievorming op de sondes en houd ze schoon. Als de sondes gecorrodeerd zijn, zullen de metingen niet nauwkeurig zijn.

Controleer de schaal die elke fabrikant gebruikt om mS/cm te meten met hun meter. Hier zijn de waarden die drie grote fabrikanten toekennen:
Hanna: 1 mS/cm = 500 ppm
Eutech: 1 mS/cm = 640 ppm
Nieuw-Zeeland Hydro: 1 mS/cm = 700 ppm

Digitale DS-meters meten opgeloste vaste stoffen (zouten) aan de hand van hun vermogen om elektriciteit te geleiden door een oplossing.

Totaal opgeloste vaste stoffen meter

Elektrische geleidbaarheid (EC) meter

ORP (zuurstofreductiepotentiaal) meter

Vochtmeters meten het vochtgehalte in grond en groeimediums en moeten worden gebruikt als back-up van gezond verstand. Ze werken volgens hetzelfde concept als EC – met een elektrische lading – en temperatuur, EC en pH hebben allemaal invloed op de meting, net als onjuiste of niet-gestandaardiseerde plaatsing, de kalibratie van de meter en de samenstelling van het medium. Zelfs de profs gebruiken deze niet anders dan om trends te zien.

Gebruik vochtmeters buiten om het algehele vochtgehalte rond planten te testen. Droge plekken zijn gemakkelijk te vinden. Merk op hoe het vochtgehalte dieper in de grond toeneemt, vooral buiten. Buiten drogen de bovenste centimeters grond vaak uit, terwijl de diepere grond volledig vochtig is. Toch leidt het besproeien van alleen de bovenste centimeters tot problemen; alle besproeiingen moeten diep zijn.

Compostthermometers hebben een 2 tot 3 meter lange sonde om diep in composthopen te steken zodat je de warmte in het midden kunt meten. De meter varieert van 50°F tot 220°F (10°C-104,4°C) omdat composthopen enorm opwarmen tijdens het afbreken van organisch materiaal.

Gebruik een compostthermometer om de mate van activiteit in je compost te controleren. Zorg ervoor dat alle compost is afgekoeld tot 32,2°C voordat je het in de tuin gebruikt.

Door op verschillende diepten te testen krijg je een idee van de biologische activiteit die optreedt bij verschillende temperaturen. Zodra compost in het spijsverteringsstelsel van bacteriën, schimmels, microben en andere bodemleven terechtkomt, verandert het hele aspect. Zie “Compost” in hoofdstuk 18, Bodem, voor meer informatie.

ERGS-meters (energie die vrijkomt per gram grond) meten het gehalte aan beschikbare voedingsstoffen in ERGS, mobiele ionen van vruchtbaarheid. Voor cannabis moet de geleidbaarheid van de grond (meting van mobiele ionen) tussen 50 en 500 ERGS liggen. Hogere ERGS-niveaus betekenen een optimale productie. Deze meter kan ook meststoffen, bodemverbeteringen en compost testen om de meest effectieve bemestingsstrategieën te bepalen.

ORP-meters (zuurstofreductiepotentiaal) meten het zuurstofreductiepotentiaal of potentieel beschikbare zuurstof in de bodem en in bladnevels. De zuurstofreductiepotentiaal wordt gemeten in volt of millivolt. Beschikbare zuurstof is essentieel voor het vermogen van wortels om voedingsstoffen op te nemen.

Je kunt beschikbare zuurstof meten en de ORP- en pH-metingen combineren om een rH-waarde te krijgen, een preciezere maat voor beschikbare zuurstof. Lage zuurstofniveaus duiden op beperkte biologische activiteit en minder humusvorming. Te veel zuurstof oxideert organische materialen en verliest koolstof aan de atmosfeer. Meer zuurstof in bladmeststoffen en bestrijdingsmiddelen verhoogt het absorptievermogen van planten.

Compostthermometer

Goedkope vochtmeters zijn handig en als je ze goed gebruikt, nemen ze het giswerk weg bij het water geven.

Waterdrukmeter

Natrium (Na) meter

N-P-K test (reagens) kits

Elektronische handmeters voor opgeloste zuurstof (DO) meten de opgeloste zuurstof in een oplossing. Er zijn ook goedkope aquariumtestkits verkrijgbaar, maar deze zijn minder nauwkeurig. DO-meters registreren de temperatuur en geven zuurstofniveaus in procenten van de verzadiging van de oplossing. De voedingsoplossing in het reservoir moet minimaal 5 ppm (5 mg/L) opgeloste zuurstof (DO) bevatten bij 10°C (50°F), 6 ppm (6 mg/L) bij 18,3°C (65°F). Zeer koud zoet water kan tot 14 ppm (14 mg/L) opgeloste zuurstof bevatten. Door de voedingsoplossing te beluchten kan 5 tot 8 ppm (5-8 mg/L) zuurstof in het water worden gebracht en ongeveer 24 uur worden vastgehouden.

Elektronische handmeters voor opgeloste zuurstof (DO) meten de opgeloste zuurstof in een oplossing. Er zijn ook goedkope aquariumtestkits verkrijgbaar, maar die zijn minder nauwkeurig. DO-meters registreren de temperatuur en geven het zuurstofgehalte in procenten van de verzadiging van de oplossing. De voedingsoplossing in het reservoir moet minimaal 5 ppm (5 mg/L) opgeloste zuurstof (DO) bevatten bij 10°C (50°F), 6 ppm (6 mg/L) bij 18,3°C (65°F). Zeer koud zoet water kan tot 14 ppm (14 mg/L) opgeloste zuurstof bevatten. Door de voedingsoplossing te beluchten kun je 5 tot 8 ppm (5-8 mg/L) zuurstof in het water brengen en dit ongeveer 24 uur vasthouden.

Natriummeters meten het natriumgehalte in groeimedium, compost en organische meststoffen. Gebruik deze in combinatie met een ERGS-meter. Hoge natriumniveaus verminderen de effectiviteit van meststoffen en worden giftig voor micro-organismen. Als het ERGS-meetresultaat hoog is door een te hoog natriumgehalte, dan zijn corrigerende maatregelen nodig om schade aan de bodemmicroben, humusvorming en uiteindelijk de plantengroei te voorkomen.

Mest bevat vaak zout dat samen met het voer aan het vee wordt gegeven. Als mest niet volledig is uitgeloogd en gecomposteerd, blijft het zout achter. Onvolledig gecomposteerde mest en andere materialen die giftige hoeveelheden zout bevatten, zijn vaak ingrediënten van zowel bulk- als zakgrond. Test nieuwe bulkgrond, compost en mest altijd op een hoog natriumgehalte voordat je het koopt en gebruikt.

Waterdrukmeters testen de druk bij de waterbron en langs de waterleiding. De meeste manometers passen in de waterleiding en lezen de druk af op een wijzerplaat. Een manometer is goedkoop en vooral handig om de irrigatiedruk te controleren bij een pompuitlaat of op een helling.

N-P-K testkits (reagenskits) geven je een basisidee van de vruchtbaarheid van de grond voor een paar cent per test. Een klein beetje grond en water wordt gemengd met een reagens. De bodemoplossing wordt geroerd en laat het bezinken. De vloeistof verkleurt en wordt dan vergeleken met de kleur op een kaart. Een exacte meting van voedingsstoffen is moeilijk te verkrijgen.

Diverse Meters

Refractometers (ook wel Brix-meters genoemd) meten het suikergehalte (Brix) in cannabisbladeren en stengels. Hoge Brix waarden duiden op voldoende voeding en opname van meststoffen. Cannabis met een Brix boven de 12 heeft een gezond immuunsysteem. Gebruik een schone tang om sap uit de bladeren op de glazen plaat van de refractometer te knijpen en draai hem dan naar de zon toe om het Brix-getal in de kijker af te lezen. De meeste meters zijn erg nauwkeurig en meten van 0 tot 30 Brix.

Een digitale refractometer meet het suikergehalte (Brix) van cannabisbladeren. Metingen zijn eenvoudig en snel na kalibratie met gedeïoniseerd of gedestilleerd water. Deze meter meet de brekingsindex van het monster en zet dit om in een percentage van de Brix-concentratie. Ik houd van deze meter omdat hij de onzekerheid wegneemt die geassocieerd wordt met mechanische refractometers.

Laser meetlinten zijn een high-tech alternatief voor mechanische meetlinten. Deze kleine meters zijn erg handig in de tuin. Ik gebruik de mijne altijd om tuinkamers en buitentuinen op te meten, zelfs de afstand tussen planten. Ik kan op dezelfde plek staan en in een paar seconden de afmetingen van een complete tuinkamer berekenen. Richt hem gewoon op een groot plat object en je krijgt de afstand in voet of meter. Druk op nog twee knoppen om vierkante en kubieke meters te berekenen, die beide erg handig zijn bij het inrichten van een tuinkamer en het berekenen van de ruimte.

Microscopen van 30Xtot 50X kunnen in de hand gehouden worden, op een bureau en met of zonder computerinterface. Ik hou van de kleine handheld 45X LED lichtmicroscoop. Hij past in mijn zak, het licht is helder, de batterij gaat lang mee en hij is gemakkelijk schoon te houden. Een andere favoriet is de 30X opvouwbare microscoop die oorspronkelijk werd gebruikt door postzegelverzamelaars. Deze microscoop is perfect om harsklieren van dichtbij te bekijken, maar is niet zo krachtig dat de scherptediepte beperkt is. Krachtigere bureaubladmicroscopen geven een dichterbij beeld, maar zijn moeilijk scherp te stellen op alle harsklieren. Microscopen met computerinterface zijn relatief goedkoop en laten close-up opnamen van hars zien, maar missen vaak definitie.

Ultraviolette lampen leggen lichaamsvloeistoffen, schimmels en uitwerpselen van insecten bloot. Gebruik een UVB-zaklamp om insectenuitwerpselen en -sporen, schimmelsporen en beschadigingen op te sporen. UV-licht wordt al jaren gebruikt in de hotelindustrie en door wetshandhavers om lichaamsvloeistoffen en andere resten op te sporen die niet goed zichtbaar zijn met het blote oog. Ultraviolette stralen die over een oppervlak worden gestuurd, laten een chemische signatuur zien. Meer geavanceerde apparaten die beschikbaar zijn voor wetshandhaving kunnen deze handtekening lezen.

Spot de slechte insecten en de verachtelijke vernietiging in hun kielzog. Gebruik de UVB zaklamp om ’s nachts rond te snuffelen in de tuinkamer, serre en buitentuin. UVB-licht laat slakken- en slakkenslijmsporen glinsteren en zowel insectenexsudaten als knopuitwerpselen gloeien. Het zorgt er ook voor dat meeldauwsporen iriserende tinten aannemen.

Digitale refractometers maken het meten van het suikergehalte in gebladerte eenvoudig en zeer nauwkeurig.

Een digitaal laser meetlint voegt precisie toe aan de bouw van tuinkamers.

Ultraviolet (UVC) licht is dodelijk voor veel ziekten en plagen wanneer het kort wordt blootgesteld.

Een handmicroscoop vereenvoudigt tuinonderzoek.

Inhoud